תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אפריקה נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 31.07.2020 שינוי
פסגות 408,020 412,140 4,120  1.01%
ילין לפידות 327,326 328,326 1,000  0.31%
הירשמו לצפייה 96,121 96,476 355  0.37%
הירשמו לצפייה 9,185 9,453 268  2.92%
הירשמו לצפייה 33,521 32,557 -964  -2.88%
שדרגו את המנוי 127,870 126,443 -1,427  -1.12%
שדרגו את המנוי 7,870 6,441 -1,429  -18.16%
שדרגו את המנוי 43,227 41,050 -2,177  -5.04%
שדרגו את המנוי 43,126 34,608 -8,518  -19.75%
שדרגו את המנוי 115,051 85,077 -29,974  -26.05%
שדרגו את המנוי 136,347 56,177 -80,170  -58.80%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,743

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -124,659

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
ילין לפידות 92,500 209,538 117,038  126.53%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 169,948 219,948 50,000  29.42%
הירשמו לצפייה 598,882 615,134 16,252  2.71%
הירשמו לצפייה 8,541 24,767 16,226  189.98%
הירשמו לצפייה 23,619 31,912 8,293  35.11%
שדרגו את המנוי 5,653 10,692 5,039  89.14%
שדרגו את המנוי 6,029 8,749 2,720  45.12%
שדרגו את המנוי 1,327,010 1,328,420 1,410  0.11%
שדרגו את המנוי 42,431 43,347 916  2.16%
שדרגו את המנוי 35,576 36,051 475  1.34%
שדרגו את המנוי 192,856 192,818 -38  -0.02%
שדרגו את המנוי 1,019,350 1,018,320 -1,026  -0.10%
שדרגו את המנוי 19,001 17,591 -1,410  -7.42%
שדרגו את המנוי 6,995 5,295 -1,700  -24.30%
שדרגו את המנוי 15,765 13,492 -2,273  -14.42%
שדרגו את המנוי 4,676 2,304 -2,372  -50.73%
שדרגו את המנוי 16,278 13,178 -3,100  -19.04%
שדרגו את המנוי 12,951 7,121 -5,830  -45.02%
שדרגו את המנוי 134,411 125,642 -8,769  -6.52%
שדרגו את המנוי 11,500 300 -11,200  -97.39%
שדרגו את המנוי 164,513 149,288 -15,225  -9.25%
שדרגו את המנוי 1,922,790 1,856,020 -66,779  -3.47%
שדרגו את המנוי 495,894 424,454 -71,440  -14.41%
שדרגו את המנוי 82,858 5,721 -77,137  -93.10%
שדרגו את המנוי 3,962,370 3,667,140 -295,231  -7.45%
שדרגו את המנוי 2,187,360 1,770,320 -417,035  -19.07%
שדרגו את המנוי 1,549,180 1,100,240 -448,936  -28.98%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 218,369

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,429,501

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,743
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -124,659
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 218,369
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,429,501
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,244,880 4.37%
פסגות 412,140 1.45%
ילין לפידות 328,326 1.15%
הירשמו לצפייה 126,443 0.44%
הירשמו לצפייה 96,476 0.34%
הירשמו לצפייה 85,077 0.30%
שדרגו את המנוי 56,177 0.20%
שדרגו את המנוי 41,050 0.14%
שדרגו את המנוי 34,608 0.12%
שדרגו את המנוי 32,557 0.11%
שדרגו את המנוי 9,453 0.03%
שדרגו את המנוי 6,441 0.02%
שדרגו את המנוי 4,300 0.02%
שדרגו את המנוי 4,074 0.01%
שדרגו את המנוי 3,335 0.01%
שדרגו את המנוי 1,497 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,266 < 0.01%
שדרגו את המנוי 842 < 0.01%
שדרגו את המנוי 601 < 0.01%
שדרגו את המנוי 217 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,018,987 45.69%
כלל 3,667,140 12.87%
פסגות 1,856,020 6.51%
הירשמו לצפייה 1,770,320 6.21%
הירשמו לצפייה 1,328,420 4.66%
הירשמו לצפייה 1,100,240 3.86%
שדרגו את המנוי 1,018,320 3.57%
שדרגו את המנוי 615,134 2.16%
שדרגו את המנוי 424,454 1.49%
שדרגו את המנוי 219,948 0.77%
שדרגו את המנוי 209,538 0.74%
שדרגו את המנוי 192,818 0.68%
שדרגו את המנוי 149,288 0.52%
שדרגו את המנוי 125,642 0.44%
שדרגו את המנוי 43,347 0.15%
שדרגו את המנוי 39,465 0.14%
שדרגו את המנוי 36,051 0.13%
שדרגו את המנוי 31,912 0.11%
שדרגו את המנוי 28,493 0.10%
שדרגו את המנוי 24,767 0.09%
שדרגו את המנוי 17,591 0.06%
שדרגו את המנוי 16,123 0.06%
שדרגו את המנוי 13,492 0.05%
שדרגו את המנוי 13,178 0.05%
שדרגו את המנוי 10,692 0.04%
שדרגו את המנוי 9,167 0.03%
שדרגו את המנוי 8,749 0.03%
שדרגו את המנוי 7,121 0.02%
שדרגו את המנוי 6,644 0.02%
שדרגו את המנוי 5,721 0.02%
שדרגו את המנוי 5,295 0.02%
שדרגו את המנוי 5,195 0.02%
שדרגו את המנוי 4,792 0.02%
שדרגו את המנוי 3,407 0.01%
שדרגו את המנוי 2,304 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,117 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,934 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,713 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,106 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,029 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אפריקה נכסים דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות ל-2014: הרווח המיוחס למחזיקי המניות הסכם אשתקד בכ- 266 מיליון שקל - עלייה של 78.5% לעומת 2013; ה-NOI הסתכם ב-379 מיליון שקל, צמיחה של 8.3% לעומת התקופה המקבילה. במקביל לפרסום הדו"חות, אפריקה נכסים הודיעה כי בכוונתה לחלק בשנים 2015-2016 דיבידנד בהיקף של כ-320 מיליון שקל. #דוחות_כספיים #דיבידנד #נדלן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים

  אפריקה נכסים דיווחה כי חתמה על הסכם משמעותי במסגרתו מכון ויצמן למדע יכנס כשותף לפארק קריית ויצמן בנס ציונה. במסגרת ההסכמים שנחתמו ישלם המכון סך של כ-201 מיליוני שקל ויבוטל הסכם החכירה בין שני הצדדים שהיה צפוי להסתיים בשנת 2029. תזרים המזומנים של החברה עם השלמת העסקה צפוי לעמוד על כ-160 מיליוני שקל. #מכון_וייצמן #חכירה #נס_ציונה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אפי אירופה, החברה-הבת של אפריקה נכסים, השלימה את מכירת קניון אפי פאלאס פארדוביצ'ה שבצ'כיה לפי שווי של 83 מיליון יורו (כ-394 מיליון שקל). תזרים המזומנים שינבע לחברה כתוצאה מביצוע העסקה עומד על כ-104 מיליון שקל (22 מיליון אירו). #נדלן #קניון #צ'כיה #אירופה #מימושים #אפי_פאלאס_פארוביצ'ה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית