תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדגר

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.adgar.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 429,716 436,616 6,900  1.61%
אקסלנס 55,198 55,901 703  1.27%
הירשמו לצפייה 304,474 303,840 -634  -0.21%
הירשמו לצפייה 12,039 11,263 -776  -6.45%
הירשמו לצפייה 695,000 692,629 -2,371  -0.34%
שדרגו את המנוי 10,944 7,576 -3,368  -30.77%
שדרגו את המנוי 3,266,990 3,258,050 -8,940  -0.27%
שדרגו את המנוי 14,366 900 -13,466  -93.74%
שדרגו את המנוי 1,080,710 1,063,480 -17,227  -1.59%
שדרגו את המנוי 185,706 131,638 -54,068  -29.11%
שדרגו את המנוי 878,453 651,061 -227,392  -25.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,603

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -328,242

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 562,354 2,719,420 2,157,070  383.58%
הראל 4,701,720 4,899,200 197,480  4.20%
הירשמו לצפייה 325,386 335,086 9,700  2.98%
הירשמו לצפייה 1,165,750 1,166,840 1,090  0.09%
הירשמו לצפייה 4,852,980 4,853,500 520  0.01%
שדרגו את המנוי 16,700 17,100 400  2.40%
שדרגו את המנוי 677,926 677,894 -32
שדרגו את המנוי 3,500 3,190 -310  -8.86%
שדרגו את המנוי 78,919 78,600 -319  -0.40%
שדרגו את המנוי 192,877 190,750 -2,127  -1.10%
שדרגו את המנוי 3,083,610 3,079,610 -4,000  -0.13%
שדרגו את המנוי 7,900 360 -7,540  -95.44%
שדרגו את המנוי 31,500 200 -31,300  -99.37%
שדרגו את המנוי 58,800 300 -58,500  -99.49%
שדרגו את המנוי 321,300 99,100 -222,200  -69.16%
שדרגו את המנוי 698,955 339,136 -359,819  -51.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,366,260

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -686,147

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,603
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -328,242
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,366,260
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -686,147
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,867,707 5.21%
פסגות 3,258,050 2.47%
אנליסט 1,063,480 0.81%
הירשמו לצפייה 692,629 0.53%
הירשמו לצפייה 651,061 0.49%
הירשמו לצפייה 436,616 0.33%
שדרגו את המנוי 303,840 0.23%
שדרגו את המנוי 188,474 0.14%
שדרגו את המנוי 131,638 0.10%
שדרגו את המנוי 62,000 0.05%
שדרגו את המנוי 55,901 0.04%
שדרגו את המנוי 11,263 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,576 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,279 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 24,884,073 18.87%
הראל 4,899,200 3.72%
מנורה 4,853,500 3.68%
הירשמו לצפייה 4,536,870 3.44%
הירשמו לצפייה 3,079,610 2.34%
הירשמו לצפייה 2,719,420 2.06%
שדרגו את המנוי 1,166,840 0.88%
שדרגו את המנוי 677,894 0.51%
שדרגו את המנוי 492,221 0.37%
שדרגו את המנוי 486,542 0.37%
שדרגו את המנוי 339,136 0.26%
שדרגו את המנוי 335,086 0.25%
שדרגו את המנוי 201,000 0.15%
שדרגו את המנוי 190,750 0.14%
שדרגו את המנוי 149,000 0.11%
שדרגו את המנוי 131,900 0.10%
שדרגו את המנוי 99,100 0.08%
שדרגו את המנוי 89,503 0.07%
שדרגו את המנוי 85,000 0.06%
שדרגו את המנוי 78,600 0.06%
שדרגו את המנוי 77,600 0.06%
שדרגו את המנוי 47,511 0.04%
שדרגו את המנוי 45,000 0.03%
שדרגו את המנוי 30,266 0.02%
שדרגו את המנוי 17,100 0.01%
שדרגו את המנוי 10,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,074 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,190 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית