תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איידיאו

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
אקסלנס 188,501 231,965 43,464  23.06%
מיטב דש 154,468 171,983 17,515  11.34%
הירשמו לצפייה 12,002 20,002 8,000  66.66%
הירשמו לצפייה 43,038 50,382 7,344  17.06%
הירשמו לצפייה 961 2,852 1,891  196.77%
שדרגו את המנוי 36,283 38,136 1,853  5.11%
שדרגו את המנוי 8,582 10,408 1,826  21.28%
שדרגו את המנוי 158,000 158,914 914  0.58%
שדרגו את המנוי 21,225 21,658 433  2.04%
שדרגו את המנוי 5,697 6,040 343  6.02%
שדרגו את המנוי 42,420 42,327 -93  -0.22%
שדרגו את המנוי 14,058 12,555 -1,503  -10.69%
שדרגו את המנוי 5,200 3,407 -1,793  -34.48%
שדרגו את המנוי 42,898 39,467 -3,431  -8.00%
שדרגו את המנוי 160,630 129,162 -31,468  -19.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 83,583

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -38,288

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אי.בי.אי. 315 14,800 14,485  4,598.41%
הכשרה ביטוח 25,324 36,410 11,086  43.78%
הירשמו לצפייה 9,151 17,231 8,080  88.30%
הירשמו לצפייה 3,800 6,987 3,187  83.87%
הירשמו לצפייה 675,680 676,196 516  0.08%
שדרגו את המנוי 2,919 2,918 -1  -0.03%
שדרגו את המנוי 1 0 -1  -100.00%
שדרגו את המנוי 1 0 -1  -100.00%
שדרגו את המנוי 12,425 11,862 -563  -4.53%
שדרגו את המנוי 1,075,780 1,062,720 -13,061  -1.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 37,354

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,627

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 83,583
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -38,288
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 37,354
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -13,627
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 952,769 3.46%
אקסלנס 231,965 0.84%
מיטב דש 171,983 0.63%
הירשמו לצפייה 158,914 0.58%
הירשמו לצפייה 129,162 0.47%
הירשמו לצפייה 50,382 0.18%
שדרגו את המנוי 42,327 0.15%
שדרגו את המנוי 39,467 0.14%
שדרגו את המנוי 38,136 0.14%
שדרגו את המנוי 21,658 0.08%
שדרגו את המנוי 20,002 0.07%
שדרגו את המנוי 12,555 0.05%
שדרגו את המנוי 10,408 0.04%
שדרגו את המנוי 6,040 0.02%
שדרגו את המנוי 3,500 0.01%
שדרגו את המנוי 3,407 0.01%
שדרגו את המנוי 2,852 0.01%
שדרגו את המנוי 2,459 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,441 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,421 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 690 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,875,367 6.82%
הפניקס 1,062,720 3.86%
מנורה 676,196 2.46%
הירשמו לצפייה 36,410 0.13%
הירשמו לצפייה 17,841 0.06%
הירשמו לצפייה 17,790 0.06%
שדרגו את המנוי 17,231 0.06%
שדרגו את המנוי 14,800 0.05%
שדרגו את המנוי 11,862 0.04%
שדרגו את המנוי 8,175 0.03%
שדרגו את המנוי 6,987 0.03%
שדרגו את המנוי 2,918 0.01%
שדרגו את המנוי 1,682 < 0.01%
שדרגו את המנוי 675 < 0.01%
שדרגו את המנוי 79 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  איי די או דיווחה היום (א') על הסכם לרכישת תיק נכסים הכולל 24 בנייני מגורים בשכונות מרכזיות ויוקרתיות בברלין תמורת 130 מיליון יורו. איי די או תחזיק ב-60% מתיק הנכסים ואילו את היתרה (40% ) תרכוש הראל. מהודעת איי די או עולה כי הנכסים הנרכשים כוללים כ-1,300 דירות מגורים וכ-45 יחידות מסחר בשטח כולל של כ-88 אלף מ"ר. דמי השכירות השנתיים הנגבים כיום מסתכמים בכ-6.5 מיליון יורו ושיעור התפוסה עומד על 97%.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית