תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מטומי

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: תוכנה ואינטרנט
אתר: www.matomy.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2019 28.02.2019 שינוי
מיטב דש 2,653 2,956 303  11.42%
אפסילון 90,130 40,927 -49,203  -54.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 303

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -49,203

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
מיטב דש 10,812,700 10,819,600 6,907  0.06%
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 28,725 27,170 -1,555  -5.41%
הירשמו לצפייה 1,773,760 1,664,030 -109,732  -6.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,907

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -111,287

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 303
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -49,203
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 6,907
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -111,287
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 43,883 0.05%
אפסילון 40,927 0.04%
מיטב דש 2,956 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,510,800 13.37%
מיטב דש 10,819,600 11.56%
מנורה 1,664,030 1.78%
הירשמו לצפייה 27,170 0.03%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית