תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מבני תעשיה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 17,200 333,265 316,065  1,837.59%
מור 8,813,110 8,926,320 113,211  1.28%
הירשמו לצפייה 1,149,680 1,195,840 46,157  4.02%
הירשמו לצפייה 4,197,990 4,235,010 37,022  0.88%
הירשמו לצפייה 3,732,540 3,765,650 33,114  0.89%
שדרגו את המנוי 12,503 39,667 27,164  217.26%
שדרגו את המנוי 135,509 145,869 10,360  7.65%
שדרגו את המנוי 95,271 102,196 6,925  7.27%
שדרגו את המנוי 3,226,190 3,230,040 3,852  0.12%
שדרגו את המנוי 500 2,265 1,765  353.00%
שדרגו את המנוי 750 818 68  9.07%
שדרגו את המנוי 73,430 71,068 -2,362  -3.22%
שדרגו את המנוי 7,596 4,651 -2,945  -38.77%
שדרגו את המנוי 142,102 137,914 -4,188  -2.95%
שדרגו את המנוי 522,598 514,598 -8,000  -1.53%
שדרגו את המנוי 41,047 33,039 -8,008  -19.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 595,703

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -25,503

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
כלל 65,685,300 73,000,000 7,314,740  11.14%
הפניקס 32,386,500 39,468,700 7,082,190  21.87%
הירשמו לצפייה 34,234,000 41,011,100 6,777,170  19.80%
הירשמו לצפייה 12,786,300 15,572,800 2,786,480  21.79%
הירשמו לצפייה 3,630,910 4,904,810 1,273,890  35.08%
שדרגו את המנוי 29,505,600 29,840,000 334,392  1.13%
שדרגו את המנוי 0 202,500 202,500
שדרגו את המנוי 1,622,340 1,807,600 185,259  11.42%
שדרגו את המנוי 4,124,790 4,296,100 171,313  4.15%
שדרגו את המנוי 31,109,300 31,150,900 41,610  0.13%
שדרגו את המנוי 826,850 851,161 24,311  2.94%
שדרגו את המנוי 747,661 766,594 18,933  2.53%
שדרגו את המנוי 401,665 411,616 9,951  2.48%
שדרגו את המנוי 81,999 90,733 8,734  10.65%
שדרגו את המנוי 101,545 103,097 1,552  1.53%
שדרגו את המנוי 652,313 651,413 -900  -0.14%
שדרגו את המנוי 102,513 101,436 -1,077  -1.05%
שדרגו את המנוי 425,041 423,957 -1,084  -0.26%
שדרגו את המנוי 344,575 341,915 -2,660  -0.77%
שדרגו את המנוי 77,484,300 77,480,700 -3,608
שדרגו את המנוי 541,539 535,989 -5,550  -1.02%
שדרגו את המנוי 73,696 67,496 -6,200  -8.41%
שדרגו את המנוי 41,676 33,655 -8,021  -19.25%
שדרגו את המנוי 56,961 47,992 -8,969  -15.75%
שדרגו את המנוי 931,651 918,051 -13,600  -1.46%
שדרגו את המנוי 2,769,630 2,750,990 -18,639  -0.67%
שדרגו את המנוי 1,169,920 1,136,210 -33,715  -2.88%
שדרגו את המנוי 488,343 438,343 -50,000  -10.24%
שדרגו את המנוי 9,805,000 9,450,000 -355,000  -3.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 26,233,025

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -509,023

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 595,703
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -25,503
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 26,233,025
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -509,023
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 32,654,751 3.99%
מור 8,926,320 1.09%
ילין לפידות 7,295,320 0.89%
הירשמו לצפייה 4,235,010 0.52%
הירשמו לצפייה 3,765,650 0.46%
הירשמו לצפייה 3,230,040 0.39%
שדרגו את המנוי 2,297,950 0.28%
שדרגו את המנוי 1,195,840 0.15%
שדרגו את המנוי 514,598 0.06%
שדרגו את המנוי 333,265 0.04%
שדרגו את המנוי 211,267 0.03%
שדרגו את המנוי 145,869 0.02%
שדרגו את המנוי 137,914 0.02%
שדרגו את המנוי 102,196 0.01%
שדרגו את המנוי 71,068 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39,667 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,616 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,039 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,852 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,651 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,501 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,265 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 818 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 360,416,815 44.02%
מנורה 77,480,700 9.46%
כלל 73,000,000 8.92%
הירשמו לצפייה 41,011,100 5.01%
הירשמו לצפייה 39,468,700 4.82%
הירשמו לצפייה 31,150,900 3.80%
שדרגו את המנוי 29,840,000 3.64%
שדרגו את המנוי 15,572,800 1.90%
שדרגו את המנוי 14,400,600 1.76%
שדרגו את המנוי 9,450,000 1.15%
שדרגו את המנוי 4,904,810 0.60%
שדרגו את המנוי 4,296,100 0.52%
שדרגו את המנוי 2,750,990 0.34%
שדרגו את המנוי 1,807,600 0.22%
שדרגו את המנוי 1,664,260 0.20%
שדרגו את המנוי 1,571,250 0.19%
שדרגו את המנוי 1,535,300 0.19%
שדרגו את המנוי 1,136,210 0.14%
שדרגו את המנוי 918,051 0.11%
שדרגו את המנוי 851,161 0.10%
שדרגו את המנוי 791,430 0.10%
שדרגו את המנוי 766,594 0.09%
שדרגו את המנוי 651,413 0.08%
שדרגו את המנוי 539,029 0.07%
שדרגו את המנוי 535,989 0.07%
שדרגו את המנוי 438,343 0.05%
שדרגו את המנוי 423,957 0.05%
שדרגו את המנוי 411,616 0.05%
שדרגו את המנוי 392,163 0.05%
שדרגו את המנוי 381,394 0.05%
שדרגו את המנוי 341,915 0.04%
שדרגו את המנוי 279,939 0.03%
שדרגו את המנוי 253,525 0.03%
שדרגו את המנוי 202,500 0.02%
שדרגו את המנוי 192,753 0.02%
שדרגו את המנוי 171,182 0.02%
שדרגו את המנוי 129,147 0.02%
שדרגו את המנוי 105,340 0.01%
שדרגו את המנוי 103,097 0.01%
שדרגו את המנוי 101,436 0.01%
שדרגו את המנוי 92,540 0.01%
שדרגו את המנוי 90,733 0.01%
שדרגו את המנוי 67,496 < 0.01%
שדרגו את המנוי 61,105 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,992 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,655 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  כלכלית ירושלים הודיעה כי תמחק 492 מיליון שקל מההון העצמי בדו"חות הרבעון הרביעי של 2014, זאת כתוצאה מהודעת החברה-הבת מירלנד כי היא צופה שתמחק 170 מיליון דולר מההון העצמי בגין המשבר ברוסיה. מבני תעשיה תמחק 257 מיליון שקל מההון העצמי בגין החזקותיה במירלנד. #רוסיה #אליעזר_פישמן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 7 שנים
  חברת מבני תעשיה דיווחה הבוקר (ה') כי השלימה את מכירת מלוא זכויות החכירה בנכס "Chalkfarm" בטורונטו קנדה, הכולל 1,214 דירות להשכרה וזאת בתמורה לכ-60 מיליון דולר קנדי (כ- 191 מיליון שקל). התזרים הפנוי לחברה מהמכירה עומד על כ-32 מיליון דולר קנדי ( כ-100 מיליון שקל).
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 7 שנים
  מבני תעשיה הודיעה כי מעלות S&P פרסמה את הדוח המלא לאשרור דירוג A ולשינוי תחזית הדירוג לחיובית. עוד נמסר ממעלות כי "תחזית הדירוג החיובית משקפת את הערכתנו כי יחסי הכיסוי צפויים להשתפר לרמה התואמת דירוג גבוה יותר במהלך 12 החודשים הקרובים, עם השלמת תכנית המימושים, אותה רואים בסבירות גבוהה יחסית. כמו כן, משקפת התחזית את הערכתנו כי החברה תהיה מסוגלת לשמר יחסים אלו לאורך זמן, בהינתן יציבות יחסית של תיק הנכסים ובהנחה כי תמהיל הייזום מסך התיק יישמר ברמתו הנוכחית ולא ייעשה תוך הגדלת מינוף".
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית