תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

עמודי חברות ציבוריות


מדורים

לודן

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
פורטה 40,963 46,474 5,511  13.45%
מגדל 5,420 6,242 822  15.17%
הירשמו לצפייה 15,687 16,327 640  4.08%
הירשמו לצפייה 318,262 318,265 3
הירשמו לצפייה 248,466 236,173 -12,293  -4.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,976

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,293

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
ילין לפידות 1,209,710 1,217,170 7,457  0.62%
מגדל 1,168,590 1,169,020 433  0.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,890

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,976
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,293
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 7,890
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,029,006 8.93%
אי.בי.אי. 405,525 3.52%
פסגות 318,265 2.76%
הירשמו לצפייה 236,173 2.05%
הירשמו לצפייה 46,474 0.40%
הירשמו לצפייה 16,327 0.14%
שדרגו את המנוי 6,242 0.05%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,386,190 20.71%
ילין לפידות 1,217,170 10.56%
מגדל 1,169,020 10.14%
שם חברה: לודן
מספר נייר ערך: 1081439
אתר: http://www.ludan-group.com
ענף: מסחר ושרותים
תת ענף: שרותים
תחום פעילות: מתן שירותי הנדסה, ניהול פרוייקטים ובתחום התוכנה.
משקיע/ה
חברה ציבורית