תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אוריין

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.orian.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
פסגות 37,837 37,683 -154  -0.41%
מיטב דש 3,470 3,159 -311  -8.96%
הירשמו לצפייה 600 100 -500  -83.33%
הירשמו לצפייה 14,394 13,800 -594  -4.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,559

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הכשרה ביטוח 50,817 58,291 7,474  14.71%
ילין לפידות 117,431 122,608 5,177  4.41%
הירשמו לצפייה 1,375,160 1,377,490 2,333  0.17%
הירשמו לצפייה 257,959 257,718 -241  -0.09%
הירשמו לצפייה 33,394 4,130 -29,264  -87.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,984

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -29,505

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,559
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 14,984
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -29,505
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 667,793 5.03%
ילין לפידות 600,233 4.52%
פסגות 37,683 0.28%
הירשמו לצפייה 13,800 0.10%
הירשמו לצפייה 9,018 0.07%
הירשמו לצפייה 3,800 0.03%
שדרגו את המנוי 3,159 0.02%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,701,055 20.35%
מגדל 1,377,490 10.38%
כלל 873,818 6.58%
הירשמו לצפייה 257,718 1.94%
הירשמו לצפייה 122,608 0.92%
הירשמו לצפייה 58,291 0.44%
שדרגו את המנוי 7,000 0.05%
שדרגו את המנוי 4,130 0.03%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית