תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אבגול

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס
אתר: www.avgol.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
הראל 91,525 172,653 81,128  88.64%
אילים 16,074 28,921 12,847  79.92%
הירשמו לצפייה 633,278 641,813 8,535  1.35%
הירשמו לצפייה 105,993 109,077 3,084  2.91%
הירשמו לצפייה 1,817,020 1,819,500 2,479  0.14%
שדרגו את המנוי 1,373 657 -716  -52.15%
שדרגו את המנוי 881,347 866,051 -15,296  -1.74%
שדרגו את המנוי 100,000 80,000 -20,000  -20.00%
שדרגו את המנוי 189,447 118,538 -70,909  -37.43%
שדרגו את המנוי 2,118,930 1,981,590 -137,336  -6.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 108,073

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -244,257

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הראל 11,703,700 11,739,400 35,770  0.31%
מגדל 23,963,100 23,965,100 1,998  0.01%
הירשמו לצפייה 147,876 145,622 -2,254  -1.52%
הירשמו לצפייה 4,033,030 4,026,160 -6,868  -0.17%
הירשמו לצפייה 2,185,820 2,177,210 -8,612  -0.39%
שדרגו את המנוי 32,000 17,000 -15,000  -46.88%
שדרגו את המנוי 593,951 578,462 -15,489  -2.61%
שדרגו את המנוי 101,600 75,284 -26,316  -25.90%
שדרגו את המנוי 20,358,400 20,328,400 -29,930  -0.15%
שדרגו את המנוי 514,896 481,584 -33,312  -6.47%
שדרגו את המנוי 164,326 3,930 -160,396  -97.61%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 37,768

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -298,177

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 108,073
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -244,257
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 37,768
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -298,177
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,168,544 2.43%
פסגות 1,981,590 0.67%
מור 1,819,500 0.62%
הירשמו לצפייה 1,219,560 0.41%
הירשמו לצפייה 866,051 0.29%
הירשמו לצפייה 641,813 0.22%
שדרגו את המנוי 172,653 0.06%
שדרגו את המנוי 118,538 0.04%
שדרגו את המנוי 113,000 0.04%
שדרגו את המנוי 109,077 0.04%
שדרגו את המנוי 80,000 0.03%
שדרגו את המנוי 28,921 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,184 < 0.01%
שדרגו את המנוי 657 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 68,245,443 23.13%
מגדל 23,965,100 8.12%
כלל 20,328,400 6.89%
הירשמו לצפייה 11,739,400 3.98%
הירשמו לצפייה 4,026,160 1.36%
הירשמו לצפייה 2,177,210 0.74%
שדרגו את המנוי 1,346,530 0.46%
שדרגו את המנוי 842,536 0.29%
שדרגו את המנוי 608,637 0.21%
שדרגו את המנוי 578,462 0.20%
שדרגו את המנוי 481,584 0.16%
שדרגו את המנוי 265,547 0.09%
שדרגו את המנוי 263,877 0.09%
שדרגו את המנוי 199,636 0.07%
שדרגו את המנוי 192,118 0.07%
שדרגו את המנוי 145,636 0.05%
שדרגו את המנוי 145,622 0.05%
שדרגו את המנוי 121,954 0.04%
שדרגו את המנוי 108,532 0.04%
שדרגו את המנוי 100,409 0.03%
שדרגו את המנוי 86,619 0.03%
שדרגו את המנוי 75,284 0.03%
שדרגו את המנוי 65,865 0.02%
שדרגו את המנוי 50,745 0.02%
שדרגו את המנוי 46,296 0.02%
שדרגו את המנוי 44,903 0.02%
שדרגו את המנוי 36,415 0.01%
שדרגו את המנוי 32,031 0.01%
שדרגו את המנוי 30,437 0.01%
שדרגו את המנוי 21,798 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,586 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,134 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,749 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,357 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,191 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,201 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,552 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,930 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אבגול פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה עמדו על 369 מיליון דולר, צמיחה של 7.8% לעומת 2013; הרווח הנקי הסתכם ב-19.9 מיליון דולר, לעומת רווח של 16.6 מיליון דולר ב-2013. #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אבגול דיווחה היום על פירעון התחייבויות בנקאיות לזמן ארוך בהיקף של כ-80 מיליון דולר, וכן שהיא תפעל להסרת השעבודים הקיימים על נכסי החברה, בהתאם לשטר הנאמנות של אגרות החוב מסדרה ג' מאוגוסט 2014.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית