תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אפריקה נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
מיטב דש 120,132 142,981 22,849  19.02%
פסגות 399,286 408,637 9,351  2.34%
הירשמו לצפייה 30,466 35,171 4,705  15.44%
הירשמו לצפייה 126 1,579 1,453  1,153.17%
הירשמו לצפייה 11,843 12,694 851  7.19%
שדרגו את המנוי 189,183 189,683 500  0.26%
שדרגו את המנוי 4,247 4,302 55  1.30%
שדרגו את המנוי 7,045 7,034 -11  -0.16%
שדרגו את המנוי 552 375 -177  -32.07%
שדרגו את המנוי 52,406 52,227 -179  -0.34%
שדרגו את המנוי 2,445 2,218 -227  -9.28%
שדרגו את המנוי 323,722 323,457 -265  -0.08%
שדרגו את המנוי 38,152 37,652 -500  -1.31%
שדרגו את המנוי 150,739 149,056 -1,683  -1.12%
שדרגו את המנוי 33,100 31,263 -1,837  -5.55%
שדרגו את המנוי 24,893 10,335 -14,558  -58.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 39,764

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -19,437

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 729,812 909,649 179,837  24.64%
הלמן אלדובי 116,039 168,362 52,323  45.09%
הירשמו לצפייה 134,388 179,595 45,207  33.64%
הירשמו לצפייה 574,074 602,712 28,638  4.99%
הירשמו לצפייה 437,755 456,143 18,388  4.20%
שדרגו את המנוי 13,488 17,404 3,916  29.03%
שדרגו את המנוי 9,335 9,760 425  4.55%
שדרגו את המנוי 194,615 194,948 333  0.17%
שדרגו את המנוי 42,049 42,370 321  0.76%
שדרגו את המנוי 7,458 7,531 73  0.98%
שדרגו את המנוי 17,958 17,759 -199  -1.11%
שדרגו את המנוי 8,348 8,064 -284  -3.40%
שדרגו את המנוי 2,347 1,992 -355  -15.13%
שדרגו את המנוי 3,474 2,939 -535  -15.40%
שדרגו את המנוי 1,370 370 -1,000  -72.99%
שדרגו את המנוי 5,068 4,068 -1,000  -19.73%
שדרגו את המנוי 12,292 11,234 -1,058  -8.61%
שדרגו את המנוי 1,195,630 1,193,500 -2,130  -0.18%
שדרגו את המנוי 126,882 124,113 -2,769  -2.18%
שדרגו את המנוי 20,941 17,063 -3,878  -18.52%
שדרגו את המנוי 51,583 28 -51,555  -99.95%
שדרגו את המנוי 2,200,120 2,101,170 -98,950  -4.50%
שדרגו את המנוי 194,220 61,474 -132,746  -68.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 329,461

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -296,459

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 39,764
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -19,437
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 329,461
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -296,459
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,436,436 5.04%
פסגות 408,637 1.43%
מור 323,457 1.14%
הירשמו לצפייה 189,683 0.67%
הירשמו לצפייה 149,056 0.52%
הירשמו לצפייה 142,981 0.50%
שדרגו את המנוי 52,227 0.18%
שדרגו את המנוי 37,652 0.13%
שדרגו את המנוי 35,171 0.12%
שדרגו את המנוי 31,263 0.11%
שדרגו את המנוי 12,694 0.04%
שדרגו את המנוי 11,167 0.04%
שדרגו את המנוי 10,335 0.04%
שדרגו את המנוי 9,200 0.03%
שדרגו את המנוי 7,034 0.02%
שדרגו את המנוי 4,639 0.02%
שדרגו את המנוי 4,302 0.02%
שדרגו את המנוי 2,218 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,579 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 751 < 0.01%
שדרגו את המנוי 574 < 0.01%
שדרגו את המנוי 375 < 0.01%
שדרגו את המנוי 341 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,361,196 22.32%
כלל 2,101,170 7.37%
פסגות 1,193,500 4.19%
הירשמו לצפייה 909,649 3.19%
הירשמו לצפייה 602,712 2.12%
הירשמו לצפייה 456,143 1.60%
שדרגו את המנוי 194,948 0.68%
שדרגו את המנוי 179,595 0.63%
שדרגו את המנוי 168,362 0.59%
שדרגו את המנוי 124,113 0.44%
שדרגו את המנוי 68,120 0.24%
שדרגו את המנוי 61,474 0.22%
שדרגו את המנוי 42,370 0.15%
שדרגו את המנוי 32,861 0.12%
שדרגו את המנוי 28,272 0.10%
שדרגו את המנוי 18,598 0.07%
שדרגו את המנוי 17,759 0.06%
שדרגו את המנוי 17,686 0.06%
שדרגו את המנוי 17,404 0.06%
שדרגו את המנוי 17,063 0.06%
שדרגו את המנוי 14,595 0.05%
שדרגו את המנוי 11,234 0.04%
שדרגו את המנוי 9,760 0.03%
שדרגו את המנוי 8,064 0.03%
שדרגו את המנוי 7,531 0.03%
שדרגו את המנוי 7,040 0.02%
שדרגו את המנוי 6,644 0.02%
שדרגו את המנוי 6,203 0.02%
שדרגו את המנוי 5,564 0.02%
שדרגו את המנוי 4,547 0.02%
שדרגו את המנוי 4,068 0.01%
שדרגו את המנוי 3,011 0.01%
שדרגו את המנוי 2,940 0.01%
שדרגו את המנוי 2,939 0.01%
שדרגו את המנוי 2,728 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,477 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,216 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,098 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,992 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,372 < 0.01%
שדרגו את המנוי 998 < 0.01%
שדרגו את המנוי 978 < 0.01%
שדרגו את המנוי 370 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אפריקה נכסים דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות ל-2014: הרווח המיוחס למחזיקי המניות הסכם אשתקד בכ- 266 מיליון שקל - עלייה של 78.5% לעומת 2013; ה-NOI הסתכם ב-379 מיליון שקל, צמיחה של 8.3% לעומת התקופה המקבילה. במקביל לפרסום הדו"חות, אפריקה נכסים הודיעה כי בכוונתה לחלק בשנים 2015-2016 דיבידנד בהיקף של כ-320 מיליון שקל. #דוחות_כספיים #דיבידנד #נדלן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים

  אפריקה נכסים דיווחה כי חתמה על הסכם משמעותי במסגרתו מכון ויצמן למדע יכנס כשותף לפארק קריית ויצמן בנס ציונה. במסגרת ההסכמים שנחתמו ישלם המכון סך של כ-201 מיליוני שקל ויבוטל הסכם החכירה בין שני הצדדים שהיה צפוי להסתיים בשנת 2029. תזרים המזומנים של החברה עם השלמת העסקה צפוי לעמוד על כ-160 מיליוני שקל. #מכון_וייצמן #חכירה #נס_ציונה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אפי אירופה, החברה-הבת של אפריקה נכסים, השלימה את מכירת קניון אפי פאלאס פארדוביצ'ה שבצ'כיה לפי שווי של 83 מיליון יורו (כ-394 מיליון שקל). תזרים המזומנים שינבע לחברה כתוצאה מביצוע העסקה עומד על כ-104 מיליון שקל (22 מיליון אירו). #נדלן #קניון #צ'כיה #אירופה #מימושים #אפי_פאלאס_פארוביצ'ה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית