תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורמת טכנולוגיות

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: קלינטק
אתר: www.ormat.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
פיטנגו 2,335 4,176 1,841  78.84%
אקסלנס 200,582 202,000 1,418  0.71%
הירשמו לצפייה 5,000 6,115 1,115  22.30%
הירשמו לצפייה 185,408 185,523 115  0.06%
הירשמו לצפייה 250 229 -21  -8.40%
שדרגו את המנוי 1,200 1,130 -70  -5.83%
שדרגו את המנוי 4,995 4,735 -260  -5.21%
שדרגו את המנוי 4,919 4,109 -810  -16.47%
שדרגו את המנוי 8,136 6,908 -1,228  -15.09%
שדרגו את המנוי 19,172 17,895 -1,277  -6.66%
שדרגו את המנוי 52,921 51,413 -1,508  -2.85%
שדרגו את המנוי 99,526 97,256 -2,270  -2.28%
שדרגו את המנוי 182,999 180,621 -2,378  -1.30%
שדרגו את המנוי 37,622 33,595 -4,027  -10.70%
שדרגו את המנוי 55,442 26,786 -28,656  -51.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,489

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -42,505

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הפניקס 1,878,640 5,281,240 3,402,600  181.12%
כלל 2,606,560 2,870,680 264,113  10.13%
הירשמו לצפייה 634,143 782,944 148,801  23.46%
הירשמו לצפייה 2,419,250 2,543,810 124,560  5.15%
הירשמו לצפייה 73,187 144,881 71,694  97.96%
שדרגו את המנוי 1,145,290 1,188,920 43,624  3.81%
שדרגו את המנוי 18,120 34,800 16,680  92.05%
שדרגו את המנוי 40,175 46,221 6,046  15.05%
שדרגו את המנוי 98,898 104,936 6,038  6.11%
שדרגו את המנוי 9,532 14,897 5,365  56.28%
שדרגו את המנוי 8,270 12,651 4,381  52.97%
שדרגו את המנוי 600 4,700 4,100  683.33%
שדרגו את המנוי 23,884 27,260 3,376  14.13%
שדרגו את המנוי 803,824 807,160 3,336  0.42%
שדרגו את המנוי 51,542 54,792 3,250  6.31%
שדרגו את המנוי 6,297 9,103 2,806  44.56%
שדרגו את המנוי 13,428 15,588 2,160  16.09%
שדרגו את המנוי 8,652 10,692 2,040  23.58%
שדרגו את המנוי 2,106 3,677 1,571  74.60%
שדרגו את המנוי 10,197 11,650 1,453  14.25%
שדרגו את המנוי 101,404 102,193 789  0.78%
שדרגו את המנוי 9,933 10,451 518  5.21%
שדרגו את המנוי 5,370 5,887 517  9.63%
שדרגו את המנוי 2,373 2,746 373  15.72%
שדרגו את המנוי 3,480 3,800 320  9.20%
שדרגו את המנוי 23,469 23,767 298  1.27%
שדרגו את המנוי 38,807 38,922 115  0.30%
שדרגו את המנוי 2,780 2,881 101  3.63%
שדרגו את המנוי 32,174 32,229 55  0.17%
שדרגו את המנוי 24,953 24,975 22  0.09%
שדרגו את המנוי 4,328 4,327 -1  -0.02%
שדרגו את המנוי 11,418 10,938 -480  -4.20%
שדרגו את המנוי 8,650 7,841 -809  -9.35%
שדרגו את המנוי 42,441 41,367 -1,074  -2.53%
שדרגו את המנוי 50,385 48,772 -1,613  -3.20%
שדרגו את המנוי 42,512 33,484 -9,028  -21.24%
שדרגו את המנוי 53,921 7,100 -46,821  -86.83%
שדרגו את המנוי 114,088 11,368 -102,720  -90.04%
שדרגו את המנוי 3,408,370 3,158,560 -249,812  -7.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,121,102

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -412,358

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,489
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -42,505
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,121,102
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -412,358
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 832,573 1.67%
אקסלנס 202,000 0.40%
מיטב דש 185,523 0.37%
הירשמו לצפייה 180,621 0.36%
הירשמו לצפייה 97,256 0.19%
הירשמו לצפייה 51,413 0.10%
שדרגו את המנוי 33,595 0.07%
שדרגו את המנוי 26,786 0.05%
שדרגו את המנוי 17,895 0.04%
שדרגו את המנוי 7,843 0.02%
שדרגו את המנוי 6,908 0.01%
שדרגו את המנוי 6,115 0.01%
שדרגו את המנוי 4,735 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,176 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,109 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 950 < 0.01%
שדרגו את המנוי 824 < 0.01%
שדרגו את המנוי 253 < 0.01%
שדרגו את המנוי 229 < 0.01%
שדרגו את המנוי 212 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 17,875,823 35.82%
הפניקס 5,281,240 10.58%
מגדל 3,158,560 6.33%
הירשמו לצפייה 2,870,680 5.75%
הירשמו לצפייה 2,543,810 5.10%
הירשמו לצפייה 1,188,920 2.38%
שדרגו את המנוי 807,160 1.62%
שדרגו את המנוי 782,944 1.57%
שדרגו את המנוי 261,111 0.52%
שדרגו את המנוי 144,881 0.29%
שדרגו את המנוי 104,936 0.21%
שדרגו את המנוי 102,193 0.20%
שדרגו את המנוי 54,792 0.11%
שדרגו את המנוי 48,772 0.10%
שדרגו את המנוי 46,221 0.09%
שדרגו את המנוי 41,367 0.08%
שדרגו את המנוי 38,922 0.08%
שדרגו את המנוי 34,800 0.07%
שדרגו את המנוי 33,484 0.07%
שדרגו את המנוי 32,229 0.06%
שדרגו את המנוי 27,260 0.05%
שדרגו את המנוי 24,975 0.05%
שדרגו את המנוי 23,767 0.05%
שדרגו את המנוי 21,566 0.04%
שדרגו את המנוי 17,891 0.04%
שדרגו את המנוי 15,588 0.03%
שדרגו את המנוי 14,897 0.03%
שדרגו את המנוי 14,230 0.03%
שדרגו את המנוי 14,008 0.03%
שדרגו את המנוי 12,651 0.03%
שדרגו את המנוי 11,650 0.02%
שדרגו את המנוי 11,368 0.02%
שדרגו את המנוי 10,938 0.02%
שדרגו את המנוי 10,692 0.02%
שדרגו את המנוי 10,451 0.02%
שדרגו את המנוי 9,103 0.02%
שדרגו את המנוי 7,841 0.02%
שדרגו את המנוי 7,100 0.01%
שדרגו את המנוי 5,887 0.01%
שדרגו את המנוי 4,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,327 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,677 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,881 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,746 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,807 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה אתמול אחרי המסחר כי חתמה על חוזה למכירת חשמל (PPA) עבור השלב השני של תחנת דון א. קמפבל, שצפוי להתחיל בפעילות מסחרית ברבעון הראשון של 2016. השלב השני של תחנת דון א. קמפבל צפוי לייצר בממוצע 19 מגה-וואט ויכפיל את כושר הייצור הנוכחי של התחנה. עם השלמתו והפעלתו Northleaf צפויה לרכוש כ-40% ממנו במסגרת השותפות החדשה בין החברות. #חשמל #אנרגיה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אורמת טכנולוגיות דיווחה הבוקר על תוצאותיה הכספיות ל-2014: הכנסות החברה צמחו ב-4.9% לעומת 2013 והסתכמו ב-559.5 מיליון דולר; הרווח הנקי עלה ב-34% לעומת התקופה המקבילה ל-54.2 מיליון דולר. #אנרגיה #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אורמת טכנולוגיות חתמה על הסכם עם קרן ההשקעות Northleaf Capital להשקעה של 40% בחלק קטן מתחנות כוח בבעלותה תמורת כ- 175 מיליון דולר, השקעה המשקפת לתחנות אלה שווי של 438 מיליון דולר. ההשקעה כוללת שתי תחנות כוח גיאותרמיות ושלוש תחנות כוח מחום שיורי בכושר ייצור כולל של 106 מגה וואט.מחיר הרכישה של 175 מיליון דולר משקף שווי כולל של 438 מיליון דולר שהוא מכפיל 11.3 ל-EBITDA המתואם לפי הערכות בשנת 2014. #חשמל #אנרגיה #תחנה_גיאותרמית #תחנת_כוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה כי החלה בהפעלה מסחרית של שלב 2 בתחנת הכוח מקגינס הילס שבנבדה אשר מביאה את הקומפלקס ליכולת ייצור כוללת של כ- 72 מגווט. החל מה-1 בפברואר התחנה מוכרת את החשמל במסגרת חוזה חשמל מתוקן עם NV Energy במחיר של 85.58 דולר למגווט שעה עם עליה שנתית של 1% עד שנת 2032. #חשמל #נבדה #תחנת_כוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה, כי דירקטוריון החברה החליט כי בהמשך לעסקת הרכישה הצפויה, אורמת תרשום את מניותיה בשתי בורסות בינלאומיות, בנוסף לרישום הנוכחי בבורסת ניו-יורק (NYSE) כאשר אחת מהן תהיה הבורסה לני"ע בתל אביב. #רישום_כפול #בורסה #NYSE
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אורמת טכנולוגיות הודיעה כי תרחיב את כושר הייצור של קומפלקס אולקריה שבקניה ב-24 מגווט נוספים. התחנה הרביעית צפויה לפעול מסחרית במחצית השניה של 2016 ותביא את הקומפלקס כולו לכושר ייצור של 134 מגווט. #אורמת_טכנולוגיות #אולקריה #קניה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אורמת תעשיות ואורמת טכנולוגיות הודיעו הבוקר (ג') על כניסתן להסכם החלפת מניות. במסגרת ההסכם נקבע כי מחזיקי אורמת תעשיות יקבלו מניות בחברת אורמת טכנולוגיות כך שלאחר השלמת החלפת המניות, אורמת תעשיות תהפוך לחברה פרטית בבעלותה של אורמת טכנולוגיות. #אורמת_טכנולוגיות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אורמת טכנולוגיות, החברה-הבת של אורמת, חתמה על חוזה למכירת חשמל ולרכישת קיטור ל-25 שנה עבור תחנת הכוח הגיאותרמית Menengai שבקניה בכושר ייצור של 35 מגה-וואט. #אורמת_טכנולוגיות #חשמל #קיטור #תחנה_גיאותרמית #אנרגיה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית