תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רמי לוי

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2020 31.05.2020 שינוי
אלטשולר - שחם 75,100 114,310 39,210  52.21%
פרופאונד 730 2,519 1,789  245.07%
הירשמו לצפייה 3,100 4,800 1,700  54.84%
הירשמו לצפייה 39,201 40,582 1,381  3.52%
הירשמו לצפייה 8,117 9,323 1,206  14.86%
שדרגו את המנוי 4,370 5,150 780  17.85%
שדרגו את המנוי 7,042 7,431 389  5.52%
שדרגו את המנוי 4,829 5,194 365  7.56%
שדרגו את המנוי 19,343 19,616 273  1.41%
שדרגו את המנוי 8,158 8,228 70  0.86%
שדרגו את המנוי 2,000 1,920 -80  -4.00%
שדרגו את המנוי 594 344 -250  -42.09%
שדרגו את המנוי 2,104 1,681 -423  -20.10%
שדרגו את המנוי 164,669 164,119 -550  -0.33%
שדרגו את המנוי 12,845 12,250 -595  -4.63%
שדרגו את המנוי 65,186 63,306 -1,880  -2.88%
שדרגו את המנוי 117,018 114,428 -2,590  -2.21%
שדרגו את המנוי 25,332 20,653 -4,679  -18.47%
שדרגו את המנוי 48,055 41,836 -6,219  -12.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 47,163

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,266

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הפניקס 506,307 529,824 23,517  4.64%
הלמן אלדובי 93,016 112,639 19,623  21.10%
הירשמו לצפייה 28,530 41,400 12,870  45.11%
הירשמו לצפייה 6,350 9,178 2,828  44.54%
הירשמו לצפייה 9,085 11,585 2,500  27.52%
שדרגו את המנוי 7,366 9,676 2,310  31.36%
שדרגו את המנוי 5,536 7,373 1,837  33.18%
שדרגו את המנוי 143,036 143,656 620  0.43%
שדרגו את המנוי 571,004 571,216 212  0.04%
שדרגו את המנוי 7,483 7,468 -15  -0.20%
שדרגו את המנוי 521,658 521,609 -49  -0.01%
שדרגו את המנוי 3,296 3,021 -275  -8.34%
שדרגו את המנוי 412,083 411,789 -294  -0.07%
שדרגו את המנוי 17,603 16,197 -1,406  -7.99%
שדרגו את המנוי 395,502 389,268 -6,234  -1.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 66,317

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,273

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 47,163
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -17,266
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 66,317
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -8,273
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 639,148 4.64%
ילין לפידות 164,119 1.19%
מיטב דש 114,428 0.83%
הירשמו לצפייה 114,310 0.83%
הירשמו לצפייה 63,306 0.46%
הירשמו לצפייה 41,836 0.30%
שדרגו את המנוי 40,582 0.29%
שדרגו את המנוי 20,653 0.15%
שדרגו את המנוי 19,616 0.14%
שדרגו את המנוי 12,250 0.09%
שדרגו את המנוי 9,323 0.07%
שדרגו את המנוי 8,228 0.06%
שדרגו את המנוי 7,431 0.05%
שדרגו את המנוי 5,194 0.04%
שדרגו את המנוי 5,150 0.04%
שדרגו את המנוי 4,800 0.03%
שדרגו את המנוי 2,519 0.02%
שדרגו את המנוי 1,920 0.01%
שדרגו את המנוי 1,681 0.01%
שדרגו את המנוי 763 < 0.01%
שדרגו את המנוי 650 < 0.01%
שדרגו את המנוי 344 < 0.01%
שדרגו את המנוי 44 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,352,252 24.33%
מגדל 571,216 4.15%
הפניקס 529,824 3.85%
הירשמו לצפייה 521,609 3.79%
הירשמו לצפייה 467,947 3.40%
הירשמו לצפייה 411,789 2.99%
שדרגו את המנוי 389,268 2.83%
שדרגו את המנוי 143,656 1.04%
שדרגו את המנוי 112,639 0.82%
שדרגו את המנוי 41,400 0.30%
שדרגו את המנוי 24,993 0.18%
שדרגו את המנוי 17,580 0.13%
שדרגו את המנוי 16,197 0.12%
שדרגו את המנוי 13,823 0.10%
שדרגו את המנוי 13,644 0.10%
שדרגו את המנוי 11,585 0.08%
שדרגו את המנוי 10,350 0.08%
שדרגו את המנוי 9,676 0.07%
שדרגו את המנוי 9,178 0.07%
שדרגו את המנוי 8,144 0.06%
שדרגו את המנוי 7,468 0.05%
שדרגו את המנוי 7,373 0.05%
שדרגו את המנוי 4,336 0.03%
שדרגו את המנוי 3,038 0.02%
שדרגו את המנוי 3,021 0.02%
שדרגו את המנוי 1,702 0.01%
שדרגו את המנוי 796 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית