תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

או.אר.טי

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: אלקטרוניקה ואופטיקה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מיטב דש 60,999 87,787 26,788  43.92%
מגדל 2,188 3,405 1,217  55.62%
הירשמו לצפייה 3,903 3,734 -169  -4.33%
הירשמו לצפייה 15,399 15,014 -385  -2.50%
הירשמו לצפייה 10,823 5,823 -5,000  -46.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 28,005

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,554

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אל-על 5,215 5,214 -1  -0.02%
קחצ"ק חברת ניהול 22,698 22,412 -286  -1.26%
הירשמו לצפייה 6,500 5,760 -740  -11.38%
הירשמו לצפייה 11,780 9,973 -1,807  -15.34%
הירשמו לצפייה 13,954 2,350 -11,604  -83.16%
שדרגו את המנוי 531,436 509,439 -21,997  -4.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -36,435

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 28,005
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,554
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -36,435
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 264,962 4.64%
פורסט 134,882 2.36%
מיטב דש 87,787 1.54%
הירשמו לצפייה 15,014 0.26%
הירשמו לצפייה 14,317 0.25%
הירשמו לצפייה 5,823 0.10%
שדרגו את המנוי 3,734 0.07%
שדרגו את המנוי 3,405 0.06%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,242,703 21.78%
מגדל 639,504 11.21%
הראל 509,439 8.93%
הירשמו לצפייה 22,412 0.39%
הירשמו לצפייה 18,275 0.32%
הירשמו לצפייה 15,130 0.27%
שדרגו את המנוי 12,489 0.22%
שדרגו את המנוי 9,973 0.17%
שדרגו את המנוי 5,760 0.10%
שדרגו את המנוי 5,214 0.09%
שדרגו את המנוי 2,350 0.04%
שדרגו את המנוי 2,157 0.04%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית