אזורים - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אזורים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
ילין לפידות 12,449,500 12,779,000 329,443  2.65%
מיטב דש 423,830 508,060 84,230  19.87%
הירשמו לצפייה 191,458 223,602 32,144  16.79%
הירשמו לצפייה 2,101,700 2,111,350 9,649  0.46%
הירשמו לצפייה 23,234 28,805 5,571  23.98%
שדרגו את המנוי 439,909 441,386 1,477  0.34%
שדרגו את המנוי 3,500 2,500 -1,000  -28.57%
שדרגו את המנוי 396,435 392,013 -4,422  -1.12%
שדרגו את המנוי 101,000 70,000 -31,000  -30.69%
שדרגו את המנוי 206,917 107,164 -99,753  -48.21%
שדרגו את המנוי 1,377,980 1,265,700 -112,277  -8.15%
שדרגו את המנוי 538,241 422,925 -115,316  -21.42%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 462,514

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -363,768

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הראל 6,153,920 6,254,000 100,077  1.63%
פסגות 695,180 726,647 31,467  4.53%
הירשמו לצפייה 262,843 275,140 12,297  4.68%
הירשמו לצפייה 8,480,990 8,487,470 6,484  0.08%
הירשמו לצפייה 10,870 12,861 1,991  18.32%
שדרגו את המנוי 7,999 5,722 -2,277  -28.47%
שדרגו את המנוי 34,064 31,067 -2,997  -8.80%
שדרגו את המנוי 17,365 12,623 -4,742  -27.31%
שדרגו את המנוי 20,051 14,297 -5,754  -28.70%
שדרגו את המנוי 155,961 148,899 -7,062  -4.53%
שדרגו את המנוי 24,605 17,362 -7,243  -29.44%
שדרגו את המנוי 35,990 26,431 -9,559  -26.56%
שדרגו את המנוי 47,774 37,997 -9,777  -20.47%
שדרגו את המנוי 55,319 42,545 -12,774  -23.09%
שדרגו את המנוי 123,877 106,529 -17,348  -14.00%
שדרגו את המנוי 31,100 4,933 -26,167  -84.14%
שדרגו את המנוי 60,250 26,750 -33,500  -55.60%
שדרגו את המנוי 113,602 77,961 -35,641  -31.37%
שדרגו את המנוי 137,852 96,574 -41,278  -29.94%
שדרגו את המנוי 157,117 107,259 -49,858  -31.73%
שדרגו את המנוי 185,846 65,426 -120,420  -64.80%
שדרגו את המנוי 10,660,800 10,380,600 -280,169  -2.63%
שדרגו את המנוי 10,050,100 9,724,850 -325,213  -3.24%
שדרגו את המנוי 459,627 109,742 -349,885  -76.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 152,316

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,341,664

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 462,514
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -363,768
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 152,316
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,341,664
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 18,583,305 8.82%
ילין לפידות 12,779,000 6.06%
פסגות 2,111,350 1.00%
הירשמו לצפייה 1,265,700 0.60%
הירשמו לצפייה 508,060 0.24%
הירשמו לצפייה 441,386 0.21%
שדרגו את המנוי 422,925 0.20%
שדרגו את המנוי 392,013 0.19%
שדרגו את המנוי 223,602 0.11%
שדרגו את המנוי 151,524 0.07%
שדרגו את המנוי 107,164 0.05%
שדרגו את המנוי 70,000 0.03%
שדרגו את המנוי 42,805 0.02%
שדרגו את המנוי 34,919 0.02%
שדרגו את המנוי 28,805 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,552 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 39,387,601 18.69%
מגדל 10,380,600 4.93%
הפניקס 9,724,850 4.61%
הירשמו לצפייה 8,487,470 4.03%
הירשמו לצפייה 6,254,000 2.97%
הירשמו לצפייה 1,545,810 0.73%
שדרגו את המנוי 726,647 0.34%
שדרגו את המנוי 390,364 0.19%
שדרגו את המנוי 287,978 0.14%
שדרגו את המנוי 275,140 0.13%
שדרגו את המנוי 199,764 0.09%
שדרגו את המנוי 148,899 0.07%
שדרגו את המנוי 109,742 0.05%
שדרגו את המנוי 107,259 0.05%
שדרגו את המנוי 106,529 0.05%
שדרגו את המנוי 98,467 0.05%
שדרגו את המנוי 96,574 0.05%
שדרגו את המנוי 77,961 0.04%
שדרגו את המנוי 65,426 0.03%
שדרגו את המנוי 47,629 0.02%
שדרגו את המנוי 42,545 0.02%
שדרגו את המנוי 37,997 0.02%
שדרגו את המנוי 31,067 0.01%
שדרגו את המנוי 26,750 0.01%
שדרגו את המנוי 26,431 0.01%
שדרגו את המנוי 17,697 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,362 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,297 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,861 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,623 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,207 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,722 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,933 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אזורים בשותפות עם חברת דמרי זכו במכרז לקרקע בבאר שבע בשטח כולל של כ-67 דונם לבניית כ-2,000 יח"ד, וזאת בתמורה לכ-385 מיליון שקל (כולל הוצאות פיתוח).
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית