תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מטומי

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: תוכנה ואינטרנט
אתר: www.matomy.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2017 31.12.2017 שינוי
מיטב דש 14,534 19,088 4,554  31.33%
מגדל 184,751 183,003 -1,748  -0.95%
הירשמו לצפייה 121,080 119,003 -2,077  -1.72%
הירשמו לצפייה 1,260,120 1,253,280 -6,837  -0.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,554

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,662

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
מנורה 1,764,320 1,766,810 2,488  0.14%
הראל 1,262,920 1,264,400 1,490  0.12%
הירשמו לצפייה 35,678 33,744 -1,934  -5.42%
הירשמו לצפייה 57,962 55,995 -1,967  -3.39%
הירשמו לצפייה 464,703 452,226 -12,477  -2.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,978

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,378

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,554
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -10,662
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,978
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -16,378
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,632,978 1.75%
אילים 1,253,280 1.34%
מגדל 183,003 0.20%
הירשמו לצפייה 119,003 0.13%
הירשמו לצפייה 43,604 0.05%
הירשמו לצפייה 19,088 0.02%
שדרגו את המנוי 15,000 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,657,935 11.39%
מיטב דש 6,896,760 7.37%
מנורה 1,766,810 1.89%
הירשמו לצפייה 1,264,400 1.35%
הירשמו לצפייה 452,226 0.48%
הירשמו לצפייה 188,000 0.20%
שדרגו את המנוי 55,995 0.06%
שדרגו את המנוי 33,744 0.04%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית