תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קליל

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.klil.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2020 30.11.2020 שינוי
מגדל 22,033 24,514 2,481  11.26%
אפסילון 6,409 7,333 924  14.42%
הירשמו לצפייה 41,969 42,869 900  2.14%
הירשמו לצפייה 223 926 703  315.25%
הירשמו לצפייה 536 1,166 630  117.54%
שדרגו את המנוי 1,512 1,560 48  3.17%
שדרגו את המנוי 1,922 1,359 -563  -29.29%
שדרגו את המנוי 11,293 9,262 -2,031  -17.98%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,686

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,594

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
ילין לפידות 24,300 52,457 28,157  115.87%
מגדל 132,464 137,058 4,594  3.47%
הירשמו לצפייה 29,651 30,551 900  3.04%
הירשמו לצפייה 15,826 16,106 280  1.77%
הירשמו לצפייה 22,065 21,857 -208  -0.94%
שדרגו את המנוי 15,256 15,007 -249  -1.63%
שדרגו את המנוי 43,670 43,214 -456  -1.04%
שדרגו את המנוי 2,400 1,500 -900  -37.50%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 33,931

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,813

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,686
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,594
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 33,931
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,813
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 161,413 6.89%
ילין לפידות 59,330 2.53%
מור 42,869 1.83%
הירשמו לצפייה 24,514 1.05%
הירשמו לצפייה 9,906 0.42%
הירשמו לצפייה 9,262 0.40%
שדרגו את המנוי 7,333 0.31%
שדרגו את המנוי 2,589 0.11%
שדרגו את המנוי 1,560 0.07%
שדרגו את המנוי 1,359 0.06%
שדרגו את המנוי 1,166 0.05%
שדרגו את המנוי 926 0.04%
שדרגו את המנוי 361 0.02%
שדרגו את המנוי 238 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 433,753 18.52%
מגדל 137,058 5.85%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 63,678 2.72%
הירשמו לצפייה 52,457 2.24%
הירשמו לצפייה 43,214 1.84%
הירשמו לצפייה 41,287 1.76%
שדרגו את המנוי 30,551 1.30%
שדרגו את המנוי 21,857 0.93%
שדרגו את המנוי 16,106 0.69%
שדרגו את המנוי 15,007 0.64%
שדרגו את המנוי 4,770 0.20%
שדרגו את המנוי 2,530 0.11%
שדרגו את המנוי 1,857 0.08%
שדרגו את המנוי 1,500 0.06%
שדרגו את המנוי 1,172 0.05%
שדרגו את המנוי 420 0.02%
שדרגו את המנוי 289 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית