תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איידיאיי ביטוח

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח
אתר: www.555.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מיטב דש 28,560 39,351 10,791  37.78%
פורטה 7,872 9,798 1,926  24.47%
הירשמו לצפייה 4,686 5,880 1,194  25.48%
הירשמו לצפייה 236 812 576  244.07%
הירשמו לצפייה 5,188 5,701 513  9.89%
שדרגו את המנוי 1,316 1,561 245  18.62%
שדרגו את המנוי 996 1,138 142  14.26%
שדרגו את המנוי 191 141 -50  -26.18%
שדרגו את המנוי 2,327 2,200 -127  -5.46%
שדרגו את המנוי 14,251 13,901 -350  -2.46%
שדרגו את המנוי 17,454 17,015 -439  -2.52%
שדרגו את המנוי 3,347 2,771 -576  -17.21%
שדרגו את המנוי 765 96 -669  -87.45%
שדרגו את המנוי 14,042 13,059 -983  -7.00%
שדרגו את המנוי 26,100 25,000 -1,100  -4.21%
שדרגו את המנוי 161,014 159,884 -1,130  -0.70%
שדרגו את המנוי 38,650 37,300 -1,350  -3.49%
שדרגו את המנוי 6,638 3,744 -2,894  -43.60%
שדרגו את המנוי 25,577 22,279 -3,298  -12.89%
שדרגו את המנוי 34,682 29,979 -4,703  -13.56%
שדרגו את המנוי 63,423 58,626 -4,797  -7.56%
שדרגו את המנוי 46,634 34,192 -12,442  -26.68%
שדרגו את המנוי 41,719 26,680 -15,039  -36.05%
שדרגו את המנוי 471,725 414,648 -57,077  -12.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,387

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -107,024

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 147,038 189,746 42,708  29.05%
מנורה 459,300 498,033 38,733  8.43%
הירשמו לצפייה 154,132 174,948 20,816  13.51%
הירשמו לצפייה 89,991 93,804 3,813  4.24%
הירשמו לצפייה 48,904 50,000 1,096  2.24%
שדרגו את המנוי 312,822 313,387 565  0.18%
שדרגו את המנוי 8,446 8,737 291  3.45%
שדרגו את המנוי 16,314 16,309 -5  -0.03%
שדרגו את המנוי 9,350 9,329 -21  -0.22%
שדרגו את המנוי 3,434 3,399 -35  -1.02%
שדרגו את המנוי 435 331 -104  -23.91%
שדרגו את המנוי 1,084 959 -125  -11.53%
שדרגו את המנוי 1,489 1,322 -167  -11.22%
שדרגו את המנוי 1,344 1,011 -333  -24.78%
שדרגו את המנוי 4,641 4,119 -522  -11.25%
שדרגו את המנוי 22,102 21,471 -631  -2.85%
שדרגו את המנוי 5,654 4,947 -707  -12.50%
שדרגו את המנוי 8,560 7,735 -825  -9.64%
שדרגו את המנוי 14,547 13,608 -939  -6.45%
שדרגו את המנוי 4,368 3,331 -1,037  -23.74%
שדרגו את המנוי 36,693 33,798 -2,895  -7.89%
שדרגו את המנוי 649,289 641,739 -7,550  -1.16%
שדרגו את המנוי 17,410 8,705 -8,705  -50.00%
שדרגו את המנוי 27,869 3,535 -24,334  -87.32%
שדרגו את המנוי 517,495 488,049 -29,446  -5.69%
שדרגו את המנוי 537,591 488,173 -49,418  -9.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 108,022

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -127,799

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 15,387
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -107,024
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 108,022
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -127,799
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,124,840 7.67%
מור 414,648 2.83%
ילין לפידות 185,992 1.27%
הירשמו לצפייה 159,884 1.09%
הירשמו לצפייה 58,626 0.40%
הירשמו לצפייה 39,351 0.27%
שדרגו את המנוי 37,300 0.25%
שדרגו את המנוי 34,192 0.23%
שדרגו את המנוי 29,979 0.20%
שדרגו את המנוי 26,680 0.18%
שדרגו את המנוי 25,000 0.17%
שדרגו את המנוי 22,279 0.15%
שדרגו את המנוי 17,015 0.12%
שדרגו את המנוי 13,901 0.09%
שדרגו את המנוי 13,059 0.09%
שדרגו את המנוי 9,798 0.07%
שדרגו את המנוי 6,100 0.04%
שדרגו את המנוי 5,880 0.04%
שדרגו את המנוי 5,701 0.04%
שדרגו את המנוי 4,228 0.03%
שדרגו את המנוי 3,744 0.03%
שדרגו את המנוי 2,771 0.02%
שדרגו את המנוי 2,200 0.01%
שדרגו את המנוי 1,750 0.01%
שדרגו את המנוי 1,561 0.01%
שדרגו את המנוי 1,138 < 0.01%
שדרגו את המנוי 812 < 0.01%
שדרגו את המנוי 668 < 0.01%
שדרגו את המנוי 296 < 0.01%
שדרגו את המנוי 141 < 0.01%
שדרגו את המנוי 96 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,247,868 22.13%
מגדל 641,739 4.37%
מנורה 498,033 3.39%
הירשמו לצפייה 488,173 3.33%
הירשמו לצפייה 488,049 3.33%
הירשמו לצפייה 313,387 2.14%
שדרגו את המנוי 189,746 1.29%
שדרגו את המנוי 174,948 1.19%
שדרגו את המנוי 93,804 0.64%
שדרגו את המנוי 90,529 0.62%
שדרגו את המנוי 50,000 0.34%
שדרגו את המנוי 33,798 0.23%
שדרגו את המנוי 21,471 0.15%
שדרגו את המנוי 16,309 0.11%
שדרגו את המנוי 13,608 0.09%
שדרגו את המנוי 12,415 0.08%
שדרגו את המנוי 12,387 0.08%
שדרגו את המנוי 9,329 0.06%
שדרגו את המנוי 9,299 0.06%
שדרגו את המנוי 8,737 0.06%
שדרגו את המנוי 8,705 0.06%
שדרגו את המנוי 7,735 0.05%
שדרגו את המנוי 7,276 0.05%
שדרגו את המנוי 5,723 0.04%
שדרגו את המנוי 5,628 0.04%
שדרגו את המנוי 4,947 0.03%
שדרגו את המנוי 4,614 0.03%
שדרגו את המנוי 4,471 0.03%
שדרגו את המנוי 4,119 0.03%
שדרגו את המנוי 3,535 0.02%
שדרגו את המנוי 3,399 0.02%
שדרגו את המנוי 3,331 0.02%
שדרגו את המנוי 3,024 0.02%
שדרגו את המנוי 3,000 0.02%
שדרגו את המנוי 2,965 0.02%
שדרגו את המנוי 2,165 0.01%
שדרגו את המנוי 1,322 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,011 < 0.01%
שדרגו את המנוי 973 < 0.01%
שדרגו את המנוי 966 < 0.01%
שדרגו את המנוי 959 < 0.01%
שדרגו את המנוי 664 < 0.01%
שדרגו את המנוי 559 < 0.01%
שדרגו את המנוי 450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 331 < 0.01%
שדרגו את המנוי 235 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  איי. די. איי ביטוח דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הרווח הכולל גדל בכ-32% לעומת אשתקד לשיא של כ-160 מיליון שקל; התשואה להון הסתכמה בכ-34.5% לעומת 29.2% בשנת 2013. #דוחות_כספיים #ביטוח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית