תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איידיאיי ביטוח

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח
אתר: www.555.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
אלומות - ספרינט 2,023 3,387 1,364  67.42%
אושן 39,410 40,450 1,040  2.64%
הירשמו לצפייה 83 896 813  979.52%
הירשמו לצפייה 6,614 7,054 440  6.65%
הירשמו לצפייה 2,753 3,085 332  12.06%
שדרגו את המנוי 63 238 175  277.78%
שדרגו את המנוי 5,900 6,000 100  1.69%
שדרגו את המנוי 5,142 5,188 46  0.89%
שדרגו את המנוי 1,172 1,206 34  2.90%
שדרגו את המנוי 4,069 4,084 15  0.37%
שדרגו את המנוי 27,000 26,700 -300  -1.11%
שדרגו את המנוי 1,306 677 -629  -48.16%
שדרגו את המנוי 19,648 18,274 -1,374  -6.99%
שדרגו את המנוי 55,290 53,702 -1,588  -2.87%
שדרגו את המנוי 161,336 159,336 -2,000  -1.24%
שדרגו את המנוי 39,560 37,152 -2,408  -6.09%
שדרגו את המנוי 30,533 27,936 -2,597  -8.51%
שדרגו את המנוי 46,896 43,489 -3,407  -7.27%
שדרגו את המנוי 520,607 517,060 -3,547  -0.68%
שדרגו את המנוי 74,657 71,109 -3,548  -4.75%
שדרגו את המנוי 63,733 46,788 -16,945  -26.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,359

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -38,343

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 147,038 189,746 42,708  29.05%
מנורה 459,300 498,033 38,733  8.43%
הירשמו לצפייה 154,132 174,948 20,816  13.51%
הירשמו לצפייה 89,991 93,804 3,813  4.24%
הירשמו לצפייה 48,904 50,000 1,096  2.24%
שדרגו את המנוי 312,822 313,387 565  0.18%
שדרגו את המנוי 8,446 8,737 291  3.45%
שדרגו את המנוי 16,314 16,309 -5  -0.03%
שדרגו את המנוי 9,350 9,329 -21  -0.22%
שדרגו את המנוי 3,434 3,399 -35  -1.02%
שדרגו את המנוי 435 331 -104  -23.91%
שדרגו את המנוי 1,084 959 -125  -11.53%
שדרגו את המנוי 1,489 1,322 -167  -11.22%
שדרגו את המנוי 1,344 1,011 -333  -24.78%
שדרגו את המנוי 4,641 4,119 -522  -11.25%
שדרגו את המנוי 22,102 21,471 -631  -2.85%
שדרגו את המנוי 5,654 4,947 -707  -12.50%
שדרגו את המנוי 8,560 7,735 -825  -9.64%
שדרגו את המנוי 14,547 13,608 -939  -6.45%
שדרגו את המנוי 4,368 3,331 -1,037  -23.74%
שדרגו את המנוי 36,693 33,798 -2,895  -7.89%
שדרגו את המנוי 649,289 641,739 -7,550  -1.16%
שדרגו את המנוי 17,410 8,705 -8,705  -50.00%
שדרגו את המנוי 27,869 3,535 -24,334  -87.32%
שדרגו את המנוי 517,495 488,049 -29,446  -5.69%
שדרגו את המנוי 537,591 488,173 -49,418  -9.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 108,022

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -127,799

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,359
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -38,343
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 108,022
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -127,799
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,298,645 8.85%
מור 517,060 3.52%
ילין לפידות 185,992 1.27%
הירשמו לצפייה 159,336 1.09%
הירשמו לצפייה 71,109 0.48%
הירשמו לצפייה 53,702 0.37%
שדרגו את המנוי 46,788 0.32%
שדרגו את המנוי 43,489 0.30%
שדרגו את המנוי 40,450 0.28%
שדרגו את המנוי 37,152 0.25%
שדרגו את המנוי 27,936 0.19%
שדרגו את המנוי 26,700 0.18%
שדרגו את המנוי 18,274 0.12%
שדרגו את המנוי 14,201 0.10%
שדרגו את המנוי 14,042 0.10%
שדרגו את המנוי 7,054 0.05%
שדרגו את המנוי 6,000 0.04%
שדרגו את המנוי 5,188 0.04%
שדרגו את המנוי 4,228 0.03%
שדרגו את המנוי 4,084 0.03%
שדרגו את המנוי 3,387 0.02%
שדרגו את המנוי 3,085 0.02%
שדרגו את המנוי 2,327 0.02%
שדרגו את המנוי 1,921 0.01%
שדרגו את המנוי 1,206 < 0.01%
שדרגו את המנוי 896 < 0.01%
שדרגו את המנוי 677 < 0.01%
שדרגו את המנוי 668 < 0.01%
שדרגו את המנוי 583 < 0.01%
שדרגו את המנוי 512 < 0.01%
שדרגו את המנוי 260 < 0.01%
שדרגו את המנוי 238 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,247,868 22.13%
מגדל 641,739 4.37%
מנורה 498,033 3.39%
הירשמו לצפייה 488,173 3.33%
הירשמו לצפייה 488,049 3.33%
הירשמו לצפייה 313,387 2.14%
שדרגו את המנוי 189,746 1.29%
שדרגו את המנוי 174,948 1.19%
שדרגו את המנוי 93,804 0.64%
שדרגו את המנוי 90,529 0.62%
שדרגו את המנוי 50,000 0.34%
שדרגו את המנוי 33,798 0.23%
שדרגו את המנוי 21,471 0.15%
שדרגו את המנוי 16,309 0.11%
שדרגו את המנוי 13,608 0.09%
שדרגו את המנוי 12,415 0.08%
שדרגו את המנוי 12,387 0.08%
שדרגו את המנוי 9,329 0.06%
שדרגו את המנוי 9,299 0.06%
שדרגו את המנוי 8,737 0.06%
שדרגו את המנוי 8,705 0.06%
שדרגו את המנוי 7,735 0.05%
שדרגו את המנוי 7,276 0.05%
שדרגו את המנוי 5,723 0.04%
שדרגו את המנוי 5,628 0.04%
שדרגו את המנוי 4,947 0.03%
שדרגו את המנוי 4,614 0.03%
שדרגו את המנוי 4,471 0.03%
שדרגו את המנוי 4,119 0.03%
שדרגו את המנוי 3,535 0.02%
שדרגו את המנוי 3,399 0.02%
שדרגו את המנוי 3,331 0.02%
שדרגו את המנוי 3,024 0.02%
שדרגו את המנוי 3,000 0.02%
שדרגו את המנוי 2,965 0.02%
שדרגו את המנוי 2,165 0.01%
שדרגו את המנוי 1,322 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,011 < 0.01%
שדרגו את המנוי 973 < 0.01%
שדרגו את המנוי 966 < 0.01%
שדרגו את המנוי 959 < 0.01%
שדרגו את המנוי 664 < 0.01%
שדרגו את המנוי 559 < 0.01%
שדרגו את המנוי 450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 331 < 0.01%
שדרגו את המנוי 235 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  איי. די. איי ביטוח דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הרווח הכולל גדל בכ-32% לעומת אשתקד לשיא של כ-160 מיליון שקל; התשואה להון הסתכמה בכ-34.5% לעומת 29.2% בשנת 2013. #דוחות_כספיים #ביטוח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית