תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אגוד

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
ברומטר 129,289 149,934 20,645  15.97%
אקסיומה 19,133 22,458 3,325  17.38%
הירשמו לצפייה 387,881 390,769 2,888  0.74%
הירשמו לצפייה 253,293 254,082 789  0.31%
הירשמו לצפייה 66,318 66,288 -30  -0.05%
שדרגו את המנוי 8,685 7,668 -1,017  -11.71%
שדרגו את המנוי 13,424 11,981 -1,443  -10.75%
שדרגו את המנוי 159,000 156,500 -2,500  -1.57%
שדרגו את המנוי 19,736 8,710 -11,026  -55.87%
שדרגו את המנוי 1,909,410 1,896,070 -13,337  -0.70%
שדרגו את המנוי 40,000 18,500 -21,500  -53.75%
שדרגו את המנוי 311,848 262,165 -49,683  -15.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 27,647

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -100,536

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מיטב דש 284,415 1,127,270 842,859  296.35%
הראל 1,261,810 1,980,330 718,521  56.94%
הירשמו לצפייה 53,893 87,123 33,230  61.66%
הירשמו לצפייה 33,311 37,725 4,414  13.25%
הירשמו לצפייה 21,000 23,228 2,228  10.61%
שדרגו את המנוי 101,351 100,837 -514  -0.51%
שדרגו את המנוי 99,351 89,037 -10,314  -10.38%
שדרגו את המנוי 73,901 3,696 -70,205  -95.00%
שדרגו את המנוי 296,152 20,200 -275,952  -93.18%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,601,252

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -356,985

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 27,647
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -100,536
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,601,252
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -356,985
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,823,604 6.56%
אילים 1,896,070 2.58%
ילין לפידות 898,118 1.22%
הירשמו לצפייה 390,769 0.53%
הירשמו לצפייה 296,962 0.40%
הירשמו לצפייה 262,165 0.36%
שדרגו את המנוי 254,082 0.35%
שדרגו את המנוי 156,500 0.21%
שדרגו את המנוי 149,934 0.20%
שדרגו את המנוי 103,450 0.14%
שדרגו את המנוי 95,700 0.13%
שדרגו את המנוי 92,782 0.13%
שדרגו את המנוי 70,000 0.10%
שדרגו את המנוי 66,288 0.09%
שדרגו את המנוי 22,458 0.03%
שדרגו את המנוי 18,500 0.03%
שדרגו את המנוי 11,981 0.02%
שדרגו את המנוי 10,860 0.01%
שדרגו את המנוי 8,710 0.01%
שדרגו את המנוי 8,146 0.01%
שדרגו את המנוי 7,668 0.01%
שדרגו את המנוי 1,248 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,213 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,173,993 5.67%
הראל 1,980,330 2.69%
מיטב דש 1,127,270 1.53%
הירשמו לצפייה 556,611 0.76%
הירשמו לצפייה 100,837 0.14%
הירשמו לצפייה 89,037 0.12%
שדרגו את המנוי 87,123 0.12%
שדרגו את המנוי 52,185 0.07%
שדרגו את המנוי 37,725 0.05%
שדרגו את המנוי 35,000 0.05%
שדרגו את המנוי 31,448 0.04%
שדרגו את המנוי 27,303 0.04%
שדרגו את המנוי 23,228 0.03%
שדרגו את המנוי 20,200 0.03%
שדרגו את המנוי 3,696 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית