תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אופטיבייס

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2020 29.02.2020 שינוי
מגדל 918 947 29  3.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 29

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
הפניקס 3,517 3,588 71  2.02%
אקסלנס 753 743 -10  -1.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 71

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 29
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 71
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -10
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 947 0.02%
מגדל 947 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,331 0.08%
הפניקס 3,588 0.07%
אקסלנס 743 0.01%
שם חברה: אופטיבייס
מספר נייר ערך: 1135516
אתר: http://optibase-holdings.com
ענף: נדל"ן ובינוי
תת ענף: נדל"ן ובינוי
תחום פעילות: עוסקת בנדל"ן מניב בארה"ב ובמערב אירופה
משקיע/ה
חברה ציבורית