תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אוריין

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.orian.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
מיטב דש 2,140 5,208 3,068  143.36%
דיאמונד 650 1,550 900  138.46%
הירשמו לצפייה 38,314 38,440 126  0.33%
הירשמו לצפייה 18,313 16,967 -1,346  -7.35%
הירשמו לצפייה 13,800 12,300 -1,500  -10.87%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,094

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,846

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
ילין לפידות 99,383 117,431 18,048  18.16%
הכשרה ביטוח 35,034 50,817 15,783  45.05%
הירשמו לצפייה 1,363,470 1,375,160 11,688  0.86%
הירשמו לצפייה 873,819 873,818 -1
הירשמו לצפייה 259,029 257,959 -1,070  -0.41%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 45,519

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,071

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,094
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,846
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 45,519
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,071
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 869,761 6.55%
ילין לפידות 786,278 5.92%
פסגות 38,440 0.29%
הירשמו לצפייה 16,967 0.13%
הירשמו לצפייה 12,300 0.09%
הירשמו לצפייה 9,018 0.07%
שדרגו את המנוי 5,208 0.04%
שדרגו את המנוי 1,550 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,715,579 20.46%
מגדל 1,375,160 10.36%
כלל 873,818 6.58%
הירשמו לצפייה 257,959 1.94%
הירשמו לצפייה 117,431 0.88%
הירשמו לצפייה 50,817 0.38%
שדרגו את המנוי 33,394 0.25%
שדרגו את המנוי 7,000 0.05%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית