תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורד

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.orad.cc

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
פסגות 9,260 9,368 108  1.17%
מגדל 22,219 19,375 -2,844  -12.80%
הירשמו לצפייה 202,000 172,736 -29,264  -14.49%
הירשמו לצפייה 604,782 475,586 -129,196  -21.36%
הירשמו לצפייה 724,506 288,568 -435,938  -60.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 108

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -597,242

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 5,095,480 5,096,840 1,359  0.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,359

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 108
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -597,242
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,359
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,582,191 2.16%
אי.בי.אי. 607,539 0.83%
פורטה 475,586 0.65%
הירשמו לצפייה 288,568 0.39%
הירשמו לצפייה 172,736 0.24%
הירשמו לצפייה 19,375 0.03%
שדרגו את המנוי 9,368 0.01%
שדרגו את המנוי 9,019 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,952,023 10.86%
הפניקס 5,096,840 6.96%
פסגות 1,535,780 2.10%
הירשמו לצפייה 700,000 0.96%
הירשמו לצפייה 339,615 0.46%
הירשמו לצפייה 176,448 0.24%
שדרגו את המנוי 103,340 0.14%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אורד דיווחה היום כי חתמה על הסכם מסגרת עם לקוח בינלאומי גדול באפריקה בהיקף כולל של כ-18.5 מיליון שקל להתקנת מערכות ביטחון, זאת לתקופה של 5 שנים.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית