תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הפניקס

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח
אתר: www.fnx.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2020 30.11.2020 שינוי
אלטשולר - שחם -106,493 45,635 152,128  -142.85%
מיטב דש 642,390 780,408 138,018  21.49%
הירשמו לצפייה 7,265 25,892 18,627  256.39%
הירשמו לצפייה 210,123 227,566 17,443  8.30%
הירשמו לצפייה 225,501 233,068 7,567  3.36%
שדרגו את המנוי 542,313 549,455 7,142  1.32%
שדרגו את המנוי 19,405 25,107 5,702  29.38%
שדרגו את המנוי 4,000 6,000 2,000  50.00%
שדרגו את המנוי 20,221 19,016 -1,205  -5.96%
שדרגו את המנוי 255,078 253,781 -1,297  -0.51%
שדרגו את המנוי 15,150 12,650 -2,500  -16.50%
שדרגו את המנוי 1,212,800 1,209,890 -2,912  -0.24%
שדרגו את המנוי 142,294 139,380 -2,914  -2.05%
שדרגו את המנוי 63,441 58,122 -5,319  -8.38%
שדרגו את המנוי 217,500 212,000 -5,500  -2.53%
שדרגו את המנוי 41,670 35,807 -5,863  -14.07%
שדרגו את המנוי 109,831 98,825 -11,006  -10.02%
שדרגו את המנוי 303,729 288,676 -15,053  -4.96%
שדרגו את המנוי 37,566 15,848 -21,718  -57.81%
שדרגו את המנוי 1,627,480 1,538,010 -89,465  -5.50%
שדרגו את המנוי 3,799,710 3,601,130 -198,577  -5.23%
שדרגו את המנוי 1,248,630 1,021,120 -227,511  -18.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 348,627

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -590,840

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
עמיתים 2,343,740 5,233,460 2,889,720  123.30%
מנורה 10,282,400 11,549,900 1,267,510  12.33%
הירשמו לצפייה 1,743,720 2,260,960 517,237  29.66%
הירשמו לצפייה 141,400 565,000 423,600  299.58%
הירשמו לצפייה 893,595 1,270,120 376,520  42.14%
שדרגו את המנוי 464,743 723,743 259,000  55.73%
שדרגו את המנוי 7,156,820 7,296,610 139,795  1.95%
שדרגו את המנוי 90,270 223,168 132,898  147.22%
שדרגו את המנוי 49,920 114,800 64,880  129.97%
שדרגו את המנוי 9,760,870 9,825,470 64,601  0.66%
שדרגו את המנוי 313,326 369,926 56,600  18.06%
שדרגו את המנוי 43,556 59,417 15,861  36.42%
שדרגו את המנוי 145,114 160,248 15,134  10.43%
שדרגו את המנוי 294,289 302,289 8,000  2.72%
שדרגו את המנוי 136,165 142,089 5,924  4.35%
שדרגו את המנוי 415,423 415,537 114  0.03%
שדרגו את המנוי 10,649,300 10,649,300 1
שדרגו את המנוי 10,669,300 10,668,900 -338
שדרגו את המנוי 821,201 817,843 -3,358  -0.41%
שדרגו את המנוי 45,081 38,817 -6,264  -13.89%
שדרגו את המנוי 403,703 396,167 -7,536  -1.87%
שדרגו את המנוי 27,800 18,600 -9,200  -33.09%
שדרגו את המנוי 31,695 19,091 -12,604  -39.77%
שדרגו את המנוי 146,133 130,687 -15,446  -10.57%
שדרגו את המנוי 204,664 184,582 -20,082  -9.81%
שדרגו את המנוי 66,604 37,704 -28,900  -43.39%
שדרגו את המנוי 82,984 50,139 -32,845  -39.58%
שדרגו את המנוי 64,700 2,800 -61,900  -95.67%
שדרגו את המנוי 121,718 25,232 -96,486  -79.27%
שדרגו את המנוי 1,692,020 1,551,710 -140,315  -8.29%
שדרגו את המנוי 215,741 60,125 -155,616  -72.13%
שדרגו את המנוי 720,540 548,548 -171,992  -23.87%
שדרגו את המנוי 4,781,470 3,393,410 -1,388,060  -29.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,237,395

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,150,942

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 348,627
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -590,840
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 6,237,395
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,150,942
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,612,977 4.14%
ילין לפידות 3,601,130 1.41%
מור 1,538,010 0.60%
הירשמו לצפייה 1,209,890 0.47%
הירשמו לצפייה 1,021,120 0.40%
הירשמו לצפייה 780,408 0.30%
שדרגו את המנוי 549,455 0.21%
שדרגו את המנוי 288,676 0.11%
שדרגו את המנוי 253,781 0.10%
שדרגו את המנוי 233,068 0.09%
שדרגו את המנוי 227,566 0.09%
שדרגו את המנוי 212,000 0.08%
שדרגו את המנוי 139,508 0.05%
שדרגו את המנוי 139,380 0.05%
שדרגו את המנוי 98,825 0.04%
שדרגו את המנוי 58,122 0.02%
שדרגו את המנוי 45,635 0.02%
שדרגו את המנוי 45,328 0.02%
שדרגו את המנוי 35,807 0.01%
שדרגו את המנוי 25,892 0.01%
שדרגו את המנוי 25,107 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,016 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,848 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,650 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,666 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,329 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,093 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,195 < 0.01%
שדרגו את המנוי 522 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 74,032,515 28.91%
מנורה 11,549,900 4.51%
מגדל 10,668,900 4.17%
הירשמו לצפייה 10,649,300 4.16%
הירשמו לצפייה 9,825,470 3.84%
הירשמו לצפייה 7,296,610 2.85%
שדרגו את המנוי 5,233,460 2.04%
שדרגו את המנוי 3,393,410 1.33%
שדרגו את המנוי 3,159,720 1.23%
שדרגו את המנוי 2,260,960 0.88%
שדרגו את המנוי 1,551,710 0.61%
שדרגו את המנוי 1,270,120 0.50%
שדרגו את המנוי 817,843 0.32%
שדרגו את המנוי 723,743 0.28%
שדרגו את המנוי 565,000 0.22%
שדרגו את המנוי 548,548 0.21%
שדרגו את המנוי 499,747 0.20%
שדרגו את המנוי 415,537 0.16%
שדרגו את המנוי 396,167 0.15%
שדרגו את המנוי 369,926 0.14%
שדרגו את המנוי 302,289 0.12%
שדרגו את המנוי 250,207 0.10%
שדרגו את המנוי 232,189 0.09%
שדרגו את המנוי 223,168 0.09%
שדרגו את המנוי 199,329 0.08%
שדרגו את המנוי 184,582 0.07%
שדרגו את המנוי 172,044 0.07%
שדרגו את המנוי 160,248 0.06%
שדרגו את המנוי 142,089 0.06%
שדרגו את המנוי 130,687 0.05%
שדרגו את המנוי 116,688 0.05%
שדרגו את המנוי 114,800 0.04%
שדרגו את המנוי 77,311 0.03%
שדרגו את המנוי 60,295 0.02%
שדרגו את המנוי 60,125 0.02%
שדרגו את המנוי 59,417 0.02%
שדרגו את המנוי 50,139 0.02%
שדרגו את המנוי 40,307 0.02%
שדרגו את המנוי 38,817 0.02%
שדרגו את המנוי 37,704 0.01%
שדרגו את המנוי 35,726 0.01%
שדרגו את המנוי 33,953 0.01%
שדרגו את המנוי 25,232 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,669 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,938 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,091 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,800 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  הפניקס דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הרווח הכולל הסתכם בכ-444 מיליון שקל, זאת לאחר הפרשה של 123 מיליון שקל שבצעה החברה בגלל סביבת הריבית הנמוכה.לשם השוואה, את 2013 סיימה הפניקס עם רווח כולל של כ-744 מיליון שקל. התשואה להון ב-2014 עמדה על 12.1% - התשואה הגבוהה בענף. #דוחות_כספיים #ביטוח #חברת_ביטוח
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  אנרג'יקס חתמה על הסכם מימון מחדש עתידי בהיקף של 290 מיליון שקל , המיועד בין היתר להחלפת מימון ההקמה הקיים לפרויקט "נאות חובב". על פי ההסכם עם הפניקס, חברת הביטוח תעמיד לחברת הפרויקט 180 מיליון שקל ו-110 מיליון שקל נוספים תעמיד אנרג'יקס. בנוסף, להפניקס ניתנה אופציה ל-45 ימים מהיום, להעמיד הלוואה של 110 מיליון שקל במקום אנרג'יקס או למצוא גורם מממן אחר שיעמיד הלוואה זו לחברת הפרויקט. המימון מיועד להחליף מימון הקמה קיים בהיקף של עד 50 מיליון אירו #הלוואה #נאות_חובב #מימון #חברת_ביטוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  הפניקס דיווחה היום על רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של כ-133 מיליון שקל ברבעון השלישי, זאת לעומת רווח נקי של 113.3 מיליון שקל ברבעון המקביל #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  קבוצת הפניקס גייסה בשלב המוסדי סדרת אג"ח ד' שקלי בשיעור ריבית שנתי של 3.85%, בהיקף כספי כולל של 340 מיליון שקל. במסגרת ההנפקה נרשמו ביקושים של כ-840 מיליון שקל. איגרות החוב מדורגות Aa2 על ידי חברת מידרוג ותפרענה בתשלום קרן אחד בינואר 2026 עם אופציה לפירעון מוקדם בינואר 2024.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית