תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אפריקה נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
מור 405,580 971,011 565,431  139.41%
פסגות 427,065 566,593 139,528  32.67%
הירשמו לצפייה -34,963 32,629 67,592  -193.32%
הירשמו לצפייה 144,356 160,770 16,414  11.37%
הירשמו לצפייה 35,116 41,800 6,684  19.03%
שדרגו את המנוי 4,736 9,947 5,211  110.03%
שדרגו את המנוי 35,709 39,696 3,987  11.17%
שדרגו את המנוי 44,456 48,099 3,643  8.19%
שדרגו את המנוי 3,553 5,990 2,437  68.59%
שדרגו את המנוי 9,200 10,605 1,405  15.27%
שדרגו את המנוי 1,200 2,200 1,000  83.33%
שדרגו את המנוי 1,564 2,500 936  59.85%
שדרגו את המנוי 34,526 35,149 623  1.80%
שדרגו את המנוי 12,044 12,277 233  1.93%
שדרגו את המנוי 137 214 77  56.20%
שדרגו את המנוי 121 45 -76  -62.81%
שדרגו את המנוי 1,935 1,805 -130  -6.72%
שדרגו את המנוי 1,588 712 -876  -55.16%
שדרגו את המנוי 18,105 16,230 -1,875  -10.36%
שדרגו את המנוי 8,880 6,718 -2,162  -24.35%
שדרגו את המנוי 119,758 115,284 -4,474  -3.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 815,201

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,593

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 61,474 192,653 131,179  213.39%
פסגות 1,193,500 1,279,160 85,661  7.18%
הירשמו לצפייה 168,362 190,929 22,567  13.40%
הירשמו לצפייה 42,370 45,556 3,186  7.52%
הירשמו לצפייה 4,068 4,473 405  9.96%
שדרגו את המנוי 194,948 195,331 383  0.20%
שדרגו את המנוי 17,759 18,082 323  1.82%
שדרגו את המנוי 1,992 2,306 314  15.76%
שדרגו את המנוי 32,861 33,007 146  0.44%
שדרגו את המנוי 18,598 18,719 121  0.65%
שדרגו את המנוי 9,760 9,826 66  0.68%
שדרגו את המנוי 2,940 2,941 1  0.03%
שדרגו את המנוי 2,101,170 2,101,170 -1
שדרגו את המנוי 17,404 17,090 -314  -1.80%
שדרגו את המנוי 6,203 5,693 -510  -8.22%
שדרגו את המנוי 602,712 601,801 -911  -0.15%
שדרגו את המנוי 17,063 16,064 -999  -5.85%
שדרגו את המנוי 124,113 111,051 -13,062  -10.52%
שדרגו את המנוי 456,143 436,848 -19,295  -4.23%
שדרגו את המנוי 179,595 130,373 -49,222  -27.41%
שדרגו את המנוי 909,649 664,239 -245,410  -26.98%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 244,352

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -329,724

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 815,201
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -9,593
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 244,352
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -329,724
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,089,977 7.33%
מור 971,011 3.41%
פסגות 566,593 1.99%
הירשמו לצפייה 160,770 0.56%
הירשמו לצפייה 115,284 0.40%
הירשמו לצפייה 48,099 0.17%
שדרגו את המנוי 41,800 0.15%
שדרגו את המנוי 39,696 0.14%
שדרגו את המנוי 35,149 0.12%
שדרגו את המנוי 32,629 0.11%
שדרגו את המנוי 16,230 0.06%
שדרגו את המנוי 12,277 0.04%
שדרגו את המנוי 10,605 0.04%
שדרגו את המנוי 9,947 0.03%
שדרגו את המנוי 6,718 0.02%
שדרגו את המנוי 5,990 0.02%
שדרגו את המנוי 4,639 0.02%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,859 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,805 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,705 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 712 < 0.01%
שדרגו את המנוי 214 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,465,718 22.69%
כלל 2,101,170 7.37%
פסגות 1,279,160 4.49%
הירשמו לצפייה 664,239 2.33%
הירשמו לצפייה 601,801 2.11%
הירשמו לצפייה 436,848 1.53%
שדרגו את המנוי 195,373 0.69%
שדרגו את המנוי 195,331 0.69%
שדרגו את המנוי 192,653 0.68%
שדרגו את המנוי 190,929 0.67%
שדרגו את המנוי 130,373 0.46%
שדרגו את המנוי 111,051 0.39%
שדרגו את המנוי 68,120 0.24%
שדרגו את המנוי 45,556 0.16%
שדרגו את המנוי 33,007 0.12%
שדרגו את המנוי 28,272 0.10%
שדרגו את המנוי 18,719 0.07%
שדרגו את המנוי 18,082 0.06%
שדרגו את המנוי 17,686 0.06%
שדרגו את המנוי 17,090 0.06%
שדרגו את המנוי 16,064 0.06%
שדרגו את המנוי 14,595 0.05%
שדרגו את המנוי 11,234 0.04%
שדרגו את המנוי 9,826 0.03%
שדרגו את המנוי 8,064 0.03%
שדרגו את המנוי 7,531 0.03%
שדרגו את המנוי 7,040 0.02%
שדרגו את המנוי 6,644 0.02%
שדרגו את המנוי 5,693 0.02%
שדרגו את המנוי 5,564 0.02%
שדרגו את המנוי 4,547 0.02%
שדרגו את המנוי 4,473 0.02%
שדרגו את המנוי 2,941 0.01%
שדרגו את המנוי 2,939 0.01%
שדרגו את המנוי 2,728 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,477 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,306 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,216 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,372 < 0.01%
שדרגו את המנוי 998 < 0.01%
שדרגו את המנוי 978 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אפריקה נכסים דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות ל-2014: הרווח המיוחס למחזיקי המניות הסכם אשתקד בכ- 266 מיליון שקל - עלייה של 78.5% לעומת 2013; ה-NOI הסתכם ב-379 מיליון שקל, צמיחה של 8.3% לעומת התקופה המקבילה. במקביל לפרסום הדו"חות, אפריקה נכסים הודיעה כי בכוונתה לחלק בשנים 2015-2016 דיבידנד בהיקף של כ-320 מיליון שקל. #דוחות_כספיים #דיבידנד #נדלן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים

  אפריקה נכסים דיווחה כי חתמה על הסכם משמעותי במסגרתו מכון ויצמן למדע יכנס כשותף לפארק קריית ויצמן בנס ציונה. במסגרת ההסכמים שנחתמו ישלם המכון סך של כ-201 מיליוני שקל ויבוטל הסכם החכירה בין שני הצדדים שהיה צפוי להסתיים בשנת 2029. תזרים המזומנים של החברה עם השלמת העסקה צפוי לעמוד על כ-160 מיליוני שקל. #מכון_וייצמן #חכירה #נס_ציונה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אפי אירופה, החברה-הבת של אפריקה נכסים, השלימה את מכירת קניון אפי פאלאס פארדוביצ'ה שבצ'כיה לפי שווי של 83 מיליון יורו (כ-394 מיליון שקל). תזרים המזומנים שינבע לחברה כתוצאה מביצוע העסקה עומד על כ-104 מיליון שקל (22 מיליון אירו). #נדלן #קניון #צ'כיה #אירופה #מימושים #אפי_פאלאס_פארוביצ'ה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית