תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מטומי

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: תוכנה ואינטרנט
אתר: www.matomy.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
אילים 1,118,830 1,178,550 59,716  5.34%
דולפין 45,484 69,172 23,688  52.08%
הירשמו לצפייה 7,003 21,468 14,465  206.55%
הירשמו לצפייה 299,599 280,702 -18,897  -6.31%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 97,869

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -18,897

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
קחצ"ק חברת ניהול 57,434 57,597 163  0.28%
מנורה 1,800,000 1,762,260 -37,736  -2.10%
הירשמו לצפייה 592,326 464,702 -127,624  -21.55%
הירשמו לצפייה 1,205,270 991,673 -213,600  -17.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 163

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -378,960

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 97,869
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -18,897
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 163
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -378,960
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך
סה"כ 1,612,112
אילים 1,178,550
מגדל 280,702
הירשמו לצפייה 69,172
הירשמו לצפייה 47,220
הירשמו לצפייה 21,468
שדרגו את המנוי 15,000
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך
סה"כ 7,228,557
מיטב דש 3,726,590
מנורה 1,762,260
הירשמו לצפייה 991,673
הירשמו לצפייה 464,702
הירשמו לצפייה 188,000
שדרגו את המנוי 57,597
שדרגו את המנוי 37,735
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית