תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אוריין

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.orian.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
מיטב דש 9,484 9,867 383  4.04%
פסגות 35,971 35,954 -17  -0.05%
הירשמו לצפייה 3,584 3,058 -526  -14.68%
הירשמו לצפייה 9,828 8,970 -858  -8.73%
הירשמו לצפייה 12,200 11,100 -1,100  -9.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 383

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,501

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
ילין לפידות 133,033 145,479 12,446  9.36%
הכשרה ביטוח 67,892 74,107 6,215  9.15%
הירשמו לצפייה 43,922 48,826 4,904  11.17%
הירשמו לצפייה 274,021 271,486 -2,535  -0.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 23,565

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,535

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 383
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,501
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 23,565
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,535
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 649,489 4.89%
ילין לפידות 571,522 4.31%
פסגות 35,954 0.27%
הירשמו לצפייה 11,100 0.08%
הירשמו לצפייה 9,867 0.07%
הירשמו לצפייה 9,018 0.07%
שדרגו את המנוי 8,970 0.07%
שדרגו את המנוי 3,058 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,802,734 21.11%
מגדל 1,379,810 10.39%
כלל 873,819 6.58%
הירשמו לצפייה 271,486 2.05%
הירשמו לצפייה 145,479 1.10%
הירשמו לצפייה 74,107 0.56%
שדרגו את המנוי 48,826 0.37%
שדרגו את המנוי 7,000 0.05%
שדרגו את המנוי 2,207 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית