תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איידיאיי ביטוח

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח
אתר: www.555.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
אושן 760 2,370 1,610  211.84%
אקסלנס 19,498 20,594 1,096  5.62%
הירשמו לצפייה 155,618 156,224 606  0.39%
הירשמו לצפייה 17,372 17,703 331  1.91%
הירשמו לצפייה 14,290 14,223 -67  -0.47%
שדרגו את המנוי 11,130 10,965 -165  -1.48%
שדרגו את המנוי 35,761 35,587 -174  -0.49%
שדרגו את המנוי 54,164 53,130 -1,034  -1.91%
שדרגו את המנוי 7,935 6,835 -1,100  -13.86%
שדרגו את המנוי 12,535 10,785 -1,750  -13.96%
שדרגו את המנוי 27,176 25,126 -2,050  -7.54%
שדרגו את המנוי 352,126 344,490 -7,636  -2.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,643

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,976

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 67,203 241,857 174,654  259.89%
הראל 438,989 515,615 76,626  17.46%
הירשמו לצפייה 3,303 21,473 18,170  550.11%
הירשמו לצפייה 44,525 56,424 11,899  26.72%
הירשמו לצפייה 37,839 47,795 9,956  26.31%
שדרגו את המנוי 19,546 21,462 1,916  9.80%
שדרגו את המנוי 40,959 42,333 1,374  3.35%
שדרגו את המנוי 671,494 671,743 249  0.04%
שדרגו את המנוי 44,570 44,696 126  0.28%
שדרגו את המנוי 80 120 40  50.00%
שדרגו את המנוי 6,188 6,175 -13  -0.21%
שדרגו את המנוי 431,342 431,303 -39  -0.01%
שדרגו את המנוי 4,409 3,635 -774  -17.56%
שדרגו את המנוי 85,629 84,380 -1,249  -1.46%
שדרגו את המנוי 7,524 5,444 -2,080  -27.64%
שדרגו את המנוי 7,842 5,652 -2,190  -27.93%
שדרגו את המנוי 61,818 57,568 -4,250  -6.88%
שדרגו את המנוי 330,281 323,556 -6,725  -2.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 295,010

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,320

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,643
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -13,976
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 295,010
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -17,320
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,108,180 7.55%
ילין לפידות 399,181 2.72%
מור 344,490 2.35%
הירשמו לצפייה 156,224 1.06%
הירשמו לצפייה 53,130 0.36%
הירשמו לצפייה 35,587 0.24%
שדרגו את המנוי 25,126 0.17%
שדרגו את המנוי 20,594 0.14%
שדרגו את המנוי 17,703 0.12%
שדרגו את המנוי 14,223 0.10%
שדרגו את המנוי 10,965 0.07%
שדרגו את המנוי 10,785 0.07%
שדרגו את המנוי 6,835 0.05%
שדרגו את המנוי 5,267 0.04%
שדרגו את המנוי 3,818 0.03%
שדרגו את המנוי 2,370 0.02%
שדרגו את המנוי 1,079 < 0.01%
שדרגו את המנוי 380 < 0.01%
שדרגו את המנוי 360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,558,076 24.25%
מגדל 671,743 4.58%
הראל 515,615 3.51%
הירשמו לצפייה 492,179 3.35%
הירשמו לצפייה 431,303 2.94%
הירשמו לצפייה 323,556 2.20%
שדרגו את המנוי 308,410 2.10%
שדרגו את המנוי 241,857 1.65%
שדרגו את המנוי 84,380 0.57%
שדרגו את המנוי 57,568 0.39%
שדרגו את המנוי 56,424 0.38%
שדרגו את המנוי 47,795 0.33%
שדרגו את המנוי 44,696 0.30%
שדרגו את המנוי 42,333 0.29%
שדרגו את המנוי 21,473 0.15%
שדרגו את המנוי 21,462 0.15%
שדרגו את המנוי 20,555 0.14%
שדרגו את המנוי 20,445 0.14%
שדרגו את המנוי 18,882 0.13%
שדרגו את המנוי 17,020 0.12%
שדרגו את המנוי 14,827 0.10%
שדרגו את המנוי 14,379 0.10%
שדרגו את המנוי 11,290 0.08%
שדרגו את המנוי 9,578 0.07%
שדרגו את המנוי 9,304 0.06%
שדרגו את המנוי 9,175 0.06%
שדרגו את המנוי 8,255 0.06%
שדרגו את המנוי 7,926 0.05%
שדרגו את המנוי 6,175 0.04%
שדרגו את המנוי 5,652 0.04%
שדרגו את המנוי 5,444 0.04%
שדרגו את המנוי 4,795 0.03%
שדרגו את המנוי 3,635 0.02%
שדרגו את המנוי 2,960 0.02%
שדרגו את המנוי 2,665 0.02%
שדרגו את המנוי 2,437 0.02%
שדרגו את המנוי 1,743 0.01%
שדרגו את המנוי 120 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  איי. די. איי ביטוח דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הרווח הכולל גדל בכ-32% לעומת אשתקד לשיא של כ-160 מיליון שקל; התשואה להון הסתכמה בכ-34.5% לעומת 29.2% בשנת 2013. #דוחות_כספיים #ביטוח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית