תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אפריקה נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
פסגות 276,037 367,030 90,993  32.96%
אושן 6,100 8,700 2,600  42.62%
הירשמו לצפייה 26,018 26,557 539  2.07%
הירשמו לצפייה 58 195 137  236.21%
הירשמו לצפייה 73,911 74,044 133  0.18%
שדרגו את המנוי 100 116 16  16.00%
שדרגו את המנוי 6,073 6,044 -29  -0.48%
שדרגו את המנוי 2,166 2,086 -80  -3.69%
שדרגו את המנוי 243 156 -87  -35.80%
שדרגו את המנוי 7,212 6,803 -409  -5.67%
שדרגו את המנוי 44,488 44,040 -448  -1.01%
שדרגו את המנוי 12,609 11,861 -748  -5.93%
שדרגו את המנוי 52,096 50,477 -1,619  -3.11%
שדרגו את המנוי 333,114 329,870 -3,244  -0.97%
שדרגו את המנוי 124,070 116,504 -7,566  -6.10%
שדרגו את המנוי 50,821 42,340 -8,481  -16.69%
שדרגו את המנוי 444,958 416,571 -28,387  -6.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 94,418

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -51,098

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
כלל 2,144,490 2,207,790 63,293  2.95%
הלמן אלדובי 102,926 114,646 11,720  11.39%
הירשמו לצפייה 8,941 15,184 6,243  69.82%
הירשמו לצפייה 1,163,800 1,169,880 6,074  0.52%
הירשמו לצפייה 191,105 193,540 2,435  1.27%
שדרגו את המנוי 65,419 67,788 2,369  3.62%
שדרגו את המנוי 572,554 572,955 401  0.07%
שדרגו את המנוי 17,990 18,074 84  0.47%
שדרגו את המנוי 32,687 32,722 35  0.11%
שדרגו את המנוי 1,469 1,468 -1  -0.07%
שדרגו את המנוי 121,262 121,033 -229  -0.19%
שדרגו את המנוי 1,728 1,372 -356  -20.60%
שדרגו את המנוי 10,922 10,536 -386  -3.53%
שדרגו את המנוי 19,233 18,615 -618  -3.21%
שדרגו את המנוי 2,262 1,370 -892  -39.43%
שדרגו את המנוי 20,694 19,445 -1,249  -6.04%
שדרגו את המנוי 10,012 8,298 -1,714  -17.12%
שדרגו את המנוי 15,630 12,648 -2,982  -19.08%
שדרגו את המנוי 7,493 2,940 -4,553  -60.76%
שדרגו את המנוי 17,181 5,564 -11,617  -67.62%
שדרגו את המנוי 467,680 455,265 -12,415  -2.65%
שדרגו את המנוי 874,795 809,430 -65,365  -7.47%
שדרגו את המנוי 78,081 9,864 -68,217  -87.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 92,654

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -170,594

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 94,418
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -51,098
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 92,654
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -170,594
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,688,484 5.93%
מור 416,571 1.46%
פסגות 367,030 1.29%
הירשמו לצפייה 329,870 1.16%
הירשמו לצפייה 163,490 0.57%
הירשמו לצפייה 116,504 0.41%
שדרגו את המנוי 74,044 0.26%
שדרגו את המנוי 50,477 0.18%
שדרגו את המנוי 44,040 0.15%
שדרגו את המנוי 42,340 0.15%
שדרגו את המנוי 26,557 0.09%
שדרגו את המנוי 11,861 0.04%
שדרגו את המנוי 11,124 0.04%
שדרגו את המנוי 8,700 0.03%
שדרגו את המנוי 6,803 0.02%
שדרגו את המנוי 6,044 0.02%
שדרגו את המנוי 4,639 0.02%
שדרגו את המנוי 2,086 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,897 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,461 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 855 < 0.01%
שדרגו את המנוי 624 < 0.01%
שדרגו את המנוי 195 < 0.01%
שדרגו את המנוי 156 < 0.01%
שדרגו את המנוי 116 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,461,089 22.68%
כלל 2,207,790 7.75%
פסגות 1,169,880 4.11%
הירשמו לצפייה 809,430 2.84%
הירשמו לצפייה 572,955 2.01%
הירשמו לצפייה 455,265 1.60%
שדרגו את המנוי 193,540 0.68%
שדרגו את המנוי 192,484 0.68%
שדרגו את המנוי 135,507 0.48%
שדרגו את המנוי 121,033 0.42%
שדרגו את המנוי 114,646 0.40%
שדרגו את המנוי 68,120 0.24%
שדרגו את המנוי 67,788 0.24%
שדרגו את המנוי 38,359 0.13%
שדרגו את המנוי 37,196 0.13%
שדרגו את המנוי 32,722 0.11%
שדרגו את המנוי 20,708 0.07%
שדרגו את המנוי 19,445 0.07%
שדרגו את המנוי 18,615 0.07%
שדרגו את המנוי 18,074 0.06%
שדרגו את המנוי 15,184 0.05%
שדרגו את המנוי 14,595 0.05%
שדרגו את המנוי 13,488 0.05%
שדרגו את המנוי 12,648 0.04%
שדרגו את המנוי 12,468 0.04%
שדרגו את המנוי 12,292 0.04%
שדרגו את המנוי 10,536 0.04%
שדרגו את המנוי 9,864 0.03%
שדרגו את המנוי 8,361 0.03%
שדרגו את המנוי 8,348 0.03%
שדרגו את המנוי 8,298 0.03%
שדרגו את המנוי 6,376 0.02%
שדרגו את המנוי 5,564 0.02%
שדרגו את המנוי 5,266 0.02%
שדרגו את המנוי 5,068 0.02%
שדרגו את המנוי 3,474 0.01%
שדרגו את המנוי 3,011 0.01%
שדרגו את המנוי 2,940 0.01%
שדרגו את המנוי 2,347 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,216 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,468 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,372 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,370 < 0.01%
שדרגו את המנוי 978 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אפריקה נכסים דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות ל-2014: הרווח המיוחס למחזיקי המניות הסכם אשתקד בכ- 266 מיליון שקל - עלייה של 78.5% לעומת 2013; ה-NOI הסתכם ב-379 מיליון שקל, צמיחה של 8.3% לעומת התקופה המקבילה. במקביל לפרסום הדו"חות, אפריקה נכסים הודיעה כי בכוונתה לחלק בשנים 2015-2016 דיבידנד בהיקף של כ-320 מיליון שקל. #דוחות_כספיים #דיבידנד #נדלן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים

  אפריקה נכסים דיווחה כי חתמה על הסכם משמעותי במסגרתו מכון ויצמן למדע יכנס כשותף לפארק קריית ויצמן בנס ציונה. במסגרת ההסכמים שנחתמו ישלם המכון סך של כ-201 מיליוני שקל ויבוטל הסכם החכירה בין שני הצדדים שהיה צפוי להסתיים בשנת 2029. תזרים המזומנים של החברה עם השלמת העסקה צפוי לעמוד על כ-160 מיליוני שקל. #מכון_וייצמן #חכירה #נס_ציונה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אפי אירופה, החברה-הבת של אפריקה נכסים, השלימה את מכירת קניון אפי פאלאס פארדוביצ'ה שבצ'כיה לפי שווי של 83 מיליון יורו (כ-394 מיליון שקל). תזרים המזומנים שינבע לחברה כתוצאה מביצוע העסקה עומד על כ-104 מיליון שקל (22 מיליון אירו). #נדלן #קניון #צ'כיה #אירופה #מימושים #אפי_פאלאס_פארוביצ'ה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית