תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שיכון ובינוי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2020 30.11.2020 שינוי
אקסלנס 1,065,600 1,130,600 65,002  6.10%
סיגמא 114,315 147,875 33,560  29.36%
הירשמו לצפייה 262,662 282,702 20,040  7.63%
הירשמו לצפייה 389,923 393,824 3,901  1.00%
הירשמו לצפייה -1,862 624 2,486  -133.51%
שדרגו את המנוי 670 1,487 817  121.94%
שדרגו את המנוי 19,134 19,516 382  2.00%
שדרגו את המנוי 1,645,860 1,644,690 -1,179  -0.07%
שדרגו את המנוי 26,282 25,000 -1,282  -4.88%
שדרגו את המנוי 54,619 52,836 -1,783  -3.26%
שדרגו את המנוי 9,677 7,677 -2,000  -20.67%
שדרגו את המנוי 102,279 100,257 -2,022  -1.98%
שדרגו את המנוי 220,354 216,787 -3,567  -1.62%
שדרגו את המנוי 1,022,530 1,018,500 -4,037  -0.39%
שדרגו את המנוי 64,682 59,992 -4,690  -7.25%
שדרגו את המנוי 25,680 19,200 -6,480  -25.23%
שדרגו את המנוי 333,346 325,062 -8,284  -2.49%
שדרגו את המנוי 340,487 331,918 -8,569  -2.52%
שדרגו את המנוי 376,016 365,928 -10,088  -2.68%
שדרגו את המנוי 17,343 5,457 -11,886  -68.53%
שדרגו את המנוי 87,235 72,821 -14,414  -16.52%
שדרגו את המנוי 97,679 82,322 -15,357  -15.72%
שדרגו את המנוי 980,786 889,856 -90,930  -9.27%
שדרגו את המנוי 1,787,200 1,686,720 -100,475  -5.62%
שדרגו את המנוי 1,303,240 1,067,820 -235,410  -18.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 126,188

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -522,453

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
מגדל 4,862,200 12,831,500 7,969,340  163.90%
הפניקס 13,159,000 15,709,300 2,550,270  19.38%
הירשמו לצפייה 4,568,760 5,644,650 1,075,890  23.55%
הירשמו לצפייה 25,879,100 26,460,000 580,946  2.24%
הירשמו לצפייה 3,555,030 3,953,600 398,573  11.21%
שדרגו את המנוי 618,250 728,911 110,661  17.90%
שדרגו את המנוי 100,785 136,917 36,132  35.85%
שדרגו את המנוי 149,648 178,916 29,268  19.56%
שדרגו את המנוי 26,516,200 26,541,200 24,944  0.09%
שדרגו את המנוי 658,473 674,045 15,572  2.36%
שדרגו את המנוי 14,511,000 14,517,600 6,544  0.05%
שדרגו את המנוי 943,626 940,250 -3,376  -0.36%
שדרגו את המנוי 617,599 614,049 -3,550  -0.57%
שדרגו את המנוי 33,999 29,199 -4,800  -14.12%
שדרגו את המנוי 448,480 437,099 -11,381  -2.54%
שדרגו את המנוי 351,145 326,515 -24,630  -7.01%
שדרגו את המנוי 206,659 172,259 -34,400  -16.65%
שדרגו את המנוי 291,901 143,901 -148,000  -50.70%
שדרגו את המנוי 2,469,430 632,102 -1,837,330  -74.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,798,140

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,067,467

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 126,188
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -522,453
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 12,798,140
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,067,467
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,162,744 2.50%
הראל 1,686,720 0.41%
מגדל 1,644,690 0.40%
הירשמו לצפייה 1,130,600 0.28%
הירשמו לצפייה 1,067,820 0.26%
הירשמו לצפייה 1,018,500 0.25%
שדרגו את המנוי 889,856 0.22%
שדרגו את המנוי 393,824 0.10%
שדרגו את המנוי 365,928 0.09%
שדרגו את המנוי 331,918 0.08%
שדרגו את המנוי 325,062 0.08%
שדרגו את המנוי 282,702 0.07%
שדרגו את המנוי 216,787 0.05%
שדרגו את המנוי 147,875 0.04%
שדרגו את המנוי 114,000 0.03%
שדרגו את המנוי 100,257 0.02%
שדרגו את המנוי 82,322 0.02%
שדרגו את המנוי 72,821 0.02%
שדרגו את המנוי 59,992 0.01%
שדרגו את המנוי 52,836 0.01%
שדרגו את המנוי 25,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,516 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,607 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,282 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,962 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,425 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,677 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,457 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,790 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,487 < 0.01%
שדרגו את המנוי 624 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 118,748,210 29.17%
מנורה 26,541,200 6.52%
כלל 26,460,000 6.50%
הירשמו לצפייה 15,709,300 3.86%
הירשמו לצפייה 14,517,600 3.57%
הירשמו לצפייה 12,831,500 3.15%
שדרגו את המנוי 5,897,830 1.45%
שדרגו את המנוי 5,644,650 1.39%
שדרגו את המנוי 3,953,600 0.97%
שדרגו את המנוי 1,565,400 0.38%
שדרגו את המנוי 940,250 0.23%
שדרגו את המנוי 728,911 0.18%
שדרגו את המנוי 674,045 0.17%
שדרגו את המנוי 632,102 0.16%
שדרגו את המנוי 614,049 0.15%
שדרגו את המנוי 437,099 0.11%
שדרגו את המנוי 326,515 0.08%
שדרגו את המנוי 244,998 0.06%
שדרגו את המנוי 178,916 0.04%
שדרגו את המנוי 172,259 0.04%
שדרגו את המנוי 143,901 0.04%
שדרגו את המנוי 136,917 0.03%
שדרגו את המנוי 136,296 0.03%
שדרגו את המנוי 92,639 0.02%
שדרגו את המנוי 71,923 0.02%
שדרגו את המנוי 29,199 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,161 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית