תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אפריקה נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2020 29.02.2020 שינוי
מור 1,007,520 1,018,020 10,498  1.04%
הראל 110,533 116,858 6,325  5.72%
הירשמו לצפייה 439,864 445,751 5,887  1.34%
הירשמו לצפייה 6,935 11,328 4,393  63.35%
הירשמו לצפייה 18,119 21,449 3,330  18.38%
שדרגו את המנוי 80,449 83,264 2,815  3.50%
שדרגו את המנוי 4,673 6,512 1,839  39.35%
שדרגו את המנוי 6,800 6,950 150  2.21%
שדרגו את המנוי 1,459 1,591 132  9.05%
שדרגו את המנוי 5,421 5,388 -33  -0.61%
שדרגו את המנוי 59 1 -58  -98.31%
שדרגו את המנוי 400 200 -200  -50.00%
שדרגו את המנוי 8,713 8,216 -497  -5.70%
שדרגו את המנוי 13,316 12,486 -830  -6.23%
שדרגו את המנוי 20,967 19,883 -1,084  -5.17%
שדרגו את המנוי 41,065 39,574 -1,491  -3.63%
שדרגו את המנוי 145,278 143,178 -2,100  -1.45%
שדרגו את המנוי 42,785 40,030 -2,755  -6.44%
שדרגו את המנוי 19,154 11,046 -8,108  -42.33%
שדרגו את המנוי 173,617 157,734 -15,883  -9.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 35,369

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -33,039

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
כלל 3,360,440 3,962,370 601,938  17.91%
מיטב דש 1,251,690 1,317,900 66,215  5.29%
הירשמו לצפייה 434,650 471,590 36,940  8.50%
הירשמו לצפייה 57,274 75,358 18,084  31.57%
הירשמו לצפייה 116,575 134,411 17,836  15.30%
שדרגו את המנוי 113,880 131,375 17,495  15.36%
שדרגו את המנוי 176,935 187,725 10,790  6.10%
שדרגו את המנוי 5,564 13,464 7,900  141.98%
שדרגו את המנוי 582 4,600 4,018  690.38%
שדרגו את המנוי 2,098 5,653 3,555  169.45%
שדרגו את המנוי 2,481 4,028 1,547  62.35%
שדרגו את המנוי 1,010,830 1,012,210 1,377  0.14%
שדרגו את המנוי 1,262,390 1,263,460 1,071  0.08%
שדרגו את המנוי 36,097 35,934 -163  -0.45%
שדרגו את המנוי 45,532 44,829 -703  -1.54%
שדרגו את המנוי 13,951 12,951 -1,000  -7.17%
שדרגו את המנוי 19,231 18,125 -1,106  -5.75%
שדרגו את המנוי 17,235 15,765 -1,470  -8.53%
שדרגו את המנוי 159,366 145,000 -14,366  -9.01%
שדרגו את המנוי 1,760,350 1,727,270 -33,083  -1.88%
שדרגו את המנוי 588,782 546,481 -42,301  -7.18%
שדרגו את המנוי 1,973,560 1,925,320 -48,237  -2.44%
שדרגו את המנוי 169,948 47,166 -122,782  -72.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 788,766

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -265,211

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 35,369
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -33,039
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 788,766
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -265,211
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,459,743 8.63%
מור 1,018,020 3.57%
פסגות 445,751 1.56%
הירשמו לצפייה 298,174 1.05%
הירשמו לצפייה 157,734 0.55%
הירשמו לצפייה 143,178 0.50%
שדרגו את המנוי 116,858 0.41%
שדרגו את המנוי 83,264 0.29%
שדרגו את המנוי 40,030 0.14%
שדרגו את המנוי 39,574 0.14%
שדרגו את המנוי 21,449 0.08%
שדרגו את המנוי 19,883 0.07%
שדרגו את המנוי 12,486 0.04%
שדרגו את המנוי 11,328 0.04%
שדרגו את המנוי 11,046 0.04%
שדרגו את המנוי 8,216 0.03%
שדרגו את המנוי 6,950 0.02%
שדרגו את המנוי 6,512 0.02%
שדרגו את המנוי 5,689 0.02%
שדרגו את המנוי 5,388 0.02%
שדרגו את המנוי 4,860 0.02%
שדרגו את המנוי 1,591 < 0.01%
שדרגו את המנוי 620 < 0.01%
שדרגו את המנוי 601 < 0.01%
שדרגו את המנוי 240 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,291,706 46.65%
כלל 3,962,370 13.91%
הפניקס 1,925,320 6.76%
הירשמו לצפייה 1,727,270 6.06%
הירשמו לצפייה 1,317,900 4.63%
הירשמו לצפייה 1,263,460 4.43%
שדרגו את המנוי 1,012,210 3.55%
שדרגו את המנוי 546,481 1.92%
שדרגו את המנוי 471,590 1.66%
שדרגו את המנוי 187,725 0.66%
שדרגו את המנוי 145,000 0.51%
שדרגו את המנוי 134,411 0.47%
שדרגו את המנוי 131,375 0.46%
שדרגו את המנוי 75,358 0.26%
שדרגו את המנוי 47,166 0.17%
שדרגו את המנוי 46,586 0.16%
שדרגו את המנוי 44,829 0.16%
שדרגו את המנוי 35,934 0.13%
שדרגו את המנוי 28,357 0.10%
שדרגו את המנוי 18,125 0.06%
שדרגו את המנוי 16,278 0.06%
שדרגו את המנוי 16,123 0.06%
שדרגו את המנוי 15,765 0.06%
שדרגו את המנוי 14,016 0.05%
שדרגו את המנוי 13,464 0.05%
שדרגו את המנוי 13,286 0.05%
שדרגו את המנוי 12,951 0.05%
שדרגו את המנוי 9,167 0.03%
שדרגו את המנוי 6,995 0.02%
שדרגו את המנוי 6,644 0.02%
שדרגו את המנוי 5,653 0.02%
שדרגו את המנוי 5,394 0.02%
שדרגו את המנוי 5,195 0.02%
שדרגו את המנוי 4,792 0.02%
שדרגו את המנוי 4,600 0.02%
שדרגו את המנוי 4,028 0.01%
שדרגו את המנוי 3,407 0.01%
שדרגו את המנוי 2,941 0.01%
שדרגו את המנוי 2,117 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,079 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,934 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,713 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,106 < 0.01%
שדרגו את המנוי 591 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אפריקה נכסים דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות ל-2014: הרווח המיוחס למחזיקי המניות הסכם אשתקד בכ- 266 מיליון שקל - עלייה של 78.5% לעומת 2013; ה-NOI הסתכם ב-379 מיליון שקל, צמיחה של 8.3% לעומת התקופה המקבילה. במקביל לפרסום הדו"חות, אפריקה נכסים הודיעה כי בכוונתה לחלק בשנים 2015-2016 דיבידנד בהיקף של כ-320 מיליון שקל. #דוחות_כספיים #דיבידנד #נדלן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים

  אפריקה נכסים דיווחה כי חתמה על הסכם משמעותי במסגרתו מכון ויצמן למדע יכנס כשותף לפארק קריית ויצמן בנס ציונה. במסגרת ההסכמים שנחתמו ישלם המכון סך של כ-201 מיליוני שקל ויבוטל הסכם החכירה בין שני הצדדים שהיה צפוי להסתיים בשנת 2029. תזרים המזומנים של החברה עם השלמת העסקה צפוי לעמוד על כ-160 מיליוני שקל. #מכון_וייצמן #חכירה #נס_ציונה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אפי אירופה, החברה-הבת של אפריקה נכסים, השלימה את מכירת קניון אפי פאלאס פארדוביצ'ה שבצ'כיה לפי שווי של 83 מיליון יורו (כ-394 מיליון שקל). תזרים המזומנים שינבע לחברה כתוצאה מביצוע העסקה עומד על כ-104 מיליון שקל (22 מיליון אירו). #נדלן #קניון #צ'כיה #אירופה #מימושים #אפי_פאלאס_פארוביצ'ה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית