תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הבינלאומי

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר: www.fibi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2020 30.11.2020 שינוי
מור 362,929 567,577 204,648  56.39%
איילון 459,124 520,295 61,171  13.32%
הירשמו לצפייה 119,557 147,962 28,405  23.76%
הירשמו לצפייה 20,996 29,496 8,500  40.48%
הירשמו לצפייה 308,848 314,564 5,716  1.85%
שדרגו את המנוי 26,060 29,206 3,146  12.07%
שדרגו את המנוי 717 2,855 2,138  298.19%
שדרגו את המנוי 90,658 92,700 2,042  2.25%
שדרגו את המנוי 17,657 18,354 697  3.95%
שדרגו את המנוי 100,446 100,860 414  0.41%
שדרגו את המנוי 23,650 24,039 389  1.64%
שדרגו את המנוי 10,520 10,810 290  2.76%
שדרגו את המנוי 141 215 74  52.48%
שדרגו את המנוי 1,850 1,550 -300  -16.22%
שדרגו את המנוי 19,088 18,357 -731  -3.83%
שדרגו את המנוי 37,677 36,893 -784  -2.08%
שדרגו את המנוי 20,722 18,769 -1,953  -9.42%
שדרגו את המנוי 15,694 12,427 -3,267  -20.82%
שדרגו את המנוי 96,536 90,867 -5,669  -5.87%
שדרגו את המנוי 475,789 462,824 -12,965  -2.72%
שדרגו את המנוי 21,907 1,426 -20,481  -93.49%
שדרגו את המנוי 132,251 110,613 -21,638  -16.36%
שדרגו את המנוי 347,258 189,326 -157,932  -45.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 317,630

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -225,720

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
מנורה 1,563,910 2,744,340 1,180,420  75.48%
הראל 3,025,960 3,271,520 245,560  8.12%
הירשמו לצפייה 1,064,490 1,177,990 113,500  10.66%
הירשמו לצפייה 0 55,000 55,000
הירשמו לצפייה 56,946 105,000 48,054  84.39%
שדרגו את המנוי 33,772 60,152 26,380  78.11%
שדרגו את המנוי 411,935 434,061 22,126  5.37%
שדרגו את המנוי 20,710 33,761 13,051  63.02%
שדרגו את המנוי 20,548 31,298 10,750  52.32%
שדרגו את המנוי 128,807 138,421 9,614  7.46%
שדרגו את המנוי 40,900 50,096 9,196  22.48%
שדרגו את המנוי 13,394 18,963 5,569  41.58%
שדרגו את המנוי 14,302 16,443 2,141  14.97%
שדרגו את המנוי 56,125 57,875 1,750  3.12%
שדרגו את המנוי 652 1,882 1,230  188.65%
שדרגו את המנוי 391,309 392,383 1,074  0.27%
שדרגו את המנוי 8,095 9,119 1,024  12.65%
שדרגו את המנוי 21,151 21,890 739  3.49%
שדרגו את המנוי 3,044,220 3,044,120 -97
שדרגו את המנוי 2,175 1,703 -472  -21.70%
שדרגו את המנוי 2,834 1,579 -1,255  -44.28%
שדרגו את המנוי 4,741 3,391 -1,350  -28.48%
שדרגו את המנוי 1,272,230 1,263,350 -8,877  -0.70%
שדרגו את המנוי 511,420 502,204 -9,216  -1.80%
שדרגו את המנוי 100,739 85,976 -14,763  -14.65%
שדרגו את המנוי 91,458 74,680 -16,778  -18.35%
שדרגו את המנוי 54,691 33,441 -21,250  -38.85%
שדרגו את המנוי 116,727 85,980 -30,747  -26.34%
שדרגו את המנוי 365,628 331,010 -34,618  -9.47%
שדרגו את המנוי 962,007 838,495 -123,512  -12.84%
שדרגו את המנוי 2,062,110 1,859,060 -203,050  -9.85%
שדרגו את המנוי 4,887,560 4,016,350 -871,211  -17.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,747,178

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,337,196

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 317,630
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -225,720
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,747,178
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,337,196
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,936,193 2.93%
מור 567,577 0.57%
איילון 520,295 0.52%
הירשמו לצפייה 462,824 0.46%
הירשמו לצפייה 314,564 0.31%
הירשמו לצפייה 189,326 0.19%
שדרגו את המנוי 147,962 0.15%
שדרגו את המנוי 110,613 0.11%
שדרגו את המנוי 100,860 0.10%
שדרגו את המנוי 92,700 0.09%
שדרגו את המנוי 90,867 0.09%
שדרגו את המנוי 78,514 0.08%
שדרגו את המנוי 43,750 0.04%
שדרגו את המנוי 36,893 0.04%
שדרגו את המנוי 29,496 0.03%
שדרגו את המנוי 29,206 0.03%
שדרגו את המנוי 24,039 0.02%
שדרגו את המנוי 18,769 0.02%
שדרגו את המנוי 18,357 0.02%
שדרגו את המנוי 18,354 0.02%
שדרגו את המנוי 12,427 0.01%
שדרגו את המנוי 10,810 0.01%
שדרגו את המנוי 4,540 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,855 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,802 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,525 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,550 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,426 < 0.01%
שדרגו את המנוי 577 < 0.01%
שדרגו את המנוי 215 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 26,409,243 26.32%
אלטשולר - שחם 4,887,850 4.87%
כלל 4,016,350 4.00%
הירשמו לצפייה 3,271,520 3.26%
הירשמו לצפייה 3,044,120 3.03%
הירשמו לצפייה 2,744,340 2.74%
שדרגו את המנוי 1,859,060 1.85%
שדרגו את המנוי 1,263,350 1.26%
שדרגו את המנוי 1,177,990 1.17%
שדרגו את המנוי 838,495 0.84%
שדרגו את המנוי 502,204 0.50%
שדרגו את המנוי 434,061 0.43%
שדרגו את המנוי 392,383 0.39%
שדרגו את המנוי 331,010 0.33%
שדרגו את המנוי 245,230 0.24%
שדרגו את המנוי 180,685 0.18%
שדרגו את המנוי 138,421 0.14%
שדרגו את המנוי 105,000 0.10%
שדרגו את המנוי 102,620 0.10%
שדרגו את המנוי 85,980 0.09%
שדרגו את המנוי 85,976 0.09%
שדרגו את המנוי 74,680 0.07%
שדרגו את המנוי 61,039 0.06%
שדרגו את המנוי 60,152 0.06%
שדרגו את המנוי 57,875 0.06%
שדרגו את המנוי 55,000 0.05%
שדרגו את המנוי 50,096 0.05%
שדרגו את המנוי 45,370 0.05%
שדרגו את המנוי 33,761 0.03%
שדרגו את המנוי 33,441 0.03%
שדרגו את המנוי 32,417 0.03%
שדרגו את המנוי 31,298 0.03%
שדרגו את המנוי 21,890 0.02%
שדרגו את המנוי 18,963 0.02%
שדרגו את המנוי 18,646 0.02%
שדרגו את המנוי 17,996 0.02%
שדרגו את המנוי 17,403 0.02%
שדרגו את המנוי 16,443 0.02%
שדרגו את המנוי 15,909 0.02%
שדרגו את המנוי 9,363 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,119 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,363 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,391 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,160 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,059 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,882 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,703 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,579 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  הבנק הבינלאומי בניהולה של סמדר ברבר-צדיק, דיווח הבוקר על ירידה של 14% ברווח הנקי לעומת 2013 ל-478 מיליון שקל. התשואה להון עמדה אשתקד על 7%. #בנקים #דוחות_כספיים #סמדר_ברבר_צדיק
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  דיסקונט דיווח היום כי ביום חמישי האחרון הבנק הפיץ לכמה גופים בעסקה מחוץ לבורסה כ-7 מיליון מניות הבינלאומי תמורת 349 מיליון שקל. העסקה בוצעה במחיר של 49.51 אגורות למניה – מחיר הנמוך ב-2.5% ממחיר נעילת מניית הבנק בניהולה של סמדר ברבר-צדיק עם נעילת המסחר ביום חמישי האחרון. לאחר העסקה מחזיק כעת דיסקונט ב-9.28% מהון המניות של הבינלאומי. בגין העסקה, דיסקונט בניהולה של לילך אשר טופילסקי, ירשום הפרשה להפסד מירידת ערך של 47 מיליון שקל בדוחות הכספיים ל-2014. #מכירת_מניות #סמדר_ברבר_צדיק #לילך_אשר_טופילסקי #הפצת_מניות
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית