תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מטומי

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: תוכנה ואינטרנט
אתר: www.matomy.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2018 31.12.2018 שינוי
אפסילון 30,010 90,130 60,120  200.33%
אילים -55,615 -40,000 15,615  -28.08%
הירשמו לצפייה 2,838 2,637 -201  -7.08%
הירשמו לצפייה 25,673 23,724 -1,949  -7.59%
הירשמו לצפייה 139,247 3,007 -136,240  -97.84%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 75,735

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -138,390

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
מיטב דש 8,852,000 10,812,700 1,960,740  22.15%
הראל 1,215,930 1,267,000 51,070  4.20%
הירשמו לצפייה 1,773,570 1,773,760 190  0.01%
הירשמו לצפייה 28,842 28,725 -117  -0.41%
הירשמו לצפייה 49,880 49,330 -550  -1.10%
שדרגו את המנוי 148,169 139,269 -8,900  -6.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,012,000

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,567

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 75,735
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -138,390
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,012,000
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -9,567
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 542,884 0.58%
אלפי בנדק 448,386 0.48%
אפסילון 90,130 0.10%
הירשמו לצפייה 23,724 0.03%
הירשמו לצפייה 15,000 0.02%
הירשמו לצפייה 3,007 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,637 < 0.01%
שדרגו את המנוי -40,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,523,481 15.52%
מיטב דש 10,812,700 11.56%
מנורה 1,773,760 1.90%
הירשמו לצפייה 1,267,000 1.35%
הירשמו לצפייה 452,697 0.48%
הירשמו לצפייה 139,269 0.15%
שדרגו את המנוי 49,330 0.05%
שדרגו את המנוי 28,725 0.03%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית