תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איידיאו

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
כוון 148,500 157,000 8,500  5.72%
אקסלנס 154,897 162,329 7,432  4.80%
הירשמו לצפייה 367 2,344 1,977  538.69%
הירשמו לצפייה 4,950 6,450 1,500  30.30%
הירשמו לצפייה 5,568 6,478 910  16.34%
שדרגו את המנוי 3,300 3,850 550  16.67%
שדרגו את המנוי 7,335 7,821 486  6.63%
שדרגו את המנוי 36,080 36,171 91  0.25%
שדרגו את המנוי 42,468 42,474 6  0.01%
שדרגו את המנוי 7,500 7,096 -404  -5.39%
שדרגו את המנוי 7,005 6,505 -500  -7.14%
שדרגו את המנוי 46,569 44,069 -2,500  -5.37%
שדרגו את המנוי 4,748 2,000 -2,748  -57.88%
שדרגו את המנוי 172,949 157,314 -15,635  -9.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 21,452

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -21,787

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אי.בי.אי. 315 14,800 14,485  4,598.41%
הכשרה ביטוח 25,324 36,410 11,086  43.78%
הירשמו לצפייה 9,151 17,231 8,080  88.30%
הירשמו לצפייה 3,800 6,987 3,187  83.87%
הירשמו לצפייה 675,680 676,196 516  0.08%
שדרגו את המנוי 2,919 2,918 -1  -0.03%
שדרגו את המנוי 1 0 -1  -100.00%
שדרגו את המנוי 1 0 -1  -100.00%
שדרגו את המנוי 12,425 11,862 -563  -4.53%
שדרגו את המנוי 1,075,780 1,062,720 -13,061  -1.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 37,354

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,627

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 21,452
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -21,787
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 37,354
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -13,627
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 891,744 3.24%
אקסלנס 162,329 0.59%
אלטשולר - שחם 160,686 0.58%
הירשמו לצפייה 157,314 0.57%
הירשמו לצפייה 157,000 0.57%
הירשמו לצפייה 47,782 0.17%
שדרגו את המנוי 44,069 0.16%
שדרגו את המנוי 42,474 0.15%
שדרגו את המנוי 36,171 0.13%
שדרגו את המנוי 21,225 0.08%
שדרגו את המנוי 14,058 0.05%
שדרגו את המנוי 7,821 0.03%
שדרגו את המנוי 7,096 0.03%
שדרגו את המנוי 6,505 0.02%
שדרגו את המנוי 6,478 0.02%
שדרגו את המנוי 6,450 0.02%
שדרגו את המנוי 3,850 0.01%
שדרגו את המנוי 2,441 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,344 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 961 < 0.01%
שדרגו את המנוי 690 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,875,367 6.82%
הפניקס 1,062,720 3.86%
מנורה 676,196 2.46%
הירשמו לצפייה 36,410 0.13%
הירשמו לצפייה 17,841 0.06%
הירשמו לצפייה 17,790 0.06%
שדרגו את המנוי 17,231 0.06%
שדרגו את המנוי 14,800 0.05%
שדרגו את המנוי 11,862 0.04%
שדרגו את המנוי 8,175 0.03%
שדרגו את המנוי 6,987 0.03%
שדרגו את המנוי 2,918 0.01%
שדרגו את המנוי 1,682 < 0.01%
שדרגו את המנוי 675 < 0.01%
שדרגו את המנוי 79 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  איי די או דיווחה היום (א') על הסכם לרכישת תיק נכסים הכולל 24 בנייני מגורים בשכונות מרכזיות ויוקרתיות בברלין תמורת 130 מיליון יורו. איי די או תחזיק ב-60% מתיק הנכסים ואילו את היתרה (40% ) תרכוש הראל. מהודעת איי די או עולה כי הנכסים הנרכשים כוללים כ-1,300 דירות מגורים וכ-45 יחידות מסחר בשטח כולל של כ-88 אלף מ"ר. דמי השכירות השנתיים הנגבים כיום מסתכמים בכ-6.5 מיליון יורו ושיעור התפוסה עומד על 97%.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית