תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איידיאו

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
הראל 49,937 79,098 29,161  58.40%
אקסלנס 231,603 258,129 26,526  11.45%
הירשמו לצפייה 37,820 50,743 12,923  34.17%
הירשמו לצפייה 23,224 26,061 2,837  12.22%
הירשמו לצפייה 5,021 7,521 2,500  49.79%
שדרגו את המנוי 2,225 2,656 431  19.37%
שדרגו את המנוי 2,507 2,872 365  14.56%
שדרגו את המנוי 4,500 4,800 300  6.67%
שדרגו את המנוי 42,151 42,180 29  0.07%
שדרגו את המנוי 5,395 5,327 -68  -1.26%
שדרגו את המנוי 8,258 7,524 -734  -8.89%
שדרגו את המנוי 9,986 8,582 -1,404  -14.06%
שדרגו את המנוי 31,024 26,535 -4,489  -14.47%
שדרגו את המנוי 161,218 150,304 -10,914  -6.77%
שדרגו את המנוי 172,732 107,063 -65,669  -38.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 75,072

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -83,278

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מיטב דש 675 87,040 86,365  12,794.81%
הפניקס 1,062,720 1,083,010 20,294  1.91%
הירשמו לצפייה 36,410 50,303 13,893  38.16%
הירשמו לצפייה 676,196 676,998 802  0.12%
הירשמו לצפייה 2,918 3,048 130  4.46%
שדרגו את המנוי 79 77 -2  -2.53%
שדרגו את המנוי 11,862 11,009 -853  -7.19%
שדרגו את המנוי 17,790 853 -16,937  -95.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 121,484

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,792

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 75,072
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -83,278
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 121,484
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -17,792
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 942,542 3.43%
אקסלנס 258,129 0.94%
כוון 150,304 0.55%
הירשמו לצפייה 129,162 0.47%
הירשמו לצפייה 107,063 0.39%
הירשמו לצפייה 79,098 0.29%
שדרגו את המנוי 50,743 0.18%
שדרגו את המנוי 42,180 0.15%
שדרגו את המנוי 28,219 0.10%
שדרגו את המנוי 26,535 0.10%
שדרגו את המנוי 26,061 0.09%
שדרגו את המנוי 8,582 0.03%
שדרגו את המנוי 7,524 0.03%
שדרגו את המנוי 7,521 0.03%
שדרגו את המנוי 5,327 0.02%
שדרגו את המנוי 4,800 0.02%
שדרגו את המנוי 2,872 0.01%
שדרגו את המנוי 2,656 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,441 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 690 < 0.01%
שדרגו את המנוי 635 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,964,254 7.14%
הפניקס 1,083,010 3.94%
מנורה 676,998 2.46%
הירשמו לצפייה 87,040 0.32%
הירשמו לצפייה 50,303 0.18%
הירשמו לצפייה 17,841 0.06%
שדרגו את המנוי 17,231 0.06%
שדרגו את המנוי 11,009 0.04%
שדרגו את המנוי 8,175 0.03%
שדרגו את המנוי 6,987 0.03%
שדרגו את המנוי 3,048 0.01%
שדרגו את המנוי 1,682 < 0.01%
שדרגו את המנוי 853 < 0.01%
שדרגו את המנוי 77 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  איי די או דיווחה היום (א') על הסכם לרכישת תיק נכסים הכולל 24 בנייני מגורים בשכונות מרכזיות ויוקרתיות בברלין תמורת 130 מיליון יורו. איי די או תחזיק ב-60% מתיק הנכסים ואילו את היתרה (40% ) תרכוש הראל. מהודעת איי די או עולה כי הנכסים הנרכשים כוללים כ-1,300 דירות מגורים וכ-45 יחידות מסחר בשטח כולל של כ-88 אלף מ"ר. דמי השכירות השנתיים הנגבים כיום מסתכמים בכ-6.5 מיליון יורו ושיעור התפוסה עומד על 97%.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית