תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איידיאו

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
כוון 140,500 147,500 7,000  4.98%
פורטה 26,998 33,767 6,769  25.07%
הירשמו לצפייה 41,802 47,252 5,450  13.04%
הירשמו לצפייה 186,516 188,596 2,080  1.12%
הירשמו לצפייה 2,300 4,300 2,000  86.96%
שדרגו את המנוי 45,855 46,586 731  1.59%
שדרגו את המנוי 9,467 9,782 315  3.33%
שדרגו את המנוי 420 640 220  52.38%
שדרגו את המנוי 5,393 5,505 112  2.08%
שדרגו את המנוי 2,332 2,441 109  4.67%
שדרגו את המנוי 42,900 42,429 -471  -1.10%
שדרגו את המנוי 8,900 8,399 -501  -5.63%
שדרגו את המנוי 23,740 21,225 -2,515  -10.59%
שדרגו את המנוי 5,703 2,000 -3,703  -64.93%
שדרגו את המנוי 8,000 3,300 -4,700  -58.75%
שדרגו את המנוי 12,124 7,171 -4,953  -40.85%
שדרגו את המנוי 177,914 162,340 -15,574  -8.75%
שדרגו את המנוי 506,925 160,686 -346,239  -68.30%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 24,786

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -378,656

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הפניקס 462,812 1,075,780 612,967  132.44%
קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים 9,051 9,151 100  1.10%
הירשמו לצפייה 0 1 1
הירשמו לצפייה 3,801 3,800 -1  -0.03%
הירשמו לצפייה 1 0 -1  -100.00%
שדרגו את המנוי 941 675 -266  -28.27%
שדרגו את המנוי 301 0 -301  -100.00%
שדרגו את המנוי 26,248 25,324 -924  -3.52%
שדרגו את המנוי 1,886 315 -1,571  -83.30%
שדרגו את המנוי 9,733 1,682 -8,051  -82.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 613,068

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,115

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 24,786
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -378,656
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 613,068
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -11,115
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 922,258 3.36%
מיטב דש 188,596 0.69%
אקסלנס 162,340 0.59%
הירשמו לצפייה 160,686 0.58%
הירשמו לצפייה 147,500 0.54%
הירשמו לצפייה 47,252 0.17%
שדרגו את המנוי 46,586 0.17%
שדרגו את המנוי 42,429 0.15%
שדרגו את המנוי 33,767 0.12%
שדרגו את המנוי 21,225 0.08%
שדרגו את המנוי 14,058 0.05%
שדרגו את המנוי 9,782 0.04%
שדרגו את המנוי 8,399 0.03%
שדרגו את המנוי 7,171 0.03%
שדרגו את המנוי 5,505 0.02%
שדרגו את המנוי 4,748 0.02%
שדרגו את המנוי 4,587 0.02%
שדרגו את המנוי 4,300 0.02%
שדרגו את המנוי 3,367 0.01%
שדרגו את המנוי 3,300 0.01%
שדרגו את המנוי 2,441 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,499 < 0.01%
שדרגו את המנוי 640 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,816,014 6.61%
הפניקס 1,075,780 3.91%
מנורה 675,680 2.46%
הירשמו לצפייה 25,324 0.09%
הירשמו לצפייה 12,425 0.05%
הירשמו לצפייה 9,151 0.03%
שדרגו את המנוי 8,175 0.03%
שדרגו את המנוי 3,800 0.01%
שדרגו את המנוי 2,919 0.01%
שדרגו את המנוי 1,682 < 0.01%
שדרגו את המנוי 675 < 0.01%
שדרגו את המנוי 315 < 0.01%
שדרגו את המנוי 79 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  איי די או דיווחה היום (א') על הסכם לרכישת תיק נכסים הכולל 24 בנייני מגורים בשכונות מרכזיות ויוקרתיות בברלין תמורת 130 מיליון יורו. איי די או תחזיק ב-60% מתיק הנכסים ואילו את היתרה (40% ) תרכוש הראל. מהודעת איי די או עולה כי הנכסים הנרכשים כוללים כ-1,300 דירות מגורים וכ-45 יחידות מסחר בשטח כולל של כ-88 אלף מ"ר. דמי השכירות השנתיים הנגבים כיום מסתכמים בכ-6.5 מיליון יורו ושיעור התפוסה עומד על 97%.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית