תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אינטר תעשיות

ענף: תעשיה
תת-ענף: חשמל
אתר: www.melta.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
אי.בי.אי. 160,211 161,411 1,200  0.75%
פסגות 1,174 1,188 14  1.19%
הירשמו לצפייה 78,924 77,775 -1,149  -1.46%
הירשמו לצפייה 140,468 137,769 -2,699  -1.92%
הירשמו לצפייה 71,000 60,000 -11,000  -15.49%
שדרגו את המנוי 284,135 269,369 -14,766  -5.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,214

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -29,614

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
קחצ"ק חברת ניהול 35,691 35,241 -450  -1.26%
הראל 835,628 801,043 -34,585  -4.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -35,035

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,214
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -29,614
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -35,035
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 859,108 9.25%
אנליסט 269,369 2.90%
אי.בי.אי. 161,411 1.74%
הירשמו לצפייה 137,769 1.48%
הירשמו לצפייה 133,231 1.43%
הירשמו לצפייה 77,775 0.84%
שדרגו את המנוי 60,000 0.65%
שדרגו את המנוי 18,365 0.20%
שדרגו את המנוי 1,188 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 870,503 9.37%
הראל 801,043 8.63%
קחצ"ק חברת ניהול 35,241 0.38%
הירשמו לצפייה 28,451 0.31%
הירשמו לצפייה 5,768 0.06%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית