תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורמת טכנולוגיות

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: קלינטק
אתר: www.ormat.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
פסגות 73,856 94,180 20,324  27.52%
אקסלנס 178,676 198,617 19,941  11.16%
הירשמו לצפייה 165,629 176,071 10,442  6.30%
הירשמו לצפייה 53,759 56,255 2,496  4.64%
הירשמו לצפייה 9,195 10,150 955  10.39%
שדרגו את המנוי 37,380 37,767 387  1.04%
שדרגו את המנוי 5,201 5,149 -52  -1.00%
שדרגו את המנוי 1,400 1,250 -150  -10.71%
שדרגו את המנוי 6,540 6,310 -230  -3.52%
שדרגו את המנוי 1,100 824 -276  -25.09%
שדרגו את המנוי 5,366 4,967 -399  -7.44%
שדרגו את המנוי 58,601 57,052 -1,549  -2.64%
שדרגו את המנוי 10,000 8,000 -2,000  -20.00%
שדרגו את המנוי 181,666 179,067 -2,599  -1.43%
שדרגו את המנוי 4,700 950 -3,750  -79.79%
שדרגו את המנוי 27,000 21,147 -5,853  -21.68%
שדרגו את המנוי 13,067 0 -13,067  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 54,545

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -29,925

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
פסגות 75,883 634,143 558,260  735.69%
מנורה 1,883,720 2,419,250 535,525  28.43%
הירשמו לצפייה 1,432,350 1,878,640 446,286  31.16%
הירשמו לצפייה 2,309,580 2,606,560 296,985  12.86%
הירשמו לצפייה 3,556 114,088 110,532  3,108.32%
שדרגו את המנוי 37,618 73,187 35,569  94.55%
שדרגו את המנוי 77,683 101,404 23,721  30.54%
שדרגו את המנוי 29,952 42,512 12,560  41.93%
שדרגו את המנוי 26,424 38,345 11,921  45.11%
שדרגו את המנוי 43,218 51,542 8,324  19.26%
שדרגו את המנוי 34,641 42,441 7,800  22.52%
שדרגו את המנוי 17,023 23,874 6,851  40.25%
שדרגו את המנוי 94,969 98,898 3,929  4.14%
שדרגו את המנוי 9,058 11,418 2,360  26.05%
שדרגו את המנוי 12,795 13,428 633  4.95%
שדרגו את המנוי 49,937 50,385 448  0.90%
שדרגו את המנוי 38,775 38,807 32  0.08%
שדרגו את המנוי 1,264 1,174 -90  -7.12%
שדרגו את המנוי 18,220 18,120 -100  -0.55%
שדרגו את המנוי 9,662 9,532 -130  -1.35%
שדרגו את המנוי 2,013 1,807 -206  -10.23%
שדרגו את המנוי 2,622 2,373 -249  -9.50%
שדרגו את המנוי 6,552 6,297 -255  -3.89%
שדרגו את המנוי 3,217 2,780 -437  -13.58%
שדרגו את המנוי 9,258 8,650 -608  -6.57%
שדרגו את המנוי 8,921 8,270 -651  -7.30%
שדרגו את המנוי 18,563 17,891 -672  -3.62%
שדרגו את המנוי 10,650 9,933 -717  -6.73%
שדרגו את המנוי 26,018 23,469 -2,549  -9.80%
שדרגו את המנוי 43,571 40,175 -3,396  -7.79%
שדרגו את המנוי 4,700 600 -4,100  -87.23%
שדרגו את המנוי 47,341 42,836 -4,505  -9.52%
שדרגו את המנוי 65,040 53,921 -11,119  -17.10%
שדרגו את המנוי 25,499 5,900 -19,599  -76.86%
שדרגו את המנוי 281,264 261,111 -20,153  -7.17%
שדרגו את המנוי 1,169,230 1,145,290 -23,939  -2.05%
שדרגו את המנוי 842,404 803,824 -38,580  -4.58%
שדרגו את המנוי 3,726,750 3,408,370 -318,385  -8.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,061,736

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -450,440

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 54,545
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -29,925
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,061,736
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -450,440
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 858,259 1.72%
אקסלנס 198,617 0.40%
מגדל 179,067 0.36%
הירשמו לצפייה 176,071 0.35%
הירשמו לצפייה 94,180 0.19%
הירשמו לצפייה 57,052 0.11%
שדרגו את המנוי 56,255 0.11%
שדרגו את המנוי 37,767 0.08%
שדרגו את המנוי 21,147 0.04%
שדרגו את המנוי 10,150 0.02%
שדרגו את המנוי 8,000 0.02%
שדרגו את המנוי 6,310 0.01%
שדרגו את המנוי 5,149 0.01%
שדרגו את המנוי 4,967 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 950 < 0.01%
שדרגו את המנוי 824 < 0.01%
שדרגו את המנוי 253 < 0.01%
שדרגו את המנוי 250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,259,063 28.57%
מגדל 3,408,370 6.83%
כלל 2,606,560 5.22%
הירשמו לצפייה 2,419,250 4.85%
הירשמו לצפייה 1,878,640 3.76%
הירשמו לצפייה 1,145,290 2.29%
שדרגו את המנוי 803,824 1.61%
שדרגו את המנוי 634,143 1.27%
שדרגו את המנוי 261,111 0.52%
שדרגו את המנוי 114,088 0.23%
שדרגו את המנוי 101,404 0.20%
שדרגו את המנוי 98,898 0.20%
שדרגו את המנוי 73,187 0.15%
שדרגו את המנוי 53,921 0.11%
שדרגו את המנוי 51,542 0.10%
שדרגו את המנוי 50,385 0.10%
שדרגו את המנוי 42,836 0.09%
שדרגו את המנוי 42,512 0.09%
שדרגו את המנוי 42,441 0.09%
שדרגו את המנוי 40,175 0.08%
שדרגו את המנוי 38,807 0.08%
שדרגו את המנוי 38,345 0.08%
שדרגו את המנוי 32,174 0.06%
שדרגו את המנוי 24,953 0.05%
שדרגו את המנוי 23,884 0.05%
שדרגו את המנוי 23,874 0.05%
שדרגו את המנוי 23,469 0.05%
שדרגו את המנוי 21,566 0.04%
שדרגו את המנוי 18,120 0.04%
שדרגו את המנוי 17,891 0.04%
שדרגו את המנוי 14,008 0.03%
שדרגו את המנוי 13,428 0.03%
שדרגו את המנוי 11,418 0.02%
שדרגו את המנוי 10,197 0.02%
שדרגו את המנוי 9,933 0.02%
שדרגו את המנוי 9,532 0.02%
שדרגו את המנוי 8,652 0.02%
שדרגו את המנוי 8,650 0.02%
שדרגו את המנוי 8,270 0.02%
שדרגו את המנוי 6,297 0.01%
שדרגו את המנוי 5,370 0.01%
שדרגו את המנוי 4,328 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,480 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,780 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,373 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,106 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,807 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,174 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה אתמול אחרי המסחר כי חתמה על חוזה למכירת חשמל (PPA) עבור השלב השני של תחנת דון א. קמפבל, שצפוי להתחיל בפעילות מסחרית ברבעון הראשון של 2016. השלב השני של תחנת דון א. קמפבל צפוי לייצר בממוצע 19 מגה-וואט ויכפיל את כושר הייצור הנוכחי של התחנה. עם השלמתו והפעלתו Northleaf צפויה לרכוש כ-40% ממנו במסגרת השותפות החדשה בין החברות. #חשמל #אנרגיה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אורמת טכנולוגיות דיווחה הבוקר על תוצאותיה הכספיות ל-2014: הכנסות החברה צמחו ב-4.9% לעומת 2013 והסתכמו ב-559.5 מיליון דולר; הרווח הנקי עלה ב-34% לעומת התקופה המקבילה ל-54.2 מיליון דולר. #אנרגיה #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אורמת טכנולוגיות חתמה על הסכם עם קרן ההשקעות Northleaf Capital להשקעה של 40% בחלק קטן מתחנות כוח בבעלותה תמורת כ- 175 מיליון דולר, השקעה המשקפת לתחנות אלה שווי של 438 מיליון דולר. ההשקעה כוללת שתי תחנות כוח גיאותרמיות ושלוש תחנות כוח מחום שיורי בכושר ייצור כולל של 106 מגה וואט.מחיר הרכישה של 175 מיליון דולר משקף שווי כולל של 438 מיליון דולר שהוא מכפיל 11.3 ל-EBITDA המתואם לפי הערכות בשנת 2014. #חשמל #אנרגיה #תחנה_גיאותרמית #תחנת_כוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה כי החלה בהפעלה מסחרית של שלב 2 בתחנת הכוח מקגינס הילס שבנבדה אשר מביאה את הקומפלקס ליכולת ייצור כוללת של כ- 72 מגווט. החל מה-1 בפברואר התחנה מוכרת את החשמל במסגרת חוזה חשמל מתוקן עם NV Energy במחיר של 85.58 דולר למגווט שעה עם עליה שנתית של 1% עד שנת 2032. #חשמל #נבדה #תחנת_כוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה, כי דירקטוריון החברה החליט כי בהמשך לעסקת הרכישה הצפויה, אורמת תרשום את מניותיה בשתי בורסות בינלאומיות, בנוסף לרישום הנוכחי בבורסת ניו-יורק (NYSE) כאשר אחת מהן תהיה הבורסה לני"ע בתל אביב. #רישום_כפול #בורסה #NYSE
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה כי תרחיב את כושר הייצור של קומפלקס אולקריה שבקניה ב-24 מגווט נוספים. התחנה הרביעית צפויה לפעול מסחרית במחצית השניה של 2016 ותביא את הקומפלקס כולו לכושר ייצור של 134 מגווט. #אורמת_טכנולוגיות #אולקריה #קניה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אורמת תעשיות ואורמת טכנולוגיות הודיעו הבוקר (ג') על כניסתן להסכם החלפת מניות. במסגרת ההסכם נקבע כי מחזיקי אורמת תעשיות יקבלו מניות בחברת אורמת טכנולוגיות כך שלאחר השלמת החלפת המניות, אורמת תעשיות תהפוך לחברה פרטית בבעלותה של אורמת טכנולוגיות. #אורמת_טכנולוגיות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אורמת טכנולוגיות, החברה-הבת של אורמת, חתמה על חוזה למכירת חשמל ולרכישת קיטור ל-25 שנה עבור תחנת הכוח הגיאותרמית Menengai שבקניה בכושר ייצור של 35 מגה-וואט. #אורמת_טכנולוגיות #חשמל #קיטור #תחנה_גיאותרמית #אנרגיה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית