תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אי. בי. אי בית השקעות

ענף: שרותים פיננסיים
תת-ענף: שרותים פיננסיים
אתר: www.ibi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
מגדל 1,198 1,376 178  14.86%
מיטב דש 11 83 72  654.55%
הירשמו לצפייה 42,250 38,505 -3,745  -8.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 250

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,745

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מנורה 544,474 545,121 647  0.12%
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 9,551 8,864 -687  -7.19%
הירשמו לצפייה 3,280 2,585 -695  -21.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 647

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,382

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 250
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,745
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 647
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,382
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 297,116 2.35%
אנליסט 189,902 1.50%
אלטשולר - שחם 38,880 0.31%
הירשמו לצפייה 38,505 0.30%
הירשמו לצפייה 22,501 0.18%
הירשמו לצפייה 2,176 0.02%
שדרגו את המנוי 2,163 0.02%
שדרגו את המנוי 1,530 0.01%
שדרגו את המנוי 1,376 0.01%
שדרגו את המנוי 83 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,549,110 12.24%
מנורה 545,121 4.31%
מיטב דש 427,711 3.38%
הירשמו לצפייה 359,871 2.84%
הירשמו לצפייה 183,811 1.45%
הירשמו לצפייה 18,163 0.14%
שדרגו את המנוי 8,864 0.07%
שדרגו את המנוי 2,984 0.02%
שדרגו את המנוי 2,585 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית