תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אגוד

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
אקסלנס 195,082 297,848 102,766  52.68%
פורסט 249,914 251,459 1,545  0.62%
הירשמו לצפייה 234,539 235,319 780  0.33%
הירשמו לצפייה 102,760 103,170 410  0.40%
הירשמו לצפייה 3,894 1,313 -2,581  -66.28%
שדרגו את המנוי 21,567 18,741 -2,826  -13.10%
שדרגו את המנוי 168,500 165,500 -3,000  -1.78%
שדרגו את המנוי 4,648 1,348 -3,300  -71.00%
שדרגו את המנוי 300,817 296,962 -3,855  -1.28%
שדרגו את המנוי 98,157 92,782 -5,375  -5.48%
שדרגו את המנוי 6,567 256 -6,311  -96.10%
שדרגו את המנוי 22,558 14,763 -7,795  -34.56%
שדרגו את המנוי 34,250 24,998 -9,252  -27.01%
שדרגו את המנוי 119,935 107,827 -12,108  -10.10%
שדרגו את המנוי 403,385 388,745 -14,640  -3.63%
שדרגו את המנוי 55,000 40,000 -15,000  -27.27%
שדרגו את המנוי 1,958,470 1,932,440 -26,032  -1.33%
שדרגו את המנוי 47,707 9,004 -38,703  -81.13%
שדרגו את המנוי 102,813 49,242 -53,571  -52.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 105,501

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -204,349

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
מיטב דש 164,039 284,415 120,376  73.38%
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח 18,312 35,000 16,688  91.13%
הירשמו לצפייה 11,000 21,000 10,000  90.91%
הירשמו לצפייה 32,139 33,311 1,172  3.65%
הירשמו לצפייה 65,435 65,112 -323  -0.49%
שדרגו את המנוי 558,023 556,611 -1,412  -0.25%
שדרגו את המנוי 56,160 53,893 -2,267  -4.04%
שדרגו את המנוי 1,268,120 1,261,810 -6,313  -0.50%
שדרגו את המנוי 141,705 99,351 -42,354  -29.89%
שדרגו את המנוי 119,041 73,901 -45,140  -37.92%
שדרגו את המנוי 1,304,020 818,550 -485,465  -37.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 148,236

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -583,274

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 105,501
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -204,349
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 148,236
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -583,274
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,106,395 6.94%
אילים 1,932,440 2.63%
ילין לפידות 898,118 1.22%
הירשמו לצפייה 388,745 0.53%
הירשמו לצפייה 297,848 0.40%
הירשמו לצפייה 296,962 0.40%
שדרגו את המנוי 251,459 0.34%
שדרגו את המנוי 235,319 0.32%
שדרגו את המנוי 165,500 0.22%
שדרגו את המנוי 107,827 0.15%
שדרגו את המנוי 103,170 0.14%
שדרגו את המנוי 95,700 0.13%
שדרגו את המנוי 92,782 0.13%
שדרגו את המנוי 70,000 0.10%
שדרגו את המנוי 49,242 0.07%
שדרגו את המנוי 40,000 0.05%
שדרגו את המנוי 24,998 0.03%
שדרגו את המנוי 18,741 0.03%
שדרגו את המנוי 14,763 0.02%
שדרגו את המנוי 10,860 0.01%
שדרגו את המנוי 9,004 0.01%
שדרגו את המנוי 1,348 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,313 < 0.01%
שדרגו את המנוי 256 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,813,393 5.18%
הראל 1,261,810 1.71%
ילין לפידות 818,550 1.11%
הירשמו לצפייה 556,611 0.76%
הירשמו לצפייה 296,152 0.40%
הירשמו לצפייה 284,415 0.39%
שדרגו את המנוי 101,351 0.14%
שדרגו את המנוי 99,351 0.14%
שדרגו את המנוי 73,901 0.10%
שדרגו את המנוי 65,112 0.09%
שדרגו את המנוי 53,893 0.07%
שדרגו את המנוי 52,185 0.07%
שדרגו את המנוי 35,000 0.05%
שדרגו את המנוי 33,311 0.05%
שדרגו את המנוי 31,448 0.04%
שדרגו את המנוי 27,303 0.04%
שדרגו את המנוי 21,000 0.03%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית