תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אי. בי. אי בית השקעות

ענף: שרותים פיננסיים
תת-ענף: שרותים פיננסיים
אתר: www.ibi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
אנליסט 192,084 191,689 -395  -0.21%
מגדל 1,502 1,101 -401  -26.70%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -796

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
מנורה 552,773 553,161 388  0.07%
אנליסט 183,712 183,811 99  0.05%
הירשמו לצפייה 10,545 10,172 -373  -3.54%
הירשמו לצפייה 18,620 18,163 -457  -2.45%
הירשמו לצפייה 429,323 428,801 -522  -0.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 487

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,352

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -796
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 487
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,352
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 337,422 2.67%
אנליסט 191,689 1.51%
אילים 79,753 0.63%
הירשמו לצפייה 38,880 0.31%
הירשמו לצפייה 22,501 0.18%
הירשמו לצפייה 2,176 0.02%
שדרגו את המנוי 1,322 0.01%
שדרגו את המנוי 1,101 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,561,543 12.33%
מנורה 553,161 4.37%
מיטב דש 428,801 3.39%
הירשמו לצפייה 359,871 2.84%
הירשמו לצפייה 183,811 1.45%
הירשמו לצפייה 18,163 0.14%
שדרגו את המנוי 10,172 0.08%
שדרגו את המנוי 4,580 0.04%
שדרגו את המנוי 2,984 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית