תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איידיאו

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
טופ אלפא 26,961 29,961 3,000  11.13%
ברומטר 26,092 26,602 510  1.95%
הירשמו לצפייה 85,397 85,884 487  0.57%
הירשמו לצפייה 610 841 231  37.87%
הירשמו לצפייה 35,975 36,129 154  0.43%
שדרגו את המנוי 37 30 -7  -18.92%
שדרגו את המנוי 8,552 8,483 -69  -0.81%
שדרגו את המנוי 4,767 4,623 -144  -3.02%
שדרגו את המנוי 3,950 3,800 -150  -3.80%
שדרגו את המנוי 82,087 81,913 -174  -0.21%
שדרגו את המנוי 5,921 5,556 -365  -6.16%
שדרגו את המנוי 7,284 6,708 -576  -7.91%
שדרגו את המנוי 3,598 2,836 -762  -21.18%
שדרגו את המנוי 24,148 19,844 -4,304  -17.82%
שדרגו את המנוי 256,829 250,259 -6,570  -2.56%
שדרגו את המנוי 146,304 131,500 -14,804  -10.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,382

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,925

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הלמן אלדובי 17,841 46,852 29,011  162.61%
הפניקס 1,167,950 1,168,580 630  0.05%
הירשמו לצפייה 11,009 9,693 -1,316  -11.95%
הירשמו לצפייה 676,998 598,564 -78,434  -11.59%
הירשמו לצפייה 107,181 1,979 -105,202  -98.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 29,641

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -184,952

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,382
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -27,925
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 29,641
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -184,952
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 875,297 3.18%
אקסלנס 250,259 0.91%
כוון 131,500 0.48%
הירשמו לצפייה 129,162 0.47%
הירשמו לצפייה 85,884 0.31%
הירשמו לצפייה 81,913 0.30%
שדרגו את המנוי 42,322 0.15%
שדרגו את המנוי 36,129 0.13%
שדרגו את המנוי 29,961 0.11%
שדרגו את המנוי 26,602 0.10%
שדרגו את המנוי 19,844 0.07%
שדרגו את המנוי 8,483 0.03%
שדרגו את המנוי 6,708 0.02%
שדרגו את המנוי 5,556 0.02%
שדרגו את המנוי 4,623 0.02%
שדרגו את המנוי 3,800 0.01%
שדרגו את המנוי 3,409 0.01%
שדרגו את המנוי 2,836 0.01%
שדרגו את המנוי 2,441 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 841 < 0.01%
שדרגו את המנוי 680 < 0.01%
שדרגו את המנוי 314 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,913,094 6.95%
הפניקס 1,168,580 4.25%
מנורה 598,564 2.18%
הירשמו לצפייה 50,303 0.18%
הירשמו לצפייה 46,852 0.17%
הירשמו לצפייה 17,231 0.06%
שדרגו את המנוי 9,693 0.04%
שדרגו את המנוי 8,175 0.03%
שדרגו את המנוי 6,987 0.03%
שדרגו את המנוי 3,048 0.01%
שדרגו את המנוי 1,979 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,682 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  איי די או דיווחה היום (א') על הסכם לרכישת תיק נכסים הכולל 24 בנייני מגורים בשכונות מרכזיות ויוקרתיות בברלין תמורת 130 מיליון יורו. איי די או תחזיק ב-60% מתיק הנכסים ואילו את היתרה (40% ) תרכוש הראל. מהודעת איי די או עולה כי הנכסים הנרכשים כוללים כ-1,300 דירות מגורים וכ-45 יחידות מסחר בשטח כולל של כ-88 אלף מ"ר. דמי השכירות השנתיים הנגבים כיום מסתכמים בכ-6.5 מיליון יורו ושיעור התפוסה עומד על 97%.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית