תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מטומי

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: תוכנה ואינטרנט
אתר: www.matomy.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
אפסילון 180,000 225,000 45,000  25.00%
מיטב דש 31,322 31,198 -124  -0.40%
הירשמו לצפייה 4,000 3,600 -400  -10.00%
הירשמו לצפייה 162,012 146,217 -15,795  -9.75%
הירשמו לצפייה 123,196 102,726 -20,470  -16.62%
שדרגו את המנוי 34,289 13,289 -21,000  -61.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 45,000

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -57,789

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
מיטב דש 6,896,760 7,007,210 110,443  1.60%
מנורה 1,766,810 1,770,120 3,308  0.19%
הירשמו לצפייה 1,264,400 1,264,560 156  0.01%
הירשמו לצפייה 452,226 452,302 76  0.02%
הירשמו לצפייה 33,744 32,551 -1,193  -3.54%
שדרגו את המנוי 55,995 54,011 -1,984  -3.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 113,983

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,177

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 45,000
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -57,789
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 113,983
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,177
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,818,208 1.94%
אילים 1,184,900 1.27%
אפסילון 225,000 0.24%
הירשמו לצפייה 146,217 0.16%
הירשמו לצפייה 102,726 0.11%
הירשמו לצפייה 68,124 0.07%
שדרגו את המנוי 31,198 0.03%
שדרגו את המנוי 15,362 0.02%
שדרגו את המנוי 15,000 0.02%
שדרגו את המנוי 13,289 0.01%
שדרגו את המנוי 10,572 0.01%
שדרגו את המנוי 3,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,220 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,768,754 11.51%
מיטב דש 7,007,210 7.49%
מנורה 1,770,120 1.89%
הירשמו לצפייה 1,264,560 1.35%
הירשמו לצפייה 452,302 0.48%
הירשמו לצפייה 188,000 0.20%
שדרגו את המנוי 54,011 0.06%
שדרגו את המנוי 32,551 0.03%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית