תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דורסל

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2020 31.05.2020 שינוי
אלטשולר - שחם 935,032 2,319,230 1,384,200  148.04%
קבין 20,040 23,949 3,909  19.51%
הירשמו לצפייה 5,090 4,989 -101  -1.98%
הירשמו לצפייה 21,308 20,290 -1,018  -4.78%
הירשמו לצפייה 1,030,380 1,012,130 -18,251  -1.77%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,388,109

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -19,370

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הראל 1,234,800 1,340,300 105,491  8.54%
קחצ"ק חברת ניהול 55,604 55,790 186  0.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 105,677

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,388,109
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -19,370
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 105,677
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,520,734 15.76%
אלטשולר - שחם 2,319,230 10.38%
פסגות 1,012,130 4.53%
הירשמו לצפייה 138,233 0.62%
הירשמו לצפייה 23,949 0.11%
הירשמו לצפייה 20,290 0.09%
שדרגו את המנוי 4,989 0.02%
שדרגו את המנוי 1,913 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,396,090 6.25%
הראל 1,340,300 6.00%
קחצ"ק חברת ניהול 55,790 0.25%
שם חברה: דורסל
מספר נייר ערך: 1096676
אתר: http://www.dorsel.co.il
ענף: נדל"ן ובינוי
תת ענף: נדל"ן ובינוי
תחום פעילות: נדל"ן מניב.
משקיע/ה
חברה ציבורית