תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אימקו

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
מיטב דש 84,202 83,033 -1,169  -1.39%
פסגות 45,777 37,677 -8,100  -17.69%
הירשמו לצפייה 40,271 19,540 -20,731  -51.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -30,000

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הראל 81,489 81,740 251  0.31%
קחצ"ק חברת ניהול 3,585 3,353 -232  -6.47%
הירשמו לצפייה 250,808 249,217 -1,591  -0.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 251

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,823

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -30,000
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 251
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,823
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 326,048 6.51%
פורסט 114,879 2.29%
מיטב דש 83,033 1.66%
הירשמו לצפייה 70,424 1.41%
הירשמו לצפייה 37,677 0.75%
הירשמו לצפייה 19,540 0.39%
שדרגו את המנוי 495 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 384,099 7.67%
ילין לפידות 249,217 4.97%
הראל 81,740 1.63%
הירשמו לצפייה 49,789 0.99%
הירשמו לצפייה 3,353 0.07%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית