תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אפריקה נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
מור 411,643 419,617 7,974  1.94%
אושן 8,100 9,400 1,300  16.05%
הירשמו לצפייה 22,532 23,517 985  4.37%
הירשמו לצפייה 9,569 9,625 56  0.59%
הירשמו לצפייה 1,591 992 -599  -37.65%
שדרגו את המנוי 393,378 392,473 -905  -0.23%
שדרגו את המנוי 8,317 6,934 -1,383  -16.63%
שדרגו את המנוי 309,517 307,620 -1,897  -0.61%
שדרגו את המנוי 156,618 154,572 -2,046  -1.31%
שדרגו את המנוי 112,996 110,205 -2,791  -2.47%
שדרגו את המנוי 42,263 38,609 -3,654  -8.65%
שדרגו את המנוי 28,799 24,549 -4,250  -14.76%
שדרגו את המנוי 47,296 41,848 -5,448  -11.52%
שדרגו את המנוי 39,816 8,976 -30,840  -77.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,315

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -53,813

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הכשרה ביטוח 68,792 134,388 65,596  95.35%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 400 42,049 41,649  10,412.25%
הירשמו לצפייה 675,864 684,325 8,461  1.25%
הירשמו לצפייה 114,133 116,039 1,906  1.67%
הירשמו לצפייה 1,194,030 1,195,630 1,599  0.13%
שדרגו את המנוי 436,424 437,755 1,331  0.30%
שדרגו את המנוי 573,393 574,074 681  0.12%
שדרגו את המנוי 194,284 194,615 331  0.17%
שדרגו את המנוי 20,883 20,941 58  0.28%
שדרגו את המנוי 32,810 32,861 51  0.16%
שדרגו את המנוי 18,016 17,686 -330  -1.83%
שדרגו את המנוי 10,059 9,335 -724  -7.20%
שדרגו את המנוי 19,200 17,958 -1,242  -6.47%
שדרגו את המנוי 128,505 126,882 -1,623  -1.26%
שדרגו את המנוי 6,376 4,547 -1,829  -28.69%
שדרגו את המנוי 2,202,200 2,200,120 -2,078  -0.09%
שדרגו את המנוי 5,251 2,728 -2,523  -48.05%
שדרגו את המנוי 9,513 6,203 -3,310  -34.79%
שדרגו את המנוי 4,338 998 -3,340  -76.99%
שדרגו את המנוי 12,395 7,458 -4,937  -39.83%
שדרגו את המנוי 9,958 2,098 -7,860  -78.93%
שדרגו את המנוי 61,122 40,358 -20,764  -33.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 121,663

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -50,560

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 10,315
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -53,813
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 121,663
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -50,560
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,566,704 5.50%
מור 419,617 1.47%
פסגות 392,473 1.38%
הירשמו לצפייה 307,620 1.08%
הירשמו לצפייה 154,572 0.54%
הירשמו לצפייה 110,205 0.39%
שדרגו את המנוי 41,848 0.15%
שדרגו את המנוי 38,609 0.14%
שדרגו את המנוי 24,549 0.09%
שדרגו את המנוי 23,517 0.08%
שדרגו את המנוי 9,625 0.03%
שדרגו את המנוי 9,400 0.03%
שדרגו את המנוי 9,395 0.03%
שדרגו את המנוי 8,976 0.03%
שדרגו את המנוי 6,934 0.02%
שדרגו את המנוי 4,639 0.02%
שדרגו את המנוי 1,461 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 992 < 0.01%
שדרגו את המנוי 598 < 0.01%
שדרגו את המנוי 574 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,262,156 21.98%
כלל 2,200,120 7.72%
פסגות 1,195,630 4.20%
הירשמו לצפייה 684,325 2.40%
הירשמו לצפייה 574,074 2.01%
הירשמו לצפייה 437,755 1.54%
שדרגו את המנוי 194,615 0.68%
שדרגו את המנוי 194,220 0.68%
שדרגו את המנוי 134,388 0.47%
שדרגו את המנוי 126,882 0.45%
שדרגו את המנוי 116,039 0.41%
שדרגו את המנוי 68,120 0.24%
שדרגו את המנוי 42,049 0.15%
שדרגו את המנוי 40,358 0.14%
שדרגו את המנוי 32,861 0.12%
שדרגו את המנוי 28,272 0.10%
שדרגו את המנוי 20,941 0.07%
שדרגו את המנוי 18,598 0.07%
שדרגו את המנוי 17,958 0.06%
שדרגו את המנוי 17,686 0.06%
שדרגו את המנוי 14,595 0.05%
שדרגו את המנוי 13,488 0.05%
שדרגו את המנוי 12,292 0.04%
שדרגו את המנוי 9,335 0.03%
שדרגו את המנוי 7,458 0.03%
שדרגו את המנוי 7,040 0.02%
שדרגו את המנוי 6,644 0.02%
שדרגו את המנוי 6,203 0.02%
שדרגו את המנוי 5,564 0.02%
שדרגו את המנוי 5,068 0.02%
שדרגו את המנוי 4,547 0.02%
שדרגו את המנוי 3,474 0.01%
שדרגו את המנוי 3,011 0.01%
שדרגו את המנוי 2,940 0.01%
שדרגו את המנוי 2,728 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,477 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,347 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,216 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,098 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,372 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,370 < 0.01%
שדרגו את המנוי 998 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אפריקה נכסים דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות ל-2014: הרווח המיוחס למחזיקי המניות הסכם אשתקד בכ- 266 מיליון שקל - עלייה של 78.5% לעומת 2013; ה-NOI הסתכם ב-379 מיליון שקל, צמיחה של 8.3% לעומת התקופה המקבילה. במקביל לפרסום הדו"חות, אפריקה נכסים הודיעה כי בכוונתה לחלק בשנים 2015-2016 דיבידנד בהיקף של כ-320 מיליון שקל. #דוחות_כספיים #דיבידנד #נדלן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים

  אפריקה נכסים דיווחה כי חתמה על הסכם משמעותי במסגרתו מכון ויצמן למדע יכנס כשותף לפארק קריית ויצמן בנס ציונה. במסגרת ההסכמים שנחתמו ישלם המכון סך של כ-201 מיליוני שקל ויבוטל הסכם החכירה בין שני הצדדים שהיה צפוי להסתיים בשנת 2029. תזרים המזומנים של החברה עם השלמת העסקה צפוי לעמוד על כ-160 מיליוני שקל. #מכון_וייצמן #חכירה #נס_ציונה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אפי אירופה, החברה-הבת של אפריקה נכסים, השלימה את מכירת קניון אפי פאלאס פארדוביצ'ה שבצ'כיה לפי שווי של 83 מיליון יורו (כ-394 מיליון שקל). תזרים המזומנים שינבע לחברה כתוצאה מביצוע העסקה עומד על כ-104 מיליון שקל (22 מיליון אירו). #נדלן #קניון #צ'כיה #אירופה #מימושים #אפי_פאלאס_פארוביצ'ה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית