תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אבגול

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס
אתר: www.avgol.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מיטב דש 885,077 895,303 10,226  1.16%
הראל 48,403 51,473 3,070  6.34%
הירשמו לצפייה 110,249 108,529 -1,720  -1.56%
הירשמו לצפייה 204,140 198,200 -5,940  -2.91%
הירשמו לצפייה 1,447,950 1,238,480 -209,467  -14.47%
שדרגו את המנוי 2,780,370 2,197,220 -583,142  -20.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,296

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -800,269

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
כלל 18,263,900 20,358,400 2,094,470  11.47%
הפניקס 424,365 593,951 169,586  39.96%
הירשמו לצפייה 473,380 608,637 135,257  28.57%
הירשמו לצפייה 763,891 842,536 78,645  10.30%
הירשמו לצפייה 3,967,040 4,033,030 65,995  1.66%
שדרגו את המנוי 11,791 13,945 2,154  18.27%
שדרגו את המנוי 66,560 65,865 -695  -1.04%
שדרגו את המנוי 1,705,390 1,704,500 -890  -0.05%
שדרגו את המנוי 2,188,980 2,185,820 -3,150  -0.14%
שדרגו את המנוי 521,465 514,896 -6,569  -1.26%
שדרגו את המנוי 33,798 21,798 -12,000  -35.51%
שדרגו את המנוי 192,134 164,326 -27,808  -14.47%
שדרגו את המנוי 151,070 36,415 -114,655  -75.90%
שדרגו את המנוי 291,272 145,636 -145,636  -50.00%
שדרגו את המנוי 24,408,600 23,963,100 -445,502  -1.83%
שדרגו את המנוי 12,209,000 11,703,700 -505,327  -4.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,546,107

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,262,232

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 13,296
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -800,269
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,546,107
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,262,232
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,837,158 2.66%
פסגות 2,197,220 0.75%
מור 1,817,020 0.62%
הירשמו לצפייה 1,238,480 0.42%
הירשמו לצפייה 1,219,560 0.41%
הירשמו לצפייה 895,303 0.30%
שדרגו את המנוי 198,200 0.07%
שדרגו את המנוי 108,529 0.04%
שדרגו את המנוי 100,000 0.03%
שדרגו את המנוי 51,473 0.02%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,373 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 70,293,150 23.85%
מגדל 23,963,100 8.13%
כלל 20,358,400 6.91%
הירשמו לצפייה 11,703,700 3.97%
הירשמו לצפייה 4,033,030 1.37%
הירשמו לצפייה 2,185,820 0.74%
שדרגו את המנוי 1,704,500 0.58%
שדרגו את המנוי 1,346,530 0.46%
שדרגו את המנוי 842,536 0.29%
שדרגו את המנוי 608,637 0.21%
שדרגו את המנוי 593,951 0.20%
שדרגו את המנוי 514,896 0.17%
שדרגו את המנוי 265,547 0.09%
שדרגו את המנוי 263,877 0.09%
שדרגו את המנוי 199,636 0.07%
שדרגו את המנוי 192,118 0.07%
שדרגו את המנוי 164,326 0.06%
שדרגו את המנוי 147,876 0.05%
שדרגו את המנוי 145,636 0.05%
שדרגו את המנוי 121,954 0.04%
שדרגו את המנוי 108,532 0.04%
שדרגו את המנוי 101,600 0.03%
שדרגו את המנוי 100,409 0.03%
שדרגו את המנוי 86,619 0.03%
שדרגו את המנוי 67,996 0.02%
שדרגו את המנוי 65,865 0.02%
שדרגו את המנוי 50,745 0.02%
שדרגו את המנוי 46,296 0.02%
שדרגו את המנוי 40,534 0.01%
שדרגו את המנוי 36,415 0.01%
שדרגו את המנוי 32,031 0.01%
שדרגו את המנוי 32,000 0.01%
שדרגו את המנוי 30,437 0.01%
שדרגו את המנוי 21,798 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,586 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,134 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,749 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,357 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,945 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,191 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,201 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,552 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,088 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אבגול פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה עמדו על 369 מיליון דולר, צמיחה של 7.8% לעומת 2013; הרווח הנקי הסתכם ב-19.9 מיליון דולר, לעומת רווח של 16.6 מיליון דולר ב-2013. #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אבגול דיווחה היום על פירעון התחייבויות בנקאיות לזמן ארוך בהיקף של כ-80 מיליון דולר, וכן שהיא תפעל להסרת השעבודים הקיימים על נכסי החברה, בהתאם לשטר הנאמנות של אגרות החוב מסדרה ג' מאוגוסט 2014.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית