תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מטומי

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: תוכנה ואינטרנט
אתר: www.matomy.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
דולפין 16,332 42,950 26,618  162.98%
מגדל 318,188 304,798 -13,390  -4.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 26,618

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,390

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
הראל 1,198,320 1,205,270 6,953  0.58%
קחצ"ק חברת ניהול 57,272 57,434 162  0.28%
הירשמו לצפייה 1,148,020 592,326 -555,695  -48.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,115

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -555,695

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 26,618
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -13,390
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 7,115
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -555,695
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך
סה"כ 1,531,283
אילים 1,118,830
מגדל 304,798
הירשמו לצפייה 47,220
הירשמו לצפייה 42,950
הירשמו לצפייה 15,000
שדרגו את המנוי 2,485
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך
סה"כ 7,558,420
מיטב דש 3,715,390
מנורה 1,800,000
הירשמו לצפייה 1,205,270
הירשמו לצפייה 592,326
הירשמו לצפייה 188,000
שדרגו את המנוי 57,434
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית