תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אי. בי. אי בית השקעות

ענף: שרותים פיננסיים
תת-ענף: שרותים פיננסיים
אתר: www.ibi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
אפסילון 2,252 4,912 2,660  118.12%
מיטב דש 180 250 70  38.89%
הירשמו לצפייה 1,530 1,252 -278  -18.17%
הירשמו לצפייה 1,089 772 -317  -29.11%
הירשמו לצפייה 35,291 14,688 -20,603  -58.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,730

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -21,198

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
ילין לפידות 2,984 3,274 290  9.72%
מנורה 545,121 545,178 57  0.01%
הירשמו לצפייה 8,864 8,828 -36  -0.41%
הירשמו לצפייה 2,585 2,525 -60  -2.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 347

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -96

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,730
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -21,198
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 347
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -96
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 276,241 2.18%
אנליסט 189,863 1.50%
אלטשולר - שחם 40,380 0.32%
הירשמו לצפייה 22,501 0.18%
הירשמו לצפייה 14,688 0.12%
הירשמו לצפייה 4,912 0.04%
שדרגו את המנוי 1,623 0.01%
שדרגו את המנוי 1,252 < 0.01%
שדרגו את המנוי 772 < 0.01%
שדרגו את המנוי 250 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,549,361 12.24%
מנורה 545,178 4.31%
מיטב דש 427,711 3.38%
הירשמו לצפייה 359,871 2.84%
הירשמו לצפייה 183,811 1.45%
הירשמו לצפייה 18,163 0.14%
שדרגו את המנוי 8,828 0.07%
שדרגו את המנוי 3,274 0.03%
שדרגו את המנוי 2,525 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית