תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

עמודי חברות ציבוריות


מדורים

אזורים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
ילין לפידות 13,005,300 13,112,500 107,158  0.82%
טופ אלפא 1,978 72,982 71,004  3,589.69%
הירשמו לצפייה 256,265 298,382 42,117  16.43%
הירשמו לצפייה 2,205,850 2,243,880 38,035  1.72%
הירשמו לצפייה 326,417 337,551 11,134  3.41%
שדרגו את המנוי 30,981 28,981 -2,000  -6.46%
שדרגו את המנוי 102,465 98,855 -3,610  -3.52%
שדרגו את המנוי 375,240 368,611 -6,629  -1.77%
שדרגו את המנוי 13,237 4,600 -8,637  -65.25%
שדרגו את המנוי 666,546 648,773 -17,773  -2.67%
שדרגו את המנוי 421,386 361,207 -60,179  -14.28%
שדרגו את המנוי 1,271,360 1,088,850 -182,514  -14.36%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 269,448

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -281,342

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
פסגות 726,647 759,038 32,391  4.46%
הראל 6,254,000 6,273,120 19,115  0.31%
הירשמו לצפייה 8,487,470 8,497,550 10,080  0.12%
הירשמו לצפייה 98,467 97,364 -1,103  -1.12%
הירשמו לצפייה 10,380,600 10,377,900 -2,764  -0.03%
שדרגו את המנוי 106,529 97,991 -8,538  -8.01%
שדרגו את המנוי 148,899 138,188 -10,711  -7.19%
שדרגו את המנוי 275,140 257,340 -17,800  -6.47%
שדרגו את המנוי 42,545 23,545 -19,000  -44.66%
שדרגו את המנוי 26,431 438 -25,993  -98.34%
שדרגו את המנוי 9,724,850 9,688,270 -36,580  -0.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 61,586

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -122,489

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 269,448
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -281,342
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 61,586
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -122,489
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 18,935,825 8.99%
ילין לפידות 13,112,500 6.22%
פסגות 2,243,880 1.06%
הירשמו לצפייה 1,088,850 0.52%
הירשמו לצפייה 648,773 0.31%
הירשמו לצפייה 368,611 0.17%
שדרגו את המנוי 361,207 0.17%
שדרגו את המנוי 337,551 0.16%
שדרגו את המנוי 298,382 0.14%
שדרגו את המנוי 151,524 0.07%
שדרגו את המנוי 98,855 0.05%
שדרגו את המנוי 72,982 0.03%
שדרגו את המנוי 70,000 0.03%
שדרגו את המנוי 42,805 0.02%
שדרגו את המנוי 28,981 0.01%
שדרגו את המנוי 4,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,272 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,552 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 39,029,724 18.52%
מגדל 10,377,900 4.92%
הפניקס 9,688,270 4.60%
הירשמו לצפייה 8,497,550 4.03%
הירשמו לצפייה 6,273,120 2.98%
הירשמו לצפייה 1,545,810 0.73%
שדרגו את המנוי 759,038 0.36%
שדרגו את המנוי 390,364 0.19%
שדרגו את המנוי 287,978 0.14%
שדרגו את המנוי 257,340 0.12%
שדרגו את המנוי 138,188 0.07%
שדרגו את המנוי 109,742 0.05%
שדרגו את המנוי 107,259 0.05%
שדרגו את המנוי 97,991 0.05%
שדרגו את המנוי 97,364 0.05%
שדרגו את המנוי 96,574 0.05%
שדרגו את המנוי 77,961 0.04%
שדרגו את המנוי 65,426 0.03%
שדרגו את המנוי 37,997 0.02%
שדרגו את המנוי 26,750 0.01%
שדרגו את המנוי 23,545 0.01%
שדרגו את המנוי 17,697 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,362 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,297 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,623 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,207 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,933 < 0.01%
שדרגו את המנוי 438 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אזורים בשותפות עם חברת דמרי זכו במכרז לקרקע בבאר שבע בשטח כולל של כ-67 דונם לבניית כ-2,000 יח"ד, וזאת בתמורה לכ-385 מיליון שקל (כולל הוצאות פיתוח).
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית

עמודי חברות ציבוריות