תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נכסים ובנין

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.pbc.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2020 30.11.2020 שינוי
ילין לפידות 251,351 254,379 3,028  1.20%
פורטה 3,209 6,070 2,861  89.16%
הירשמו לצפייה 5,300 7,800 2,500  47.17%
הירשמו לצפייה 200 1,117 917  458.50%
הירשמו לצפייה 1,744 2,534 790  45.30%
שדרגו את המנוי 949 1,599 650  68.49%
שדרגו את המנוי 700 1,254 554  79.14%
שדרגו את המנוי 2,023 2,533 510  25.21%
שדרגו את המנוי 6,510 6,970 460  7.07%
שדרגו את המנוי 522 720 198  37.93%
שדרגו את המנוי 112 108 -4  -3.57%
שדרגו את המנוי 342 323 -19  -5.56%
שדרגו את המנוי 111 53 -58  -52.25%
שדרגו את המנוי 6,761 6,418 -343  -5.07%
שדרגו את המנוי 2,165 687 -1,478  -68.27%
שדרגו את המנוי 6,861 4,237 -2,624  -38.25%
שדרגו את המנוי 49,865 46,951 -2,914  -5.84%
שדרגו את המנוי 31,184 22,610 -8,574  -27.49%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,468

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,014

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הראל 151,403 214,124 62,721  41.43%
הכשרה ביטוח 3,777 7,974 4,197  111.12%
הירשמו לצפייה 6,439 9,059 2,620  40.69%
הירשמו לצפייה 156,709 156,856 147  0.09%
הירשמו לצפייה 2,075 1,929 -146  -7.04%
שדרגו את המנוי 2,542 2,200 -342  -13.45%
שדרגו את המנוי 492 137 -355  -72.15%
שדרגו את המנוי 840 72 -768  -91.43%
שדרגו את המנוי 2,131 36 -2,095  -98.31%
שדרגו את המנוי 5,789 0 -5,789  -100.00%
שדרגו את המנוי 15,498 7,898 -7,600  -49.04%
שדרגו את המנוי 11,776 2,600 -9,176  -77.92%
שדרגו את המנוי 243,193 222,285 -20,908  -8.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 69,685

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -47,179

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 12,468
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -16,014
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 69,685
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -47,179
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 373,577 5.93%
ילין לפידות 254,379 4.04%
פסגות 46,951 0.75%
הירשמו לצפייה 22,610 0.36%
הירשמו לצפייה 7,800 0.12%
הירשמו לצפייה 6,970 0.11%
שדרגו את המנוי 6,418 0.10%
שדרגו את המנוי 6,070 0.10%
שדרגו את המנוי 4,637 0.07%
שדרגו את המנוי 4,237 0.07%
שדרגו את המנוי 2,534 0.04%
שדרגו את המנוי 2,533 0.04%
שדרגו את המנוי 1,714 0.03%
שדרגו את המנוי 1,599 0.03%
שדרגו את המנוי 1,254 0.02%
שדרגו את המנוי 1,117 0.02%
שדרגו את המנוי 720 0.01%
שדרגו את המנוי 691 0.01%
שדרגו את המנוי 687 0.01%
שדרגו את המנוי 323 < 0.01%
שדרגו את המנוי 130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 108 < 0.01%
שדרגו את המנוי 53 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 641,604 10.19%
פסגות 222,285 3.53%
הראל 214,124 3.40%
הירשמו לצפייה 156,856 2.49%
הירשמו לצפייה 9,059 0.14%
הירשמו לצפייה 7,974 0.13%
שדרגו את המנוי 7,898 0.13%
שדרגו את המנוי 4,639 0.07%
שדרגו את המנוי 3,076 0.05%
שדרגו את המנוי 3,035 0.05%
שדרגו את המנוי 3,000 0.05%
שדרגו את המנוי 2,600 0.04%
שדרגו את המנוי 2,200 0.03%
שדרגו את המנוי 1,929 0.03%
שדרגו את המנוי 1,700 0.03%
שדרגו את המנוי 984 0.02%
שדרגו את המנוי 137 < 0.01%
שדרגו את המנוי 72 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית