תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מטומי

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: תוכנה ואינטרנט
אתר: www.matomy.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 10,600 30,010 19,410  183.11%
מגדל 122,969 123,887 918  0.75%
הירשמו לצפייה 11,974 10,880 -1,094  -9.14%
הירשמו לצפייה 20,712 7,103 -13,609  -65.71%
הירשמו לצפייה 1,065,380 982,378 -83,004  -7.79%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 20,328

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -97,707

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מיטב דש 7,007,210 7,249,850 242,643  3.46%
מנורה 1,770,120 1,771,470 1,354  0.08%
הירשמו לצפייה 452,302 452,423 121  0.03%
הירשמו לצפייה 54,011 53,330 -681  -1.26%
הירשמו לצפייה 32,551 31,077 -1,474  -4.53%
שדרגו את המנוי 1,264,560 1,212,220 -52,339  -4.14%
שדרגו את המנוי 188,000 96,474 -91,526  -48.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 244,118

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -146,020

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 20,328
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -97,707
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 244,118
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -146,020
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,330,415 1.42%
אילים 982,378 1.05%
מגדל 123,887 0.13%
הירשמו לצפייה 77,671 0.08%
הירשמו לצפייה 68,124 0.07%
הירשמו לצפייה 30,010 0.03%
שדרגו את המנוי 15,362 0.02%
שדרגו את המנוי 15,000 0.02%
שדרגו את המנוי 10,880 0.01%
שדרגו את המנוי 7,103 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,927,908 11.68%
מיטב דש 7,249,850 7.75%
מנורה 1,771,470 1.89%
הירשמו לצפייה 1,212,220 1.30%
הירשמו לצפייה 452,423 0.48%
הירשמו לצפייה 157,538 0.17%
שדרגו את המנוי 53,330 0.06%
שדרגו את המנוי 31,077 0.03%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית