תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדגר

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.adgar.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
אי.בי.אי. 1,407,490 1,453,460 45,971  3.27%
אנליסט 1,135,400 1,145,680 10,278  0.91%
הירשמו לצפייה 392,050 394,463 2,413  0.62%
הירשמו לצפייה 3,349,520 3,326,800 -22,721  -0.68%
הירשמו לצפייה 88,424 60,855 -27,569  -31.18%
שדרגו את המנוי 801,985 762,492 -39,493  -4.92%
שדרגו את המנוי 351,037 309,572 -41,465  -11.81%
שדרגו את המנוי 266,007 214,509 -51,498  -19.36%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 58,662

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -182,746

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
כלל 4,447,600 4,536,870 89,274  2.01%
הכשרה ביטוח 406,160 486,542 80,382  19.79%
הירשמו לצפייה 4,843,520 4,847,220 3,704  0.08%
הירשמו לצפייה 122,350 124,650 2,300  1.88%
הירשמו לצפייה 200,000 201,000 1,000  0.50%
שדרגו את המנוי 1,163,400 1,164,360 954  0.08%
שדרגו את המנוי 97,317 97,235 -82  -0.08%
שדרגו את המנוי 12,500 12,400 -100  -0.80%
שדרגו את המנוי 58,910 54,984 -3,926  -6.66%
שדרגו את המנוי 89,070 85,036 -4,034  -4.53%
שדרגו את המנוי 147,700 143,142 -4,558  -3.09%
שדרגו את המנוי 210,838 206,218 -4,620  -2.19%
שדרגו את המנוי 63,000 31,500 -31,500  -50.00%
שדרגו את המנוי 3,172,330 3,122,380 -49,953  -1.57%
שדרגו את המנוי 61,647 8,550 -53,097  -86.13%
שדרגו את המנוי 4,936,330 4,687,390 -248,939  -5.04%
שדרגו את המנוי 1,598,260 569,599 -1,028,660  -64.36%
שדרגו את המנוי 3,356,150 474,874 -2,881,280  -85.85%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 177,614

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,310,749

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 58,662
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -182,746
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 177,614
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,310,749
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,214,035 6.23%
פסגות 3,326,800 2.53%
אי.בי.אי. 1,453,460 1.10%
הירשמו לצפייה 1,145,680 0.87%
הירשמו לצפייה 762,492 0.58%
הירשמו לצפייה 394,463 0.30%
שדרגו את המנוי 309,572 0.23%
שדרגו את המנוי 214,509 0.16%
שדרגו את המנוי 195,843 0.15%
שדרגו את המנוי 188,474 0.14%
שדרגו את המנוי 60,855 0.05%
שדרגו את המנוי 57,600 0.04%
שדרגו את המנוי 40,000 0.03%
שדרגו את המנוי 25,000 0.02%
שדרגו את המנוי 14,432 0.01%
שדרגו את המנוי 13,866 0.01%
שדרגו את המנוי 10,989 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 23,504,452 17.84%
מנורה 4,847,220 3.68%
הראל 4,687,390 3.56%
הירשמו לצפייה 4,536,870 3.44%
הירשמו לצפייה 3,122,380 2.37%
הירשמו לצפייה 1,164,360 0.88%
שדרגו את המנוי 678,155 0.51%
שדרגו את המנוי 569,599 0.43%
שדרגו את המנוי 492,221 0.37%
שדרגו את המנוי 486,542 0.37%
שדרגו את המנוי 474,874 0.36%
שדרגו את המנוי 325,386 0.25%
שדרגו את המנוי 321,300 0.24%
שדרגו את המנוי 206,218 0.16%
שדרגו את המנוי 201,000 0.15%
שדרגו את המנוי 149,000 0.11%
שדרגו את המנוי 143,142 0.11%
שדרגו את המנוי 131,900 0.10%
שדרגו את המנוי 124,650 0.09%
שדרגו את המנוי 101,500 0.08%
שדרגו את המנוי 97,600 0.07%
שדרגו את המנוי 97,235 0.07%
שדרגו את המנוי 85,036 0.06%
שדרגו את המנוי 77,600 0.06%
שדרגו את המנוי 58,800 0.04%
שדרגו את המנוי 54,984 0.04%
שדרגו את המנוי 45,000 0.03%
שדרגו את המנוי 34,300 0.03%
שדרגו את המנוי 33,600 0.03%
שדרגו את המנוי 31,500 0.02%
שדרגו את המנוי 20,700 0.02%
שדרגו את המנוי 20,100 0.02%
שדרגו את המנוי 12,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,550 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,040 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית