תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אפריקה נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
אלומות - ספרינט 27,132 39,903 12,771  47.07%
מור 372,417 382,437 10,020  2.69%
הירשמו לצפייה 415,463 419,542 4,079  0.98%
הירשמו לצפייה 48,605 51,380 2,775  5.71%
הירשמו לצפייה 27,000 29,100 2,100  7.78%
שדרגו את המנוי 24,154 26,088 1,934  8.01%
שדרגו את המנוי 9,525 11,241 1,716  18.02%
שדרגו את המנוי 9,831 10,844 1,013  10.30%
שדרגו את המנוי 942 918 -24  -2.55%
שדרגו את המנוי 23,806 23,701 -105  -0.44%
שדרגו את המנוי 103,700 103,364 -336  -0.32%
שדרגו את המנוי 153,301 151,997 -1,304  -0.85%
שדרגו את המנוי 37,615 36,203 -1,412  -3.75%
שדרגו את המנוי 10,729 4,993 -5,736  -53.46%
שדרגו את המנוי 269,461 257,616 -11,845  -4.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 36,408

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -20,762

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הכשרה ביטוח 68,792 134,388 65,596  95.35%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 400 42,049 41,649  10,412.25%
הירשמו לצפייה 675,864 684,325 8,461  1.25%
הירשמו לצפייה 114,133 116,039 1,906  1.67%
הירשמו לצפייה 1,194,030 1,195,630 1,599  0.13%
שדרגו את המנוי 436,424 437,755 1,331  0.30%
שדרגו את המנוי 573,393 574,074 681  0.12%
שדרגו את המנוי 194,284 194,615 331  0.17%
שדרגו את המנוי 20,883 20,941 58  0.28%
שדרגו את המנוי 32,810 32,861 51  0.16%
שדרגו את המנוי 1,736 1,733 -3  -0.17%
שדרגו את המנוי 18,016 17,686 -330  -1.83%
שדרגו את המנוי 10,059 9,335 -724  -7.20%
שדרגו את המנוי 19,200 17,958 -1,242  -6.47%
שדרגו את המנוי 128,505 126,882 -1,623  -1.26%
שדרגו את המנוי 6,376 4,547 -1,829  -28.69%
שדרגו את המנוי 2,202,200 2,200,120 -2,078  -0.09%
שדרגו את המנוי 5,251 2,728 -2,523  -48.05%
שדרגו את המנוי 9,513 6,203 -3,310  -34.79%
שדרגו את המנוי 4,338 998 -3,340  -76.99%
שדרגו את המנוי 12,395 7,458 -4,937  -39.83%
שדרגו את המנוי 9,958 2,098 -7,860  -78.93%
שדרגו את המנוי 61,122 40,358 -20,764  -33.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 121,663

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -50,563

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 36,408
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -20,762
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 121,663
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -50,563
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,567,275 5.50%
פסגות 419,542 1.47%
מור 382,437 1.34%
הירשמו לצפייה 257,616 0.90%
הירשמו לצפייה 151,997 0.53%
הירשמו לצפייה 103,364 0.36%
שדרגו את המנוי 51,380 0.18%
שדרגו את המנוי 39,903 0.14%
שדרגו את המנוי 36,203 0.13%
שדרגו את המנוי 29,100 0.10%
שדרגו את המנוי 26,088 0.09%
שדרגו את המנוי 23,701 0.08%
שדרגו את המנוי 11,241 0.04%
שדרגו את המנוי 10,844 0.04%
שדרגו את המנוי 9,395 0.03%
שדרגו את המנוי 4,993 0.02%
שדרגו את המנוי 4,639 0.02%
שדרגו את המנוי 2,240 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 918 < 0.01%
שדרגו את המנוי 574 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,263,889 21.98%
כלל 2,200,120 7.72%
פסגות 1,195,630 4.20%
הירשמו לצפייה 684,325 2.40%
הירשמו לצפייה 574,074 2.01%
הירשמו לצפייה 437,755 1.54%
שדרגו את המנוי 194,615 0.68%
שדרגו את המנוי 194,220 0.68%
שדרגו את המנוי 134,388 0.47%
שדרגו את המנוי 126,882 0.45%
שדרגו את המנוי 116,039 0.41%
שדרגו את המנוי 68,120 0.24%
שדרגו את המנוי 42,049 0.15%
שדרגו את המנוי 40,358 0.14%
שדרגו את המנוי 32,861 0.12%
שדרגו את המנוי 28,272 0.10%
שדרגו את המנוי 20,941 0.07%
שדרגו את המנוי 18,598 0.07%
שדרגו את המנוי 17,958 0.06%
שדרגו את המנוי 17,686 0.06%
שדרגו את המנוי 14,595 0.05%
שדרגו את המנוי 13,488 0.05%
שדרגו את המנוי 12,292 0.04%
שדרגו את המנוי 9,335 0.03%
שדרגו את המנוי 7,458 0.03%
שדרגו את המנוי 7,040 0.02%
שדרגו את המנוי 6,644 0.02%
שדרגו את המנוי 6,203 0.02%
שדרגו את המנוי 5,564 0.02%
שדרגו את המנוי 5,068 0.02%
שדרגו את המנוי 4,547 0.02%
שדרגו את המנוי 3,474 0.01%
שדרגו את המנוי 3,011 0.01%
שדרגו את המנוי 2,940 0.01%
שדרגו את המנוי 2,728 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,477 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,347 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,216 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,098 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,733 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,372 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,370 < 0.01%
שדרגו את המנוי 998 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אפריקה נכסים דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות ל-2014: הרווח המיוחס למחזיקי המניות הסכם אשתקד בכ- 266 מיליון שקל - עלייה של 78.5% לעומת 2013; ה-NOI הסתכם ב-379 מיליון שקל, צמיחה של 8.3% לעומת התקופה המקבילה. במקביל לפרסום הדו"חות, אפריקה נכסים הודיעה כי בכוונתה לחלק בשנים 2015-2016 דיבידנד בהיקף של כ-320 מיליון שקל. #דוחות_כספיים #דיבידנד #נדלן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים

  אפריקה נכסים דיווחה כי חתמה על הסכם משמעותי במסגרתו מכון ויצמן למדע יכנס כשותף לפארק קריית ויצמן בנס ציונה. במסגרת ההסכמים שנחתמו ישלם המכון סך של כ-201 מיליוני שקל ויבוטל הסכם החכירה בין שני הצדדים שהיה צפוי להסתיים בשנת 2029. תזרים המזומנים של החברה עם השלמת העסקה צפוי לעמוד על כ-160 מיליוני שקל. #מכון_וייצמן #חכירה #נס_ציונה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אפי אירופה, החברה-הבת של אפריקה נכסים, השלימה את מכירת קניון אפי פאלאס פארדוביצ'ה שבצ'כיה לפי שווי של 83 מיליון יורו (כ-394 מיליון שקל). תזרים המזומנים שינבע לחברה כתוצאה מביצוע העסקה עומד על כ-104 מיליון שקל (22 מיליון אירו). #נדלן #קניון #צ'כיה #אירופה #מימושים #אפי_פאלאס_פארוביצ'ה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית