תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אפריקה נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
פסגות 395,430 413,088 17,658  4.47%
אלטשולר - שחם 188,923 203,262 14,339  7.59%
הירשמו לצפייה 323,586 325,749 2,163  0.67%
הירשמו לצפייה 712 2,391 1,679  235.81%
הירשמו לצפייה 34,133 34,513 380  1.11%
שדרגו את המנוי 2,773 3,100 327  11.79%
שדרגו את המנוי 240 412 172  71.67%
שדרגו את המנוי 7,390 7,394 4  0.05%
שדרגו את המנוי 2,217 1,150 -1,067  -48.13%
שדרגו את המנוי 149,709 148,384 -1,325  -0.89%
שדרגו את המנוי 145,515 143,815 -1,700  -1.17%
שדרגו את המנוי 30,675 28,435 -2,240  -7.30%
שדרגו את המנוי 37,666 35,335 -2,331  -6.19%
שדרגו את המנוי 13,769 11,424 -2,345  -17.03%
שדרגו את המנוי 493 -5,935 -6,428  -1,303.85%
שדרגו את המנוי 13,301 1,018 -12,283  -92.35%
שדרגו את המנוי 49,445 36,368 -13,077  -26.45%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 36,722

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -42,796

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 729,812 909,649 179,837  24.64%
הלמן אלדובי 116,039 168,362 52,323  45.09%
הירשמו לצפייה 134,388 179,595 45,207  33.64%
הירשמו לצפייה 574,074 602,712 28,638  4.99%
הירשמו לצפייה 437,755 456,143 18,388  4.20%
שדרגו את המנוי 13,488 17,404 3,916  29.03%
שדרגו את המנוי 9,335 9,760 425  4.55%
שדרגו את המנוי 194,615 194,948 333  0.17%
שדרגו את המנוי 42,049 42,370 321  0.76%
שדרגו את המנוי 7,458 7,531 73  0.98%
שדרגו את המנוי 17,958 17,759 -199  -1.11%
שדרגו את המנוי 8,348 8,064 -284  -3.40%
שדרגו את המנוי 2,347 1,992 -355  -15.13%
שדרגו את המנוי 3,474 2,939 -535  -15.40%
שדרגו את המנוי 1,370 370 -1,000  -72.99%
שדרגו את המנוי 5,068 4,068 -1,000  -19.73%
שדרגו את המנוי 12,292 11,234 -1,058  -8.61%
שדרגו את המנוי 1,195,630 1,193,500 -2,130  -0.18%
שדרגו את המנוי 126,882 124,113 -2,769  -2.18%
שדרגו את המנוי 20,941 17,063 -3,878  -18.52%
שדרגו את המנוי 51,583 28 -51,555  -99.95%
שדרגו את המנוי 2,200,120 2,101,170 -98,950  -4.50%
שדרגו את המנוי 194,220 61,474 -132,746  -68.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 329,461

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -296,459

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 36,722
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -42,796
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 329,461
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -296,459
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,407,010 4.94%
פסגות 413,088 1.45%
מור 325,749 1.14%
הירשמו לצפייה 203,262 0.71%
הירשמו לצפייה 148,384 0.52%
הירשמו לצפייה 143,815 0.50%
שדרגו את המנוי 36,368 0.13%
שדרגו את המנוי 35,335 0.12%
שדרגו את המנוי 34,513 0.12%
שדרגו את המנוי 28,435 0.10%
שדרגו את המנוי 11,424 0.04%
שדרגו את המנוי 9,200 0.03%
שדרגו את המנוי 7,394 0.03%
שדרגו את המנוי 4,639 0.02%
שדרגו את המנוי 3,100 0.01%
שדרגו את המנוי 2,391 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,178 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,018 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 412 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10 < 0.01%
שדרגו את המנוי -5,935 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,361,196 22.32%
כלל 2,101,170 7.37%
פסגות 1,193,500 4.19%
הירשמו לצפייה 909,649 3.19%
הירשמו לצפייה 602,712 2.12%
הירשמו לצפייה 456,143 1.60%
שדרגו את המנוי 194,948 0.68%
שדרגו את המנוי 179,595 0.63%
שדרגו את המנוי 168,362 0.59%
שדרגו את המנוי 124,113 0.44%
שדרגו את המנוי 68,120 0.24%
שדרגו את המנוי 61,474 0.22%
שדרגו את המנוי 42,370 0.15%
שדרגו את המנוי 32,861 0.12%
שדרגו את המנוי 28,272 0.10%
שדרגו את המנוי 18,598 0.07%
שדרגו את המנוי 17,759 0.06%
שדרגו את המנוי 17,686 0.06%
שדרגו את המנוי 17,404 0.06%
שדרגו את המנוי 17,063 0.06%
שדרגו את המנוי 14,595 0.05%
שדרגו את המנוי 11,234 0.04%
שדרגו את המנוי 9,760 0.03%
שדרגו את המנוי 8,064 0.03%
שדרגו את המנוי 7,531 0.03%
שדרגו את המנוי 7,040 0.02%
שדרגו את המנוי 6,644 0.02%
שדרגו את המנוי 6,203 0.02%
שדרגו את המנוי 5,564 0.02%
שדרגו את המנוי 4,547 0.02%
שדרגו את המנוי 4,068 0.01%
שדרגו את המנוי 3,011 0.01%
שדרגו את המנוי 2,940 0.01%
שדרגו את המנוי 2,939 0.01%
שדרגו את המנוי 2,728 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,477 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,216 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,098 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,992 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,372 < 0.01%
שדרגו את המנוי 998 < 0.01%
שדרגו את המנוי 978 < 0.01%
שדרגו את המנוי 370 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אפריקה נכסים דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות ל-2014: הרווח המיוחס למחזיקי המניות הסכם אשתקד בכ- 266 מיליון שקל - עלייה של 78.5% לעומת 2013; ה-NOI הסתכם ב-379 מיליון שקל, צמיחה של 8.3% לעומת התקופה המקבילה. במקביל לפרסום הדו"חות, אפריקה נכסים הודיעה כי בכוונתה לחלק בשנים 2015-2016 דיבידנד בהיקף של כ-320 מיליון שקל. #דוחות_כספיים #דיבידנד #נדלן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים

  אפריקה נכסים דיווחה כי חתמה על הסכם משמעותי במסגרתו מכון ויצמן למדע יכנס כשותף לפארק קריית ויצמן בנס ציונה. במסגרת ההסכמים שנחתמו ישלם המכון סך של כ-201 מיליוני שקל ויבוטל הסכם החכירה בין שני הצדדים שהיה צפוי להסתיים בשנת 2029. תזרים המזומנים של החברה עם השלמת העסקה צפוי לעמוד על כ-160 מיליוני שקל. #מכון_וייצמן #חכירה #נס_ציונה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אפי אירופה, החברה-הבת של אפריקה נכסים, השלימה את מכירת קניון אפי פאלאס פארדוביצ'ה שבצ'כיה לפי שווי של 83 מיליון יורו (כ-394 מיליון שקל). תזרים המזומנים שינבע לחברה כתוצאה מביצוע העסקה עומד על כ-104 מיליון שקל (22 מיליון אירו). #נדלן #קניון #צ'כיה #אירופה #מימושים #אפי_פאלאס_פארוביצ'ה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית