תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מליסרון

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2020 30.11.2020 שינוי
הראל 52,399 109,602 57,203  109.17%
אפסילון 4,377 26,558 22,181  506.76%
הירשמו לצפייה 30,221 40,048 9,827  32.52%
הירשמו לצפייה 1,598 9,098 7,500  469.34%
הירשמו לצפייה 114,995 120,002 5,007  4.35%
שדרגו את המנוי 109,540 112,095 2,555  2.33%
שדרגו את המנוי 78,536 81,080 2,544  3.24%
שדרגו את המנוי 3,454 5,837 2,383  68.99%
שדרגו את המנוי 4,747 6,473 1,726  36.36%
שדרגו את המנוי 875 2,580 1,705  194.86%
שדרגו את המנוי 41,536 43,184 1,648  3.97%
שדרגו את המנוי 43 204 161  374.42%
שדרגו את המנוי 1,087 1,000 -87  -8.00%
שדרגו את המנוי 1,050 751 -299  -28.48%
שדרגו את המנוי 3,369 2,694 -675  -20.04%
שדרגו את המנוי 6,916 4,885 -2,031  -29.37%
שדרגו את המנוי 15,185 5,458 -9,727  -64.06%
שדרגו את המנוי 119,165 102,502 -16,663  -13.98%
שדרגו את המנוי 175,435 156,835 -18,600  -10.60%
שדרגו את המנוי 275,094 255,103 -19,991  -7.27%
שדרגו את המנוי 274,653 70,219 -204,434  -74.43%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 114,440

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -272,507

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
אלטשולר - שחם 1,693,730 2,404,480 710,751  41.96%
כלל 1,584,880 1,879,150 294,266  18.57%
הירשמו לצפייה 1,510,470 1,747,400 236,931  15.69%
הירשמו לצפייה 806,031 890,277 84,246  10.45%
הירשמו לצפייה 283,954 327,994 44,040  15.51%
שדרגו את המנוי 217,774 237,766 19,992  9.18%
שדרגו את המנוי 403,652 422,787 19,135  4.74%
שדרגו את המנוי 64,296 73,926 9,630  14.98%
שדרגו את המנוי 11,500 20,500 9,000  78.26%
שדרגו את המנוי 44,745 53,514 8,769  19.60%
שדרגו את המנוי 224,419 231,719 7,300  3.25%
שדרגו את המנוי 49,951 57,061 7,110  14.23%
שדרגו את המנוי 7,407 11,358 3,951  53.34%
שדרגו את המנוי 17,806 21,348 3,542  19.89%
שדרגו את המנוי 16,760 19,057 2,297  13.71%
שדרגו את המנוי 11,399 13,409 2,010  17.63%
שדרגו את המנוי 2,086,340 2,088,310 1,961  0.09%
שדרגו את המנוי 2,100 3,380 1,280  60.95%
שדרגו את המנוי 2,564 3,782 1,218  47.50%
שדרגו את המנוי 9,498 10,390 892  9.39%
שדרגו את המנוי 923 1,480 557  60.35%
שדרגו את המנוי 1,688 2,114 426  25.24%
שדרגו את המנוי 863 1,236 373  43.22%
שדרגו את המנוי 58,701 59,023 322  0.55%
שדרגו את המנוי 33,206 33,313 107  0.32%
שדרגו את המנוי 11,054 11,013 -41  -0.37%
שדרגו את המנוי 2,597,140 2,597,050 -83
שדרגו את המנוי 2,433 2,317 -116  -4.77%
שדרגו את המנוי 409,219 409,064 -155  -0.04%
שדרגו את המנוי 2,351 2,112 -239  -10.17%
שדרגו את המנוי 27,628 25,690 -1,938  -7.01%
שדרגו את המנוי 22,918 20,261 -2,657  -11.59%
שדרגו את המנוי 7,958 5,179 -2,779  -34.92%
שדרגו את המנוי 14,353 11,177 -3,176  -22.13%
שדרגו את המנוי 19,815 15,239 -4,576  -23.09%
שדרגו את המנוי 14,746 9,766 -4,980  -33.77%
שדרגו את המנוי 7,094 1,971 -5,123  -72.22%
שדרגו את המנוי 51,314 44,546 -6,768  -13.19%
שדרגו את המנוי 201,954 193,232 -8,722  -4.32%
שדרגו את המנוי 30,240 20,180 -10,060  -33.27%
שדרגו את המנוי 30,162 18,220 -11,942  -39.59%
שדרגו את המנוי 13,597 924 -12,673  -93.20%
שדרגו את המנוי 87,634 70,210 -17,424  -19.88%
שדרגו את המנוי 59,250 39,766 -19,484  -32.88%
שדרגו את המנוי 359,391 324,681 -34,710  -9.66%
שדרגו את המנוי 270,042 233,006 -37,036  -13.71%
שדרגו את המנוי 61,910 23,960 -37,950  -61.30%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,470,106

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -222,632

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 114,440
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -272,507
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,470,106
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -222,632
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,168,499 2.46%
פסגות 255,103 0.54%
מור 156,835 0.33%
הירשמו לצפייה 120,002 0.25%
הירשמו לצפייה 112,095 0.24%
הירשמו לצפייה 109,602 0.23%
שדרגו את המנוי 102,502 0.22%
שדרגו את המנוי 81,080 0.17%
שדרגו את המנוי 70,219 0.15%
שדרגו את המנוי 43,184 0.09%
שדרגו את המנוי 40,048 0.08%
שדרגו את המנוי 26,558 0.06%
שדרגו את המנוי 9,098 0.02%
שדרגו את המנוי 7,901 0.02%
שדרגו את המנוי 6,473 0.01%
שדרגו את המנוי 5,837 0.01%
שדרגו את המנוי 5,458 0.01%
שדרגו את המנוי 4,885 0.01%
שדרגו את המנוי 2,694 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,580 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,816 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,570 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 807 < 0.01%
שדרגו את המנוי 751 < 0.01%
שדרגו את המנוי 204 < 0.01%
שדרגו את המנוי 197 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,721,363 31.03%
מגדל 2,597,050 5.47%
אלטשולר - שחם 2,404,480 5.07%
הירשמו לצפייה 2,088,310 4.40%
הירשמו לצפייה 1,879,150 3.96%
הירשמו לצפייה 1,747,400 3.68%
שדרגו את המנוי 890,277 1.88%
שדרגו את המנוי 422,787 0.89%
שדרגו את המנוי 409,064 0.86%
שדרגו את המנוי 327,994 0.69%
שדרגו את המנוי 324,681 0.68%
שדרגו את המנוי 237,766 0.50%
שדרגו את המנוי 233,006 0.49%
שדרגו את המנוי 231,719 0.49%
שדרגו את המנוי 193,232 0.41%
שדרגו את המנוי 73,926 0.16%
שדרגו את המנוי 70,210 0.15%
שדרגו את המנוי 59,023 0.12%
שדרגו את המנוי 57,061 0.12%
שדרגו את המנוי 53,514 0.11%
שדרגו את המנוי 44,546 0.09%
שדרגו את המנוי 39,766 0.08%
שדרגו את המנוי 33,313 0.07%
שדרגו את המנוי 25,690 0.05%
שדרגו את המנוי 23,960 0.05%
שדרגו את המנוי 21,348 0.05%
שדרגו את המנוי 20,500 0.04%
שדרגו את המנוי 20,261 0.04%
שדרגו את המנוי 20,180 0.04%
שדרגו את המנוי 19,298 0.04%
שדרגו את המנוי 19,057 0.04%
שדרגו את המנוי 18,220 0.04%
שדרגו את המנוי 15,239 0.03%
שדרגו את המנוי 13,409 0.03%
שדרגו את המנוי 11,358 0.02%
שדרגו את המנוי 11,177 0.02%
שדרגו את המנוי 11,013 0.02%
שדרגו את המנוי 10,390 0.02%
שדרגו את המנוי 9,766 0.02%
שדרגו את המנוי 7,727 0.02%
שדרגו את המנוי 5,179 0.01%
שדרגו את המנוי 3,782 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,380 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,317 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,114 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,112 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,971 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,480 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,236 < 0.01%
שדרגו את המנוי 924 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  מליסרון דיווחה היום, כי דירקטוריון החברה אישר גיוס הון בדרך של הנפקה פרטית של כ-4.2% ממניותיה בהיקף כספי כולל של כ-262 מיליון שקל. ההנפקה הפרטית, בה ישתתפו בתי ההשקעות אלטשולר-שחם, ילין-לפידות וקבוצת קרנות הפנסיה עמיתים, בוצעה לפי מחיר של 139 שקל. לשם השוואה, מניית מליסרון נסחרה הבוקר במחיר של 153 שקל למניה. #גיוס #הנפקה_פרטית
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  מליסרון פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה הסתכמו בכ-1.266 מיליארד שקל, ירידה מתונה לעומת הכנסות של כ-1.285 מיליארד שקל ב-2013; ה-NOI גדל אשתקד בכ-3.6% והסתכם בכ-1.02 מיליארד שקל; ה-FFO בשנת 2014 צמח בכ-11% לעומת התקופה המקבילה לכ-475 מיליון שקל; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה עמד בשנת 2014 על 532 מיליון שקל - עלייה של 23% לעומת הרווח ב-2013. #דוחות_כספיים #נדלן #מרכזי_קניות #קניון
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  נעם פינקו אנליסט פסגות ברוקראז', לקראת פרסום דו"חות חב' הנדל"ן המניב: "אנו סבורים כי באופן כללי הדוחות יהיו טובים מבחינה תפעולית ולא יצביעו על שינוי מגמה בענף. להערכתנו הענף מתומחר בצורה מלאה (לאחר מהלך עליות שהגיע בעקבות הורדת הריבית האחרונה) והמלצתנו על הענף הינה החזק (הורדנו המלצתנו לחברת מליסרון מתשואת יתר להחזק בעבודה זו בעקבות עקיפת מחיר היעד), כאשר המניה הזולה ביותר היא אשטרום נכסים. חברות נדל"ן מניב נוספות להן העניק פינקו המלצת החזק הן: אמות, גב ים וחברת עזריאלי קבוצה. #החזק #פסגות_ברוקראז' #נעם_פינקו #אנליזה #נדלן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית