תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מנורה מבטחים החז

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
סלע 2,975 7,483 4,508  151.53%
פרופאונד 2,758 6,116 3,358  121.75%
הירשמו לצפייה 179,848 180,123 275  0.15%
הירשמו לצפייה 17,744 17,606 -138  -0.78%
הירשמו לצפייה 243,233 243,034 -199  -0.08%
שדרגו את המנוי 6,744 6,254 -490  -7.27%
שדרגו את המנוי 79,976 79,213 -763  -0.95%
שדרגו את המנוי 43,381 41,817 -1,564  -3.61%
שדרגו את המנוי 202,689 200,757 -1,932  -0.95%
שדרגו את המנוי 54,687 51,476 -3,211  -5.87%
שדרגו את המנוי 389,629 384,782 -4,847  -1.24%
שדרגו את המנוי 37,663 31,706 -5,957  -15.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,141

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -19,101

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
כלל 1,110,770 1,341,010 230,240  20.73%
אקסלנס 505,923 529,907 23,984  4.74%
הירשמו לצפייה 1,439,720 1,450,440 10,722  0.74%
הירשמו לצפייה 20,717 27,559 6,842  33.03%
הירשמו לצפייה 915,000 918,755 3,755  0.41%
שדרגו את המנוי 9,408 10,376 968  10.29%
שדרגו את המנוי 2,066,650 2,067,230 577  0.03%
שדרגו את המנוי 2,237,150 2,237,080 -71
שדרגו את המנוי 87,949 87,444 -505  -0.57%
שדרגו את המנוי 1,075,520 1,074,920 -594  -0.06%
שדרגו את המנוי 22,021 21,060 -961  -4.36%
שדרגו את המנוי 1,230 195 -1,035  -84.15%
שדרגו את המנוי 2,001 789 -1,212  -60.57%
שדרגו את המנוי 1,653 379 -1,274  -77.07%
שדרגו את המנוי 2,371 916 -1,455  -61.37%
שדרגו את המנוי 2,550 942 -1,608  -63.06%
שדרגו את המנוי 156,011 153,753 -2,258  -1.45%
שדרגו את המנוי 3,222 890 -2,332  -72.38%
שדרגו את המנוי 5,263 263 -5,000  -95.00%
שדרגו את המנוי 21,983 16,714 -5,269  -23.97%
שדרגו את המנוי 1,380,260 1,370,630 -9,628  -0.70%
שדרגו את המנוי 11,571 1,339 -10,232  -88.43%
שדרגו את המנוי 13,344 2,407 -10,937  -81.96%
שדרגו את המנוי 27,855 3,538 -24,317  -87.30%
שדרגו את המנוי 34,047 4,304 -29,743  -87.36%
שדרגו את המנוי 111,825 64,555 -47,270  -42.27%
שדרגו את המנוי 565,728 421,069 -144,659  -25.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 277,088

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -300,360

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 8,141
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -19,101
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 277,088
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -300,360
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,406,331 2.22%
מור 384,782 0.61%
הראל 243,034 0.38%
הירשמו לצפייה 200,757 0.32%
הירשמו לצפייה 180,123 0.28%
הירשמו לצפייה 79,213 0.13%
שדרגו את המנוי 63,910 0.10%
שדרגו את המנוי 51,476 0.08%
שדרגו את המנוי 49,700 0.08%
שדרגו את המנוי 41,817 0.07%
שדרגו את המנוי 31,706 0.05%
שדרגו את המנוי 21,078 0.03%
שדרגו את המנוי 17,606 0.03%
שדרגו את המנוי 15,837 0.03%
שדרגו את המנוי 7,483 0.01%
שדרגו את המנוי 6,254 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,116 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,939 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,147,944 19.20%
מגדל 2,237,080 3.54%
הראל 2,067,230 3.27%
הירשמו לצפייה 1,450,440 2.29%
הירשמו לצפייה 1,370,630 2.17%
הירשמו לצפייה 1,341,010 2.12%
שדרגו את המנוי 1,074,920 1.70%
שדרגו את המנוי 918,755 1.45%
שדרגו את המנוי 529,907 0.84%
שדרגו את המנוי 421,069 0.67%
שדרגו את המנוי 153,753 0.24%
שדרגו את המנוי 114,378 0.18%
שדרגו את המנוי 87,444 0.14%
שדרגו את המנוי 69,700 0.11%
שדרגו את המנוי 64,555 0.10%
שדרגו את המנוי 39,810 0.06%
שדרגו את המנוי 33,504 0.05%
שדרגו את המנוי 27,559 0.04%
שדרגו את המנוי 25,000 0.04%
שדרגו את המנוי 21,060 0.03%
שדרגו את המנוי 17,432 0.03%
שדרגו את המנוי 16,714 0.03%
שדרגו את המנוי 12,987 0.02%
שדרגו את המנוי 10,376 0.02%
שדרגו את המנוי 8,800 0.01%
שדרגו את המנוי 6,991 0.01%
שדרגו את המנוי 6,700 0.01%
שדרגו את המנוי 4,304 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,538 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,078 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,407 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,339 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,030 < 0.01%
שדרגו את המנוי 942 < 0.01%
שדרגו את המנוי 916 < 0.01%
שדרגו את המנוי 890 < 0.01%
שדרגו את המנוי 789 < 0.01%
שדרגו את המנוי 379 < 0.01%
שדרגו את המנוי 263 < 0.01%
שדרגו את המנוי 195 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית