תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אפריקה נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
מור 972,435 984,726 12,291  1.26%
אלטשולר - שחם 57,333 66,564 9,231  16.10%
הירשמו לצפייה 40,747 46,115 5,368  13.17%
הירשמו לצפייה 17,680 19,995 2,315  13.09%
הירשמו לצפייה 2,200 3,700 1,500  68.18%
שדרגו את המנוי 43,837 44,643 806  1.84%
שדרגו את המנוי 2,385 2,699 314  13.17%
שדרגו את המנוי 7,011 7,256 245  3.49%
שדרגו את המנוי 1,351 1,473 122  9.03%
שדרגו את המנוי 158,617 158,672 55  0.03%
שדרגו את המנוי 12,017 12,039 22  0.18%
שדרגו את המנוי 712 633 -79  -11.10%
שדרגו את המנוי 1,200 1,100 -100  -8.33%
שדרגו את המנוי 131,537 130,765 -772  -0.59%
שדרגו את המנוי 6,669 5,769 -900  -13.50%
שדרגו את המנוי 15,010 14,030 -980  -6.53%
שדרגו את המנוי 56,017 54,013 -2,004  -3.58%
שדרגו את המנוי 46,218 41,945 -4,273  -9.25%
שדרגו את המנוי 548,600 496,385 -52,215  -9.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 32,269

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -61,323

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
הפניקס 664,239 1,744,120 1,079,880  162.57%
כלל 2,101,170 3,149,180 1,048,010  49.88%
הירשמו לצפייה 28 797,476 797,448  2,848,028.57%
הירשמו לצפייה 601,801 1,256,930 655,125  108.86%
הירשמו לצפייה 436,848 1,015,260 578,407  132.41%
שדרגו את המנוי 1,279,160 1,758,440 479,283  37.47%
שדרגו את המנוי 195,373 527,440 332,067  169.97%
שדרגו את המנוי 190,929 296,191 105,262  55.13%
שדרגו את המנוי 111,051 169,697 58,646  52.81%
שדרגו את המנוי 192,653 227,209 34,556  17.94%
שדרגו את המנוי 18,082 43,528 25,446  140.73%
שדרגו את המנוי 5,693 17,026 11,333  199.07%
שדרגו את המנוי 9,826 19,338 9,512  96.80%
שדרגו את המנוי 33,007 37,610 4,603  13.95%
שדרגו את המנוי 2,728 5,510 2,782  101.98%
שדרגו את המנוי 998 3,304 2,306  231.06%
שדרגו את המנוי 17,090 17,410 320  1.87%
שדרגו את המנוי 8,064 7,959 -105  -1.30%
שדרגו את המנוי 45,556 36,980 -8,576  -18.83%
שדרגו את המנוי 195,331 172,998 -22,333  -11.43%
שדרגו את המנוי 130,373 104,264 -26,109  -20.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,224,986

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -57,123

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 32,269
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -61,323
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,224,986
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -57,123
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,114,126 7.42%
מור 984,726 3.46%
פסגות 496,385 1.74%
הירשמו לצפייה 158,672 0.56%
הירשמו לצפייה 130,765 0.46%
הירשמו לצפייה 66,564 0.23%
שדרגו את המנוי 54,013 0.19%
שדרגו את המנוי 46,115 0.16%
שדרגו את המנוי 44,643 0.16%
שדרגו את המנוי 41,945 0.15%
שדרגו את המנוי 19,995 0.07%
שדרגו את המנוי 14,030 0.05%
שדרגו את המנוי 12,039 0.04%
שדרגו את המנוי 10,605 0.04%
שדרגו את המנוי 7,256 0.03%
שדרגו את המנוי 5,769 0.02%
שדרגו את המנוי 4,639 0.02%
שדרגו את המנוי 3,700 0.01%
שדרגו את המנוי 2,711 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,699 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,859 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,705 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,473 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 633 < 0.01%
שדרגו את המנוי 60 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 11,736,930 41.19%
כלל 3,149,180 11.05%
פסגות 1,758,440 6.17%
הירשמו לצפייה 1,744,120 6.12%
הירשמו לצפייה 1,256,930 4.41%
הירשמו לצפייה 1,015,260 3.56%
שדרגו את המנוי 797,476 2.80%
שדרגו את המנוי 527,440 1.85%
שדרגו את המנוי 296,191 1.04%
שדרגו את המנוי 227,209 0.80%
שדרגו את המנוי 172,998 0.61%
שדרגו את המנוי 169,697 0.60%
שדרגו את המנוי 110,315 0.39%
שדרגו את המנוי 104,264 0.37%
שדרגו את המנוי 68,120 0.24%
שדרגו את המנוי 43,528 0.15%
שדרגו את המנוי 37,610 0.13%
שדרגו את המנוי 36,980 0.13%
שדרגו את המנוי 28,272 0.10%
שדרגו את המנוי 19,338 0.07%
שדרגו את המנוי 18,719 0.07%
שדרגו את המנוי 18,021 0.06%
שדרגו את המנוי 17,410 0.06%
שדרגו את המנוי 17,026 0.06%
שדרגו את המנוי 16,064 0.06%
שדרגו את המנוי 14,595 0.05%
שדרגו את המנוי 11,234 0.04%
שדרגו את המנוי 7,959 0.03%
שדרגו את המנוי 7,531 0.03%
שדרגו את המנוי 7,040 0.02%
שדרגו את המנוי 6,644 0.02%
שדרגו את המנוי 5,510 0.02%
שדרגו את המנוי 4,473 0.02%
שדרגו את המנוי 3,304 0.01%
שדרגו את המנוי 3,011 0.01%
שדרגו את המנוי 2,941 0.01%
שדרגו את המנוי 2,939 0.01%
שדרגו את המנוי 2,477 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,216 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,098 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,372 < 0.01%
שדרגו את המנוי 978 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אפריקה נכסים דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות ל-2014: הרווח המיוחס למחזיקי המניות הסכם אשתקד בכ- 266 מיליון שקל - עלייה של 78.5% לעומת 2013; ה-NOI הסתכם ב-379 מיליון שקל, צמיחה של 8.3% לעומת התקופה המקבילה. במקביל לפרסום הדו"חות, אפריקה נכסים הודיעה כי בכוונתה לחלק בשנים 2015-2016 דיבידנד בהיקף של כ-320 מיליון שקל. #דוחות_כספיים #דיבידנד #נדלן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים

  אפריקה נכסים דיווחה כי חתמה על הסכם משמעותי במסגרתו מכון ויצמן למדע יכנס כשותף לפארק קריית ויצמן בנס ציונה. במסגרת ההסכמים שנחתמו ישלם המכון סך של כ-201 מיליוני שקל ויבוטל הסכם החכירה בין שני הצדדים שהיה צפוי להסתיים בשנת 2029. תזרים המזומנים של החברה עם השלמת העסקה צפוי לעמוד על כ-160 מיליוני שקל. #מכון_וייצמן #חכירה #נס_ציונה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אפי אירופה, החברה-הבת של אפריקה נכסים, השלימה את מכירת קניון אפי פאלאס פארדוביצ'ה שבצ'כיה לפי שווי של 83 מיליון יורו (כ-394 מיליון שקל). תזרים המזומנים שינבע לחברה כתוצאה מביצוע העסקה עומד על כ-104 מיליון שקל (22 מיליון אירו). #נדלן #קניון #צ'כיה #אירופה #מימושים #אפי_פאלאס_פארוביצ'ה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית