תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בזק

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה
אתר: www.bezeq.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2020 30.11.2020 שינוי
אלטשולר - שחם 7,137,650 9,235,190 2,097,540  29.39%
מיטב דש 8,458,950 9,498,610 1,039,660  12.29%
הירשמו לצפייה 1,090,070 1,214,850 124,782  11.45%
הירשמו לצפייה 1,750,630 1,865,300 114,669  6.55%
הירשמו לצפייה 179,131 279,039 99,908  55.77%
שדרגו את המנוי 45,377 111,331 65,954  145.35%
שדרגו את המנוי 10,932 62,114 51,182  468.19%
שדרגו את המנוי 494,781 539,607 44,826  9.06%
שדרגו את המנוי 1,508,200 1,540,000 31,802  2.11%
שדרגו את המנוי 6,204,460 6,223,910 19,442  0.31%
שדרגו את המנוי 5,022 10,000 4,978  99.12%
שדרגו את המנוי 948,328 947,320 -1,008  -0.11%
שדרגו את המנוי 4,506,760 4,501,050 -5,709  -0.13%
שדרגו את המנוי 227,424 217,160 -10,264  -4.51%
שדרגו את המנוי 436,832 423,835 -12,997  -2.98%
שדרגו את המנוי 450,900 433,600 -17,300  -3.84%
שדרגו את המנוי 735,669 712,641 -23,028  -3.13%
שדרגו את המנוי 54,000 18,000 -36,000  -66.67%
שדרגו את המנוי 4,667,200 4,613,740 -53,460  -1.15%
שדרגו את המנוי 635,910 573,460 -62,450  -9.82%
שדרגו את המנוי 229,961 132,993 -96,968  -42.17%
שדרגו את המנוי 806,015 678,244 -127,771  -15.85%
שדרגו את המנוי 9,966,270 9,818,680 -147,588  -1.48%
שדרגו את המנוי 542,174 366,582 -175,592  -32.39%
שדרגו את המנוי 6,446,140 6,265,620 -180,520  -2.80%
שדרגו את המנוי 2,827,720 2,196,110 -631,611  -22.34%
שדרגו את המנוי 11,524,900 10,818,600 -706,342  -6.13%
שדרגו את המנוי 22,505,800 21,003,800 -1,502,030  -6.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,694,743

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,790,638

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הראל 89,821,400 103,018,000 13,196,200  14.69%
כלל 105,633,000 116,760,000 11,126,900  10.53%
הירשמו לצפייה 10,316,200 21,180,500 10,864,200  105.31%
הירשמו לצפייה 53,101,700 59,122,500 6,020,870  11.34%
הירשמו לצפייה 8,332,020 11,706,600 3,374,590  40.50%
שדרגו את המנוי 967,007 3,987,630 3,020,620  312.37%
שדרגו את המנוי 4,127,720 7,043,110 2,915,400  70.63%
שדרגו את המנוי 24,922,300 26,019,400 1,097,120  4.40%
שדרגו את המנוי 634,000 1,643,520 1,009,520  159.23%
שדרגו את המנוי 69,586,000 70,195,000 609,064  0.88%
שדרגו את המנוי 94,596 673,000 578,404  611.45%
שדרגו את המנוי 3,822,960 4,357,760 534,801  13.99%
שדרגו את המנוי 688,785 1,047,000 358,212  52.01%
שדרגו את המנוי 3,139,870 3,473,420 333,550  10.62%
שדרגו את המנוי 408,610 739,580 330,970  81.00%
שדרגו את המנוי 1,376,740 1,652,830 276,089  20.05%
שדרגו את המנוי 565,795 719,286 153,491  27.13%
שדרגו את המנוי 131,410,000 131,533,000 123,608  0.09%
שדרגו את המנוי 1,582,610 1,630,870 48,267  3.05%
שדרגו את המנוי 173,299 145,784 -27,515  -15.88%
שדרגו את המנוי 209,412 178,024 -31,388  -14.99%
שדרגו את המנוי 355,447 320,914 -34,533  -9.72%
שדרגו את המנוי 96,593 55,485 -41,108  -42.56%
שדרגו את המנוי 173,001 120,520 -52,481  -30.34%
שדרגו את המנוי 211,722 156,722 -55,000  -25.98%
שדרגו את המנוי 531,130 460,700 -70,430  -13.26%
שדרגו את המנוי 1,740,210 1,618,150 -122,060  -7.01%
שדרגו את המנוי 1,022,980 890,515 -132,470  -12.95%
שדרגו את המנוי 1,493,880 1,345,610 -148,266  -9.93%
שדרגו את המנוי 4,951,950 4,802,050 -149,904  -3.03%
שדרגו את המנוי 9,755,770 9,585,770 -170,000  -1.74%
שדרגו את המנוי 3,521,210 3,337,360 -183,848  -5.22%
שדרגו את המנוי 1,062,780 876,315 -186,468  -17.55%
שדרגו את המנוי 754,650 541,200 -213,450  -28.28%
שדרגו את המנוי 2,279,960 2,042,250 -237,711  -10.43%
שדרגו את המנוי 610,930 315,297 -295,633  -48.39%
שדרגו את המנוי 575,338 246,682 -328,656  -57.12%
שדרגו את המנוי 21,930,000 21,560,000 -370,000  -1.69%
שדרגו את המנוי 416,800 24,533 -392,267  -94.11%
שדרגו את המנוי 2,836,220 2,152,750 -683,471  -24.10%
שדרגו את המנוי 124,988,000 123,887,000 -1,100,360  -0.88%
שדרגו את המנוי 2,126,050 788,989 -1,337,060  -62.89%
שדרגו את המנוי 4,993,200 3,552,480 -1,440,720  -28.85%
שדרגו את המנוי 6,420,600 3,780,230 -2,640,370  -41.12%
שדרגו את המנוי 48,599,000 45,033,300 -3,565,730  -7.34%
שדרגו את המנוי 30,387,100 17,806,600 -12,580,600  -41.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 55,971,876

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -26,591,499

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,694,743
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,790,638
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 55,971,876
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -26,591,499
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 94,966,513 3.43%
ילין לפידות 21,003,800 0.76%
מור 10,818,600 0.39%
הירשמו לצפייה 9,818,680 0.36%
הירשמו לצפייה 9,498,610 0.34%
הירשמו לצפייה 9,235,190 0.33%
שדרגו את המנוי 6,265,620 0.23%
שדרגו את המנוי 6,223,910 0.23%
שדרגו את המנוי 4,613,740 0.17%
שדרגו את המנוי 4,501,050 0.16%
שדרגו את המנוי 2,196,110 0.08%
שדרגו את המנוי 1,865,300 0.07%
שדרגו את המנוי 1,540,000 0.06%
שדרגו את המנוי 1,214,850 0.04%
שדרגו את המנוי 947,320 0.03%
שדרגו את המנוי 712,641 0.03%
שדרגו את המנוי 678,244 0.02%
שדרגו את המנוי 573,460 0.02%
שדרגו את המנוי 539,607 0.02%
שדרגו את המנוי 433,600 0.02%
שדרגו את המנוי 423,835 0.02%
שדרגו את המנוי 366,582 0.01%
שדרגו את המנוי 315,000 0.01%
שדרגו את המנוי 279,039 0.01%
שדרגו את המנוי 217,160 < 0.01%
שדרגו את המנוי 140,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 132,993 < 0.01%
שדרגו את המנוי 111,331 < 0.01%
שדרגו את המנוי 90,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 65,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 62,114 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,687 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,310 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 815,854,033 29.50%
מנורה 131,533,000 4.76%
מגדל 123,887,000 4.48%
הירשמו לצפייה 116,760,000 4.22%
הירשמו לצפייה 103,018,000 3.73%
הירשמו לצפייה 70,195,000 2.54%
שדרגו את המנוי 59,122,500 2.14%
שדרגו את המנוי 45,033,300 1.63%
שדרגו את המנוי 26,019,400 0.94%
שדרגו את המנוי 21,560,000 0.78%
שדרגו את המנוי 21,180,500 0.77%
שדרגו את המנוי 17,806,600 0.64%
שדרגו את המנוי 11,706,600 0.42%
שדרגו את המנוי 9,585,770 0.35%
שדרגו את המנוי 7,043,110 0.25%
שדרגו את המנוי 4,802,050 0.17%
שדרגו את המנוי 4,357,760 0.16%
שדרגו את המנוי 3,987,630 0.14%
שדרגו את המנוי 3,780,230 0.14%
שדרגו את המנוי 3,552,480 0.13%
שדרגו את המנוי 3,473,420 0.13%
שדרגו את המנוי 3,337,360 0.12%
שדרגו את המנוי 2,152,750 0.08%
שדרגו את המנוי 2,042,250 0.07%
שדרגו את המנוי 1,897,350 0.07%
שדרגו את המנוי 1,652,830 0.06%
שדרגו את המנוי 1,643,520 0.06%
שדרגו את המנוי 1,630,870 0.06%
שדרגו את המנוי 1,618,150 0.06%
שדרגו את המנוי 1,550,000 0.06%
שדרגו את המנוי 1,345,610 0.05%
שדרגו את המנוי 1,047,000 0.04%
שדרגו את המנוי 890,515 0.03%
שדרגו את המנוי 876,315 0.03%
שדרגו את המנוי 788,989 0.03%
שדרגו את המנוי 739,580 0.03%
שדרגו את המנוי 719,286 0.03%
שדרגו את המנוי 673,000 0.02%
שדרגו את המנוי 541,200 0.02%
שדרגו את המנוי 460,700 0.02%
שדרגו את המנוי 320,914 0.01%
שדרגו את המנוי 315,297 0.01%
שדרגו את המנוי 278,447 0.01%
שדרגו את המנוי 246,682 < 0.01%
שדרגו את המנוי 178,024 < 0.01%
שדרגו את המנוי 156,722 < 0.01%
שדרגו את המנוי 145,784 < 0.01%
שדרגו את המנוי 120,520 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,485 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,533 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    בזק
    לפני 2 שנים
    • הפץ
  • 
משקיע/ה
חברה ציבורית