תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

או.אר.טי

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: אלקטרוניקה ואופטיקה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
אפסילון 36,362 38,116 1,754  4.82%
פורטה 3,876 4,656 780  20.12%
הירשמו לצפייה 14,500 13,755 -745  -5.14%
הירשמו לצפייה 5,037 3,076 -1,961  -38.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,534

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,706

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הראל 531,370 531,436 66  0.01%
קחצ"ק חברת ניהול 23,532 22,698 -834  -3.54%
הירשמו לצפייה 20,486 11,780 -8,706  -42.50%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 66

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,540

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,534
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,706
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 66
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -9,540
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 415,290 7.28%
ילין לפידות 158,894 2.79%
פורסט 133,638 2.34%
הירשמו לצפייה 41,838 0.73%
הירשמו לצפייה 38,116 0.67%
הירשמו לצפייה 14,317 0.25%
שדרגו את המנוי 13,755 0.24%
שדרגו את המנוי 7,000 0.12%
שדרגו את המנוי 4,656 0.08%
שדרגו את המנוי 3,076 0.05%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,279,138 22.42%
מגדל 639,504 11.21%
הראל 531,436 9.32%
הירשמו לצפייה 22,698 0.40%
הירשמו לצפייה 18,275 0.32%
הירשמו לצפייה 15,130 0.27%
שדרגו את המנוי 13,954 0.24%
שדרגו את המנוי 12,489 0.22%
שדרגו את המנוי 11,780 0.21%
שדרגו את המנוי 6,500 0.11%
שדרגו את המנוי 5,215 0.09%
שדרגו את המנוי 2,157 0.04%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית