תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אייאיאס

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.ies.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
אקסלנס 2,355 2,379 24  1.02%
אפסילון 50 68 18  36.00%
הירשמו לצפייה 8,270 8,285 15  0.18%
הירשמו לצפייה 25,594 25,592 -2  -0.01%
הירשמו לצפייה 12,004 12,002 -2  -0.02%
שדרגו את המנוי 2,618 2,607 -11  -0.42%
שדרגו את המנוי 5,272 5,237 -35  -0.66%
שדרגו את המנוי 84,000 81,251 -2,749  -3.27%
שדרגו את המנוי 21,614 18,691 -2,923  -13.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 57

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,722

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 167,703 188,539 20,836  12.42%
האוניברסיטה העברית 29,618 29,039 -579  -1.95%
הירשמו לצפייה 32,001 11,886 -20,115  -62.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 20,836

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -20,694

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 57
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,722
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 20,836
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -20,694
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 352,716 6.83%
ילין לפידות 194,058 3.76%
הראל 81,251 1.57%
הירשמו לצפייה 25,592 0.50%
הירשמו לצפייה 18,691 0.36%
הירשמו לצפייה 12,002 0.23%
שדרגו את המנוי 8,285 0.16%
שדרגו את המנוי 5,237 0.10%
שדרגו את המנוי 2,607 0.05%
שדרגו את המנוי 2,379 0.05%
שדרגו את המנוי 1,982 0.04%
שדרגו את המנוי 296 < 0.01%
שדרגו את המנוי 268 < 0.01%
שדרגו את המנוי 68 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 249,158 4.82%
הפניקס 188,539 3.65%
האוניברסיטה העברית 29,039 0.56%
הירשמו לצפייה 19,694 0.38%
הירשמו לצפייה 11,886 0.23%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית