תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דיסקונט

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
מור 6,059,000 6,906,980 847,977  14.00%
מיטב דש 3,091,370 3,804,220 712,850  23.06%
הירשמו לצפייה 2,554,860 2,720,470 165,615  6.48%
הירשמו לצפייה 3,718,540 3,882,490 163,954  4.41%
הירשמו לצפייה 472,959 572,117 99,158  20.97%
שדרגו את המנוי 115,257 177,415 62,158  53.93%
שדרגו את המנוי 255,452 312,354 56,902  22.28%
שדרגו את המנוי 175,969 199,087 23,118  13.14%
שדרגו את המנוי 99,194 118,477 19,283  19.44%
שדרגו את המנוי 828,780 846,379 17,599  2.12%
שדרגו את המנוי 3,965,770 3,978,420 12,646  0.32%
שדרגו את המנוי 27,122 37,481 10,359  38.19%
שדרגו את המנוי 203,126 206,972 3,846  1.89%
שדרגו את המנוי 22,832 22,332 -500  -2.19%
שדרגו את המנוי 3,744,030 3,742,040 -1,988  -0.05%
שדרגו את המנוי 351,000 347,000 -4,000  -1.14%
שדרגו את המנוי 1,177,850 1,173,200 -4,650  -0.39%
שדרגו את המנוי 240,552 225,362 -15,190  -6.31%
שדרגו את המנוי 1,036,420 1,017,920 -18,500  -1.78%
שדרגו את המנוי 80,200 59,700 -20,500  -25.56%
שדרגו את המנוי 79,608 57,308 -22,300  -28.01%
שדרגו את המנוי 260,220 237,420 -22,800  -8.76%
שדרגו את המנוי 51,116 24,745 -26,371  -51.59%
שדרגו את המנוי 1,509,670 1,459,730 -49,941  -3.31%
שדרגו את המנוי 1,402,850 1,268,390 -134,456  -9.58%
שדרגו את המנוי 8,344,440 7,804,540 -539,899  -6.47%
שדרגו את המנוי 8,647,790 6,569,200 -2,078,590  -24.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,195,465

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,939,685

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
מיטב דש 7,432,010 13,257,200 5,825,230  78.38%
הראל 56,999,200 58,075,800 1,076,660  1.89%
הירשמו לצפייה 6,781,860 7,616,370 834,501  12.31%
הירשמו לצפייה 12,009,400 12,469,700 460,333  3.83%
הירשמו לצפייה 77,750,900 78,175,100 424,176  0.55%
שדרגו את המנוי 285,000 700,000 415,000  145.61%
שדרגו את המנוי 7,371,840 7,520,000 148,160  2.01%
שדרגו את המנוי 33,204,900 33,312,600 107,646  0.32%
שדרגו את המנוי 984,166 1,068,930 84,761  8.61%
שדרגו את המנוי 892,716 976,007 83,291  9.33%
שדרגו את המנוי 188,574 253,577 65,003  34.47%
שדרגו את המנוי 50,549,000 50,596,500 47,552  0.09%
שדרגו את המנוי 713,379 760,602 47,223  6.62%
שדרגו את המנוי 521,598 560,719 39,121  7.50%
שדרגו את המנוי 63,791 98,249 34,458  54.02%
שדרגו את המנוי 2,426,000 2,456,930 30,938  1.27%
שדרגו את המנוי 214,249 228,838 14,589  6.81%
שדרגו את המנוי 802,474 815,857 13,383  1.67%
שדרגו את המנוי 1,621,160 1,634,390 13,237  0.82%
שדרגו את המנוי 2,160,890 2,168,890 8,000  0.37%
שדרגו את המנוי 30,279 36,915 6,636  21.92%
שדרגו את המנוי 38,510 43,566 5,056  13.13%
שדרגו את המנוי 54,596 59,015 4,419  8.09%
שדרגו את המנוי 159,166 159,871 705  0.44%
שדרגו את המנוי 45,757,200 45,755,700 -1,452
שדרגו את המנוי 40,849 35,401 -5,448  -13.34%
שדרגו את המנוי 332,913 314,239 -18,674  -5.61%
שדרגו את המנוי 972,861 949,321 -23,540  -2.42%
שדרגו את המנוי 121,821 91,537 -30,284  -24.86%
שדרגו את המנוי 669,402 622,450 -46,952  -7.01%
שדרגו את המנוי 373,775 317,196 -56,579  -15.14%
שדרגו את המנוי 586,606 498,084 -88,522  -15.09%
שדרגו את המנוי 539,814 431,699 -108,115  -20.03%
שדרגו את המנוי 354,762 236,601 -118,161  -33.31%
שדרגו את המנוי 2,048,720 1,928,200 -120,522  -5.88%
שדרגו את המנוי 700,786 562,200 -138,586  -19.78%
שדרגו את המנוי 1,819,830 1,643,680 -176,151  -9.68%
שדרגו את המנוי 657,579 464,143 -193,436  -29.42%
שדרגו את המנוי 554,188 276,612 -277,576  -50.09%
שדרגו את המנוי 5,338,420 4,832,300 -506,116  -9.48%
שדרגו את המנוי 6,675,850 6,093,330 -582,515  -8.73%
שדרגו את המנוי 1,950,660 1,348,960 -601,701  -30.85%
שדרגו את המנוי 1,205,860 519,359 -686,500  -56.93%
שדרגו את המנוי 2,583,870 1,703,570 -880,300  -34.07%
שדרגו את המנוי 15,946,700 13,497,800 -2,448,880  -15.36%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,790,078

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,110,010

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,195,465
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,939,685
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 9,790,078
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,110,010
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 49,158,147 4.22%
ילין לפידות 7,804,540 0.67%
מור 6,906,980 0.59%
הירשמו לצפייה 6,569,200 0.56%
הירשמו לצפייה 3,978,420 0.34%
הירשמו לצפייה 3,882,490 0.33%
שדרגו את המנוי 3,804,220 0.33%
שדרגו את המנוי 3,742,040 0.32%
שדרגו את המנוי 2,720,470 0.23%
שדרגו את המנוי 1,459,730 0.13%
שדרגו את המנוי 1,268,390 0.11%
שדרגו את המנוי 1,173,200 0.10%
שדרגו את המנוי 1,017,920 0.09%
שדרגו את המנוי 846,379 0.07%
שדרגו את המנוי 815,570 0.07%
שדרגו את המנוי 572,117 0.05%
שדרגו את המנוי 347,000 0.03%
שדרגו את המנוי 312,354 0.03%
שדרגו את המנוי 237,420 0.02%
שדרגו את המנוי 233,897 0.02%
שדרגו את המנוי 225,362 0.02%
שדרגו את המנוי 206,972 0.02%
שדרגו את המנוי 199,087 0.02%
שדרגו את המנוי 177,415 0.02%
שדרגו את המנוי 132,722 0.01%
שדרגו את המנוי 118,477 0.01%
שדרגו את המנוי 83,255 < 0.01%
שדרגו את המנוי 59,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 57,308 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,489 < 0.01%
שדרגו את המנוי 37,481 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,798 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,745 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,332 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,867 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 441,243,077 37.91%
כלל 78,175,100 6.72%
הראל 58,075,800 4.99%
הירשמו לצפייה 57,035,100 4.90%
הירשמו לצפייה 50,596,500 4.35%
הירשמו לצפייה 45,755,700 3.93%
שדרגו את המנוי 33,312,600 2.86%
שדרגו את המנוי 27,854,200 2.39%
שדרגו את המנוי 13,497,800 1.16%
שדרגו את המנוי 13,257,200 1.14%
שדרגו את המנוי 12,469,700 1.07%
שדרגו את המנוי 7,616,370 0.65%
שדרגו את המנוי 7,520,000 0.65%
שדרגו את המנוי 6,093,330 0.52%
שדרגו את המנוי 4,832,300 0.42%
שדרגו את המנוי 2,456,930 0.21%
שדרגו את המנוי 2,168,890 0.19%
שדרגו את המנוי 1,928,200 0.17%
שדרגו את המנוי 1,703,570 0.15%
שדרגו את המנוי 1,643,680 0.14%
שדרגו את המנוי 1,634,390 0.14%
שדרגו את המנוי 1,348,960 0.12%
שדרגו את המנוי 1,068,930 0.09%
שדרגו את המנוי 976,007 0.08%
שדרגו את המנוי 949,321 0.08%
שדרגו את המנוי 815,857 0.07%
שדרגו את המנוי 760,602 0.07%
שדרגו את המנוי 700,000 0.06%
שדרגו את המנוי 622,450 0.05%
שדרגו את המנוי 562,200 0.05%
שדרגו את המנוי 560,719 0.05%
שדרגו את המנוי 519,359 0.04%
שדרגו את המנוי 502,628 0.04%
שדרגו את המנוי 498,084 0.04%
שדרגו את המנוי 471,780 0.04%
שדרגו את המנוי 464,143 0.04%
שדרגו את המנוי 431,699 0.04%
שדרגו את המנוי 317,196 0.03%
שדרגו את המנוי 314,239 0.03%
שדרגו את המנוי 276,612 0.02%
שדרגו את המנוי 253,577 0.02%
שדרגו את המנוי 236,601 0.02%
שדרגו את המנוי 228,838 0.02%
שדרגו את המנוי 159,871 0.01%
שדרגו את המנוי 127,600 0.01%
שדרגו את המנוי 98,249 < 0.01%
שדרגו את המנוי 91,537 < 0.01%
שדרגו את המנוי 83,761 < 0.01%
שדרגו את המנוי 59,015 < 0.01%
שדרגו את המנוי 43,566 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,915 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,401 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  בנק דיסקונט דיווח היום על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה: הבנק בניהולה של לילך אשר-טופילסקי, דיווח על ירידה של 31.8% ברווח הנקי של הבנק לעומת 2013 ל-596 מיליון שקל. התשואה להון עמדה אשתקד על 4.7%. #בנקים #דוחות_כספיים #לילך_אשר_טופילסקי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  דיסקונט דיווח היום כי ביום חמישי האחרון הבנק הפיץ לכמה גופים בעסקה מחוץ לבורסה כ-7 מיליון מניות הבינלאומי תמורת 349 מיליון שקל. העסקה בוצעה במחיר של 49.51 אגורות למניה – מחיר הנמוך ב-2.5% ממחיר נעילת מניית הבנק בניהולה של סמדר ברבר-צדיק עם נעילת המסחר ביום חמישי האחרון. לאחר העסקה מחזיק כעת דיסקונט ב-9.28% מהון המניות של הבינלאומי. בגין העסקה, דיסקונט בניהולה של לילך אשר טופילסקי, ירשום הפרשה להפסד מירידת ערך של 47 מיליון שקל בדוחות הכספיים ל-2014. #מכירת_מניות #סמדר_ברבר_צדיק #לילך_אשר_טופילסקי #הפצת_מניות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  קרדן אן.וי הודיעה היום על השלמת מכירת פעילות של TBIF במזרח אירופה בכ-10 מיליון יורו. במסגרת העסקה תמכור TBIF , החברה-הנכדה של קרדן, תיק אשראי צרכני לגבייה ופעילות חוץ בנקאית שבבעלותה. התמורה מהעסקה הסתכמה בכ-10 מיליון אירו. בעקבות העסקה, צפויה קרדן אן.וי לרשום רווח של כמיליון יורו. חלק מהסכום שהתקבל ישמש לצורך פירעון יתרת ההלוואה של הקבוצה לבנק דיסקונט בהיקף של 5 מיליון יורו - מהלך שיאפשר לשחרר שעבודים שנרשמו לטובת הבנק על חלק מנכסי החברה. #הלוואה #מכירת_נכס #מזרח_אירופה #TBIF
  • הפץ
 •   
משקיע/ה
חברה ציבורית