תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מטומי

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: תוכנה ואינטרנט
אתר: www.matomy.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.10.2018 שינוי
דולפין 81,337 181,770 100,433  123.48%
אפסילון 27,436 34,922 7,486  27.29%
הירשמו לצפייה 2,462 2,907 445  18.07%
הירשמו לצפייה 9,998 9,580 -418  -4.18%
הירשמו לצפייה 61,895 56,225 -5,670  -9.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 108,364

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,088

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
מיטב דש 8,851,990 10,812,700 1,960,750  22.15%
הראל 1,215,930 1,267,000 51,072  4.20%
הירשמו לצפייה 1,773,570 1,773,760 189  0.01%
הירשמו לצפייה 28,842 28,725 -117  -0.41%
הירשמו לצפייה 49,880 49,330 -550  -1.10%
שדרגו את המנוי 148,169 139,269 -8,900  -6.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,012,011

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,567

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 108,364
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,088
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,012,011
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -9,567
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 420,112 0.45%
דולפין 181,770 0.19%
פורטה 74,336 0.08%
הירשמו לצפייה 56,225 0.06%
הירשמו לצפייה 34,922 0.04%
הירשמו לצפייה 30,010 0.03%
שדרגו את המנוי 15,362 0.02%
שדרגו את המנוי 15,000 0.02%
שדרגו את המנוי 9,580 0.01%
שדרגו את המנוי 2,907 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,523,481 15.52%
מיטב דש 10,812,700 11.56%
מנורה 1,773,760 1.90%
הירשמו לצפייה 1,267,000 1.35%
הירשמו לצפייה 452,697 0.48%
הירשמו לצפייה 139,269 0.15%
שדרגו את המנוי 49,330 0.05%
שדרגו את המנוי 28,725 0.03%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית