תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אייאיאס

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.ies.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
ילין לפידות 183,584 189,674 6,090  3.32%
מגדל 21,289 24,287 2,998  14.08%
הירשמו לצפייה 8,279 9,540 1,261  15.23%
הירשמו לצפייה 2,856 2,837 -19  -0.67%
הירשמו לצפייה 2,413 2,324 -89  -3.69%
שדרגו את המנוי 26,441 26,318 -123  -0.47%
שדרגו את המנוי 841 696 -145  -17.24%
שדרגו את המנוי 6,384 6,149 -235  -3.68%
שדרגו את המנוי 3,266 1,937 -1,329  -40.69%
שדרגו את המנוי 91,886 89,744 -2,142  -2.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,349

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,082

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 161,866 165,735 3,869  2.39%
אי.בי.אי. 19,174 20,103 929  4.85%
הירשמו לצפייה 32,037 32,001 -36  -0.11%
הירשמו לצפייה 42,452 35,949 -6,503  -15.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,798

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,539

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 10,349
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,082
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,798
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,539
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 362,149 6.99%
ילין לפידות 189,674 3.66%
הראל 89,744 1.73%
הירשמו לצפייה 26,318 0.51%
הירשמו לצפייה 24,287 0.47%
הירשמו לצפייה 9,540 0.18%
שדרגו את המנוי 8,350 0.16%
שדרגו את המנוי 6,149 0.12%
שדרגו את המנוי 2,837 0.05%
שדרגו את המנוי 2,324 0.04%
שדרגו את המנוי 1,937 0.04%
שדרגו את המנוי 696 0.01%
שדרגו את המנוי 293 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 253,788 4.90%
הפניקס 165,735 3.20%
האוניברסיטה העברית 35,949 0.69%
הירשמו לצפייה 32,001 0.62%
הירשמו לצפייה 20,103 0.39%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית