תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

או.אר.טי

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: אלקטרוניקה ואופטיקה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
מגדל 8,552 13,020 4,468  52.25%
הראל 659 2,466 1,807  274.20%
הירשמו לצפייה 628 1,259 631  100.48%
הירשמו לצפייה 144,430 139,846 -4,584  -3.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,906

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,584

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הראל 596,095 596,242 147  0.02%
מגדל 332,631 332,755 124  0.04%
הירשמו לצפייה 18,468 18,516 48  0.26%
הירשמו לצפייה 26,842 24,819 -2,023  -7.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 319

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,023

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,906
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,584
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 319
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,023
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 239,492 4.56%
פורסט 139,846 2.66%
מיטב דש 77,913 1.48%
הירשמו לצפייה 13,020 0.25%
הירשמו לצפייה 4,988 0.09%
הירשמו לצפייה 2,466 0.05%
שדרגו את המנוי 1,259 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,000,809 19.05%
הראל 596,242 11.35%
מגדל 332,755 6.33%
הירשמו לצפייה 24,819 0.47%
הירשמו לצפייה 18,516 0.35%
הירשמו לצפייה 18,275 0.35%
שדרגו את המנוי 8,319 0.16%
שדרגו את המנוי 1,883 0.04%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית