תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מטומי

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: תוכנה ואינטרנט
אתר: www.matomy.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
דולפין 77,671 85,167 7,496  9.65%
פורטה 68,124 74,336 6,212  9.12%
הירשמו לצפייה 10,880 10,970 90  0.83%
הירשמו לצפייה 123,104 59,217 -63,887  -51.90%
הירשמו לצפייה 714,966 160,000 -554,966  -77.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,798

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -618,853

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הראל 1,212,220 1,215,930 3,704  0.31%
מנורה 1,771,470 1,773,570 2,103  0.12%
הירשמו לצפייה 452,423 451,327 -1,096  -0.24%
הירשמו לצפייה 31,077 28,842 -2,235  -7.19%
הירשמו לצפייה 53,330 49,880 -3,450  -6.47%
שדרגו את המנוי 157,538 148,169 -9,369  -5.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,807

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,150

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 13,798
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -618,853
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,807
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -16,150
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 478,933 0.51%
אילים 160,000 0.17%
דולפין 85,167 0.09%
הירשמו לצפייה 74,336 0.08%
הירשמו לצפייה 59,217 0.06%
הירשמו לצפייה 30,010 0.03%
שדרגו את המנוי 27,436 0.03%
שדרגו את המנוי 15,362 0.02%
שדרגו את המנוי 15,000 0.02%
שדרגו את המנוי 10,970 0.01%
שדרגו את המנוי 1,435 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,917,568 11.67%
מיטב דש 7,249,850 7.75%
מנורה 1,773,570 1.90%
הירשמו לצפייה 1,215,930 1.30%
הירשמו לצפייה 451,327 0.48%
הירשמו לצפייה 148,169 0.16%
שדרגו את המנוי 49,880 0.05%
שדרגו את המנוי 28,842 0.03%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית