תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדגר

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.adgar.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 407,050 417,616 10,566  2.60%
סיגמא 7,374 10,944 3,570  48.41%
הירשמו לצפייה 52,046 51,589 -457  -0.88%
הירשמו לצפייה 1,334 700 -634  -47.53%
הירשמו לצפייה 74,000 71,500 -2,500  -3.38%
שדרגו את המנוי 183,159 179,783 -3,376  -1.84%
שדרגו את המנוי 713,784 701,686 -12,098  -1.69%
שדרגו את המנוי 1,113,410 1,093,410 -20,000  -1.80%
שדרגו את המנוי 359,173 334,986 -24,187  -6.73%
שדרגו את המנוי 3,301,330 3,275,370 -25,955  -0.79%
שדרגו את המנוי 1,379,760 1,282,760 -96,994  -7.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,136

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -186,201

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 8,550 89,503 80,953  946.82%
הראל 4,687,390 4,701,720 14,326  0.31%
הירשמו לצפייה 4,847,220 4,852,980 5,757  0.12%
הירשמו לצפייה 1,164,360 1,165,750 1,389  0.12%
הירשמו לצפייה 474,874 475,411 537  0.11%
שדרגו את המנוי 4,536,870 4,536,870 1
שדרגו את המנוי 569,599 569,435 -164  -0.03%
שדרגו את המנוי 678,155 677,926 -229  -0.03%
שדרגו את המנוי 34,300 30,266 -4,034  -11.76%
שדרגו את המנוי 85,036 78,919 -6,117  -7.19%
שדרגו את המנוי 54,984 45,347 -9,637  -17.53%
שדרגו את המנוי 97,600 85,000 -12,600  -12.91%
שדרגו את המנוי 206,218 192,877 -13,341  -6.47%
שדרגו את המנוי 33,600 16,700 -16,900  -50.30%
שדרגו את המנוי 20,100 1,300 -18,800  -93.53%
שדרגו את המנוי 3,122,380 3,083,610 -38,762  -1.24%
שדרגו את המנוי 97,235 47,511 -49,724  -51.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 102,963

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -170,308

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 14,136
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -186,201
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 102,963
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -170,308
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,631,270 5.79%
פסגות 3,275,370 2.48%
אי.בי.אי. 1,282,760 0.97%
הירשמו לצפייה 1,093,410 0.83%
הירשמו לצפייה 701,686 0.53%
הירשמו לצפייה 417,616 0.32%
שדרגו את המנוי 334,986 0.25%
שדרגו את המנוי 188,474 0.14%
שדרגו את המנוי 179,783 0.14%
שדרגו את המנוי 71,500 0.05%
שדרגו את המנוי 51,589 0.04%
שדרגו את המנוי 13,866 0.01%
שדרגו את המנוי 10,944 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,786 < 0.01%
שדרגו את המנוי 800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 23,215,366 17.61%
מנורה 4,852,980 3.68%
הראל 4,701,720 3.57%
הירשמו לצפייה 4,536,870 3.44%
הירשמו לצפייה 3,083,610 2.34%
הירשמו לצפייה 1,165,750 0.88%
שדרגו את המנוי 677,926 0.51%
שדרגו את המנוי 569,435 0.43%
שדרגו את המנוי 492,221 0.37%
שדרגו את המנוי 486,542 0.37%
שדרגו את המנוי 475,411 0.36%
שדרגו את המנוי 325,386 0.25%
שדרגו את המנוי 321,300 0.24%
שדרגו את המנוי 201,000 0.15%
שדרגו את המנוי 192,877 0.15%
שדרגו את המנוי 149,000 0.11%
שדרגו את המנוי 143,142 0.11%
שדרגו את המנוי 131,900 0.10%
שדרגו את המנוי 124,650 0.09%
שדרגו את המנוי 89,503 0.07%
שדרגו את המנוי 85,000 0.06%
שדרגו את המנוי 78,919 0.06%
שדרגו את המנוי 58,800 0.04%
שדרגו את המנוי 47,511 0.04%
שדרגו את המנוי 45,347 0.03%
שדרגו את המנוי 45,000 0.03%
שדרגו את המנוי 31,500 0.02%
שדרגו את המנוי 30,266 0.02%
שדרגו את המנוי 16,700 0.01%
שדרגו את המנוי 10,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,300 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית