תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אגוד

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מיטב דש 117,799 314,404 196,605  166.90%
מגדל 6,671 13,897 7,226  108.32%
הירשמו לצפייה 8,146 15,102 6,956  85.39%
הירשמו לצפייה 201,500 206,500 5,000  2.48%
הירשמו לצפייה 256,121 257,453 1,332  0.52%
שדרגו את המנוי 103,450 104,200 750  0.72%
שדרגו את המנוי 1,248 648 -600  -48.08%
שדרגו את המנוי 63,280 54,469 -8,811  -13.92%
שדרגו את המנוי 133,681 120,513 -13,168  -9.85%
שדרגו את המנוי 260,887 229,106 -31,781  -12.18%
שדרגו את המנוי 95,700 45,159 -50,541  -52.81%
שדרגו את המנוי 257,448 67,310 -190,138  -73.85%
שדרגו את המנוי 1,557,210 1,277,870 -279,342  -17.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 217,869

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -574,381

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מיטב דש 284,415 1,127,270 842,859  296.35%
הראל 1,261,810 1,980,330 718,521  56.94%
הירשמו לצפייה 53,893 87,123 33,230  61.66%
הירשמו לצפייה 33,311 37,725 4,414  13.25%
הירשמו לצפייה 21,000 23,228 2,228  10.61%
שדרגו את המנוי 101,351 100,837 -514  -0.51%
שדרגו את המנוי 99,351 89,037 -10,314  -10.38%
שדרגו את המנוי 73,901 3,696 -70,205  -95.00%
שדרגו את המנוי 296,152 20,200 -275,952  -93.18%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,601,252

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -356,985

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 217,869
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -574,381
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,601,252
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -356,985
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,021,278 5.46%
אילים 1,277,870 1.74%
ילין לפידות 898,118 1.22%
הירשמו לצפייה 314,404 0.43%
הירשמו לצפייה 296,962 0.40%
הירשמו לצפייה 257,453 0.35%
שדרגו את המנוי 229,106 0.31%
שדרגו את המנוי 206,500 0.28%
שדרגו את המנוי 120,513 0.16%
שדרגו את המנוי 104,200 0.14%
שדרגו את המנוי 96,226 0.13%
שדרגו את המנוי 67,310 0.09%
שדרגו את המנוי 54,469 0.07%
שדרגו את המנוי 45,159 0.06%
שדרגו את המנוי 15,102 0.02%
שדרגו את המנוי 13,897 0.02%
שדרגו את המנוי 10,860 0.01%
שדרגו את המנוי 9,675 0.01%
שדרגו את המנוי 2,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 648 < 0.01%
שדרגו את המנוי 606 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,173,993 5.67%
הראל 1,980,330 2.69%
מיטב דש 1,127,270 1.53%
הירשמו לצפייה 556,611 0.76%
הירשמו לצפייה 100,837 0.14%
הירשמו לצפייה 89,037 0.12%
שדרגו את המנוי 87,123 0.12%
שדרגו את המנוי 52,185 0.07%
שדרגו את המנוי 37,725 0.05%
שדרגו את המנוי 35,000 0.05%
שדרגו את המנוי 31,448 0.04%
שדרגו את המנוי 27,303 0.04%
שדרגו את המנוי 23,228 0.03%
שדרגו את המנוי 20,200 0.03%
שדרגו את המנוי 3,696 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית