תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מטומי

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: תוכנה ואינטרנט
אתר: www.matomy.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
אלטרנטיב בית השקעות 1,024,080 1,064,080 40,000  3.91%
מיטב דש 379,029 375,006 -4,023  -1.06%
הירשמו לצפייה 150,331 143,754 -6,577  -4.38%
הירשמו לצפייה 169,108 135,989 -33,119  -19.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 40,000

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -43,719

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
מיטב דש 10,668,800 10,663,700 -5,165  -0.05%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,165

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 40,000
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -43,719
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -5,165
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,928,974 4.20%
פורטה 2,000,000 2.14%
אלטרנטיב בית השקעות 1,064,080 1.14%
הירשמו לצפייה 375,006 0.40%
הירשמו לצפייה 200,545 0.21%
הירשמו לצפייה 143,754 0.15%
שדרגו את המנוי 135,989 0.15%
שדרגו את המנוי 9,600 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,663,700 11.40%
מיטב דש 10,663,700 11.40%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית