תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מטומי

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: תוכנה ואינטרנט
אתר: www.matomy.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2017 30.09.2017 שינוי
מיטב דש 20,088 21,503 1,415  7.04%
דולפין 111,389 111,020 -369  -0.33%
הירשמו לצפייה 1,261,280 1,260,120 -1,164  -0.09%
הירשמו לצפייה 47,220 43,704 -3,516  -7.45%
הירשמו לצפייה 206,000 191,812 -14,188  -6.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,415

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -19,237

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
מיטב דש 3,726,590 6,896,760 3,170,180  85.07%
הראל 991,673 1,262,920 271,242  27.35%
הירשמו לצפייה 1,762,260 1,764,320 2,057  0.12%
הירשמו לצפייה 57,597 57,962 365  0.63%
הירשמו לצפייה 464,702 464,703 1
שדרגו את המנוי 37,735 35,678 -2,057  -5.45%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,443,845

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,057

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,415
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -19,237
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,443,845
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,057
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,643,159 1.76%
אילים 1,260,120 1.35%
מגדל 191,812 0.21%
הירשמו לצפייה 111,020 0.12%
הירשמו לצפייה 43,704 0.05%
הירשמו לצפייה 21,503 0.02%
שדרגו את המנוי 15,000 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,670,343 11.40%
מיטב דש 6,896,760 7.37%
מנורה 1,764,320 1.89%
הירשמו לצפייה 1,262,920 1.35%
הירשמו לצפייה 464,703 0.50%
הירשמו לצפייה 188,000 0.20%
שדרגו את המנוי 57,962 0.06%
שדרגו את המנוי 35,678 0.04%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית