תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אפריקה נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
פסטרנק שהם 35,145 45,997 10,852  30.88%
הראל 41,057 42,186 1,129  2.75%
הירשמו לצפייה 5,877 6,309 432  7.35%
הירשמו לצפייה 1,372 1,761 389  28.35%
הירשמו לצפייה 8,592 8,798 206  2.40%
שדרגו את המנוי 27,949 26,498 -1,451  -5.19%
שדרגו את המנוי 9,504 8,052 -1,452  -15.28%
שדרגו את המנוי 51,645 46,398 -5,247  -10.16%
שדרגו את המנוי 409,489 400,955 -8,534  -2.08%
שדרגו את המנוי 115,032 102,284 -12,748  -11.08%
שדרגו את המנוי 76,808 57,008 -19,800  -25.78%
שדרגו את המנוי 137,357 64,703 -72,654  -52.89%
שדרגו את המנוי 330,055 3,688 -326,367  -98.88%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,008

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -448,253

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
פסגות 1,856,020 2,076,540 220,529  11.88%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 219,948 334,185 114,237  51.94%
הירשמו לצפייה 1,328,420 1,436,050 107,624  8.10%
הירשמו לצפייה 1,100,240 1,188,900 88,659  8.06%
הירשמו לצפייה 1,770,320 1,857,630 87,307  4.93%
שדרגו את המנוי 1,018,320 1,100,100 81,772  8.03%
שדרגו את המנוי 300 63,500 63,200  21,066.67%
שדרגו את המנוי 615,134 667,037 51,903  8.44%
שדרגו את המנוי 39,465 63,726 24,261  61.47%
שדרגו את המנוי 28,493 48,077 19,584  68.73%
שדרגו את המנוי 192,818 208,955 16,137  8.37%
שדרגו את המנוי 209,538 225,000 15,462  7.38%
שדרגו את המנוי 13,492 22,600 9,108  67.51%
שדרגו את המנוי 424,454 432,308 7,854  1.85%
שדרגו את המנוי 9,167 15,270 6,103  66.58%
שדרגו את המנוי 7,121 11,462 4,341  60.96%
שדרגו את המנוי 149,288 153,383 4,095  2.74%
שדרגו את המנוי 6,644 10,167 3,523  53.03%
שדרגו את המנוי 43,347 46,546 3,199  7.38%
שדרגו את המנוי 36,051 38,935 2,884  8.00%
שדרגו את המנוי 31,912 34,465 2,553  8.00%
שדרגו את המנוי 24,767 26,749 1,982  8.00%
שדרגו את המנוי 5,295 6,979 1,684  31.80%
שדרגו את המנוי 1,029 2,461 1,432  139.16%
שדרגו את המנוי 2,117 3,430 1,313  62.02%
שדרגו את המנוי 1,934 3,125 1,191  61.58%
שדרגו את המנוי 16,123 17,091 968  6.00%
שדרגו את המנוי 10,692 11,548 856  8.01%
שדרגו את המנוי 5,195 5,606 411  7.91%
שדרגו את המנוי 1,713 1,850 137  8.00%
שדרגו את המנוי 17,591 17,666 75  0.43%
שדרגו את המנוי 1,106 964 -142  -12.84%
שדרגו את המנוי 13,178 11,733 -1,445  -10.97%
שדרגו את המנוי 8,749 7,128 -1,621  -18.53%
שדרגו את המנוי 3,407 1,656 -1,751  -51.39%
שדרגו את המנוי 125,642 121,065 -4,577  -3.64%
שדרגו את המנוי 3,667,140 3,466,780 -200,357  -5.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 944,384

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -209,893

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 13,008
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -448,253
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 944,384
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -209,893
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 825,240 2.90%
פסגות 400,955 1.41%
מגדל 102,284 0.36%
הירשמו לצפייה 64,703 0.23%
הירשמו לצפייה 57,008 0.20%
הירשמו לצפייה 46,398 0.16%
שדרגו את המנוי 45,997 0.16%
שדרגו את המנוי 42,186 0.15%
שדרגו את המנוי 26,498 0.09%
שדרגו את המנוי 8,798 0.03%
שדרגו את המנוי 8,052 0.03%
שדרגו את המנוי 6,309 0.02%
שדרגו את המנוי 3,889 0.01%
שדרגו את המנוי 3,688 0.01%
שדרגו את המנוי 3,038 0.01%
שדרגו את המנוי 2,139 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,761 < 0.01%
שדרגו את המנוי 842 < 0.01%
שדרגו את המנוי 364 < 0.01%
שדרגו את המנוי 266 < 0.01%
שדרגו את המנוי 65 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,771,368 48.33%
כלל 3,466,780 12.17%
פסגות 2,076,540 7.29%
הירשמו לצפייה 1,857,630 6.52%
הירשמו לצפייה 1,436,050 5.04%
הירשמו לצפייה 1,188,900 4.17%
שדרגו את המנוי 1,100,100 3.86%
שדרגו את המנוי 667,037 2.34%
שדרגו את המנוי 432,308 1.52%
שדרגו את המנוי 334,185 1.17%
שדרגו את המנוי 225,000 0.79%
שדרגו את המנוי 208,955 0.73%
שדרגו את המנוי 153,383 0.54%
שדרגו את המנוי 121,065 0.42%
שדרגו את המנוי 63,726 0.22%
שדרגו את המנוי 63,500 0.22%
שדרגו את המנוי 48,077 0.17%
שדרגו את המנוי 46,546 0.16%
שדרגו את המנוי 38,935 0.14%
שדרגו את המנוי 34,465 0.12%
שדרגו את המנוי 26,749 0.09%
שדרגו את המנוי 22,600 0.08%
שדרגו את המנוי 21,033 0.07%
שדרגו את המנוי 17,666 0.06%
שדרגו את המנוי 17,091 0.06%
שדרגו את המנוי 15,270 0.05%
שדרגו את המנוי 11,733 0.04%
שדרגו את המנוי 11,548 0.04%
שדרגו את המנוי 11,462 0.04%
שדרגו את המנוי 10,167 0.04%
שדרגו את המנוי 7,128 0.03%
שדרגו את המנוי 6,979 0.02%
שדרגו את המנוי 5,606 0.02%
שדרגו את המנוי 4,876 0.02%
שדרגו את המנוי 4,792 0.02%
שדרגו את המנוי 3,430 0.01%
שדרגו את המנוי 3,125 0.01%
שדרגו את המנוי 2,461 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,850 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,656 < 0.01%
שדרגו את המנוי 964 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  אפריקה נכסים דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות ל-2014: הרווח המיוחס למחזיקי המניות הסכם אשתקד בכ- 266 מיליון שקל - עלייה של 78.5% לעומת 2013; ה-NOI הסתכם ב-379 מיליון שקל, צמיחה של 8.3% לעומת התקופה המקבילה. במקביל לפרסום הדו"חות, אפריקה נכסים הודיעה כי בכוונתה לחלק בשנים 2015-2016 דיבידנד בהיקף של כ-320 מיליון שקל. #דוחות_כספיים #דיבידנד #נדלן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים

  אפריקה נכסים דיווחה כי חתמה על הסכם משמעותי במסגרתו מכון ויצמן למדע יכנס כשותף לפארק קריית ויצמן בנס ציונה. במסגרת ההסכמים שנחתמו ישלם המכון סך של כ-201 מיליוני שקל ויבוטל הסכם החכירה בין שני הצדדים שהיה צפוי להסתיים בשנת 2029. תזרים המזומנים של החברה עם השלמת העסקה צפוי לעמוד על כ-160 מיליוני שקל. #מכון_וייצמן #חכירה #נס_ציונה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  אפי אירופה, החברה-הבת של אפריקה נכסים, השלימה את מכירת קניון אפי פאלאס פארדוביצ'ה שבצ'כיה לפי שווי של 83 מיליון יורו (כ-394 מיליון שקל). תזרים המזומנים שינבע לחברה כתוצאה מביצוע העסקה עומד על כ-104 מיליון שקל (22 מיליון אירו). #נדלן #קניון #צ'כיה #אירופה #מימושים #אפי_פאלאס_פארוביצ'ה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית