תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אנלייט אנרגיה

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: קלינטק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
אקסלנס 3,285,300 3,383,880 98,588  3.00%
אפסילון 80,759 151,479 70,720  87.57%
הירשמו לצפייה 165,676 184,676 19,000  11.47%
הירשמו לצפייה 50,733 62,609 11,876  23.41%
הירשמו לצפייה 1,828 9,319 7,491  409.79%
שדרגו את המנוי 81,490 87,220 5,730  7.03%
שדרגו את המנוי 16,200 21,600 5,400  33.33%
שדרגו את המנוי 190,713 195,342 4,629  2.43%
שדרגו את המנוי 63,000 67,000 4,000  6.35%
שדרגו את המנוי 460,106 463,983 3,877  0.84%
שדרגו את המנוי 108,100 109,100 1,000  0.93%
שדרגו את המנוי 115,903 115,065 -838  -0.72%
שדרגו את המנוי 131,647 126,394 -5,253  -3.99%
שדרגו את המנוי 260,518 254,000 -6,518  -2.50%
שדרגו את המנוי 199,581 191,156 -8,425  -4.22%
שדרגו את המנוי 127,479 97,624 -29,855  -23.42%
שדרגו את המנוי 572,346 537,319 -35,027  -6.12%
שדרגו את המנוי 328,207 283,871 -44,336  -13.51%
שדרגו את המנוי 5,369,740 5,313,250 -56,489  -1.05%
שדרגו את המנוי 927,172 847,190 -79,982  -8.63%
שדרגו את המנוי 522,985 438,361 -84,624  -16.18%
שדרגו את המנוי 3,485,630 3,365,950 -119,682  -3.43%
שדרגו את המנוי 970,000 830,000 -140,000  -14.43%
שדרגו את המנוי 5,073,140 4,885,610 -187,535  -3.70%
שדרגו את המנוי 10,544,000 10,353,500 -190,484  -1.81%
שדרגו את המנוי 9,031,940 8,759,880 -272,060  -3.01%
שדרגו את המנוי 2,911,310 2,627,930 -283,375  -9.73%
שדרגו את המנוי 6,239,370 5,843,660 -395,714  -6.34%
שדרגו את המנוי 10,634,300 10,058,300 -576,050  -5.42%
שדרגו את המנוי 28,775,600 28,084,700 -690,944  -2.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 232,311

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,207,191

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
כלל 15,338,800 52,009,000 36,670,200  239.07%
מגדל 74,437,700 90,295,600 15,857,800  21.30%
הירשמו לצפייה 57,513,300 61,888,000 4,374,710  7.61%
הירשמו לצפייה 11,557,200 13,428,200 1,871,060  16.19%
הירשמו לצפייה 2,092,490 3,624,490 1,532,000  73.21%
שדרגו את המנוי 6,928,740 8,375,720 1,446,980  20.88%
שדרגו את המנוי 729,931 1,822,780 1,092,840  149.72%
שדרגו את המנוי 14,331,000 14,858,500 527,506  3.68%
שדרגו את המנוי 2,508,160 2,808,160 300,000  11.96%
שדרגו את המנוי 2,382,900 2,662,300 279,400  11.73%
שדרגו את המנוי 452,515 662,856 210,341  46.48%
שדרגו את המנוי 2,446,740 2,617,100 170,357  6.96%
שדרגו את המנוי 866,429 1,011,740 145,313  16.77%
שדרגו את המנוי 407,271 496,188 88,917  21.83%
שדרגו את המנוי 354,094 432,494 78,400  22.14%
שדרגו את המנוי 88,296 152,046 63,750  72.20%
שדרגו את המנוי 57,386,100 57,440,100 53,988  0.09%
שדרגו את המנוי 473,190 513,298 40,108  8.48%
שדרגו את המנוי 665,497 695,297 29,800  4.48%
שדרגו את המנוי 94,837 116,737 21,900  23.09%
שדרגו את המנוי 130,922 147,522 16,600  12.68%
שדרגו את המנוי 160,369 174,969 14,600  9.10%
שדרגו את המנוי 96,926 109,526 12,600  13.00%
שדרגו את המנוי 69,236 81,136 11,900  17.19%
שדרגו את המנוי 1,342,750 1,346,840 4,081  0.30%
שדרגו את המנוי 318,008 297,505 -20,503  -6.45%
שדרגו את המנוי 237,553 214,053 -23,500  -9.89%
שדרגו את המנוי 276,000 228,962 -47,038  -17.04%
שדרגו את המנוי 759,942 706,640 -53,302  -7.01%
שדרגו את המנוי 1,142,300 1,064,150 -78,152  -6.84%
שדרגו את המנוי 910,179 823,800 -86,379  -9.49%
שדרגו את המנוי 1,089,730 996,716 -93,015  -8.54%
שדרגו את המנוי 5,844,620 5,725,390 -119,234  -2.04%
שדרגו את המנוי 1,741,680 1,588,620 -153,056  -8.79%
שדרגו את המנוי 624,300 453,889 -170,411  -27.30%
שדרגו את המנוי 860,560 623,337 -237,223  -27.57%
שדרגו את המנוי 506,236 177,472 -328,764  -64.94%
שדרגו את המנוי 12,330,000 12,000,000 -330,000  -2.68%
שדרגו את המנוי 5,515,900 5,178,050 -337,851  -6.13%
שדרגו את המנוי 945,042 567,068 -377,974  -40.00%
שדרגו את המנוי 8,717,580 8,291,490 -426,089  -4.89%
שדרגו את המנוי 15,890,200 15,319,200 -570,989  -3.59%
שדרגו את המנוי 3,680,010 2,741,700 -938,310  -25.50%
שדרגו את המנוי 46,011,900 42,555,400 -3,456,530  -7.51%
שדרגו את המנוי 45,695,400 28,727,000 -16,968,300  -37.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 64,915,151

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -24,816,620

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 232,311
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,207,191
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 64,915,151
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -24,816,620
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 88,229,740 16.46%
ילין לפידות 28,084,700 5.24%
מיטב דש 10,353,500 1.93%
הירשמו לצפייה 10,058,300 1.88%
הירשמו לצפייה 8,759,880 1.63%
הירשמו לצפייה 5,843,660 1.09%
שדרגו את המנוי 5,313,250 0.99%
שדרגו את המנוי 4,885,610 0.91%
שדרגו את המנוי 3,383,880 0.63%
שדרגו את המנוי 3,365,950 0.63%
שדרגו את המנוי 2,627,930 0.49%
שדרגו את המנוי 847,190 0.16%
שדרגו את המנוי 830,000 0.15%
שדרגו את המנוי 537,319 0.10%
שדרגו את המנוי 463,983 0.09%
שדרגו את המנוי 438,361 0.08%
שדרגו את המנוי 283,871 0.05%
שדרגו את המנוי 283,766 0.05%
שדרגו את המנוי 254,000 0.05%
שדרגו את המנוי 195,342 0.04%
שדרגו את המנוי 191,156 0.04%
שדרגו את המנוי 184,676 0.03%
שדרגו את המנוי 151,479 0.03%
שדרגו את המנוי 126,394 0.02%
שדרגו את המנוי 115,065 0.02%
שדרגו את המנוי 111,864 0.02%
שדרגו את המנוי 109,100 0.02%
שדרגו את המנוי 97,624 0.02%
שדרגו את המנוי 87,220 0.02%
שדרגו את המנוי 67,000 0.01%
שדרגו את המנוי 62,609 0.01%
שדרגו את המנוי 32,822 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,740 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,319 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,379 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,701 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 447,078,382 83.38%
מגדל 90,295,600 16.84%
הראל 61,888,000 11.54%
הירשמו לצפייה 57,440,100 10.71%
הירשמו לצפייה 52,009,000 9.70%
הירשמו לצפייה 42,555,400 7.94%
שדרגו את המנוי 28,727,000 5.36%
שדרגו את המנוי 15,319,200 2.86%
שדרגו את המנוי 14,858,500 2.77%
שדרגו את המנוי 13,428,200 2.50%
שדרגו את המנוי 12,000,000 2.24%
שדרגו את המנוי 8,375,720 1.56%
שדרגו את המנוי 8,291,490 1.55%
שדרגו את המנוי 5,725,390 1.07%
שדרגו את המנוי 5,178,050 0.97%
שדרגו את המנוי 3,624,490 0.68%
שדרגו את המנוי 2,808,160 0.52%
שדרגו את המנוי 2,741,700 0.51%
שדרגו את המנוי 2,662,300 0.50%
שדרגו את המנוי 2,617,100 0.49%
שדרגו את המנוי 1,822,780 0.34%
שדרגו את המנוי 1,588,620 0.30%
שדרגו את המנוי 1,346,840 0.25%
שדרגו את המנוי 1,064,150 0.20%
שדרגו את המנוי 1,011,740 0.19%
שדרגו את המנוי 996,716 0.19%
שדרגו את המנוי 863,482 0.16%
שדרגו את המנוי 823,800 0.15%
שדרגו את המנוי 706,640 0.13%
שדרגו את המנוי 695,297 0.13%
שדרגו את המנוי 662,856 0.12%
שדרגו את המנוי 623,337 0.12%
שדרגו את המנוי 567,068 0.11%
שדרגו את המנוי 513,298 0.10%
שדרגו את המנוי 496,188 0.09%
שדרגו את המנוי 453,889 0.08%
שדרגו את המנוי 432,494 0.08%
שדרגו את המנוי 297,505 0.06%
שדרגו את המנוי 228,962 0.04%
שדרגו את המנוי 214,053 0.04%
שדרגו את המנוי 177,472 0.03%
שדרגו את המנוי 174,969 0.03%
שדרגו את המנוי 152,046 0.03%
שדרגו את המנוי 147,522 0.03%
שדרגו את המנוי 116,737 0.02%
שדרגו את המנוי 109,526 0.02%
שדרגו את המנוי 81,136 0.02%
שדרגו את המנוי 57,505 0.01%
שדרגו את המנוי 55,354 0.01%
שדרגו את המנוי 51,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  אנלייט אנרגיה מתחדשת דיווחה היום (א') כי הושלמה עסקת רכישת השליטה בפרויקט אנרגיית רוח בפולין בהספק של 36 מגה וואט
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית