תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ארד

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: אלקטרוניקה ואופטיקה
אתר: www.arad.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 29.02.2020 31.03.2020 שינוי
אלומות - ספרינט 37,451 58,969 21,518  57.46%
מגדל 71,503 73,985 2,482  3.47%
הירשמו לצפייה 17,785 20,118 2,333  13.12%
הירשמו לצפייה 2,862 3,939 1,077  37.63%
הירשמו לצפייה 1,900 2,750 850  44.74%
שדרגו את המנוי 354,703 354,618 -85  -0.02%
שדרגו את המנוי 27,124 26,988 -136  -0.50%
שדרגו את המנוי 2,343 2,175 -168  -7.17%
שדרגו את המנוי 24,944 24,121 -823  -3.30%
שדרגו את המנוי 334,000 332,661 -1,339  -0.40%
שדרגו את המנוי 198,122 196,080 -2,042  -1.03%
שדרגו את המנוי 20,670 17,406 -3,264  -15.79%
שדרגו את המנוי 22,047 15,838 -6,209  -28.16%
שדרגו את המנוי 353,299 327,015 -26,284  -7.44%
שדרגו את המנוי 86,025 58,541 -27,484  -31.95%
שדרגו את המנוי 189,826 159,814 -30,012  -15.81%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 28,260

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -97,846

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
מגדל 1,041,230 1,633,340 592,114  56.87%
אנליסט 156,703 159,949 3,246  2.07%
הירשמו לצפייה 3,362 5,120 1,758  52.29%
הירשמו לצפייה 400 1,814 1,414  353.50%
הירשמו לצפייה 1,382 1,369 -13  -0.94%
שדרגו את המנוי 34,651 7,709 -26,942  -77.75%
שדרגו את המנוי 385,671 313,959 -71,712  -18.59%
שדרגו את המנוי 412,232 327,376 -84,856  -20.58%
שדרגו את המנוי 124,903 37,197 -87,706  -70.22%
שדרגו את המנוי 131,100 36,530 -94,570  -72.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 598,532

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -365,799

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 28,260
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -97,846
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 598,532
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -365,799
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,711,026 6.92%
מור 354,618 1.43%
ילין לפידות 332,661 1.35%
הירשמו לצפייה 327,015 1.32%
הירשמו לצפייה 196,080 0.79%
הירשמו לצפייה 159,814 0.65%
שדרגו את המנוי 73,985 0.30%
שדרגו את המנוי 58,969 0.24%
שדרגו את המנוי 58,541 0.24%
שדרגו את המנוי 26,988 0.11%
שדרגו את המנוי 26,797 0.11%
שדרגו את המנוי 24,121 0.10%
שדרגו את המנוי 20,118 0.08%
שדרגו את המנוי 17,406 0.07%
שדרגו את המנוי 15,838 0.06%
שדרגו את המנוי 5,956 0.02%
שדרגו את המנוי 3,939 0.02%
שדרגו את המנוי 2,977 0.01%
שדרגו את המנוי 2,750 0.01%
שדרגו את המנוי 2,175 < 0.01%
שדרגו את המנוי 278 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,747,675 11.11%
מגדל 1,633,340 6.60%
פסגות 327,376 1.32%
הירשמו לצפייה 313,959 1.27%
הירשמו לצפייה 159,949 0.65%
הירשמו לצפייה 99,626 0.40%
שדרגו את המנוי 49,880 0.20%
שדרגו את המנוי 49,002 0.20%
שדרגו את המנוי 37,197 0.15%
שדרגו את המנוי 36,530 0.15%
שדרגו את המנוי 14,080 0.06%
שדרגו את המנוי 7,709 0.03%
שדרגו את המנוי 5,120 0.02%
שדרגו את המנוי 4,877 0.02%
שדרגו את המנוי 4,247 0.02%
שדרגו את המנוי 1,814 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,369 < 0.01%
שם חברה: ארד
מספר נייר ערך: 1091651
אתר: http://www.arad.co.il
ענף: טכנולוגיה
תת ענף: אלקטרוניקה ואופטיקה
תחום פעילות: פיתוח, ייצור ושיווק מערכות למדידת מים.
משקיע/ה
חברה ציבורית