תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

צור שמיר אחזקות

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
פורטה 328,644 340,441 11,797  3.59%
מגדל 138,956 143,293 4,337  3.12%
הירשמו לצפייה 298,761 301,861 3,100  1.04%
הירשמו לצפייה 20,836 20,832 -4  -0.02%
הירשמו לצפייה 14,700 14,000 -700  -4.76%
שדרגו את המנוי 57,939 56,237 -1,702  -2.94%
שדרגו את המנוי 104,950 102,850 -2,100  -2.00%
שדרגו את המנוי 35,000 26,000 -9,000  -25.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,234

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,506

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
מנורה 2,810,950 2,813,590 2,643  0.09%
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 37,224 34,613 -2,611  -7.01%
הירשמו לצפייה 59,715 0 -59,715  -100.00%
הירשמו לצפייה 121,470 0 -121,470  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,643

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -183,796

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 19,234
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -13,506
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,643
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -183,796
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,558,601 2.44%
פורטה 340,441 0.53%
הראל 301,861 0.47%
הירשמו לצפייה 290,602 0.45%
הירשמו לצפייה 143,293 0.22%
הירשמו לצפייה 110,392 0.17%
שדרגו את המנוי 102,850 0.16%
שדרגו את המנוי 71,479 0.11%
שדרגו את המנוי 56,237 0.09%
שדרגו את המנוי 40,000 0.06%
שדרגו את המנוי 31,703 0.05%
שדרגו את המנוי 26,000 0.04%
שדרגו את המנוי 20,832 0.03%
שדרגו את המנוי 14,000 0.02%
שדרגו את המנוי 8,911 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,356,080 8.38%
מנורה 2,813,590 4.40%
כלל 2,218,050 3.47%
הירשמו לצפייה 253,985 0.40%
הירשמו לצפייה 35,842 0.06%
הירשמו לצפייה 34,613 0.05%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית