תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

או.אר.טי

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: אלקטרוניקה ואופטיקה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
מיטב דש 87,787 100,289 12,502  14.24%
מגדל 2,749 2,655 -94  -3.42%
הירשמו לצפייה 823 459 -364  -44.23%
הירשמו לצפייה 3,734 3,328 -406  -10.87%
הירשמו לצפייה 15,014 5,846 -9,168  -61.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,502

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,032

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הראל 509,439 510,995 1,556  0.31%
קחצ"ק חברת ניהול 22,412 20,962 -1,450  -6.47%
הירשמו לצפייה 639,504 634,854 -4,650  -0.73%
הירשמו לצפייה 9,973 1,236 -8,737  -87.61%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,556

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,837

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 12,502
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -10,032
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,556
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -14,837
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 262,386 4.99%
פורסט 134,882 2.57%
מיטב דש 100,289 1.91%
הירשמו לצפייה 14,317 0.27%
הירשמו לצפייה 5,846 0.11%
הירשמו לצפייה 3,328 0.06%
שדרגו את המנוי 2,655 0.05%
שדרגו את המנוי 610 0.01%
שדרגו את המנוי 459 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,200,968 22.86%
מגדל 634,854 12.09%
הראל 510,995 9.73%
הירשמו לצפייה 20,962 0.40%
הירשמו לצפייה 18,275 0.35%
הירשמו לצפייה 12,489 0.24%
שדרגו את המנוי 2,157 0.04%
שדרגו את המנוי 1,236 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית