תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איילון

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
מיטב דש 42,408 42,433 25  0.06%
אפסילון 9,810 9,393 -417  -4.25%
הירשמו לצפייה 5,554 5,078 -476  -8.57%
הירשמו לצפייה 5,478 3,884 -1,594  -29.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 25

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,487

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הלמן אלדובי 468,800 519,508 50,708  10.82%
עמ"י 27,100 27,500 400  1.48%
הירשמו לצפייה 10,700 10,800 100  0.93%
הירשמו לצפייה 376,343 376,345 2
הירשמו לצפייה 32,900 25,500 -7,400  -22.49%
שדרגו את המנוי 579,998 482,463 -97,535  -16.82%
שדרגו את המנוי 358,546 110,666 -247,880  -69.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 51,210

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -352,815

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 25
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,487
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 51,210
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -352,815
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 262,401 1.44%
אזימוט 98,161 0.54%
פסגות 89,055 0.49%
הירשמו לצפייה 42,433 0.23%
הירשמו לצפייה 14,397 0.08%
הירשמו לצפייה 9,393 0.05%
שדרגו את המנוי 5,078 0.03%
שדרגו את המנוי 3,884 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,309,799 12.69%
הלמן אלדובי 519,508 2.85%
כלל 482,463 2.65%
הירשמו לצפייה 376,345 2.07%
הירשמו לצפייה 288,007 1.58%
הירשמו לצפייה 110,666 0.61%
שדרגו את המנוי 109,500 0.60%
שדרגו את המנוי 59,725 0.33%
שדרגו את המנוי 50,500 0.28%
שדרגו את המנוי 33,500 0.18%
שדרגו את המנוי 29,900 0.16%
שדרגו את המנוי 27,500 0.15%
שדרגו את המנוי 26,600 0.15%
שדרגו את המנוי 25,500 0.14%
שדרגו את המנוי 22,700 0.12%
שדרגו את המנוי 17,500 0.10%
שדרגו את המנוי 17,485 0.10%
שדרגו את המנוי 15,900 0.09%
שדרגו את המנוי 15,500 0.09%
שדרגו את המנוי 10,800 0.06%
שדרגו את המנוי 10,100 0.06%
שדרגו את המנוי 9,400 0.05%
שדרגו את המנוי 8,600 0.05%
שדרגו את המנוי 8,200 0.05%
שדרגו את המנוי 6,600 0.04%
שדרגו את המנוי 5,800 0.03%
שדרגו את המנוי 4,300 0.02%
שדרגו את המנוי 4,100 0.02%
שדרגו את המנוי 3,900 0.02%
שדרגו את המנוי 3,000 0.02%
שדרגו את המנוי 3,000 0.02%
שדרגו את המנוי 2,000 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית