תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

עמודי חברות ציבוריות


מדורים

ישראמקו

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
הראל 4,820,120 5,998,910 1,178,780  24.46%
פסגות 23,077,300 23,185,100 107,864  0.47%
הירשמו לצפייה 12,300 42,152 29,852  242.70%
הירשמו לצפייה 1,391,480 1,386,870 -4,613  -0.33%
הירשמו לצפייה 629,046 613,375 -15,671  -2.49%
שדרגו את המנוי 1,689,180 1,669,180 -20,000  -1.18%
שדרגו את המנוי 2,849,570 2,722,910 -126,655  -4.44%
שדרגו את המנוי 4,629,050 4,389,630 -239,428  -5.17%
שדרגו את המנוי 1,923,400 1,468,400 -455,000  -23.66%
שדרגו את המנוי 14,914,500 14,367,200 -547,372  -3.67%
שדרגו את המנוי 7,416,910 6,745,520 -671,392  -9.05%
שדרגו את המנוי 16,742,100 15,831,500 -910,538  -5.44%
שדרגו את המנוי 14,933,200 13,528,800 -1,404,340  -9.40%
שדרגו את המנוי 36,490,200 32,345,900 -4,144,290  -11.36%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,316,496

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,539,299

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים הסוציאליים 1,309,770 1,975,420 665,655  50.82%
ק.ס.מ קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים 211,394 105,697 -105,697  -50.00%
הירשמו לצפייה 337,096 168,548 -168,548  -50.00%
הירשמו לצפייה 364,261 182,130 -182,131  -50.00%
הירשמו לצפייה 384,933 109,685 -275,248  -71.51%
שדרגו את המנוי 652,929 326,464 -326,465  -50.00%
שדרגו את המנוי 2,037,030 1,390,840 -646,197  -31.72%
שדרגו את המנוי 975,669 236,156 -739,513  -75.80%
שדרגו את המנוי 1,505,730 752,863 -752,864  -50.00%
שדרגו את המנוי 1,973,020 986,511 -986,512  -50.00%
שדרגו את המנוי 1,810,060 787,439 -1,022,620  -56.50%
שדרגו את המנוי 2,162,800 1,075,220 -1,087,570  -50.29%
שדרגו את המנוי 2,177,760 756,879 -1,420,880  -65.25%
שדרגו את המנוי 2,974,630 1,487,320 -1,487,320  -50.00%
שדרגו את המנוי 1,736,550 183,581 -1,552,970  -89.43%
שדרגו את המנוי 3,288,730 1,644,370 -1,644,370  -50.00%
שדרגו את המנוי 3,556,740 1,778,370 -1,778,370  -50.00%
שדרגו את המנוי 3,914,290 1,957,140 -1,957,140  -50.00%
שדרגו את המנוי 4,177,540 2,088,770 -2,088,770  -50.00%
שדרגו את המנוי 3,239,730 1,129,670 -2,110,060  -65.13%
שדרגו את המנוי 2,233,900 0 -2,233,900  -100.00%
שדרגו את המנוי 5,645,700 2,822,850 -2,822,850  -50.00%
שדרגו את המנוי 4,432,330 785,295 -3,647,040  -82.28%
שדרגו את המנוי 7,892,480 3,842,240 -4,050,240  -51.32%
שדרגו את המנוי 6,516,270 2,371,140 -4,145,140  -63.61%
שדרגו את המנוי 8,700,680 4,350,340 -4,350,340  -50.00%
שדרגו את המנוי 9,707,720 4,853,860 -4,853,860  -50.00%
שדרגו את המנוי 6,713,790 831,201 -5,882,590  -87.62%
שדרגו את המנוי 11,334,500 3,896,580 -7,437,890  -65.62%
שדרגו את המנוי 19,423,600 9,711,790 -9,711,790  -50.00%
שדרגו את המנוי 20,633,600 10,075,900 -10,557,600  -51.17%
שדרגו את המנוי 27,947,200 13,768,000 -14,179,200  -50.74%
שדרגו את המנוי 49,562,600 24,781,300 -24,781,300  -50.00%
שדרגו את המנוי 46,628,200 19,964,100 -26,664,100  -57.18%
שדרגו את המנוי 60,918,300 27,919,400 -32,998,900  -54.17%
שדרגו את המנוי 40,012,100 3,492 -40,008,600  -99.99%
שדרגו את המנוי 153,824,000 113,056,000 -40,768,000  -26.50%
שדרגו את המנוי 137,135,000 68,567,500 -68,567,500  -50.00%
שדרגו את המנוי 136,616,000 67,922,700 -68,693,400  -50.28%
שדרגו את המנוי 104,125,000 18,560,100 -85,564,900  -82.18%
שדרגו את המנוי 171,565,000 75,267,900 -96,297,300  -56.13%
שדרגו את המנוי 826,428,000 413,201,000 -413,227,000  -50.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 665,655

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -991,776,685

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,316,496
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,539,299
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 665,655
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -991,776,685
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 126,325,582 0.98%
אלטשולר - שחם 32,345,900 0.25%
פסגות 23,185,100 0.18%
הירשמו לצפייה 15,831,500 0.12%
הירשמו לצפייה 14,367,200 0.11%
הירשמו לצפייה 13,528,800 0.10%
שדרגו את המנוי 6,745,520 0.05%
שדרגו את המנוי 5,998,910 0.05%
שדרגו את המנוי 4,389,630 0.03%
שדרגו את המנוי 2,722,910 0.02%
שדרגו את המנוי 1,669,180 0.01%
שדרגו את המנוי 1,468,400 0.01%
שדרגו את המנוי 1,407,940 0.01%
שדרגו את המנוי 1,386,870 0.01%
שדרגו את המנוי 613,375 < 0.01%
שדרגו את המנוי 280,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 133,904 < 0.01%
שדרגו את המנוי 119,773 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,152 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,268 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,250 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 907,310,401 7.01%
מגדל 413,201,000 3.19%
מנורה 113,056,000 0.87%
הירשמו לצפייה 75,267,900 0.58%
הירשמו לצפייה 68,567,500 0.53%
הירשמו לצפייה 67,922,700 0.52%
שדרגו את המנוי 27,919,400 0.22%
שדרגו את המנוי 24,781,300 0.19%
שדרגו את המנוי 19,964,100 0.15%
שדרגו את המנוי 18,560,100 0.14%
שדרגו את המנוי 13,768,000 0.11%
שדרגו את המנוי 10,075,900 0.08%
שדרגו את המנוי 9,711,790 0.07%
שדרגו את המנוי 4,853,860 0.04%
שדרגו את המנוי 4,350,340 0.03%
שדרגו את המנוי 3,896,580 0.03%
שדרגו את המנוי 3,842,240 0.03%
שדרגו את המנוי 2,822,850 0.02%
שדרגו את המנוי 2,371,140 0.02%
שדרגו את המנוי 2,088,770 0.02%
שדרגו את המנוי 1,975,420 0.02%
שדרגו את המנוי 1,957,140 0.02%
שדרגו את המנוי 1,778,370 0.01%
שדרגו את המנוי 1,644,370 0.01%
שדרגו את המנוי 1,634,640 0.01%
שדרגו את המנוי 1,487,320 0.01%
שדרגו את המנוי 1,390,840 0.01%
שדרגו את המנוי 1,129,670 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,075,220 < 0.01%
שדרגו את המנוי 986,511 < 0.01%
שדרגו את המנוי 831,201 < 0.01%
שדרגו את המנוי 787,439 < 0.01%
שדרגו את המנוי 785,295 < 0.01%
שדרגו את המנוי 756,879 < 0.01%
שדרגו את המנוי 752,863 < 0.01%
שדרגו את המנוי 326,464 < 0.01%
שדרגו את המנוי 236,156 < 0.01%
שדרגו את המנוי 183,581 < 0.01%
שדרגו את המנוי 182,130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 168,548 < 0.01%
שדרגו את המנוי 109,685 < 0.01%
שדרגו את המנוי 105,697 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,492 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית