תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אזורים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
ילין לפידות 11,857,300 12,197,300 339,950  2.87%
מיטב דש 479,785 523,648 43,863  9.14%
הירשמו לצפייה 130,000 170,000 40,000  30.77%
הירשמו לצפייה 384,028 400,865 16,837  4.38%
הירשמו לצפייה 195,572 208,718 13,146  6.72%
שדרגו את המנוי 509,245 522,013 12,768  2.51%
שדרגו את המנוי 427,006 435,389 8,383  1.96%
שדרגו את המנוי 198,570 204,715 6,145  3.09%
שדרגו את המנוי 31,487 32,056 569  1.81%
שדרגו את המנוי 30,162 30,567 405  1.34%
שדרגו את המנוי 6,500 5,000 -1,500  -23.08%
שדרגו את המנוי 1,962,820 1,944,920 -17,895  -0.91%
שדרגו את המנוי 1,363,010 1,340,800 -22,213  -1.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 482,066

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -41,608

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
רעות 109,742 459,627 349,885  318.83%
קו הבריאות 143,889 157,117 13,228  9.19%
הירשמו לצפייה 8,475,060 8,480,990 5,933  0.07%
הירשמו לצפייה 6,153,160 6,153,920 760  0.01%
הירשמו לצפייה 10,858 10,870 12  0.11%
שדרגו את המנוי 10,050,100 10,050,100 -58
שדרגו את המנוי 204,480 199,764 -4,716  -2.31%
שדרגו את המנוי 161,676 155,961 -5,715  -3.53%
שדרגו את המנוי 272,499 262,843 -9,656  -3.54%
שדרגו את המנוי 70,106 55,319 -14,787  -21.09%
שדרגו את המנוי 10,852,500 10,660,800 -191,700  -1.77%
שדרגו את המנוי 2,211,730 390,364 -1,821,360  -82.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 369,818

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,047,992

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 482,066
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -41,608
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 369,818
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,047,992
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 18,251,538 8.66%
ילין לפידות 12,197,300 5.79%
פסגות 1,944,920 0.92%
הירשמו לצפייה 1,340,800 0.64%
הירשמו לצפייה 523,648 0.25%
הירשמו לצפייה 522,013 0.25%
שדרגו את המנוי 435,389 0.21%
שדרגו את המנוי 400,865 0.19%
שדרגו את המנוי 208,718 0.10%
שדרגו את המנוי 204,715 0.10%
שדרגו את המנוי 170,000 0.08%
שדרגו את המנוי 151,524 0.07%
שדרגו את המנוי 42,805 0.02%
שדרגו את המנוי 32,056 0.02%
שדרגו את המנוי 30,567 0.01%
שדרגו את המנוי 23,234 0.01%
שדרגו את המנוי 15,505 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,552 < 0.01%
שדרגו את המנוי 927 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 41,169,078 19.54%
מגדל 10,660,800 5.06%
הפניקס 10,050,100 4.77%
הירשמו לצפייה 8,480,990 4.02%
הירשמו לצפייה 6,153,920 2.92%
הירשמו לצפייה 1,545,810 0.73%
שדרגו את המנוי 695,180 0.33%
שדרגו את המנוי 609,757 0.29%
שדרגו את המנוי 459,627 0.22%
שדרגו את המנוי 390,364 0.19%
שדרגו את המנוי 287,978 0.14%
שדרגו את המנוי 262,843 0.12%
שדרגו את המנוי 199,764 0.09%
שדרגו את המנוי 185,846 0.09%
שדרגו את המנוי 157,117 0.07%
שדרגו את המנוי 155,961 0.07%
שדרגו את המנוי 137,852 0.07%
שדרגו את המנוי 123,877 0.06%
שדרגו את המנוי 113,602 0.05%
שדרגו את המנוי 98,467 0.05%
שדרגו את המנוי 60,250 0.03%
שדרגו את המנוי 55,319 0.03%
שדרגו את המנוי 47,774 0.02%
שדרגו את המנוי 47,629 0.02%
שדרגו את המנוי 35,990 0.02%
שדרגו את המנוי 34,064 0.02%
שדרגו את המנוי 31,100 0.01%
שדרגו את המנוי 24,605 0.01%
שדרגו את המנוי 20,051 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,365 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,870 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,999 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,207 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אזורים בשותפות עם חברת דמרי זכו במכרז לקרקע בבאר שבע בשטח כולל של כ-67 דונם לבניית כ-2,000 יח"ד, וזאת בתמורה לכ-385 מיליון שקל (כולל הוצאות פיתוח).
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית