אפריקה נכסים - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אפריקה נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
הראל 42,926 46,318 3,392  7.90%
פסגות 371,614 374,980 3,366  0.91%
הירשמו לצפייה 409,410 411,815 2,405  0.59%
הירשמו לצפייה 29,256 29,316 60  0.21%
הירשמו לצפייה 8,400 8,430 30  0.36%
שדרגו את המנוי 156 100 -56  -35.90%
שדרגו את המנוי 7,803 7,583 -220  -2.82%
שדרגו את המנוי 1,981 1,591 -390  -19.69%
שדרגו את המנוי 49,336 48,505 -831  -1.68%
שדרגו את המנוי 11,124 9,501 -1,623  -14.59%
שדרגו את המנוי 11,733 9,710 -2,023  -17.24%
שדרגו את המנוי 327,614 324,098 -3,516  -1.07%
שדרגו את המנוי 117,119 112,504 -4,615  -3.94%
שדרגו את המנוי 163,290 158,507 -4,783  -2.93%
שדרגו את המנוי 67,405 60,870 -6,535  -9.70%
שדרגו את המנוי 39,833 29,309 -10,524  -26.42%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,253

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -35,116

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
פסגות 1,169,880 1,194,030 24,152  2.06%
רעות 9,864 28,272 18,408  186.62%
הירשמו לצפייה 5,266 7,040 1,774  33.69%
הירשמו לצפייה 192,484 194,220 1,736  0.90%
הירשמו לצפייה 67,788 68,792 1,004  1.48%
שדרגו את המנוי 193,540 194,284 744  0.38%
שדרגו את המנוי 572,955 573,393 438  0.08%
שדרגו את המנוי 1,468 1,736 268  18.26%
שדרגו את המנוי 20,708 20,883 175  0.85%
שדרגו את המנוי 32,722 32,810 88  0.27%
שדרגו את המנוי 18,074 18,016 -58  -0.32%
שדרגו את המנוי 12,468 12,395 -73  -0.59%
שדרגו את המנוי 19,445 19,200 -245  -1.26%
שדרגו את המנוי 10,536 10,059 -477  -4.53%
שדרגו את המנוי 114,646 114,133 -513  -0.45%
שדרגו את המנוי 8,361 5,251 -3,110  -37.20%
שדרגו את המנוי 12,648 9,513 -3,135  -24.79%
שדרגו את המנוי 8,298 4,338 -3,960  -47.72%
שדרגו את המנוי 15,184 9,958 -5,226  -34.42%
שדרגו את המנוי 2,207,790 2,202,200 -5,584  -0.25%
שדרגו את המנוי 135,507 128,505 -7,002  -5.17%
שדרגו את המנוי 37,196 18,598 -18,598  -50.00%
שדרגו את המנוי 455,265 436,424 -18,841  -4.14%
שדרגו את המנוי 38,359 400 -37,959  -98.96%
שדרגו את המנוי 121,033 61,122 -59,911  -49.50%
שדרגו את המנוי 809,430 675,864 -133,566  -16.50%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 48,787

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -298,258

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,253
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -35,116
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 48,787
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -298,258
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,640,811 5.76%
מור 411,815 1.45%
פסגות 374,980 1.32%
הירשמו לצפייה 324,098 1.14%
הירשמו לצפייה 158,507 0.56%
הירשמו לצפייה 112,504 0.39%
שדרגו את המנוי 60,870 0.21%
שדרגו את המנוי 48,505 0.17%
שדרגו את המנוי 46,318 0.16%
שדרגו את המנוי 29,316 0.10%
שדרגו את המנוי 29,309 0.10%
שדרגו את המנוי 9,710 0.03%
שדרגו את המנוי 9,501 0.03%
שדרגו את המנוי 8,430 0.03%
שדרגו את המנוי 7,583 0.03%
שדרגו את המנוי 4,639 0.02%
שדרגו את המנוי 1,591 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,461 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 574 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,214,087 21.81%
כלל 2,202,200 7.73%
פסגות 1,194,030 4.19%
הירשמו לצפייה 675,864 2.37%
הירשמו לצפייה 573,393 2.01%
הירשמו לצפייה 436,424 1.53%
שדרגו את המנוי 194,284 0.68%
שדרגו את המנוי 194,220 0.68%
שדרגו את המנוי 128,505 0.45%
שדרגו את המנוי 114,133 0.40%
שדרגו את המנוי 68,792 0.24%
שדרגו את המנוי 68,120 0.24%
שדרגו את המנוי 61,122 0.21%
שדרגו את המנוי 32,810 0.12%
שדרגו את המנוי 28,272 0.10%
שדרגו את המנוי 20,883 0.07%
שדרגו את המנוי 19,200 0.07%
שדרגו את המנוי 18,615 0.07%
שדרגו את המנוי 18,598 0.07%
שדרגו את המנוי 18,016 0.06%
שדרגו את המנוי 14,595 0.05%
שדרגו את המנוי 13,488 0.05%
שדרגו את המנוי 12,395 0.04%
שדרגו את המנוי 12,292 0.04%
שדרגו את המנוי 10,059 0.04%
שדרגו את המנוי 9,958 0.03%
שדרגו את המנוי 9,513 0.03%
שדרגו את המנוי 8,348 0.03%
שדרגו את המנוי 7,040 0.02%
שדרגו את המנוי 6,376 0.02%
שדרגו את המנוי 5,564 0.02%
שדרגו את המנוי 5,251 0.02%
שדרגו את המנוי 5,068 0.02%
שדרגו את המנוי 4,338 0.02%
שדרגו את המנוי 3,474 0.01%
שדרגו את המנוי 3,011 0.01%
שדרגו את המנוי 2,940 0.01%
שדרגו את המנוי 2,477 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,347 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,216 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,736 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,372 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,370 < 0.01%
שדרגו את המנוי 978 < 0.01%
שדרגו את המנוי 400 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אפריקה נכסים דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות ל-2014: הרווח המיוחס למחזיקי המניות הסכם אשתקד בכ- 266 מיליון שקל - עלייה של 78.5% לעומת 2013; ה-NOI הסתכם ב-379 מיליון שקל, צמיחה של 8.3% לעומת התקופה המקבילה. במקביל לפרסום הדו"חות, אפריקה נכסים הודיעה כי בכוונתה לחלק בשנים 2015-2016 דיבידנד בהיקף של כ-320 מיליון שקל. #דוחות_כספיים #דיבידנד #נדלן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים

  אפריקה נכסים דיווחה כי חתמה על הסכם משמעותי במסגרתו מכון ויצמן למדע יכנס כשותף לפארק קריית ויצמן בנס ציונה. במסגרת ההסכמים שנחתמו ישלם המכון סך של כ-201 מיליוני שקל ויבוטל הסכם החכירה בין שני הצדדים שהיה צפוי להסתיים בשנת 2029. תזרים המזומנים של החברה עם השלמת העסקה צפוי לעמוד על כ-160 מיליוני שקל. #מכון_וייצמן #חכירה #נס_ציונה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אפי אירופה, החברה-הבת של אפריקה נכסים, השלימה את מכירת קניון אפי פאלאס פארדוביצ'ה שבצ'כיה לפי שווי של 83 מיליון יורו (כ-394 מיליון שקל). תזרים המזומנים שינבע לחברה כתוצאה מביצוע העסקה עומד על כ-104 מיליון שקל (22 מיליון אירו). #נדלן #קניון #צ'כיה #אירופה #מימושים #אפי_פאלאס_פארוביצ'ה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית