תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

צמח המרמן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.zhg.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2020 30.11.2020 שינוי
הראל 45,367 73,974 28,607  63.06%
פורטה 44,337 45,637 1,300  2.93%
הירשמו לצפייה 8,014 8,063 49  0.61%
הירשמו לצפייה 1,935 1,925 -10  -0.52%
הירשמו לצפייה 382,586 378,637 -3,949  -1.03%
שדרגו את המנוי 984,118 920,813 -63,305  -6.43%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 29,956

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -67,264

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
אקסלנס 518,908 531,934 13,026  2.51%
הראל 1,398,570 1,398,960 390  0.03%
הירשמו לצפייה 59,533 59,191 -342  -0.57%
הירשמו לצפייה 692,000 687,631 -4,369  -0.63%
הירשמו לצפייה 47,714 39,738 -7,976  -16.72%
שדרגו את המנוי 124,660 113,435 -11,225  -9.00%
שדרגו את המנוי 1,502,370 1,486,090 -16,282  -1.08%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,416

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -40,194

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 29,956
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -67,264
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 13,416
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -40,194
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,731,336 9.57%
אלטשולר - שחם 920,813 5.09%
פסגות 378,637 2.09%
הירשמו לצפייה 253,230 1.40%
הירשמו לצפייה 73,974 0.41%
הירשמו לצפייה 45,637 0.25%
שדרגו את המנוי 37,500 0.21%
שדרגו את המנוי 9,311 0.05%
שדרגו את המנוי 8,063 0.04%
שדרגו את המנוי 2,246 0.01%
שדרגו את המנוי 1,925 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,316,979 23.85%
הפניקס 1,486,090 8.21%
הראל 1,398,960 7.73%
הירשמו לצפייה 687,631 3.80%
הירשמו לצפייה 531,934 2.94%
הירשמו לצפייה 113,435 0.63%
שדרגו את המנוי 59,191 0.33%
שדרגו את המנוי 39,738 0.22%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  צמח המרמן השלימה את השלב המוסדי בגיוס סדרת אג"ח חדשה (סדרה ד') בהיקף של 50 מיליון שקל, בריבית שקלית של 5.5%, במח"מ 3.7. היקף הביקושים בשלב המוסדי הסתכם ב-134 מיליון שקל - 268% מהיקף ההנפקה בשלב זה.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  חברת צמח המרמן גייסה 12 מיליון שקל בתמורה להקצאת 1.4 מיליון מניות חדשות לציבור. בעקבות ההנפקה גדל חלק הציבור בחברה ל-22.24%. ערב ההנפקה עמד ההון העצמי של החברה על כ-108 מיליון שקל, מתוך סך מאזן של כ-693 מיליון שקל. לחברה הכנסות צפויות שטרם הוכרו בסך של כ- 2.5 מיליארד שקל. #גיוס #הנפקה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית