תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פלאזה סנטרס

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 29.02.2020 31.03.2020 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
מגדל 9,709 15,232 5,523  56.89%
מנורה 1,694 1,695 1  0.06%
הירשמו לצפייה 62,742 62,741 -1
הירשמו לצפייה 1,588 1,587 -1  -0.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,524

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,524
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 11,319 0.17%
מגדל 11,137 0.16%
אזימוט 182 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 143,849 2.10%
מיטב דש 62,741 0.92%
פסגות 27,177 0.40%
הירשמו לצפייה 23,876 0.35%
הירשמו לצפייה 15,232 0.22%
הירשמו לצפייה 4,366 0.06%
שדרגו את המנוי 2,467 0.04%
שדרגו את המנוי 2,325 0.03%
שדרגו את המנוי 1,695 0.02%
שדרגו את המנוי 1,587 0.02%
שדרגו את המנוי 953 0.01%
שדרגו את המנוי 405 < 0.01%
שדרגו את המנוי 377 < 0.01%
שדרגו את המנוי 336 < 0.01%
שדרגו את המנוי 188 < 0.01%
שדרגו את המנוי 125 < 0.01%
שדרגו את המנוי -1 < 0.01%
שם חברה: פלאזה סנטרס
מספר נייר ערך: 1109917
ענף: נדל"ן ובינוי
תת ענף: נדל"ן ובינוי
תחום פעילות: הקמת מרכזי מסחר ובידור במרכז אירופה
משקיע/ה
חברה ציבורית