תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אינטרגאמא

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
פורטה 1,601 1,538 -63  -3.94%
מיטב דש 5,924 2,159 -3,765  -63.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,828

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 58,497 60,955 2,458  4.20%
קחצ"ק חברת ניהול 2,399 2,373 -26  -1.08%
הירשמו לצפייה 5,244 5,162 -82  -1.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,458

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -108

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,828
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,458
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -108
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,004 0.26%
מיטב דש 2,159 0.11%
פורטה 1,538 0.08%
הירשמו לצפייה 660 0.03%
הירשמו לצפייה 647 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 75,672 3.92%
הראל 60,955 3.15%
מיטב דש 7,182 0.37%
הירשמו לצפייה 5,162 0.27%
הירשמו לצפייה 2,373 0.12%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית