תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אקסלנז

ענף: ביומד
תת-ענף: מכשור רפואי
אתר: www.exalenz.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 29.02.2020 31.03.2020 שינוי
כוון 55,000 30,000 -25,000  -45.45%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -25,000

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
מגדל 868,513 1,362,410 493,896  56.87%
הפניקס 18,324 18,757 433  2.36%
הירשמו לצפייה 3,924 3,887 -37  -0.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 494,329

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -37

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -25,000
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 494,329
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -37
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 30,000 0.11%
כוון 30,000 0.11%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,385,054 5.15%
מגדל 1,362,410 5.06%
הפניקס 18,757 0.07%
הירשמו לצפייה 3,887 0.01%
שם חברה: אקסלנז
מספר נייר ערך: 1104868
אתר: http://www.exalenz.com
ענף: ביומד
תת ענף: מכשור רפואי
תחום פעילות: פיתוח ושיווק מערכות לאיבחון מחלות כבד ודרכי העיכול.
משקיע/ה
חברה ציבורית