תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איילון

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
מיטב דש 42,149 42,268 119  0.28%
מגדל 6,024 5,773 -251  -4.17%
הירשמו לצפייה 90,100 89,055 -1,045  -1.16%
הירשמו לצפייה 102,155 98,161 -3,994  -3.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 119

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,290

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
ההנדסאים והטכנאים 17,517 17,485 -32  -0.18%
הפניקס 376,118 375,215 -903  -0.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -935

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 119
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,290
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -935
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 258,654 1.42%
אזימוט 98,161 0.54%
פסגות 89,055 0.49%
הירשמו לצפייה 42,268 0.23%
הירשמו לצפייה 14,397 0.08%
הירשמו לצפייה 9,000 0.05%
שדרגו את המנוי 5,773 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,600,876 14.29%
כלל 579,998 3.19%
הלמן אלדובי 468,800 2.58%
הירשמו לצפייה 375,215 2.06%
הירשמו לצפייה 358,546 1.97%
הירשמו לצפייה 288,007 1.58%
שדרגו את המנוי 109,500 0.60%
שדרגו את המנוי 59,725 0.33%
שדרגו את המנוי 50,500 0.28%
שדרגו את המנוי 33,500 0.18%
שדרגו את המנוי 32,900 0.18%
שדרגו את המנוי 29,900 0.16%
שדרגו את המנוי 27,100 0.15%
שדרגו את המנוי 26,600 0.15%
שדרגו את המנוי 22,700 0.12%
שדרגו את המנוי 17,500 0.10%
שדרגו את המנוי 17,485 0.10%
שדרגו את המנוי 15,900 0.09%
שדרגו את המנוי 15,500 0.09%
שדרגו את המנוי 10,700 0.06%
שדרגו את המנוי 10,100 0.06%
שדרגו את המנוי 9,400 0.05%
שדרגו את המנוי 8,600 0.05%
שדרגו את המנוי 6,600 0.04%
שדרגו את המנוי 5,800 0.03%
שדרגו את המנוי 4,300 0.02%
שדרגו את המנוי 4,100 0.02%
שדרגו את המנוי 3,900 0.02%
שדרגו את המנוי 3,000 0.02%
שדרגו את המנוי 3,000 0.02%
שדרגו את המנוי 2,000 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית