תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אפריקה נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
אקסלנס 33,779 52,057 18,278  54.11%
ילין לפידות 316,259 322,221 5,962  1.89%
הירשמו לצפייה 77,537 80,977 3,440  4.44%
הירשמו לצפייה 225 1,266 1,041  462.67%
הירשמו לצפייה 34,782 35,579 797  2.29%
שדרגו את המנוי 57 340 283  496.49%
שדרגו את המנוי 199 419 220  110.55%
שדרגו את המנוי 10,206 10,379 173  1.70%
שדרגו את המנוי 12,928 13,078 150  1.16%
שדרגו את המנוי 7,025 6,985 -40  -0.57%
שדרגו את המנוי 5,896 5,835 -61  -1.03%
שדרגו את המנוי 4,471 4,227 -244  -5.46%
שדרגו את המנוי 6,012 5,635 -377  -6.27%
שדרגו את המנוי 1,300 920 -380  -29.23%
שדרגו את המנוי 132,868 131,735 -1,133  -0.85%
שדרגו את המנוי 3,670 2,076 -1,594  -43.43%
שדרגו את המנוי 135,984 132,991 -2,993  -2.20%
שדרגו את המנוי 112,496 109,298 -3,198  -2.84%
שדרגו את המנוי 19,471 16,164 -3,307  -16.98%
שדרגו את המנוי 425,037 418,633 -6,404  -1.51%
שדרגו את המנוי 545,360 365,153 -180,207  -33.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 30,344

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -199,938

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הפניקס 1,925,320 2,187,360 262,032  13.61%
מיטב דש 1,317,900 1,549,180 231,273  17.55%
הירשמו לצפייה 1,727,270 1,922,790 195,526  11.32%
הירשמו לצפייה 47,166 169,948 122,782  260.32%
הירשמו לצפייה 1,263,460 1,327,010 63,550  5.03%
שדרגו את המנוי 546,481 598,882 52,401  9.59%
שדרגו את המנוי 131,375 164,513 33,138  25.22%
שדרגו את המנוי 471,590 495,894 24,304  5.15%
שדרגו את המנוי 13,464 23,619 10,155  75.42%
שדרגו את המנוי 75,358 82,858 7,500  9.95%
שדרגו את המנוי 1,012,210 1,019,350 7,145  0.71%
שדרגו את המנוי 4,600 11,500 6,900  150.00%
שדרגו את המנוי 2,941 8,541 5,600  190.41%
שדרגו את המנוי 187,725 192,856 5,131  2.73%
שדרגו את המנוי 4,028 6,029 2,001  49.68%
שדרגו את המנוי 18,125 19,001 876  4.83%
שדרגו את המנוי 28,357 28,493 136  0.48%
שדרגו את המנוי 3,962,370 3,962,370 -1
שדרגו את המנוי 35,934 35,576 -358  -1.00%
שדרגו את המנוי 5,394 4,676 -718  -13.31%
שדרגו את המנוי 44,829 42,431 -2,398  -5.35%
שדרגו את המנוי 46,586 39,465 -7,121  -15.29%
שדרגו את המנוי 145,000 92,500 -52,500  -36.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,030,450

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -63,096

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 30,344
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -199,938
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,030,450
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -63,096
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,717,868 6.03%
פסגות 418,633 1.47%
מור 365,153 1.28%
הירשמו לצפייה 322,221 1.13%
הירשמו לצפייה 132,991 0.47%
הירשמו לצפייה 131,735 0.46%
שדרגו את המנוי 109,298 0.38%
שדרגו את המנוי 80,977 0.28%
שדרגו את המנוי 52,057 0.18%
שדרגו את המנוי 35,579 0.12%
שדרגו את המנוי 16,164 0.06%
שדרגו את המנוי 13,078 0.05%
שדרגו את המנוי 10,379 0.04%
שדרגו את המנוי 6,985 0.02%
שדרגו את המנוי 5,835 0.02%
שדרגו את המנוי 5,635 0.02%
שדרגו את המנוי 4,227 0.01%
שדרגו את המנוי 2,076 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,266 < 0.01%
שדרגו את המנוי 920 < 0.01%
שדרגו את המנוי 842 < 0.01%
שדרגו את המנוי 601 < 0.01%
שדרגו את המנוי 419 < 0.01%
שדרגו את המנוי 340 < 0.01%
שדרגו את המנוי 240 < 0.01%
שדרגו את המנוי 217 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,256,395 50.03%
כלל 3,962,370 13.91%
הפניקס 2,187,360 7.68%
הירשמו לצפייה 1,922,790 6.75%
הירשמו לצפייה 1,549,180 5.44%
הירשמו לצפייה 1,327,010 4.66%
שדרגו את המנוי 1,019,350 3.58%
שדרגו את המנוי 598,882 2.10%
שדרגו את המנוי 495,894 1.74%
שדרגו את המנוי 192,856 0.68%
שדרגו את המנוי 169,948 0.60%
שדרגו את המנוי 164,513 0.58%
שדרגו את המנוי 134,411 0.47%
שדרגו את המנוי 92,500 0.32%
שדרגו את המנוי 82,858 0.29%
שדרגו את המנוי 42,431 0.15%
שדרגו את המנוי 39,465 0.14%
שדרגו את המנוי 35,576 0.12%
שדרגו את המנוי 28,493 0.10%
שדרגו את המנוי 23,619 0.08%
שדרגו את המנוי 19,001 0.07%
שדרגו את המנוי 16,278 0.06%
שדרגו את המנוי 16,123 0.06%
שדרגו את המנוי 15,765 0.06%
שדרגו את המנוי 14,016 0.05%
שדרגו את המנוי 13,286 0.05%
שדרגו את המנוי 12,951 0.05%
שדרגו את המנוי 11,500 0.04%
שדרגו את המנוי 9,167 0.03%
שדרגו את המנוי 8,541 0.03%
שדרגו את המנוי 6,995 0.02%
שדרגו את המנוי 6,644 0.02%
שדרגו את המנוי 6,029 0.02%
שדרגו את המנוי 5,653 0.02%
שדרגו את המנוי 5,195 0.02%
שדרגו את המנוי 4,792 0.02%
שדרגו את המנוי 4,676 0.02%
שדרגו את המנוי 3,407 0.01%
שדרגו את המנוי 2,117 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,934 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,713 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,106 < 0.01%
שם חברה: אפריקה נכסים
מספר נייר ערך: 1091354
אתר: http://www.africa-israel.com
ענף: נדל"ן ובינוי
תת ענף: נדל"ן ובינוי
תחום פעילות: ייזום, הקמה, תפעול והשכרה של מבנים לתעשיה, למשרדים ולמסחר בארץ ובחו"ל.
משקיע/ה
חברה ציבורית