תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלומיי קפיטל

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: קלינטק
אתר: www.ellomay.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
אקסלנס 13,900 18,806 4,906  35.29%
מגדל 3,673 6,450 2,777  75.61%
הירשמו לצפייה 12,692 14,692 2,000  15.76%
הירשמו לצפייה 4,761 6,179 1,418  29.78%
הירשמו לצפייה 22,255 23,154 899  4.04%
שדרגו את המנוי 6,570 6,572 2  0.03%
שדרגו את המנוי 1,275 1,146 -129  -10.12%
שדרגו את המנוי 792 539 -253  -31.94%
שדרגו את המנוי 291 36 -255  -87.63%
שדרגו את המנוי 163,279 159,787 -3,492  -2.14%
שדרגו את המנוי 840,913 807,639 -33,274  -3.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,002

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -37,403

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
ילין לפידות 96,561 406,153 309,592  320.62%
הראל 521,887 568,678 46,791  8.97%
הירשמו לצפייה 448,896 483,062 34,166  7.61%
הירשמו לצפייה 220 33,854 33,634  15,288.18%
הירשמו לצפייה 441 31,314 30,873  7,000.68%
שדרגו את המנוי 201,000 206,296 5,296  2.63%
שדרגו את המנוי 139,434 143,196 3,762  2.70%
שדרגו את המנוי 129,072 132,402 3,330  2.58%
שדרגו את המנוי 23,500 23,671 171  0.73%
שדרגו את המנוי 2,054 2,050 -4  -0.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 467,615

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 12,002
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -37,403
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 467,615
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,078,670 10.10%
ילין לפידות 807,639 7.57%
מיטב דש 159,787 1.50%
הירשמו לצפייה 23,154 0.22%
הירשמו לצפייה 18,806 0.18%
הירשמו לצפייה 16,536 0.15%
שדרגו את המנוי 14,692 0.14%
שדרגו את המנוי 7,600 0.07%
שדרגו את המנוי 6,572 0.06%
שדרגו את המנוי 6,450 0.06%
שדרגו את המנוי 6,179 0.06%
שדרגו את המנוי 5,039 0.05%
שדרגו את המנוי 2,500 0.02%
שדרגו את המנוי 1,146 0.01%
שדרגו את המנוי 1,139 0.01%
שדרגו את המנוי 856 < 0.01%
שדרגו את המנוי 539 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,573,524 24.11%
הראל 568,678 5.33%
כלל 524,802 4.92%
הירשמו לצפייה 483,062 4.52%
הירשמו לצפייה 406,153 3.80%
הירשמו לצפייה 206,296 1.93%
שדרגו את המנוי 143,196 1.34%
שדרגו את המנוי 132,402 1.24%
שדרגו את המנוי 33,854 0.32%
שדרגו את המנוי 31,314 0.29%
שדרגו את המנוי 23,671 0.22%
שדרגו את המנוי 15,196 0.14%
שדרגו את המנוי 2,050 0.02%
שדרגו את המנוי 1,500 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 350 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אלומיי קפיטל דיווחה על תוצאות דוראד אנרגיה לשנת 2014: הכנסות תחנת הכוח הסתכמו בכ-1.48 מיליארד שקל; הרווח התפועלי של התחנה, שהחלה לפעול במאי 2014 עמד על כ-233 מיליון שקל. #דוראד #תחנת_כוח #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אלומיי קפיטל דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2014: הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בכ-5.2 מיליון דולר; ה-EBITDA המתואם במהלך התקופה המדווחת עמד על 5.1 מיליון דולר. #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אלומיי קפיטל מדווחת על תוצאות דוראד אנרגיה שפרסמה את תוצאותיה ברבעון השלישי של 2014: הכנסות דוראד הסתכמו בכ-693 מיליון שקל; הרווח התפעולי עמד על 43 מיליון דולר. אלומיי מחזיקה כיום ב-7.5% מתחנת הכוח עם אופציה להגדלת ההחזקה ל-9.4%. #דוראד_אנרגיה #תחנת_כוח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית