תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אגוד

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
ברומטר 116,574 127,347 10,773  9.24%
מגדל 56,166 64,489 8,323  14.82%
הירשמו לצפייה 31,655 39,480 7,825  24.72%
הירשמו לצפייה 16,148 21,148 5,000  30.96%
הירשמו לצפייה 10,583 11,371 788  7.45%
שדרגו את המנוי 4,689 4,670 -19  -0.41%
שדרגו את המנוי 5,623 5,346 -277  -4.93%
שדרגו את המנוי 95,344 94,891 -453  -0.48%
שדרגו את המנוי 6,100 5,000 -1,100  -18.03%
שדרגו את המנוי 82,800 81,600 -1,200  -1.45%
שדרגו את המנוי 100,677 96,516 -4,161  -4.13%
שדרגו את המנוי 41,398 34,524 -6,874  -16.60%
שדרגו את המנוי 850,152 836,713 -13,439  -1.58%
שדרגו את המנוי 56,367 35,459 -20,908  -37.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 32,709

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -48,431

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הראל 2,104,860 2,199,220 94,365  4.48%
הכשרה ביטוח 178,296 193,725 15,429  8.65%
הירשמו לצפייה 1,151,330 1,150,550 -779  -0.07%
הירשמו לצפייה 94,783 91,544 -3,239  -3.42%
הירשמו לצפייה 17,212 8,466 -8,746  -50.81%
שדרגו את המנוי 25,000 16,000 -9,000  -36.00%
שדרגו את המנוי 71,249 29,509 -41,740  -58.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 109,794

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -63,504

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 32,709
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -48,431
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 109,794
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -63,504
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,660,033 3.62%
איילון 961,404 1.31%
מיטב דש 836,713 1.14%
הירשמו לצפייה 127,347 0.17%
הירשמו לצפייה 96,516 0.13%
הירשמו לצפייה 94,891 0.13%
שדרגו את המנוי 88,887 0.12%
שדרגו את המנוי 81,600 0.11%
שדרגו את המנוי 77,105 0.10%
שדרגו את המנוי 64,489 0.09%
שדרגו את המנוי 56,920 0.08%
שדרגו את המנוי 39,480 0.05%
שדרגו את המנוי 35,459 0.05%
שדרגו את המנוי 34,524 0.05%
שדרגו את המנוי 21,148 0.03%
שדרגו את המנוי 11,371 0.02%
שדרגו את המנוי 10,860 0.01%
שדרגו את המנוי 5,346 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,670 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 303 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,877,564 6.63%
הראל 2,199,220 2.99%
מיטב דש 1,150,550 1.56%
הירשמו לצפייה 556,611 0.76%
הירשמו לצפייה 264,832 0.36%
הירשמו לצפייה 193,725 0.26%
שדרגו את המנוי 131,056 0.18%
שדרגו את המנוי 91,544 0.12%
שדרגו את המנוי 86,544 0.12%
שדרגו את המנוי 61,272 0.08%
שדרגו את המנוי 56,916 0.08%
שדרגו את המנוי 29,509 0.04%
שדרגו את המנוי 19,705 0.03%
שדרגו את המנוי 16,000 0.02%
שדרגו את המנוי 11,114 0.02%
שדרגו את המנוי 8,466 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית