תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

ארד

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: אלקטרוניקה ואופטיקה
אתר: www.arad.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
מור 291,567 295,881 4,314  1.48%
אקסלנס 52,217 55,052 2,835  5.43%
הירשמו לצפייה 190,857 193,444 2,587  1.36%
הירשמו לצפייה 57,871 58,547 676  1.17%
הירשמו לצפייה 26,797 27,297 500  1.87%
שדרגו את המנוי 956 1,038 82  8.58%
שדרגו את המנוי 76,273 74,860 -1,413  -1.85%
שדרגו את המנוי 162,869 161,161 -1,708  -1.05%
שדרגו את המנוי 248,314 229,567 -18,747  -7.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,994

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -21,868

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
כלל 48,801 86,086 37,285  76.40%
ילין לפידות 234,163 237,877 3,714  1.59%
הירשמו לצפייה 1,429 5,078 3,649  255.35%
הירשמו לצפייה 158,358 161,525 3,167  2.00%
הירשמו לצפייה 2,510 4,610 2,100  83.67%
שדרגו את המנוי 1,449,180 1,449,800 623  0.04%
שדרגו את המנוי 1,513 1,926 413  27.30%
שדרגו את המנוי 327,376 327,431 55  0.02%
שדרגו את המנוי 2,193,410 2,193,340 -71
שדרגו את המנוי 61,687 61,333 -354  -0.57%
שדרגו את המנוי 106,580 102,859 -3,721  -3.49%
שדרגו את המנוי 151,619 147,673 -3,946  -2.60%
שדרגו את המנוי 427,960 395,143 -32,817  -7.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 51,006

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -40,909

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 10,994
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -21,868
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 51,006
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -40,909
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,499,550 6.06%
ילין לפידות 329,870 1.33%
מור 295,881 1.20%
הירשמו לצפייה 229,567 0.93%
הירשמו לצפייה 193,444 0.78%
הירשמו לצפייה 161,161 0.65%
שדרגו את המנוי 74,860 0.30%
שדרגו את המנוי 58,547 0.24%
שדרגו את המנוי 55,052 0.22%
שדרגו את המנוי 27,297 0.11%
שדרגו את המנוי 26,704 0.11%
שדרגו את המנוי 18,200 0.07%
שדרגו את המנוי 10,889 0.04%
שדרגו את המנוי 5,917 0.02%
שדרגו את המנוי 5,200 0.02%
שדרגו את המנוי 2,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,834 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,411 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,038 < 0.01%
שדרגו את המנוי 278 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,434,962 21.98%
מגדל 2,193,340 8.87%
הראל 1,449,800 5.86%
הירשמו לצפייה 395,143 1.60%
הירשמו לצפייה 327,431 1.32%
הירשמו לצפייה 237,877 0.96%
שדרגו את המנוי 161,525 0.65%
שדרגו את המנוי 147,673 0.60%
שדרגו את המנוי 131,100 0.53%
שדרגו את המנוי 102,859 0.42%
שדרגו את המנוי 86,086 0.35%
שדרגו את המנוי 61,333 0.25%
שדרגו את המנוי 54,833 0.22%
שדרגו את המנוי 52,181 0.21%
שדרגו את המנוי 14,800 0.06%
שדרגו את המנוי 5,078 0.02%
שדרגו את המנוי 4,877 0.02%
שדרגו את המנוי 4,610 0.02%
שדרגו את המנוי 2,490 0.01%
שדרגו את המנוי 1,926 < 0.01%
שם חברה: ארד
מספר נייר ערך: 1091651
אתר: http://www.arad.co.il
ענף: טכנולוגיה
תת ענף: אלקטרוניקה ואופטיקה
תחום פעילות: פיתוח, ייצור ושיווק מערכות למדידת מים.
משקיע/ה
חברה ציבורית