תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פריגו

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.perrigo.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
מגדל 230,212 255,648 25,436  11.05%
הראל 121,955 135,773 13,818  11.33%
הירשמו לצפייה 104,115 115,649 11,534  11.08%
הירשמו לצפייה 79,880 86,934 7,054  8.83%
הירשמו לצפייה 64,076 69,637 5,561  8.68%
שדרגו את המנוי 47,356 51,306 3,950  8.34%
שדרגו את המנוי 7,427 9,851 2,424  32.64%
שדרגו את המנוי 26,940 27,714 774  2.87%
שדרגו את המנוי 8,782 9,418 636  7.24%
שדרגו את המנוי 3,030 3,099 69  2.28%
שדרגו את המנוי 1,023 447 -576  -56.30%
שדרגו את המנוי 2,409 1,677 -732  -30.39%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 71,256

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,308

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
מנורה 729,708 1,570,990 841,280  115.29%
הפניקס 1,468,010 1,667,100 199,095  13.56%
הירשמו לצפייה 1,423,800 1,598,580 174,779  12.28%
הירשמו לצפייה 1,896,100 2,068,460 172,362  9.09%
הירשמו לצפייה 2,057,720 2,155,720 98,000  4.76%
שדרגו את המנוי 561,314 655,015 93,701  16.69%
שדרגו את המנוי 9,663 19,325 9,662  99.99%
שדרגו את המנוי 80,698 87,501 6,803  8.43%
שדרגו את המנוי 1,002,470 1,008,870 6,399  0.64%
שדרגו את המנוי 4,829 10,517 5,688  117.79%
שדרגו את המנוי 38,316 43,537 5,221  13.63%
שדרגו את המנוי 646,561 649,836 3,275  0.51%
שדרגו את המנוי 13,762 15,004 1,242  9.02%
שדרגו את המנוי 8,186 8,490 304  3.71%
שדרגו את המנוי 2,677,030 2,676,950 -87
שדרגו את המנוי 1,337 808 -529  -39.57%
שדרגו את המנוי 12,271 11,161 -1,110  -9.05%
שדרגו את המנוי 4,430 2,950 -1,480  -33.41%
שדרגו את המנוי 146,993 144,332 -2,661  -1.81%
שדרגו את המנוי 33,041 30,339 -2,702  -8.18%
שדרגו את המנוי 9,562 6,549 -3,013  -31.51%
שדרגו את המנוי 122,657 119,207 -3,450  -2.81%
שדרגו את המנוי 20,530 16,536 -3,994  -19.45%
שדרגו את המנוי 27,831 23,761 -4,070  -14.62%
שדרגו את המנוי 13,080 8,893 -4,187  -32.01%
שדרגו את המנוי 25,340 20,024 -5,316  -20.98%
שדרגו את המנוי 13,209 7,885 -5,324  -40.31%
שדרגו את המנוי 14,218 8,216 -6,002  -42.21%
שדרגו את המנוי 55,704 47,404 -8,300  -14.90%
שדרגו את המנוי 60,965 49,535 -11,430  -18.75%
שדרגו את המנוי 146,164 72,232 -73,932  -50.58%
שדרגו את המנוי 315,075 207,053 -108,022  -34.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,617,811

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -245,609

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 71,256
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,308
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,617,811
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -245,609
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 854,803 0.61%
מגדל 255,648 0.18%
הראל 135,773 0.10%
הירשמו לצפייה 115,649 0.08%
הירשמו לצפייה 86,934 0.06%
הירשמו לצפייה 69,637 0.05%
שדרגו את המנוי 51,306 0.04%
שדרגו את המנוי 28,181 0.02%
שדרגו את המנוי 27,714 0.02%
שדרגו את המנוי 25,513 0.02%
שדרגו את המנוי 18,316 0.01%
שדרגו את המנוי 9,851 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,418 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,097 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,133 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,099 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,760 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,677 < 0.01%
שדרגו את המנוי 650 < 0.01%
שדרגו את המנוי 447 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 15,357,330 11.00%
מגדל 2,676,950 1.92%
עמיתים 2,155,720 1.54%
הירשמו לצפייה 2,068,460 1.48%
הירשמו לצפייה 1,667,100 1.19%
הירשמו לצפייה 1,598,580 1.14%
שדרגו את המנוי 1,570,990 1.12%
שדרגו את המנוי 1,008,870 0.72%
שדרגו את המנוי 655,015 0.47%
שדרגו את המנוי 649,836 0.47%
שדרגו את המנוי 207,053 0.15%
שדרגו את המנוי 144,332 0.10%
שדרגו את המנוי 123,319 0.09%
שדרגו את המנוי 119,207 0.09%
שדרגו את המנוי 87,501 0.06%
שדרגו את המנוי 74,265 0.05%
שדרגו את המנוי 72,232 0.05%
שדרגו את המנוי 49,535 0.04%
שדרגו את המנוי 47,404 0.03%
שדרגו את המנוי 45,220 0.03%
שדרגו את המנוי 43,537 0.03%
שדרגו את המנוי 30,339 0.02%
שדרגו את המנוי 23,761 0.02%
שדרגו את המנוי 22,935 0.02%
שדרגו את המנוי 22,664 0.02%
שדרגו את המנוי 20,024 0.01%
שדרגו את המנוי 19,325 0.01%
שדרגו את המנוי 16,536 0.01%
שדרגו את המנוי 15,060 0.01%
שדרגו את המנוי 15,004 0.01%
שדרגו את המנוי 11,570 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,161 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,517 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,893 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,490 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,216 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,163 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,885 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,549 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,872 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,060 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,335 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,950 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,131 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,674 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,525 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,123 < 0.01%
שדרגו את המנוי 808 < 0.01%
שדרגו את המנוי 634 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  פריגו דיווחה על חלוקת דיבידנד רבעוני של 10.5 סנט למניה. יום התשלום נקבע ליום ג' ה-16 בדצמבר. #דיבידנד #פארמה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית