תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איידיאיי ביטוח

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח
אתר: www.555.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
ילין לפידות 185,992 188,442 2,450  1.32%
אפסילון 5,200 5,811 611  11.75%
הירשמו לצפייה 5,889 6,474 585  9.93%
הירשמו לצפייה 37,090 37,350 260  0.70%
הירשמו לצפייה 9,914 10,025 111  1.12%
שדרגו את המנוי 975 1,051 76  7.79%
שדרגו את המנוי 3,698 3,672 -26  -0.70%
שדרגו את המנוי 23,250 23,204 -46  -0.20%
שדרגו את המנוי 280 234 -46  -16.43%
שדרגו את המנוי 2,771 2,648 -123  -4.44%
שדרגו את המנוי 3,476 3,157 -319  -9.18%
שדרגו את המנוי 28,098 27,649 -449  -1.60%
שדרגו את המנוי 15,833 15,105 -728  -4.60%
שדרגו את המנוי 32,980 31,963 -1,017  -3.08%
שדרגו את המנוי 11,160 9,543 -1,617  -14.49%
שדרגו את המנוי 18,440 16,449 -1,991  -10.80%
שדרגו את המנוי 13,901 11,564 -2,337  -16.81%
שדרגו את המנוי 39,005 33,467 -5,538  -14.20%
שדרגו את המנוי 155,511 146,539 -8,972  -5.77%
שדרגו את המנוי 26,371 14,248 -12,123  -45.97%
שדרגו את המנוי 53,893 37,642 -16,251  -30.15%
שדרגו את המנוי 371,459 344,873 -26,586  -7.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,093

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -78,169

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מנורה 498,033 526,214 28,181  5.66%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 3,535 28,302 24,767  700.62%
הירשמו לצפייה 641,739 662,227 20,488  3.19%
הירשמו לצפייה 488,173 492,179 4,006  0.82%
הירשמו לצפייה 488,049 489,540 1,491  0.31%
שדרגו את המנוי 313,387 314,163 776  0.25%
שדרגו את המנוי 93,804 94,494 690  0.74%
שדרגו את המנוי 4,947 5,179 232  4.69%
שדרגו את המנוי 3,024 3,252 228  7.54%
שדרגו את המנוי 50,000 50,091 91  0.18%
שדרגו את המנוי 235 276 41  17.45%
שדרגו את המנוי 16,309 16,330 21  0.13%
שדרגו את המנוי 4,119 4,059 -60  -1.46%
שדרגו את המנוי 9,329 9,197 -132  -1.41%
שדרגו את המנוי 8,737 8,557 -180  -2.06%
שדרגו את המנוי 2,165 1,935 -230  -10.62%
שדרגו את המנוי 9,299 8,891 -408  -4.39%
שדרגו את המנוי 5,723 5,278 -445  -7.78%
שדרגו את המנוי 8,705 7,955 -750  -8.62%
שדרגו את המנוי 21,471 20,082 -1,389  -6.47%
שדרגו את המנוי 189,746 188,202 -1,544  -0.81%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 81,012

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,138

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,093
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -78,169
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 81,012
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -5,138
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 983,264 6.70%
מור 344,873 2.35%
ילין לפידות 188,442 1.28%
הירשמו לצפייה 146,539 1.00%
הירשמו לצפייה 37,642 0.26%
הירשמו לצפייה 37,350 0.25%
שדרגו את המנוי 33,467 0.23%
שדרגו את המנוי 31,963 0.22%
שדרגו את המנוי 27,649 0.19%
שדרגו את המנוי 23,204 0.16%
שדרגו את המנוי 16,449 0.11%
שדרגו את המנוי 15,105 0.10%
שדרגו את המנוי 14,248 0.10%
שדרגו את המנוי 11,564 0.08%
שדרגו את המנוי 10,025 0.07%
שדרגו את המנוי 9,543 0.07%
שדרגו את המנוי 6,474 0.04%
שדרגו את המנוי 5,811 0.04%
שדרגו את המנוי 5,316 0.04%
שדרגו את המנוי 3,672 0.03%
שדרגו את המנוי 3,157 0.02%
שדרגו את המנוי 2,648 0.02%
שדרגו את המנוי 2,010 0.01%
שדרגו את המנוי 1,923 0.01%
שדרגו את המנוי 1,750 0.01%
שדרגו את המנוי 1,051 < 0.01%
שדרגו את המנוי 668 < 0.01%
שדרגו את המנוי 296 < 0.01%
שדרגו את המנוי 234 < 0.01%
שדרגו את המנוי 141 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,303,888 22.51%
מגדל 662,227 4.51%
מנורה 526,214 3.59%
הירשמו לצפייה 492,179 3.35%
הירשמו לצפייה 489,540 3.34%
הירשמו לצפייה 314,163 2.14%
שדרגו את המנוי 188,202 1.28%
שדרגו את המנוי 174,948 1.19%
שדרגו את המנוי 94,494 0.64%
שדרגו את המנוי 90,529 0.62%
שדרגו את המנוי 50,091 0.34%
שדרגו את המנוי 33,798 0.23%
שדרגו את המנוי 28,302 0.19%
שדרגו את המנוי 20,082 0.14%
שדרגו את המנוי 16,330 0.11%
שדרגו את המנוי 12,415 0.08%
שדרגו את המנוי 12,387 0.08%
שדרגו את המנוי 9,197 0.06%
שדרגו את המנוי 8,891 0.06%
שדרגו את המנוי 8,557 0.06%
שדרגו את המנוי 7,955 0.05%
שדרגו את המנוי 7,735 0.05%
שדרגו את המנוי 7,276 0.05%
שדרגו את המנוי 5,278 0.04%
שדרגו את המנוי 5,179 0.04%
שדרגו את המנוי 4,614 0.03%
שדרגו את המנוי 4,184 0.03%
שדרגו את המנוי 4,059 0.03%
שדרגו את המנוי 3,399 0.02%
שדרגו את המנוי 3,331 0.02%
שדרגו את המנוי 3,252 0.02%
שדרגו את המנוי 3,000 0.02%
שדרגו את המנוי 2,965 0.02%
שדרגו את המנוי 1,935 0.01%
שדרגו את המנוי 1,322 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,011 < 0.01%
שדרגו את המנוי 973 < 0.01%
שדרגו את המנוי 966 < 0.01%
שדרגו את המנוי 959 < 0.01%
שדרגו את המנוי 664 < 0.01%
שדרגו את המנוי 559 < 0.01%
שדרגו את המנוי 450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 276 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  איי. די. איי ביטוח דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הרווח הכולל גדל בכ-32% לעומת אשתקד לשיא של כ-160 מיליון שקל; התשואה להון הסתכמה בכ-34.5% לעומת 29.2% בשנת 2013. #דוחות_כספיים #ביטוח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית