תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מטומי

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: תוכנה ואינטרנט
אתר: www.matomy.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
דולפין 77,471 111,569 34,098  44.01%
אילים 1,246,850 1,279,860 33,011  2.65%
הירשמו לצפייה 15,000 17,419 2,419  16.13%
הירשמו לצפייה 24,969 20,773 -4,196  -16.80%
הירשמו לצפייה 261,949 246,652 -15,297  -5.84%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 69,528

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -19,493

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
מיטב דש 3,726,590 6,896,760 3,170,180  85.07%
הראל 991,673 1,262,920 271,242  27.35%
הירשמו לצפייה 1,762,260 1,764,320 2,057  0.12%
הירשמו לצפייה 57,597 57,962 365  0.63%
הירשמו לצפייה 464,702 464,703 1
שדרגו את המנוי 37,735 35,678 -2,057  -5.45%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,443,845

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,057

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 69,528
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -19,493
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,443,845
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,057
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,723,493 1.84%
אילים 1,279,860 1.37%
מגדל 246,652 0.26%
הירשמו לצפייה 111,569 0.12%
הירשמו לצפייה 47,220 0.05%
הירשמו לצפייה 20,773 0.02%
שדרגו את המנוי 17,419 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,670,343 11.40%
מיטב דש 6,896,760 7.37%
מנורה 1,764,320 1.89%
הירשמו לצפייה 1,262,920 1.35%
הירשמו לצפייה 464,703 0.50%
הירשמו לצפייה 188,000 0.20%
שדרגו את המנוי 57,962 0.06%
שדרגו את המנוי 35,678 0.04%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית