תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אייאיאס

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.ies.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
מגדל 7,592 20,779 13,187  173.70%
ילין לפידות 169,182 175,937 6,755  3.99%
הירשמו לצפייה 91,318 92,469 1,151  1.26%
הירשמו לצפייה 7,751 8,041 290  3.74%
הירשמו לצפייה 2,587 2,763 176  6.80%
שדרגו את המנוי 26,404 26,461 57  0.22%
שדרגו את המנוי 3,000 2,964 -36  -1.20%
שדרגו את המנוי 6,901 6,828 -73  -1.06%
שדרגו את המנוי 4,596 2,488 -2,108  -45.87%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 21,616

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,217

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 161,866 165,735 3,869  2.39%
אי.בי.אי. 19,174 20,103 929  4.85%
הירשמו לצפייה 32,037 32,001 -36  -0.11%
הירשמו לצפייה 42,452 35,949 -6,503  -15.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,798

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,539

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 21,616
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,217
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,798
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,539
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 343,130 6.63%
ילין לפידות 175,937 3.40%
הראל 92,469 1.79%
הירשמו לצפייה 26,461 0.51%
הירשמו לצפייה 20,779 0.40%
הירשמו לצפייה 8,041 0.16%
שדרגו את המנוי 6,828 0.13%
שדרגו את המנוי 3,266 0.06%
שדרגו את המנוי 2,964 0.06%
שדרגו את המנוי 2,763 0.05%
שדרגו את המנוי 2,488 0.05%
שדרגו את המנוי 841 0.02%
שדרגו את המנוי 293 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 253,788 4.90%
הפניקס 165,735 3.20%
האוניברסיטה העברית 35,949 0.69%
הירשמו לצפייה 32,001 0.62%
הירשמו לצפייה 20,103 0.39%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית