תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אפריקה נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2020 31.05.2020 שינוי
מגדל 80,977 89,078 8,101  10.00%
ילין לפידות 322,221 325,662 3,441  1.07%
הירשמו לצפייה 13,078 15,290 2,212  16.91%
הירשמו לצפייה 418,633 420,250 1,617  0.39%
הירשמו לצפייה 920 2,200 1,280  139.13%
שדרגו את המנוי 109,298 110,352 1,054  0.96%
שדרגו את המנוי 10,379 11,379 1,000  9.63%
שדרגו את המנוי 4,227 5,159 932  22.05%
שדרגו את המנוי 340 460 120  35.29%
שדרגו את המנוי 6,985 6,935 -50  -0.72%
שדרגו את המנוי 5,835 5,300 -535  -9.17%
שדרגו את המנוי 16,164 15,337 -827  -5.12%
שדרגו את המנוי 5,635 3,591 -2,044  -36.27%
שדרגו את המנוי 131,735 127,745 -3,990  -3.03%
שדרגו את המנוי 35,579 31,459 -4,120  -11.58%
שדרגו את המנוי 52,057 40,580 -11,477  -22.05%
שדרגו את המנוי 132,991 105,789 -27,202  -20.45%
שדרגו את המנוי 365,153 205,963 -159,190  -43.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,757

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -209,435

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הפניקס 1,925,320 2,187,360 262,032  13.61%
מיטב דש 1,317,900 1,549,180 231,273  17.55%
הירשמו לצפייה 1,727,270 1,922,790 195,526  11.32%
הירשמו לצפייה 47,166 169,948 122,782  260.32%
הירשמו לצפייה 1,263,460 1,327,010 63,550  5.03%
שדרגו את המנוי 546,481 598,882 52,401  9.59%
שדרגו את המנוי 131,375 164,513 33,138  25.22%
שדרגו את המנוי 471,590 495,894 24,304  5.15%
שדרגו את המנוי 13,464 23,619 10,155  75.42%
שדרגו את המנוי 75,358 82,858 7,500  9.95%
שדרגו את המנוי 1,012,210 1,019,350 7,145  0.71%
שדרגו את המנוי 4,600 11,500 6,900  150.00%
שדרגו את המנוי 2,941 8,541 5,600  190.41%
שדרגו את המנוי 187,725 192,856 5,131  2.73%
שדרגו את המנוי 4,028 6,029 2,001  49.68%
שדרגו את המנוי 18,125 19,001 876  4.83%
שדרגו את המנוי 28,357 28,493 136  0.48%
שדרגו את המנוי 3,962,370 3,962,370 -1
שדרגו את המנוי 35,934 35,576 -358  -1.00%
שדרגו את המנוי 5,394 4,676 -718  -13.31%
שדרגו את המנוי 44,829 42,431 -2,398  -5.35%
שדרגו את המנוי 46,586 39,465 -7,121  -15.29%
שדרגו את המנוי 145,000 92,500 -52,500  -36.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,030,450

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -63,096

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 19,757
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -209,435
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,030,450
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -63,096
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,527,941 5.36%
פסגות 420,250 1.47%
ילין לפידות 325,662 1.14%
הירשמו לצפייה 205,963 0.72%
הירשמו לצפייה 127,745 0.45%
הירשמו לצפייה 110,352 0.39%
שדרגו את המנוי 105,789 0.37%
שדרגו את המנוי 89,078 0.31%
שדרגו את המנוי 40,580 0.14%
שדרגו את המנוי 31,459 0.11%
שדרגו את המנוי 15,337 0.05%
שדרגו את המנוי 15,290 0.05%
שדרגו את המנוי 11,379 0.04%
שדרגו את המנוי 6,935 0.02%
שדרגו את המנוי 5,300 0.02%
שדרגו את המנוי 5,159 0.02%
שדרגו את המנוי 3,591 0.01%
שדרגו את המנוי 2,246 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,266 < 0.01%
שדרגו את המנוי 842 < 0.01%
שדרגו את המנוי 601 < 0.01%
שדרגו את המנוי 460 < 0.01%
שדרגו את המנוי 240 < 0.01%
שדרגו את המנוי 217 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,256,395 50.03%
כלל 3,962,370 13.91%
הפניקס 2,187,360 7.68%
הירשמו לצפייה 1,922,790 6.75%
הירשמו לצפייה 1,549,180 5.44%
הירשמו לצפייה 1,327,010 4.66%
שדרגו את המנוי 1,019,350 3.58%
שדרגו את המנוי 598,882 2.10%
שדרגו את המנוי 495,894 1.74%
שדרגו את המנוי 192,856 0.68%
שדרגו את המנוי 169,948 0.60%
שדרגו את המנוי 164,513 0.58%
שדרגו את המנוי 134,411 0.47%
שדרגו את המנוי 92,500 0.32%
שדרגו את המנוי 82,858 0.29%
שדרגו את המנוי 42,431 0.15%
שדרגו את המנוי 39,465 0.14%
שדרגו את המנוי 35,576 0.12%
שדרגו את המנוי 28,493 0.10%
שדרגו את המנוי 23,619 0.08%
שדרגו את המנוי 19,001 0.07%
שדרגו את המנוי 16,278 0.06%
שדרגו את המנוי 16,123 0.06%
שדרגו את המנוי 15,765 0.06%
שדרגו את המנוי 14,016 0.05%
שדרגו את המנוי 13,286 0.05%
שדרגו את המנוי 12,951 0.05%
שדרגו את המנוי 11,500 0.04%
שדרגו את המנוי 9,167 0.03%
שדרגו את המנוי 8,541 0.03%
שדרגו את המנוי 6,995 0.02%
שדרגו את המנוי 6,644 0.02%
שדרגו את המנוי 6,029 0.02%
שדרגו את המנוי 5,653 0.02%
שדרגו את המנוי 5,195 0.02%
שדרגו את המנוי 4,792 0.02%
שדרגו את המנוי 4,676 0.02%
שדרגו את המנוי 3,407 0.01%
שדרגו את המנוי 2,117 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,934 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,713 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,106 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אפריקה נכסים דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות ל-2014: הרווח המיוחס למחזיקי המניות הסכם אשתקד בכ- 266 מיליון שקל - עלייה של 78.5% לעומת 2013; ה-NOI הסתכם ב-379 מיליון שקל, צמיחה של 8.3% לעומת התקופה המקבילה. במקביל לפרסום הדו"חות, אפריקה נכסים הודיעה כי בכוונתה לחלק בשנים 2015-2016 דיבידנד בהיקף של כ-320 מיליון שקל. #דוחות_כספיים #דיבידנד #נדלן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים

  אפריקה נכסים דיווחה כי חתמה על הסכם משמעותי במסגרתו מכון ויצמן למדע יכנס כשותף לפארק קריית ויצמן בנס ציונה. במסגרת ההסכמים שנחתמו ישלם המכון סך של כ-201 מיליוני שקל ויבוטל הסכם החכירה בין שני הצדדים שהיה צפוי להסתיים בשנת 2029. תזרים המזומנים של החברה עם השלמת העסקה צפוי לעמוד על כ-160 מיליוני שקל. #מכון_וייצמן #חכירה #נס_ציונה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אפי אירופה, החברה-הבת של אפריקה נכסים, השלימה את מכירת קניון אפי פאלאס פארדוביצ'ה שבצ'כיה לפי שווי של 83 מיליון יורו (כ-394 מיליון שקל). תזרים המזומנים שינבע לחברה כתוצאה מביצוע העסקה עומד על כ-104 מיליון שקל (22 מיליון אירו). #נדלן #קניון #צ'כיה #אירופה #מימושים #אפי_פאלאס_פארוביצ'ה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית