תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מר

ענף: תעשיה
תת-ענף: חשמל

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
אניגמה 41,471 43,451 1,980  4.77%
הראל 678,543 667,454 -11,089  -1.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,980

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,089

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
מנורה 162,256 162,409 153  0.09%
ילין לפידות 457,906 457,904 -2
הירשמו לצפייה 2,148 1,998 -150  -6.98%
הירשמו לצפייה 44,617 32,198 -12,419  -27.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 153

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,571

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,980
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -11,089
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 153
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -12,571
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,025,143 7.88%
הראל 667,454 5.13%
ילין לפידות 158,956 1.22%
הירשמו לצפייה 101,582 0.78%
הירשמו לצפייה 43,451 0.33%
הירשמו לצפייה 27,854 0.21%
שדרגו את המנוי 25,846 0.20%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 893,702 6.87%
ילין לפידות 457,904 3.52%
מנורה 162,409 1.25%
הירשמו לצפייה 85,201 0.65%
הירשמו לצפייה 71,218 0.55%
הירשמו לצפייה 49,861 0.38%
שדרגו את המנוי 32,913 0.25%
שדרגו את המנוי 32,198 0.25%
שדרגו את המנוי 1,998 0.02%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית