תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מבני תעשיה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
הראל 4,646,120 5,422,170 776,048  16.70%
פורטה 391,339 462,726 71,387  18.24%
הירשמו לצפייה 2,340,060 2,372,500 32,443  1.39%
הירשמו לצפייה 19,463 35,943 16,480  84.67%
הירשמו לצפייה 16,981 31,696 14,715  86.66%
שדרגו את המנוי 34,729 43,815 9,086  26.16%
שדרגו את המנוי 493,148 492,348 -800  -0.16%
שדרגו את המנוי 3,000 2,000 -1,000  -33.33%
שדרגו את המנוי 131,234 129,298 -1,936  -1.48%
שדרגו את המנוי 3,308 0 -3,308  -100.00%
שדרגו את המנוי 2,392,840 2,387,050 -5,794  -0.24%
שדרגו את המנוי 107,614 99,107 -8,507  -7.91%
שדרגו את המנוי 258,006 232,686 -25,320  -9.81%
שדרגו את המנוי 1,539,190 1,510,200 -28,990  -1.88%
שדרגו את המנוי 104,063 75,000 -29,063  -27.93%
שדרגו את המנוי 4,693,640 4,664,270 -29,369  -0.63%
שדרגו את המנוי 3,040,360 2,997,880 -42,483  -1.40%
שדרגו את המנוי 3,174,520 2,958,300 -216,216  -6.81%
שדרגו את המנוי 2,771,620 2,508,840 -262,776  -9.48%
שדרגו את המנוי 11,979,900 11,694,400 -285,472  -2.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 920,159

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -941,034

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הפניקס 32,621,500 35,072,500 2,450,990  7.51%
אקסלנס 11,419,200 12,786,500 1,367,250  11.97%
הירשמו לצפייה 0 1,260,000 1,260,000
הירשמו לצפייה 32,200,500 33,107,600 907,040  2.82%
הירשמו לצפייה 25,090,900 25,897,900 806,934  3.22%
שדרגו את המנוי 826,141 1,102,640 276,500  33.47%
שדרגו את המנוי 77,167,600 77,240,200 72,592  0.09%
שדרגו את המנוי 3,505,760 3,519,760 13,999  0.40%
שדרגו את המנוי 108,729 119,607 10,878  10.00%
שדרגו את המנוי 12,146,400 12,148,000 1,640  0.01%
שדרגו את המנוי 30,444,000 30,443,100 -966
שדרגו את המנוי 57,253 45,571 -11,682  -20.40%
שדרגו את המנוי 100,600 84,600 -16,000  -15.90%
שדרגו את המנוי 175,493 158,793 -16,700  -9.52%
שדרגו את המנוי 100,877 67,654 -33,223  -32.93%
שדרגו את המנוי 406,753 371,803 -34,950  -8.59%
שדרגו את המנוי 103,956 67,870 -36,086  -34.71%
שדרגו את המנוי 221,781 179,636 -42,145  -19.00%
שדרגו את המנוי 1,372,630 1,324,790 -47,844  -3.49%
שדרגו את המנוי 1,021,900 950,226 -71,677  -7.01%
שדרגו את המנוי 535,948 456,163 -79,785  -14.89%
שדרגו את המנוי 588,964 485,377 -103,587  -17.59%
שדרגו את המנוי 383,644 279,939 -103,705  -27.03%
שדרגו את המנוי 238,664 129,441 -109,223  -45.76%
שדרגו את המנוי 469,314 342,785 -126,529  -26.96%
שדרגו את המנוי 528,562 374,562 -154,000  -29.14%
שדרגו את המנוי 2,131,170 1,972,050 -159,125  -7.47%
שדרגו את המנוי 575,750 400,000 -175,750  -30.53%
שדרגו את המנוי 718,056 494,399 -223,657  -31.15%
שדרגו את המנוי 352,351 113,463 -238,888  -67.80%
שדרגו את המנוי 966,150 704,075 -262,075  -27.13%
שדרגו את המנוי 593,093 211,016 -382,077  -64.42%
שדרגו את המנוי 694,424 299,243 -395,181  -56.91%
שדרגו את המנוי 2,342,910 1,907,410 -435,500  -18.59%
שדרגו את המנוי 11,837,700 11,375,000 -462,697  -3.91%
שדרגו את המנוי 8,104,110 7,630,690 -473,416  -5.84%
שדרגו את המנוי 3,471,810 2,867,980 -603,825  -17.39%
שדרגו את המנוי 2,694,370 1,970,720 -723,656  -26.86%
שדרגו את המנוי 32,250,000 31,314,700 -935,312  -2.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,167,823

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,459,261

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 920,159
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -941,034
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 7,167,823
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,459,261
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 38,243,812 8.55%
ילין לפידות 11,694,400 2.62%
הראל 5,422,170 1.21%
הירשמו לצפייה 4,664,270 1.04%
הירשמו לצפייה 2,997,880 0.67%
הירשמו לצפייה 2,958,300 0.66%
שדרגו את המנוי 2,508,840 0.56%
שדרגו את המנוי 2,387,050 0.53%
שדרגו את המנוי 2,372,500 0.53%
שדרגו את המנוי 1,510,200 0.34%
שדרגו את המנוי 492,348 0.11%
שדרגו את המנוי 462,726 0.10%
שדרגו את המנוי 232,686 0.05%
שדרגו את המנוי 129,298 0.03%
שדרגו את המנוי 99,107 0.02%
שדרגו את המנוי 75,000 0.02%
שדרגו את המנוי 52,191 0.01%
שדרגו את המנוי 43,815 < 0.01%
שדרגו את המנוי 38,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,943 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,696 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,559 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,033 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 357,087,142 79.86%
מנורה 77,240,200 17.28%
כלל 40,126,000 8.97%
הירשמו לצפייה 35,072,500 7.84%
הירשמו לצפייה 33,107,600 7.40%
הירשמו לצפייה 31,314,700 7.00%
שדרגו את המנוי 30,443,100 6.81%
שדרגו את המנוי 25,897,900 5.79%
שדרגו את המנוי 13,086,300 2.93%
שדרגו את המנוי 12,786,500 2.86%
שדרגו את המנוי 12,148,000 2.72%
שדרגו את המנוי 11,375,000 2.54%
שדרגו את המנוי 7,630,690 1.71%
שדרגו את המנוי 3,519,760 0.79%
שדרגו את המנוי 2,867,980 0.64%
שדרגו את המנוי 1,972,050 0.44%
שדרגו את המנוי 1,970,720 0.44%
שדרגו את המנוי 1,907,410 0.43%
שדרגו את המנוי 1,324,790 0.30%
שדרגו את המנוי 1,260,000 0.28%
שדרגו את המנוי 1,102,640 0.25%
שדרגו את המנוי 1,098,700 0.25%
שדרגו את המנוי 950,226 0.21%
שדרגו את המנוי 884,764 0.20%
שדרגו את המנוי 807,984 0.18%
שדרגו את המנוי 704,075 0.16%
שדרגו את המנוי 650,538 0.15%
שדרגו את המנוי 644,430 0.14%
שדרגו את המנוי 494,399 0.11%
שדרגו את המנוי 485,377 0.11%
שדרגו את המנוי 456,163 0.10%
שדרגו את המנוי 400,000 0.09%
שדרגו את המנוי 374,562 0.08%
שדרגו את המנוי 371,803 0.08%
שדרגו את המנוי 342,785 0.08%
שדרגו את המנוי 299,243 0.07%
שדרגו את המנוי 279,939 0.06%
שדרגו את המנוי 264,637 0.06%
שדרגו את המנוי 211,016 0.05%
שדרגו את המנוי 179,636 0.04%
שדרגו את המנוי 158,793 0.04%
שדרגו את המנוי 129,441 0.03%
שדרגו את המנוי 125,007 0.03%
שדרגו את המנוי 119,607 0.03%
שדרגו את המנוי 113,463 0.03%
שדרגו את המנוי 99,394 0.02%
שדרגו את המנוי 84,600 0.02%
שדרגו את המנוי 67,870 0.02%
שדרגו את המנוי 67,654 0.02%
שדרגו את המנוי 45,571 0.01%
שדרגו את המנוי 21,625 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  כלכלית ירושלים הודיעה כי תמחק 492 מיליון שקל מההון העצמי בדו"חות הרבעון הרביעי של 2014, זאת כתוצאה מהודעת החברה-הבת מירלנד כי היא צופה שתמחק 170 מיליון דולר מההון העצמי בגין המשבר ברוסיה. מבני תעשיה תמחק 257 מיליון שקל מההון העצמי בגין החזקותיה במירלנד. #רוסיה #אליעזר_פישמן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  חברת מבני תעשיה דיווחה הבוקר (ה') כי השלימה את מכירת מלוא זכויות החכירה בנכס "Chalkfarm" בטורונטו קנדה, הכולל 1,214 דירות להשכרה וזאת בתמורה לכ-60 מיליון דולר קנדי (כ- 191 מיליון שקל). התזרים הפנוי לחברה מהמכירה עומד על כ-32 מיליון דולר קנדי ( כ-100 מיליון שקל).
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  מבני תעשיה הודיעה כי מעלות S&P פרסמה את הדוח המלא לאשרור דירוג A ולשינוי תחזית הדירוג לחיובית. עוד נמסר ממעלות כי "תחזית הדירוג החיובית משקפת את הערכתנו כי יחסי הכיסוי צפויים להשתפר לרמה התואמת דירוג גבוה יותר במהלך 12 החודשים הקרובים, עם השלמת תכנית המימושים, אותה רואים בסבירות גבוהה יחסית. כמו כן, משקפת התחזית את הערכתנו כי החברה תהיה מסוגלת לשמר יחסים אלו לאורך זמן, בהינתן יציבות יחסית של תיק הנכסים ובהנחה כי תמהיל הייזום מסך התיק יישמר ברמתו הנוכחית ולא ייעשה תוך הגדלת מינוף".
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית