תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אייאיאס

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.ies.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
פורטה 10,093 11,133 1,040  10.30%
מיטב דש 5,678 6,507 829  14.60%
הירשמו לצפייה 2,223 2,224 1  0.04%
הירשמו לצפייה 293 276 -17  -5.80%
הירשמו לצפייה 8,365 8,270 -95  -1.14%
שדרגו את המנוי 696 561 -135  -19.40%
שדרגו את המנוי 2,774 2,639 -135  -4.87%
שדרגו את המנוי 87,435 87,190 -245  -0.28%
שדרגו את המנוי 26,270 25,938 -332  -1.26%
שדרגו את המנוי 22,922 21,826 -1,096  -4.78%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,870

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,055

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הפניקס 165,735 164,979 -756  -0.46%
האוניברסיטה העברית 35,949 29,618 -6,331  -17.61%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,087

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,870
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,055
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,087
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 359,106 6.95%
ילין לפידות 190,510 3.69%
הראל 87,190 1.69%
הירשמו לצפייה 25,938 0.50%
הירשמו לצפייה 21,826 0.42%
הירשמו לצפייה 11,133 0.22%
שדרגו את המנוי 8,270 0.16%
שדרגו את המנוי 6,507 0.13%
שדרגו את המנוי 2,639 0.05%
שדרגו את המנוי 2,224 0.04%
שדרגו את המנוי 1,982 0.04%
שדרגו את המנוי 561 0.01%
שדרגו את המנוי 276 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 226,598 4.39%
הפניקס 164,979 3.19%
פסגות 32,001 0.62%
הירשמו לצפייה 29,618 0.57%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית