תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מטומי

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: תוכנה ואינטרנט
אתר: www.matomy.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2019 30.06.2019 שינוי
מיטב דש 2,840 2,717 -123  -4.33%
אילים 148,934 1,589 -147,345  -98.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -147,468

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
מנורה 1,664,030 1,667,800 3,772  0.23%
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 27,170 25,659 -1,511  -5.56%
הירשמו לצפייה 10,819,600 10,681,100 -138,526  -1.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,772

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -140,037

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -147,468
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,772
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -140,037
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 104,434 0.11%
אפסילון 100,128 0.11%
מיטב דש 2,717 < 0.01%
הירשמו לצפייה 1,589 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,374,559 13.23%
מיטב דש 10,681,100 11.42%
מנורה 1,667,800 1.78%
הירשמו לצפייה 25,659 0.03%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית