תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

לאומי

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר: www.leumi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2020 30.11.2020 שינוי
מור 1,585,220 3,124,300 1,539,070  97.09%
הראל 2,069,250 2,337,610 268,359  12.97%
הירשמו לצפייה 311,988 504,523 192,535  61.71%
הירשמו לצפייה 1,062,380 1,206,580 144,194  13.57%
הירשמו לצפייה 2,205,210 2,328,120 122,911  5.57%
שדרגו את המנוי 3,974,940 4,084,770 109,830  2.76%
שדרגו את המנוי 5,969,800 6,075,760 105,962  1.77%
שדרגו את המנוי 514,205 618,943 104,738  20.37%
שדרגו את המנוי 315,294 419,941 104,647  33.19%
שדרגו את המנוי 1,031,160 1,125,420 94,255  9.14%
שדרגו את המנוי 3,463,990 3,542,910 78,921  2.28%
שדרגו את המנוי 169,590 246,790 77,200  45.52%
שדרגו את המנוי 139,908 187,010 47,102  33.67%
שדרגו את המנוי 397,718 421,076 23,358  5.87%
שדרגו את המנוי 102,195 122,693 20,498  20.06%
שדרגו את המנוי 34,560 45,747 11,187  32.37%
שדרגו את המנוי 1,278,180 1,283,980 5,804  0.45%
שדרגו את המנוי 37,593 42,957 5,364  14.27%
שדרגו את המנוי 6,444 11,612 5,168  80.20%
שדרגו את המנוי 600 2,531 1,931  321.83%
שדרגו את המנוי 13,743 15,617 1,874  13.64%
שדרגו את המנוי 1,112,580 1,114,190 1,607  0.14%
שדרגו את המנוי 30,120 31,215 1,095  3.64%
שדרגו את המנוי 2,159 2,469 310  14.36%
שדרגו את המנוי 208,000 207,000 -1,000  -0.48%
שדרגו את המנוי 49,650 48,050 -1,600  -3.22%
שדרגו את המנוי 61,368 55,379 -5,989  -9.76%
שדרגו את המנוי 80,548 72,952 -7,596  -9.43%
שדרגו את המנוי 144,754 116,345 -28,409  -19.63%
שדרגו את המנוי 136,531 89,973 -46,558  -34.10%
שדרגו את המנוי 411,238 322,291 -88,947  -21.63%
שדרגו את המנוי 7,187,460 6,171,750 -1,015,710  -14.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,067,920

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,195,809

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הראל 49,925,100 56,188,400 6,263,290  12.55%
הפניקס 41,144,600 45,209,600 4,065,070  9.88%
הירשמו לצפייה 14,537,500 16,593,200 2,055,660  14.14%
הירשמו לצפייה 26,659,100 28,069,800 1,410,660  5.29%
הירשמו לצפייה 25,494,800 26,541,100 1,046,300  4.10%
שדרגו את המנוי 21,726,800 22,426,800 700,000  3.22%
שדרגו את המנוי 375,000 830,000 455,000  121.33%
שדרגו את המנוי 2,124,890 2,376,980 252,093  11.86%
שדרגו את המנוי 773,935 879,944 106,009  13.70%
שדרגו את המנוי 12,540,000 12,644,000 104,000  0.83%
שדרגו את המנוי 58,547 138,313 79,766  136.24%
שדרגו את המנוי 1,403,100 1,477,100 74,000  5.27%
שדרגו את המנוי 3,557,150 3,630,390 73,240  2.06%
שדרגו את המנוי 68,794,000 68,858,700 64,704  0.09%
שדרגו את המנוי 151,050 198,038 46,988  31.11%
שדרגו את המנוי 514,335 557,651 43,316  8.42%
שדרגו את המנוי 55,587 87,253 31,666  56.97%
שדרגו את המנוי 102,485 117,755 15,270  14.90%
שדרגו את המנוי 29,800 25,200 -4,600  -15.44%
שדרגו את המנוי 355,712 339,486 -16,226  -4.56%
שדרגו את המנוי 109,884 92,741 -17,143  -15.60%
שדרגו את המנוי 1,428,360 1,404,810 -23,550  -1.65%
שדרגו את המנוי 86,270 55,825 -30,445  -35.29%
שדרגו את המנוי 510,665 479,800 -30,865  -6.04%
שדרגו את המנוי 384,699 346,061 -38,638  -10.04%
שדרגו את המנוי 645,305 601,878 -43,427  -6.73%
שדרגו את המנוי 182,923 138,363 -44,560  -24.36%
שדרגו את המנוי 583,458 527,758 -55,700  -9.55%
שדרגו את המנוי 417,559 359,631 -57,928  -13.87%
שדרגו את המנוי 911,015 847,115 -63,900  -7.01%
שדרגו את המנוי 655,966 542,998 -112,968  -17.22%
שדרגו את המנוי 401,000 234,100 -166,900  -41.62%
שדרגו את המנוי 1,135,150 949,154 -186,000  -16.39%
שדרגו את המנוי 621,699 427,658 -194,041  -31.21%
שדרגו את המנוי 626,000 389,500 -236,500  -37.78%
שדרגו את המנוי 1,421,910 1,144,870 -277,041  -19.48%
שדרגו את המנוי 2,324,360 2,013,200 -311,161  -13.39%
שדרגו את המנוי 735,500 404,140 -331,360  -45.05%
שדרגו את המנוי 1,143,910 740,906 -403,000  -35.23%
שדרגו את המנוי 6,773,550 6,195,880 -577,672  -8.53%
שדרגו את המנוי 66,114,000 65,128,900 -985,032  -1.49%
שדרגו את המנוי 8,228,100 7,177,580 -1,050,520  -12.77%
שדרגו את המנוי 12,671,200 10,699,800 -1,971,380  -15.56%
שדרגו את המנוי 35,599,000 33,051,500 -2,547,460  -7.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,887,032

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,778,017

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,067,920
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,195,809
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 16,887,032
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -9,778,017
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 36,264,734 2.41%
אלטשולר - שחם 6,171,750 0.41%
ילין לפידות 6,075,760 0.40%
הירשמו לצפייה 4,084,770 0.27%
הירשמו לצפייה 3,542,910 0.24%
הירשמו לצפייה 3,124,300 0.21%
שדרגו את המנוי 2,337,610 0.16%
שדרגו את המנוי 2,328,120 0.15%
שדרגו את המנוי 1,283,980 0.09%
שדרגו את המנוי 1,206,580 0.08%
שדרגו את המנוי 1,125,420 0.07%
שדרגו את המנוי 1,114,190 0.07%
שדרגו את המנוי 618,943 0.04%
שדרגו את המנוי 504,523 0.03%
שדרגו את המנוי 421,076 0.03%
שדרגו את המנוי 419,941 0.03%
שדרגו את המנוי 322,291 0.02%
שדרגו את המנוי 246,790 0.02%
שדרגו את המנוי 207,000 0.01%
שדרגו את המנוי 187,010 0.01%
שדרגו את המנוי 122,693 < 0.01%
שדרגו את המנוי 116,345 < 0.01%
שדרגו את המנוי 89,973 < 0.01%
שדרגו את המנוי 72,952 < 0.01%
שדרגו את המנוי 64,075 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56,923 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,379 < 0.01%
שדרגו את המנוי 48,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,747 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,049 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,957 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,086 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,215 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,617 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,597 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,612 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,531 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,469 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 495,570,274 32.96%
אלטשולר - שחם 71,181,600 4.73%
מנורה 68,858,700 4.58%
הירשמו לצפייה 65,128,900 4.33%
הירשמו לצפייה 56,188,400 3.74%
הירשמו לצפייה 45,209,600 3.01%
שדרגו את המנוי 33,051,500 2.20%
שדרגו את המנוי 28,069,800 1.87%
שדרגו את המנוי 26,541,100 1.76%
שדרגו את המנוי 22,426,800 1.49%
שדרגו את המנוי 16,593,200 1.10%
שדרגו את המנוי 12,644,000 0.84%
שדרגו את המנוי 10,699,800 0.71%
שדרגו את המנוי 7,177,580 0.48%
שדרגו את המנוי 6,195,880 0.41%
שדרגו את המנוי 3,630,390 0.24%
שדרגו את המנוי 2,376,980 0.16%
שדרגו את המנוי 2,013,200 0.13%
שדרגו את המנוי 1,477,100 0.10%
שדרגו את המנוי 1,404,810 0.09%
שדרגו את המנוי 1,144,870 0.08%
שדרגו את המנוי 1,101,270 0.07%
שדרגו את המנוי 949,154 0.06%
שדרגו את המנוי 932,591 0.06%
שדרגו את המנוי 879,944 0.06%
שדרגו את המנוי 847,115 0.06%
שדרגו את המנוי 830,000 0.06%
שדרגו את המנוי 740,906 0.05%
שדרגו את המנוי 705,531 0.05%
שדרגו את המנוי 601,878 0.04%
שדרגו את המנוי 557,651 0.04%
שדרגו את המנוי 542,998 0.04%
שדרגו את המנוי 527,758 0.04%
שדרגו את המנוי 479,800 0.03%
שדרגו את המנוי 427,658 0.03%
שדרגו את המנוי 404,140 0.03%
שדרגו את המנוי 389,500 0.03%
שדרגו את המנוי 359,631 0.02%
שדרגו את המנוי 346,061 0.02%
שדרגו את המנוי 339,486 0.02%
שדרגו את המנוי 280,916 0.02%
שדרגו את המנוי 234,100 0.02%
שדרגו את המנוי 198,038 0.01%
שדרגו את המנוי 138,363 < 0.01%
שדרגו את המנוי 138,313 < 0.01%
שדרגו את המנוי 138,181 < 0.01%
שדרגו את המנוי 117,755 < 0.01%
שדרגו את המנוי 92,741 < 0.01%
שדרגו את המנוי 87,253 < 0.01%
שדרגו את המנוי 86,307 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,825 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,200 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק לאומי דיווח הבוקר לאומי פרטנרס, החברה-הבת של הבנק, מכרה לאחרונה מניות מובילאיי בהיקף של כ-310 מיליון שקל. בגין מכירה זו, הבנק צפוי לרשום בדו"חות הכספיים של הרבעון הראשון של 2015 רווח (לפני מס) של כ-290 מיליון שקל. #מכירת_מניות #לאומי_פרטנרס #מובילאיי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  בנק ערבי ישראלי מקבוצת לאומי דיווח על תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי אשתקד עמד על 100.4 מיליון שקל, ירידה של 5.7% לעומת 2013; תשואת הרווח הנקי על ההון, הסתכמה בשנת 2014 ב- 16.7% לעומת 21.2% בשנת 2013.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  בנק לאומי פרסם הבוקר אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה. לדברי הבנק, עקב ההשלכות החשבונאיות של הסכם השכר שאליו הגיע הבנק עם עובדיו, הפחתה בגין דרישות רגולטוריות ומחיקה של 220 מיליון שקל בגין שווי ההחזקה בחברת קנון הולדינגס, הבנק צפוי לסיים את הרבעון הרביעי ללא רווח. לפיכך, מעריך הבנק בניהולה של רקפת רוסק-עמינח כי יסיים את 2014 עם רווח של 1.6 מיליארד שקל. #אזהרת_רווח #בנקים #רקפת_רוסק_עמינח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  דירקטוריון לאומי פנה היום לשופט חאלד כבוב בבקשה לאשר לו את הקמתה של ועדה בלתי תלויה שתבחן האם יש מקום לתביעות כנגד נושאי משרה הקשורים בפעילות הבנק מול לקוחות אמריקאיים. בראש הוועדה יעמוד הנשיא לשעבר של בית המשפט המחוזי בתל-אביב, אורי גורן; תפקידי הוועדה יהיו לבחון ולהמליץ לדירקטוריון על דרך הפעולה הנכונה לבנק, לאור מכלול הנסיבות וההליכים בפרשה זו.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  בנק לאומי מכר היום כ-6.9% מהון המניות של חברה לישראל תמורת כ-707 מיליון שקל. לאחר המכירה, מחזיק כעת הבנק בניהולה של רקפת רוסק עמינח 11.1% מהון המניות של החברה לישראל. #רקפת_רוסק_עמינח #מכירת_מניות #בנקים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  בנק לאומי דיווח היום על הסכם קיבוצי חדש עם עובדיו לשנים 2015-2018. הבנק בוחן את השפעת ההסכם החדש על הרווח לרבעון הרביעי של 2014 והרבעון הראשון של השנה. על פי אומדן ראשוני, הבנק צפוי לרשום ברבעון הרביעי של אשתקד רווח לפני מס של 400 עד 500 מיליון שקל בגין הקטנת ההתחייבויות לעובדים. #הסכם_קיבוצי #בנקים #דוחות_כספיים
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  בנק לאומי דיווח היום כי הבנק השוויצרי יוליוס בר לא ירכוש את לאומי לוקסמבורג כמתוכן, אך המגעים למכירת לאומי שוויץ ליוליוס בר נמשכים. #בנקים #יוליוס_בר #לאומי_שוויץ #לוקסמבורג #שוויץ
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית