תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אוריין

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.orian.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
אושן 5,898 11,500 5,602  94.98%
מיטב דש 2,200 5,319 3,119  141.77%
הירשמו לצפייה 11,147 11,218 71  0.64%
הירשמו לצפייה 36,171 36,195 24  0.07%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,816

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 4,130 43,922 39,792  963.49%
ילין לפידות 122,608 133,033 10,425  8.50%
הירשמו לצפייה 58,291 67,892 9,601  16.47%
הירשמו לצפייה 1,377,490 1,379,810 2,314  0.17%
הירשמו לצפייה 873,818 873,819 1
שדרגו את המנוי 257,718 257,409 -309  -0.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 62,133

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -309

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 8,816
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 62,133
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -309
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 676,402 5.10%
ילין לפידות 600,233 4.52%
פסגות 36,195 0.27%
הירשמו לצפייה 11,500 0.09%
הירשמו לצפייה 11,218 0.08%
הירשמו לצפייה 9,018 0.07%
שדרגו את המנוי 5,319 0.04%
שדרגו את המנוי 2,919 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,762,885 20.81%
מגדל 1,379,810 10.39%
כלל 873,819 6.58%
הירשמו לצפייה 257,409 1.94%
הירשמו לצפייה 133,033 1.00%
הירשמו לצפייה 67,892 0.51%
שדרגו את המנוי 43,922 0.33%
שדרגו את המנוי 7,000 0.05%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית