תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

קנביט פארמסוטיקלס

ענף: הייטק
תת-ענף: ביומד

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
אי.בי.אי. 287,161 431,787 144,626  50.36%
פסטרנק שהם 128,863 216,951 88,088  68.36%
הירשמו לצפייה 392,069 476,840 84,771  21.62%
הירשמו לצפייה 33,461 37,712 4,251  12.70%
הירשמו לצפייה 3,815 5,090 1,275  33.42%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 323,011

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
אקסלנס 325,088 344,227 19,139  5.89%
הפניקס 970,882 979,434 8,552  0.88%
הירשמו לצפייה 565,000 367,045 -197,955  -35.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 27,691

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -197,955

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 323,011
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 27,691
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -197,955
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,216,380 3.70%
מור 476,840 1.45%
אי.בי.אי. 431,787 1.31%
הירשמו לצפייה 216,951 0.66%
הירשמו לצפייה 40,000 0.12%
הירשמו לצפייה 37,712 0.11%
שדרגו את המנוי 8,000 0.02%
שדרגו את המנוי 5,090 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,690,706 5.15%
הפניקס 979,434 2.98%
מור 367,045 1.12%
הירשמו לצפייה 344,227 1.05%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    קנביט פארמסוטיקלס
    לפני 11 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית