תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אזורים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.10.2018 שינוי
ילין לפידות 13,327,300 13,573,900 246,644  1.85%
מיטב דש 376,432 395,905 19,473  5.17%
הירשמו לצפייה 2,119,860 2,127,960 8,095  0.38%
הירשמו לצפייה 99,520 105,105 5,585  5.61%
הירשמו לצפייה 1,552 2,291 739  47.62%
שדרגו את המנוי 342,172 340,992 -1,180  -0.34%
שדרגו את המנוי 1,121,000 1,118,880 -2,115  -0.19%
שדרגו את המנוי 294,880 292,349 -2,531  -0.86%
שדרגו את המנוי 27,354 23,234 -4,120  -15.06%
שדרגו את המנוי 338,014 311,014 -27,000  -7.99%
שדרגו את המנוי 764,216 664,799 -99,417  -13.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 280,536

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -136,363

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 6,273,120 6,536,600 263,487  4.20%
הפניקס 9,807,280 9,860,880 53,594  0.55%
הירשמו לצפייה 759,038 773,912 14,874  1.96%
הירשמו לצפייה 8,497,550 8,498,450 897  0.01%
הירשמו לצפייה 65,426 65,876 450  0.69%
שדרגו את המנוי 138,188 137,628 -560  -0.41%
שדרגו את המנוי 257,340 254,502 -2,838  -1.10%
שדרגו את המנוי 23,545 10,658 -12,887  -54.73%
שדרגו את המנוי 97,364 57,258 -40,106  -41.19%
שדרגו את המנוי 97,991 52,491 -45,500  -46.43%
שדרגו את המנוי 10,377,900 10,314,400 -63,457  -0.61%
שדרגו את המנוי 1,545,810 465,659 -1,080,150  -69.88%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 333,302

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,245,498

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 280,536
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -136,363
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 333,302
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,245,498
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 19,274,482 9.15%
ילין לפידות 13,573,900 6.44%
פסגות 2,127,960 1.01%
הירשמו לצפייה 1,118,880 0.53%
הירשמו לצפייה 664,799 0.32%
הירשמו לצפייה 395,905 0.19%
שדרגו את המנוי 340,992 0.16%
שדרגו את המנוי 311,014 0.15%
שדרגו את המנוי 292,349 0.14%
שדרגו את המנוי 151,524 0.07%
שדרגו את המנוי 117,982 0.06%
שדרגו את המנוי 105,105 0.05%
שדרגו את המנוי 33,006 0.02%
שדרגו את המנוי 23,234 0.01%
שדרגו את המנוי 6,079 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,362 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,291 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 38,218,051 18.14%
מגדל 10,314,400 4.89%
הפניקס 9,860,880 4.68%
הירשמו לצפייה 8,498,450 4.03%
הירשמו לצפייה 6,536,600 3.10%
הירשמו לצפייה 773,912 0.37%
שדרגו את המנוי 465,659 0.22%
שדרגו את המנוי 390,364 0.19%
שדרגו את המנוי 287,978 0.14%
שדרגו את המנוי 254,502 0.12%
שדרגו את המנוי 137,628 0.07%
שדרגו את המנוי 109,742 0.05%
שדרגו את המנוי 107,259 0.05%
שדרגו את המנוי 96,574 0.05%
שדרגו את המנוי 77,961 0.04%
שדרגו את המנוי 65,876 0.03%
שדרגו את המנוי 57,258 0.03%
שדרגו את המנוי 52,491 0.02%
שדרגו את המנוי 37,997 0.02%
שדרגו את המנוי 18,080 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,362 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,297 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,483 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,658 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,207 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,722 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,933 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,340 < 0.01%
שדרגו את המנוי 438 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אזורים בשותפות עם חברת דמרי זכו במכרז לקרקע בבאר שבע בשטח כולל של כ-67 דונם לבניית כ-2,000 יח"ד, וזאת בתמורה לכ-385 מיליון שקל (כולל הוצאות פיתוח).
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית