תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איידיאיי ביטוח

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח
אתר: www.555.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
מור 326,873 342,700 15,827  4.84%
אפסילון 5,701 10,403 4,702  82.48%
הירשמו לצפייה 38,000 40,600 2,600  6.84%
הירשמו לצפייה 200,484 202,984 2,500  1.25%
הירשמו לצפייה 10,109 12,012 1,903  18.82%
שדרגו את המנוי 9,847 9,947 100  1.02%
שדרגו את המנוי 171 181 10  5.85%
שדרגו את המנוי 2,572 2,536 -36  -1.40%
שדרגו את המנוי 1,083 1,033 -50  -4.62%
שדרגו את המנוי 26,809 26,744 -65  -0.24%
שדרגו את המנוי 296 231 -65  -21.96%
שדרגו את המנוי 4,037 3,845 -192  -4.76%
שדרגו את המנוי 3,147 2,919 -228  -7.24%
שדרגו את המנוי 7,058 6,804 -254  -3.60%
שדרגו את המנוי 14,759 14,315 -444  -3.01%
שדרגו את המנוי 14,572 14,115 -457  -3.14%
שדרגו את המנוי 8,579 7,990 -589  -6.87%
שדרגו את המנוי 37,515 36,543 -972  -2.59%
שדרגו את המנוי 12,541 10,493 -2,048  -16.33%
שדרגו את המנוי 37,189 32,125 -5,064  -13.62%
שדרגו את המנוי 34,411 21,962 -12,449  -36.18%
שדרגו את המנוי 146,712 127,103 -19,609  -13.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 27,642

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -42,522

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
מגדל 662,227 680,034 17,807  2.69%
הלמן אלדובי 12,387 25,917 13,530  109.23%
הירשמו לצפייה 489,540 496,812 7,272  1.49%
הירשמו לצפייה 50,091 53,501 3,410  6.81%
הירשמו לצפייה 4,614 6,530 1,916  41.53%
שדרגו את המנוי 276 1,111 835  302.54%
שדרגו את המנוי 526,214 526,270 56  0.01%
שדרגו את המנוי 3,399 3,434 35  1.03%
שדרגו את המנוי 492,179 492,180 1
שדרגו את המנוי 8,557 8,522 -35  -0.41%
שדרגו את המנוי 4,059 3,916 -143  -3.52%
שדרגו את המנוי 5,628 5,348 -280  -4.98%
שדרגו את המנוי 7,735 7,445 -290  -3.75%
שדרגו את המנוי 20,082 19,343 -739  -3.68%
שדרגו את המנוי 16,330 15,580 -750  -4.59%
שדרגו את המנוי 9,197 8,010 -1,187  -12.91%
שדרגו את המנוי 8,891 7,524 -1,367  -15.38%
שדרגו את המנוי 174,948 173,374 -1,574  -0.90%
שדרגו את המנוי 314,163 312,062 -2,101  -0.67%
שדרגו את המנוי 197,167 191,359 -5,808  -2.95%
שדרגו את המנוי 94,494 74,596 -19,898  -21.06%
שדרגו את המנוי 90,529 27,760 -62,769  -69.34%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 44,862

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -96,941

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 27,642
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -42,522
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 44,862
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -96,941
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 953,877 6.50%
מור 342,700 2.34%
ילין לפידות 202,984 1.38%
הירשמו לצפייה 127,103 0.87%
הירשמו לצפייה 40,600 0.28%
הירשמו לצפייה 36,543 0.25%
שדרגו את המנוי 32,125 0.22%
שדרגו את המנוי 26,744 0.18%
שדרגו את המנוי 21,962 0.15%
שדרגו את המנוי 20,400 0.14%
שדרגו את המנוי 14,315 0.10%
שדרגו את המנוי 14,115 0.10%
שדרגו את המנוי 12,012 0.08%
שדרגו את המנוי 10,493 0.07%
שדרגו את המנוי 10,403 0.07%
שדרגו את המנוי 9,947 0.07%
שדרגו את המנוי 7,990 0.05%
שדרגו את המנוי 6,804 0.05%
שדרגו את המנוי 3,845 0.03%
שדרגו את המנוי 3,251 0.02%
שדרגו את המנוי 2,919 0.02%
שדרגו את המנוי 2,536 0.02%
שדרגו את המנוי 1,923 0.01%
שדרגו את המנוי 1,033 < 0.01%
שדרגו את המנוי 668 < 0.01%
שדרגו את המנוי 231 < 0.01%
שדרגו את המנוי 181 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,266,733 22.26%
מגדל 680,034 4.63%
מנורה 526,270 3.59%
הירשמו לצפייה 496,812 3.39%
הירשמו לצפייה 492,180 3.35%
הירשמו לצפייה 312,062 2.13%
שדרגו את המנוי 191,359 1.30%
שדרגו את המנוי 173,374 1.18%
שדרגו את המנוי 74,596 0.51%
שדרגו את המנוי 53,501 0.36%
שדרגו את המנוי 33,798 0.23%
שדרגו את המנוי 28,302 0.19%
שדרגו את המנוי 27,760 0.19%
שדרגו את המנוי 25,917 0.18%
שדרגו את המנוי 19,343 0.13%
שדרגו את המנוי 15,580 0.11%
שדרגו את המנוי 12,415 0.08%
שדרגו את המנוי 8,522 0.06%
שדרגו את המנוי 8,010 0.05%
שדרגו את המנוי 7,955 0.05%
שדרגו את המנוי 7,524 0.05%
שדרגו את המנוי 7,445 0.05%
שדרגו את המנוי 7,276 0.05%
שדרגו את המנוי 6,530 0.04%
שדרגו את המנוי 5,348 0.04%
שדרגו את המנוי 5,278 0.04%
שדרגו את המנוי 5,179 0.04%
שדרגו את המנוי 4,184 0.03%
שדרגו את המנוי 3,916 0.03%
שדרגו את המנוי 3,434 0.02%
שדרגו את המנוי 3,331 0.02%
שדרגו את המנוי 3,252 0.02%
שדרגו את המנוי 3,000 0.02%
שדרגו את המנוי 2,965 0.02%
שדרגו את המנוי 1,935 0.01%
שדרגו את המנוי 1,322 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,111 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,011 < 0.01%
שדרגו את המנוי 973 < 0.01%
שדרגו את המנוי 966 < 0.01%
שדרגו את המנוי 959 < 0.01%
שדרגו את המנוי 664 < 0.01%
שדרגו את המנוי 559 < 0.01%
שדרגו את המנוי 450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 331 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  איי. די. איי ביטוח דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הרווח הכולל גדל בכ-32% לעומת אשתקד לשיא של כ-160 מיליון שקל; התשואה להון הסתכמה בכ-34.5% לעומת 29.2% בשנת 2013. #דוחות_כספיים #ביטוח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית