תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

או.אר.טי

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: אלקטרוניקה ואופטיקה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
מיטב דש 41,838 55,711 13,873  33.16%
פורסט 133,731 134,882 1,151  0.86%
הירשמו לצפייה 12,686 12,323 -363  -2.86%
הירשמו לצפייה 2,847 2,323 -524  -18.41%
הירשמו לצפייה 38,297 30,428 -7,869  -20.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,024

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,756

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אל-על 5,215 5,214 -1  -0.02%
קחצ"ק חברת ניהול 22,698 22,412 -286  -1.26%
הירשמו לצפייה 6,500 5,760 -740  -11.38%
הירשמו לצפייה 11,780 9,973 -1,807  -15.34%
הירשמו לצפייה 13,954 2,350 -11,604  -83.16%
שדרגו את המנוי 531,436 509,439 -21,997  -4.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -36,435

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 15,024
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,756
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -36,435
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 413,534 7.25%
ילין לפידות 158,894 2.79%
פורסט 134,882 2.36%
הירשמו לצפייה 55,711 0.98%
הירשמו לצפייה 30,428 0.53%
הירשמו לצפייה 14,317 0.25%
שדרגו את המנוי 12,323 0.22%
שדרגו את המנוי 4,656 0.08%
שדרגו את המנוי 2,323 0.04%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,242,703 21.78%
מגדל 639,504 11.21%
הראל 509,439 8.93%
הירשמו לצפייה 22,412 0.39%
הירשמו לצפייה 18,275 0.32%
הירשמו לצפייה 15,130 0.27%
שדרגו את המנוי 12,489 0.22%
שדרגו את המנוי 9,973 0.17%
שדרגו את המנוי 5,760 0.10%
שדרגו את המנוי 5,214 0.09%
שדרגו את המנוי 2,350 0.04%
שדרגו את המנוי 2,157 0.04%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית