תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אגוד

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
מיטב דש 361,952 621,745 259,793  71.78%
אנליסט 40,000 102,500 62,500  156.25%
הירשמו לצפייה 2,000 7,000 5,000  250.00%
הירשמו לצפייה 101,451 104,567 3,116  3.07%
הירשמו לצפייה 260,238 261,038 800  0.31%
שדרגו את המנוי 104,200 104,600 400  0.38%
שדרגו את המנוי 11,062 11,089 27  0.24%
שדרגו את המנוי 45,221 45,222 1
שדרגו את המנוי 296,422 296,272 -150  -0.05%
שדרגו את המנוי 120,353 108,249 -12,104  -10.06%
שדרגו את המנוי 219,752 184,723 -35,029  -15.94%
שדרגו את המנוי 225,278 118,850 -106,428  -47.24%
שדרגו את המנוי 1,146,860 507,930 -638,925  -55.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 331,637

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -792,636

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 20,200 296,149 275,949  1,366.08%
מיטב דש 1,127,270 1,258,320 131,049  11.63%
הירשמו לצפייה 1,980,330 2,027,610 47,279  2.39%
הירשמו לצפייה 89,037 117,617 28,580  32.10%
הירשמו לצפייה 37,725 37,485 -240  -0.64%
שדרגו את המנוי 87,123 83,178 -3,945  -4.53%
שדרגו את המנוי 100,837 83,124 -17,713  -17.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 482,857

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -21,898

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 331,637
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -792,636
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 482,857
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -21,898
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,407,662 4.63%
ילין לפידות 898,118 1.22%
מיטב דש 621,745 0.84%
הירשמו לצפייה 507,930 0.69%
הירשמו לצפייה 296,272 0.40%
הירשמו לצפייה 261,038 0.35%
שדרגו את המנוי 184,723 0.25%
שדרגו את המנוי 118,850 0.16%
שדרגו את המנוי 108,249 0.15%
שדרגו את המנוי 104,600 0.14%
שדרגו את המנוי 104,567 0.14%
שדרגו את המנוי 102,500 0.14%
שדרגו את המנוי 45,222 0.06%
שדרגו את המנוי 11,089 0.02%
שדרגו את המנוי 10,988 0.01%
שדרגו את המנוי 10,860 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,663 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 648 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,520,845 6.14%
הראל 2,027,610 2.76%
מיטב דש 1,258,320 1.71%
הירשמו לצפייה 556,611 0.76%
הירשמו לצפייה 296,149 0.40%
הירשמו לצפייה 117,617 0.16%
שדרגו את המנוי 83,178 0.11%
שדרגו את המנוי 83,124 0.11%
שדרגו את המנוי 37,485 0.05%
שדרגו את המנוי 31,448 0.04%
שדרגו את המנוי 27,303 0.04%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית