תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מטומי

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: תוכנה ואינטרנט
אתר: www.matomy.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 4,600 10,600 6,000  130.43%
פסגות 11,801 11,974 173  1.47%
הירשמו לצפייה 27,602 26,796 -806  -2.92%
הירשמו לצפייה 134,951 125,745 -9,206  -6.82%
הירשמו לצפייה 88,549 77,671 -10,878  -12.28%
שדרגו את המנוי 1,176,720 1,122,770 -53,958  -4.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,173

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -74,848

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מיטב דש 7,007,210 7,249,850 242,643  3.46%
מנורה 1,770,120 1,771,470 1,354  0.08%
הירשמו לצפייה 452,302 452,423 121  0.03%
הירשמו לצפייה 54,011 53,330 -681  -1.26%
הירשמו לצפייה 32,551 31,077 -1,474  -4.53%
שדרגו את המנוי 1,264,560 1,212,220 -52,339  -4.14%
שדרגו את המנוי 188,000 96,474 -91,526  -48.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 244,118

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -146,020

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,173
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -74,848
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 244,118
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -146,020
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,704,042 1.82%
אילים 1,122,770 1.20%
אפסילון 230,000 0.25%
הירשמו לצפייה 125,745 0.13%
הירשמו לצפייה 77,671 0.08%
הירשמו לצפייה 68,124 0.07%
שדרגו את המנוי 26,796 0.03%
שדרגו את המנוי 15,362 0.02%
שדרגו את המנוי 15,000 0.02%
שדרגו את המנוי 11,974 0.01%
שדרגו את המנוי 10,600 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,927,908 11.68%
מיטב דש 7,249,850 7.75%
מנורה 1,771,470 1.89%
הירשמו לצפייה 1,212,220 1.30%
הירשמו לצפייה 452,423 0.48%
הירשמו לצפייה 157,538 0.17%
שדרגו את המנוי 53,330 0.06%
שדרגו את המנוי 31,077 0.03%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית