תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

או.אר.טי

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: אלקטרוניקה ואופטיקה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
פורסט 134,882 143,930 9,048  6.71%
מיטב דש 106,186 109,438 3,252  3.06%
הירשמו לצפייה 3,328 5,320 1,992  59.86%
הירשמו לצפייה 528 519 -9  -1.70%
הירשמו לצפייה 2,459 1,122 -1,337  -54.37%
שדרגו את המנוי 3,128 1,358 -1,770  -56.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,292

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,116

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 510,995 532,459 21,464  4.20%
ילין לפידות 1,236 2,072 836  67.64%
הירשמו לצפייה 20,962 20,731 -231  -1.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 22,300

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -231

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 14,292
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,116
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 22,300
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -231
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 276,985 5.27%
פורסט 143,930 2.74%
מיטב דש 109,438 2.08%
הירשמו לצפייה 14,317 0.27%
הירשמו לצפייה 5,320 0.10%
הירשמו לצפייה 1,358 0.03%
שדרגו את המנוי 1,122 0.02%
שדרגו את המנוי 981 0.02%
שדרגו את המנוי 519 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,210,548 23.04%
מגדל 634,854 12.09%
הראל 532,459 10.14%
הירשמו לצפייה 20,731 0.39%
הירשמו לצפייה 18,275 0.35%
הירשמו לצפייה 2,157 0.04%
שדרגו את המנוי 2,072 0.04%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית