תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אימקו

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
פסגות 37,677 36,457 -1,220  -3.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,220

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 81,740 85,173 3,433  4.20%
קחצ"ק חברת ניהול 3,353 3,316 -37  -1.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,433

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -37

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,220
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,433
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -37
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 291,962 5.83%
פורסט 114,879 2.29%
אלטשולר - שחם 70,424 1.41%
הירשמו לצפייה 70,202 1.40%
הירשמו לצפייה 36,457 0.73%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 387,495 7.74%
ילין לפידות 249,217 4.97%
הראל 85,173 1.70%
הירשמו לצפייה 49,789 0.99%
הירשמו לצפייה 3,316 0.07%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית