תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מגה אור

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
הראל 279,574 290,737 11,163  3.99%
פיטנגו 7,238 10,946 3,708  51.23%
הירשמו לצפייה 19,000 20,000 1,000  5.26%
הירשמו לצפייה 9,844 10,695 851  8.64%
הירשמו לצפייה 600 900 300  50.00%
שדרגו את המנוי 16,708 16,759 51  0.31%
שדרגו את המנוי 4,744 4,549 -195  -4.11%
שדרגו את המנוי 12,551 11,559 -992  -7.90%
שדרגו את המנוי 77,214 74,931 -2,283  -2.96%
שדרגו את המנוי 237,090 234,559 -2,531  -1.07%
שדרגו את המנוי 18,513 15,012 -3,501  -18.91%
שדרגו את המנוי 101,105 96,538 -4,567  -4.52%
שדרגו את המנוי 96,949 92,376 -4,573  -4.72%
שדרגו את המנוי 63,035 57,508 -5,527  -8.77%
שדרגו את המנוי 1,233,340 1,220,040 -13,304  -1.08%
שדרגו את המנוי 411,896 379,276 -32,620  -7.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 17,073

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -70,093

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
מגדל 742,900 1,271,490 528,592  71.15%
פסגות 289,547 521,569 232,022  80.13%
הירשמו לצפייה 4,646,240 4,793,760 147,526  3.18%
הירשמו לצפייה 30,589 40,886 10,297  33.66%
הירשמו לצפייה 175,789 177,966 2,177  1.24%
שדרגו את המנוי 1,432,000 1,433,180 1,184  0.08%
שדרגו את המנוי 93,262 94,327 1,065  1.14%
שדרגו את המנוי 78,344 77,774 -570  -0.73%
שדרגו את המנוי 172,585 170,427 -2,158  -1.25%
שדרגו את המנוי 1,841,000 1,838,680 -2,320  -0.13%
שדרגו את המנוי 79,996 60,979 -19,017  -23.77%
שדרגו את המנוי 279,279 245,547 -33,732  -12.08%
שדרגו את המנוי 175,437 131,110 -44,327  -25.27%
שדרגו את המנוי 465,632 327,447 -138,185  -29.68%
שדרגו את המנוי 2,041,210 1,686,520 -354,687  -17.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 922,863

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -594,996

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 17,073
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -70,093
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 922,863
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -594,996
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,593,707 8.52%
ילין לפידות 1,220,040 4.01%
פסגות 379,276 1.25%
הירשמו לצפייה 290,737 0.96%
הירשמו לצפייה 234,559 0.77%
הירשמו לצפייה 96,538 0.32%
שדרגו את המנוי 92,376 0.30%
שדרגו את המנוי 74,931 0.25%
שדרגו את המנוי 57,508 0.19%
שדרגו את המנוי 24,379 0.08%
שדרגו את המנוי 22,568 0.07%
שדרגו את המנוי 20,000 0.07%
שדרגו את המנוי 16,759 0.06%
שדרגו את המנוי 15,012 0.05%
שדרגו את המנוי 11,559 0.04%
שדרגו את המנוי 10,946 0.04%
שדרגו את המנוי 10,695 0.04%
שדרגו את המנוי 4,549 0.01%
שדרגו את המנוי 3,484 0.01%
שדרגו את המנוי 2,916 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,660 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,170 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 720 < 0.01%
שדרגו את המנוי 350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי -226 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,034,269 42.83%
כלל 4,793,760 15.75%
הראל 1,838,680 6.04%
הירשמו לצפייה 1,686,520 5.54%
הירשמו לצפייה 1,433,180 4.71%
הירשמו לצפייה 1,271,490 4.18%
שדרגו את המנוי 521,569 1.71%
שדרגו את המנוי 327,447 1.08%
שדרגו את המנוי 245,547 0.81%
שדרגו את המנוי 177,966 0.58%
שדרגו את המנוי 170,427 0.56%
שדרגו את המנוי 131,110 0.43%
שדרגו את המנוי 108,336 0.36%
שדרגו את המנוי 94,327 0.31%
שדרגו את המנוי 77,774 0.26%
שדרגו את המנוי 60,979 0.20%
שדרגו את המנוי 40,886 0.13%
שדרגו את המנוי 17,199 0.06%
שדרגו את המנוי 13,100 0.04%
שדרגו את המנוי 8,415 0.03%
שדרגו את המנוי 7,443 0.02%
שדרגו את המנוי 7,110 0.02%
שדרגו את המנוי 1,004 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית