תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פריגו

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.perrigo.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
הראל 79,579 147,946 68,367  85.91%
פורטה 10,185 14,635 4,450  43.69%
הירשמו לצפייה 2,018 3,645 1,627  80.62%
הירשמו לצפייה 12,480 13,530 1,050  8.41%
הירשמו לצפייה 99,890 100,668 778  0.78%
שדרגו את המנוי 67,261 67,992 731  1.09%
שדרגו את המנוי 60,872 61,482 610  1.00%
שדרגו את המנוי 2,729 3,233 504  18.47%
שדרגו את המנוי 10,124 10,501 377  3.72%
שדרגו את המנוי 728 777 49  6.73%
שדרגו את המנוי 1,300 1,250 -50  -3.85%
שדרגו את המנוי 1,700 1,600 -100  -5.88%
שדרגו את המנוי 32,197 32,067 -130  -0.40%
שדרגו את המנוי 4,332 4,201 -131  -3.02%
שדרגו את המנוי 1,170 286 -884  -75.56%
שדרגו את המנוי 25,177 24,175 -1,002  -3.98%
שדרגו את המנוי 104,000 102,721 -1,279  -1.23%
שדרגו את המנוי 13,614 11,869 -1,745  -12.82%
שדרגו את המנוי 15,810 13,259 -2,551  -16.14%
שדרגו את המנוי 244,134 223,999 -20,135  -8.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 78,543

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -28,007

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
מגדל 1,723,670 2,230,490 506,825  29.40%
מיטב דש 163,347 582,727 419,380  256.74%
הירשמו לצפייה 84,187 315,075 230,888  274.26%
הירשמו לצפייה 1,225,260 1,374,910 149,646  12.21%
הירשמו לצפייה 104,664 159,164 54,500  52.07%
שדרגו את המנוי 720,275 728,931 8,656  1.20%
שדרגו את המנוי 67,865 74,265 6,400  9.43%
שדרגו את המנוי 7,045 9,562 2,517  35.73%
שדרגו את המנוי 122,356 123,852 1,496  1.22%
שדרגו את המנוי 15,494 16,050 556  3.59%
שדרגו את המנוי 15,419 15,893 474  3.07%
שדרגו את המנוי 1,080 1,123 43  3.98%
שדרגו את המנוי 10,457 10,437 -20  -0.19%
שדרגו את המנוי 13,142 13,080 -62  -0.47%
שדרגו את המנוי 2,498 1,674 -824  -32.99%
שדרגו את המנוי 12,118 10,616 -1,502  -12.39%
שדרגו את המנוי 23,384 21,452 -1,932  -8.26%
שדרגו את המנוי 8,927 4,829 -4,098  -45.91%
שדרגו את המנוי 30,529 26,143 -4,386  -14.37%
שדרגו את המנוי 7,835 3,138 -4,697  -59.95%
שדרגו את המנוי 14,013 8,163 -5,850  -41.75%
שדרגו את המנוי 35,066 27,831 -7,235  -20.63%
שדרגו את המנוי 34,192 26,662 -7,530  -22.02%
שדרגו את המנוי 72,241 63,641 -8,600  -11.90%
שדרגו את המנוי 55,072 45,220 -9,852  -17.89%
שדרגו את המנוי 70,925 59,279 -11,646  -16.42%
שדרגו את המנוי 29,060 15,060 -14,000  -48.18%
שדרגו את המנוי 305,738 285,339 -20,399  -6.67%
שדרגו את המנוי 23,536 2,507 -21,029  -89.35%
שדרגו את המנוי 209,869 165,685 -44,184  -21.05%
שדרגו את המנוי 172,501 123,500 -49,001  -28.41%
שדרגו את המנוי 105,058 4,470 -100,588  -95.75%
שדרגו את המנוי 1,587,030 1,424,400 -162,637  -10.25%
שדרגו את המנוי 2,496,640 2,321,640 -175,000  -7.01%
שדרגו את המנוי 757,878 568,946 -188,932  -24.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,381,381

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -844,004

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 78,543
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -28,007
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,381,381
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -844,004
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 859,555 0.62%
מגדל 223,999 0.16%
הראל 147,946 0.11%
הירשמו לצפייה 102,721 0.07%
הירשמו לצפייה 100,668 0.07%
הירשמו לצפייה 67,992 0.05%
שדרגו את המנוי 61,482 0.04%
שדרגו את המנוי 32,067 0.02%
שדרגו את המנוי 24,175 0.02%
שדרגו את המנוי 19,329 0.01%
שדרגו את המנוי 14,635 0.01%
שדרגו את המנוי 13,530 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,259 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,869 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,501 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,201 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,645 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,233 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 777 < 0.01%
שדרגו את המנוי 286 < 0.01%
שדרגו את המנוי 210 < 0.01%
שדרגו את המנוי 180 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 11,654,101 8.35%
עמיתים 2,321,640 1.66%
מגדל 2,230,490 1.60%
הירשמו לצפייה 1,424,400 1.02%
הירשמו לצפייה 1,374,910 0.98%
הירשמו לצפייה 728,931 0.52%
שדרגו את המנוי 582,727 0.42%
שדרגו את המנוי 578,815 0.41%
שדרגו את המנוי 568,946 0.41%
שדרגו את המנוי 315,075 0.23%
שדרגו את המנוי 285,339 0.20%
שדרגו את המנוי 165,685 0.12%
שדרגו את המנוי 159,164 0.11%
שדרגו את המנוי 123,852 0.09%
שדרגו את המנוי 123,500 0.09%
שדרגו את המנוי 74,265 0.05%
שדרגו את המנוי 63,641 0.05%
שדרגו את המנוי 60,965 0.04%
שדרגו את המנוי 59,279 0.04%
שדרגו את המנוי 45,220 0.03%
שדרגו את המנוי 38,375 0.03%
שדרגו את המנוי 27,831 0.02%
שדרגו את המנוי 26,662 0.02%
שדרגו את המנוי 26,143 0.02%
שדרגו את המנוי 22,935 0.02%
שדרגו את המנוי 22,664 0.02%
שדרגו את המנוי 21,452 0.02%
שדרגו את המנוי 16,050 0.01%
שדרגו את המנוי 15,893 0.01%
שדרגו את המנוי 15,060 0.01%
שדרגו את המנוי 14,218 0.01%
שדרגו את המנוי 13,302 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,080 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,271 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,570 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,616 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,437 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,562 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,163 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,829 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,470 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,335 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,138 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,926 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,507 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,674 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,337 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,123 < 0.01%
שדרגו את המנוי 634 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  פריגו דיווחה על חלוקת דיבידנד רבעוני של 10.5 סנט למניה. יום התשלום נקבע ליום ג' ה-16 בדצמבר. #דיבידנד #פארמה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית