תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אוריין

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.orian.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
פסגות 37,818 37,837 19  0.05%
מיטב דש 3,974 3,697 -277  -6.97%
הירשמו לצפייה 2,350 2,070 -280  -11.91%
הירשמו לצפייה 15,696 15,327 -369  -2.35%
הירשמו לצפייה 12,300 10,300 -2,000  -16.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,926

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הכשרה ביטוח 50,817 58,291 7,474  14.71%
ילין לפידות 117,431 122,608 5,177  4.41%
הירשמו לצפייה 1,375,160 1,377,490 2,333  0.17%
הירשמו לצפייה 257,959 257,718 -241  -0.09%
הירשמו לצפייה 33,394 4,130 -29,264  -87.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,984

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -29,505

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 19
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,926
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 14,984
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -29,505
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 864,527 6.51%
ילין לפידות 786,278 5.92%
פסגות 37,837 0.29%
הירשמו לצפייה 15,327 0.12%
הירשמו לצפייה 10,300 0.08%
הירשמו לצפייה 9,018 0.07%
שדרגו את המנוי 3,697 0.03%
שדרגו את המנוי 2,070 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,701,055 20.35%
מגדל 1,377,490 10.38%
כלל 873,818 6.58%
הירשמו לצפייה 257,718 1.94%
הירשמו לצפייה 122,608 0.92%
הירשמו לצפייה 58,291 0.44%
שדרגו את המנוי 7,000 0.05%
שדרגו את המנוי 4,130 0.03%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית