תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חברה לישראל

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
פסגות 22,079 22,964 885  4.01%
פורטה 11,035 11,521 486  4.40%
הירשמו לצפייה 7,265 7,700 435  5.99%
הירשמו לצפייה 9,484 9,584 100  1.05%
הירשמו לצפייה 5,284 5,277 -7  -0.13%
שדרגו את המנוי 53 1 -52  -98.11%
שדרגו את המנוי 500 400 -100  -20.00%
שדרגו את המנוי 88,730 88,567 -163  -0.18%
שדרגו את המנוי 6,126 5,956 -170  -2.78%
שדרגו את המנוי 2,621 2,341 -280  -10.68%
שדרגו את המנוי 837 514 -323  -38.59%
שדרגו את המנוי 16,833 16,472 -361  -2.14%
שדרגו את המנוי 3,720 1,783 -1,937  -52.07%
שדרגו את המנוי 32,096 23,136 -8,960  -27.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,906

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,353

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
כלל 48,745 230,327 181,582  372.51%
הראל 306,671 354,795 48,124  15.69%
הירשמו לצפייה 1,613 7,037 5,424  336.27%
הירשמו לצפייה 41,474 45,496 4,022  9.70%
הירשמו לצפייה 0 1,991 1,991
שדרגו את המנוי 13,054 15,009 1,955  14.98%
שדרגו את המנוי 350,246 351,054 808  0.23%
שדרגו את המנוי 900 1,492 592  65.78%
שדרגו את המנוי 2,598 2,880 282  10.85%
שדרגו את המנוי 310 476 166  53.55%
שדרגו את המנוי 41 0 -41  -100.00%
שדרגו את המנוי 54 0 -54  -100.00%
שדרגו את המנוי 240 0 -240  -100.00%
שדרגו את המנוי 301 0 -301  -100.00%
שדרגו את המנוי 6,220 5,745 -475  -7.64%
שדרגו את המנוי 3,216 2,737 -479  -14.89%
שדרגו את המנוי 194,875 194,128 -747  -0.38%
שדרגו את המנוי 863 0 -863  -100.00%
שדרגו את המנוי 863 0 -863  -100.00%
שדרגו את המנוי 1,203 0 -1,203  -100.00%
שדרגו את המנוי 6,791 4,660 -2,131  -31.38%
שדרגו את המנוי 104,851 102,638 -2,213  -2.11%
שדרגו את המנוי 2,491 0 -2,491  -100.00%
שדרגו את המנוי 28,609 20,387 -8,222  -28.74%
שדרגו את המנוי 301,582 284,121 -17,461  -5.79%
שדרגו את המנוי 512,872 378,860 -134,012  -26.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 244,946

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -171,796

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,906
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,353
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 244,946
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -171,796
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 219,978 2.86%
ילין לפידות 88,567 1.15%
מיטב דש 23,136 0.30%
הירשמו לצפייה 22,964 0.30%
הירשמו לצפייה 16,472 0.21%
הירשמו לצפייה 16,472 0.21%
שדרגו את המנוי 11,521 0.15%
שדרגו את המנוי 9,584 0.12%
שדרגו את המנוי 7,700 0.10%
שדרגו את המנוי 6,100 0.08%
שדרגו את המנוי 5,956 0.08%
שדרגו את המנוי 5,277 0.07%
שדרגו את המנוי 2,341 0.03%
שדרגו את המנוי 1,783 0.02%
שדרגו את המנוי 514 < 0.01%
שדרגו את המנוי 400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 285 < 0.01%
שדרגו את המנוי 285 < 0.01%
שדרגו את המנוי 248 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,254,941 29.29%
מנורה 378,860 4.92%
הראל 354,795 4.61%
הירשמו לצפייה 351,054 4.56%
הירשמו לצפייה 284,121 3.69%
הירשמו לצפייה 230,327 2.99%
שדרגו את המנוי 215,276 2.80%
שדרגו את המנוי 194,128 2.52%
שדרגו את המנוי 102,638 1.33%
שדרגו את המנוי 45,496 0.59%
שדרגו את המנוי 20,387 0.26%
שדרגו את המנוי 15,009 0.19%
שדרגו את המנוי 8,508 0.11%
שדרגו את המנוי 8,225 0.11%
שדרגו את המנוי 7,315 0.10%
שדרגו את המנוי 7,037 0.09%
שדרגו את המנוי 5,745 0.07%
שדרגו את המנוי 4,660 0.06%
שדרגו את המנוי 4,442 0.06%
שדרגו את המנוי 3,289 0.04%
שדרגו את המנוי 2,880 0.04%
שדרגו את המנוי 2,737 0.04%
שדרגו את המנוי 2,350 0.03%
שדרגו את המנוי 1,991 0.03%
שדרגו את המנוי 1,682 0.02%
שדרגו את המנוי 1,492 0.02%
שדרגו את המנוי 476 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק לאומי מכר היום כ-6.9% מהון המניות של חברה לישראל תמורת כ-707 מיליון שקל. לאחר המכירה, מחזיק כעת הבנק בניהולה של רקפת רוסק עמינח 11.1% מהון המניות של החברה לישראל. #רקפת_רוסק_עמינח #מכירת_מניות #בנקים
  • הפץ
 •  
משקיע/ה
חברה ציבורית